Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77

Тема: Використання інноваційних технологій в музичному вихованні дошкільнят

 1. #16
  Местный Аватар для изгнанник
  Регистрация
  01.09.2013
  Адрес
  украина
  Сообщений
  104
  Поблагодарил Поблагодарил 
  0
  Поблагодарили Поблагодарили 
  76
  Поблагодарил в

  26 сообщениях

  По умолчанию

  Арт-терапія
  Арт-терапія — лікування мистецтвом. Відносно новий метод психотерапії, який досить широко ви¬користовується і в роботі з дошкільнятами.
  Ще древні мудреці вважали, що мистецтво і твор¬чість лікують душу і тіло.
  Запропонуйте вихованцеві виразити свої емоції, почуття, проблеми за допомогою ліплення, малю¬вання. Можна залучити й інші види мистецтва: теат¬ральні вистави, літературну творчість. Такі заняття допомагають зняти психічне напруження як у дітей, так і в дорослих.
  Арт-терапія поєднує використання різних видів образотворчості: малюнка, живопису, монотипії, мозаїки, колажу, ліплення масок тощо. Переваги цього методу — відносна простота в застосуванні, багатство матеріалів, можливість поєднувати його з будь-якими іншими психотерапевтичними мето¬дами, серед яких: музикотерапія, танцювальна те¬рапія, драматерапія, казкотерапія, кольоротерапія, пісочна терапія.
  Усі види мистецтва мають оздоровчий вплив на здоров'я дітей. Так, усім дітям необхідне щодня малювання, особливо з елементами фантазування. Небажання малюка малювати має насторожити до¬рослого, змусити замислитися про причину відмови.
  Дуже важливими є читання як пасивний варі¬ант арт-терапії та придумування різних оповідок, казок як її активний варіант. Фантазуючи, малюки часто створюють собі нову, яскраву реальність і розв'язують таким чином власні проблеми. Напри-клад, дітям, які мають труднощі в спілкуванні (бо¬яться чужих людей, незнайомих дітей), доречно за¬пропонувати придумати казку про те, як хлопчик чи дівчинка боялися незнайомих людей і як потім ви¬явилося, що людина, яка викликала в них недовіру, дуже добра.

  Переваги арт-терапії
  1. Арт-терапія не має обмежень у використанні, оскільки не вимагає наявності особливих здіб¬ностей до образотворчої діяльності чи художніх навичок, тож підходить кожному.
  2. Як засіб невербального спілкування вона особ¬ливо цінна для тих, кому важко передати свої переживання словами.
  3. Арт-терапія як засіб вільного самовираження та самопізнання передбачає атмосферу довіри, високої толерантності, уваги до внутрішнього світу людини.
  4. Дає значний позитивний емоційний заряд, фор¬мує активну життєву позицію, впевненість у сво¬їх силах.

 2. 6 пользователей поблагодарили изгнанник за это полезное сообщение:

  Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), Olia Medvedeva (30.03.2017), Sолнце (25.06.2020), Олег Лекарь (02.02.2017), СИПСИК (21.03.2019)

 3. #17
  Местный Аватар для изгнанник
  Регистрация
  01.09.2013
  Адрес
  украина
  Сообщений
  104
  Поблагодарил Поблагодарил 
  0
  Поблагодарили Поблагодарили 
  76
  Поблагодарил в

  26 сообщениях

  По умолчанию

  Танцювально-рухова терапія

  Танець — один з видів рухової терапії, який, зо¬крема, дає дитині також можливість самовиражати¬ся, самореалізовуватися, передавати свої емоції та почуття.
  Використання музичних творів поглиблює емо¬ційне сприйняття, вивільнює почуття, що дістає своє вираження в русі, а це, у свою чергу, сприяє особистісному розвитку та самореалізації, кращому розумінню власного "Я".
  Виразні рухи людини — обов'язковий компо¬нент емоцій. Немає такої емоції або переживання, які б не передавалися в рухах, і не лише в міміці, а й у жестах рук, рухах ніг, голови, тулуба, напруженні
  або розслабленні мускулатури, характері й темпі дихання тощо. Через виразні рухи людина може усвідомити свій внутрішній стан, а також повідомити іншого про свої переживання, наміри, сподівання.
  Через танець можна виразити все, навіть те, що неможливо висловити словами. Він дає дитині змо¬гу краще усвідомити можливості власного тіла, не лише поліпшує фізичне та емоційне здоров'я, а є ще й улюбленою розвагою. Педагог, спостерігаючи за групою під час танцю, оцінює сильні і слабкі сто¬рони репертуару рухів учасників, після чого визна¬чає, які з них змінити або вдосконалити.
  Сміхотерапія

  У народі кажуть: "Сміх — це здоров'я". Справді, він допомагає зняти стрес, підняти настрій, спри¬яє виділенню потрібних гормонів в організм, задіює м'язи обличчя та тіла людини.
  Наука про сміх — гіотологія — стверджує, що сміх позитивно впливає на фізичний розвиток дітей. Дві тисячі років тому Гіппократ в одному з творів акцен¬тував увагу на користі сміху, розглядаючи його як лікувальний засіб. Лев Толстой зазначав, що сміх породжує бадьорість, а Максим Горький вважав, що "розумний сміх — чудовий збудник енергії". Сьогод¬ні сміхотерапія практикується в усьому світі.
  Виявляється, сміх буває різним: веселим і отруй¬ним, радісним і сумним, розумним і недоречним, іронічним і щирим, цинічним і сором'язливим. І не кожен сміх позитивно впливає на наше здоров'я.
  Окрім того, сміх як важливий спосіб дихання, за якого вдих подовжується, а видих, навпаки, скоро¬чується, дає легеням можливість повністю звільни¬тися від повітря. Він також знижує частоту ритму серця, нормалізує артеріальний тиск, сприяє ви-робленню життєво необхідних гормонів радості. Реакція імунної системи на сміх прямо протилежна реакції на стрес. Навіть саме промовляння "хі-хі", "хо-хо", "ха-ха" дає клітинам імунної системи команду атакувати чужорідні для них тіла — віруси, злоякісні клітини тощо. Тому сміх рівнозначний прогулянці по лісу чи кисневому коктейлю. Але цим позитивна дія сміху не вичерпується.
  Якщо вам бракує часу на повноцінний відпо¬чинок, застосуйте сміхотерапію. Адже сміх знімає напруження з 80 груп м'язів, задіює практично всі м'язи обличчя, при цьому підвищується їхній тонус, а це поліпшує зовнішній вигляд.
  Щоб діти росли здоровими, веселими, слід впро¬ваджувати в освітньо-виховний процес "хвилинки-смішинки", розваги, гуморини, що викликають позитивні емоції. Елементи сміхотерапії корисно використовувати під час проведення фізкультхви-линок, фізкультпауз чи на перервах між заняттями тощо.

 4. 6 пользователей поблагодарили изгнанник за это полезное сообщение:

  dasha_bene (16.08.2016), Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), Sолнце (25.06.2020), Олег Лекарь (02.02.2017), СИПСИК (21.03.2019)

 5. #18
  Местный Аватар для изгнанник
  Регистрация
  01.09.2013
  Адрес
  украина
  Сообщений
  104
  Поблагодарил Поблагодарил 
  0
  Поблагодарили Поблагодарили 
  76
  Поблагодарил в

  26 сообщениях

  По умолчанию

  Казкотерапія

  Казкові фольклорні сюжети — своєрідні матри¬ці, що відображають головні душевні та суспільні конфлікти людей. Споконвіку старші покоління пе¬редавали в казках своїм нащадкам мрії про нездо¬ланність Добра і Правди, про щасливе життя. У них гармонійно поєднуються реальне і фантастичне. У процесі роботи над казкою у дітей розвивається творчість, уява, позитивні емоції, що має величез¬ний вплив на формування духовно здорової, компе¬тентної особистості.
  "Цілющі" властивості казки покладено в основу ці¬лого напряму сучасної психотерапії — казкотерапії.
  Казкотерапія спонукає шукати відображення каз¬кових подій у поведінці людей, проблемах і спосо¬бах їх розв'язання у реальному житті.
  Діти дуже люблять казки. У казковій формі лег¬ше побачити та зрозуміти свої вади й проблеми. Казковому персонажеві простіше придумати ви¬хід зі складної ситуації, адже в казці все мож¬ливо! До того ж, як відомо, казки завжди добре закінчуються.
  Мета казкотерапії — допомогти людині побачити не так реальний світ, як те враження, яке він на них справляє, тобто свій внутрішній стан. Щоб описа¬ти його, вони шукають у реальному світі аналогії і, оперуючи ними, створюють образи, що відповіда¬ють їхнім почуттям. Це називається метафорою. Саме метафоричною мовою говорить наша психіка, а точніше — права півкуля головного мозку. Вчені вважають, що ця півкуля мозку відповідає і за наше здоров'я.
  Отже, тривале психологічне напруження, викли¬кане страхом, призводить до дисбалансу в організ¬мі дитини, а це, у свою чергу, викликає різні роз¬лади, і як наслідок — серйозні хвороби.
  Три-чотирирічні діти люблять робити героями своїх казок іграшки, маленьких чоловічків, звірят. Чотири-шестирічні використовують образи фей, принцес... У дітей шести-семи років герої схожі на них.
  Кожне заняття казкотерапією має закінчуватися обговоренням: "Чого навчила казка?".
  Сюжети пропонованих казок, що ство¬рюються як психотерапевтичні, обов'язково передбачають можливості для зміни героїв казки в кращий бік, а також ситуації вибо¬ру, що потребують від них відповідального рішення. Наприклад, казка може підказати, що неконтрольована агресивність, насиль¬ство, егоїзм, байдужість до людей і до себе самого — це погано, і що не дуже добре проводити життя в марноті і примхах.
  Значення мудрої, доброї казки у вихо¬ванні дітей важко переоцінити. Адже це не лише скарбничка мудрості, а й невичерпне джерело розвитку емоційної сфери і твор¬чого потенціалу дитини. Ознайомивши ді¬тей із змістом казки, слід розглянути з ними сюжет, визначити характери персонажів, оцінити їхні вчинки. Варто також запитати, хто з персонажів найбільше сподобався і не сподобався, чому, проаналізувати деякі си¬туації, вислови, образи.
  Можливі форми роботи над казкою "Колосок"
  1. Придумати казку на новий лад. Яким буде Пів¬ник у новій історії? Які — мишенята? Яка казка по¬добається більше? Чому? Скласти продовження іс¬торії зі щасливим кінцем.
  2. Дібрати прислів'я до казки "Колосок". Напри¬клад: "Праця людину годує, а лінь марнує", "Що зробив, те й заробив", "Без трудів не їстимеш пи¬рогів".
  3. "Бюро знахідок". Назвати казки за предметни¬ми малюнками: колосок, червона шапочка, горщик каші...
  4. Творчі завдання:

  ♦ Чому мишенят звали Круть і Верть?
  ♦ Придумайте нові імена мишенятам.
  ♦ Складіть задачу за казкою "Колосок".
  ♦ Казковий дизайн. "Напечімо пиріжків". Діти ліп¬лять пиріжки з глини, а потім кожен прикра¬шає свій виріб. Після цього організовуються сюжетно-рольові ігри "Кав'ярня", "Магазин".

  5. Казковий сюрприз. Вихователь вдягає наго-лівничок-маску Півника та спідничку з кишенями. У кишенях лежать сердечка з індивідуальними звер¬таннями до кожної дитини від імені персонажів каз¬ки "Колосок". Наприклад, запитання та побажання від мишенят: "Сашко, покажи, як ми танцюємо", "Наталочко, поясни, чому ми іноді лінуємося?", "Олю, станцюй нам улюблений таночок".
  6. Знайти помилку в казці. Наприклад: дорослий читає казку, а діти називають і виправляють помилки в ній: "Була собі Коза. І мала вона сімох гарненьких кошенят. Одного разу зібралася Коза піти з хати, та й каже своїм пухнастим дітлахам: Кошенята, дітонь¬ки, зачиніть хатиноньку! Піду я на ставок...".
  7. Ранкова гімнастика за казкою "Червона шапочка".
  8. Запропонувати початок нових казок на основі відомих, щоб діти придумали, як розгортатиметься сюжет. Наприклад: вінегрет із двох казок під на¬звою "Колобок зустрічає Кота в чоботях"; або герої в нових обставинах: "Коза з козенятами на безлюд¬ному острові".
  9. Театралізована інсценівка відомих дітям казок.
  Отже, казка розвиває в дітей моральні якості. У словесно-емоційній формі вона ненав'язливо під¬водить дитину до самостійних висновків: чому саме слід поводитися добре; чому цінуються лише гарні вчинки.

 6. 6 пользователей поблагодарили изгнанник за это полезное сообщение:

  Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), Olia Medvedeva (30.03.2017), Олег Лекарь (02.02.2017), Ольга-музыкант (27.10.2017), СИПСИК (21.03.2019)

 7. #19
  Местный Аватар для изгнанник
  Регистрация
  01.09.2013
  Адрес
  украина
  Сообщений
  104
  Поблагодарил Поблагодарил 
  0
  Поблагодарили Поблагодарили 
  76
  Поблагодарил в

  26 сообщениях

  По умолчанию

  это с форума
  кажется это автор Stahmich83.Спасибо!

  Может кому тоже пригодится! Я пишу книгу по арт терапии,напишу поделюсь!
  Последний раз редактировалось nezabudka-8s; 27.07.2015 в 00:51. Причина: Объединены посты, написанные с разницей в несколько минут.

 8. 2 пользователей поблагодарили изгнанник за это полезное сообщение:

  елена михайловна (03.02.2021), Юляся (27.09.2017)

 9. #20
  Местный
  Регистрация
  30.08.2011
  Адрес
  Украина г.Хмельницкий
  Сообщений
  163
  Поблагодарил Поблагодарил 
  166
  Поблагодарили Поблагодарили 
  172
  Поблагодарил в

  28 сообщениях

  По умолчанию

  Вивчення теорії музики в Днз за допомогою ейдотехніки.
  Конспект музичного заняття з старшими дошкільнятами.
  З чого складається музика?
  (Подорож до Феї Музики).

  Мета:Ознайомити дітей з поняттями: нота, ритм, рух мелодії вгору, вниз та стояння на місці, за звуковисотністю яка буває мелодія, характер, настрій та темп музики , три кити або (жанри) музики: пісня, танець, марш, за допомогою елементів ейдотехніки.
  Розвивати звуковисотний слух, почуття ритму, уяву, вчити орієнтуватися в термінах: нота, ритм, рух мелодії вгору, вниз та стояння на місці, за звуковисотністю яка буває мелодія, характер, настрій та темп музики , три кити або (жанри) музики: пісня, танець, марш, та на практиці асоціативно поєднувати жанри музики відносно змісту посібників (характер малюнку).
  Обладнання: Фортепіано , посібники « музична драбинка», «визнач за ритмом» «з чого складається музика».
  Хід заняття:
  (Діти під музичний супровід заходять до залу ,сідають на стільчики).
  Музкерівник: Доброго дня малятка, любі хлопчики й дівчатка. Рада вас бачити у нашому казковому залі.
  Діти: Доброго дня!
  Музкерівник: Сьогодні ми з вами потрапимо в чарівне королівство, в якому живе прекрасна фея яку всі лагідно називають – Музика. А цю Фею завжди оточують семеро казкових гномиків які називаються –нотками.
  Ой , подивіться дітки наші гномики всі різні – і коли вони йдуть за Феєю на прогулянку в чарівний ліс або галявинку, вони стають в шеренгу яка називається ритм. Ритм - це чергування довгих та коротких звуків. Довгі звуки (гномики) ми називаємо-Та, а короткі-Ті-Ті.
  Дітки скажіть будь-ласка як називаються наші гномики,і що таке ритм?
  Діти: Гномики бувають різні довгі та короткі, а називаються вони –Та , Ті-Ті.
  Музкерівник: Правильно , тож продовжимо нашу цікаву подорож по чарівному королівству.
  Кожного ранку наші гномики виходять на ранкову гімнастику , вона називається – Мелодія. Гномики з радістю піднімаються то в гору, то в низ, а то стоять на місті.
  Музкерівник: Тож куди наші гномики можуть підніматися?
  Діти: Вгору, вниз та стояти на місці.
  Музкерівник: Молодці, мелодія в нас може підніматися вгору, вниз, та може стояти на місті.(Показую приклад на посібнику).
  Музкерівник: Ось мандруємо ми далі… В незвичайному садку живе чарівна пташечка і співає вона високо , високо , дзвінко – Цвірінь - Цвірінь.
  ( Імітую голосом спів пташки у верхньому регістрі ) .
  Наші гномики завжди з задоволенням слухають чарівний спів пташечки.
  Музкерівник: А у казковому лісі чарівного королівства живе Ведмедик-Потапович , і коли гномики до нього приходять у гості він їх вітає низьким своїм голосом (Добрий день гномики….).
  (Імітую голосом рев Ведмедика-Потаповича (Добрий День).
  Музкерівник: А хто мені відповість з діток, яким голосом співає в нас пташечка та реве Ведмедик - Потапович?
  Діти: Пташечка співає високо (цвірінь-цвірінь) а ведмедик-реве низьким голосом (Діти імітують голосом як говорять тваринки).
  Музкерівнки: Ви справились із завданням. Подивіться на наш посібник, (показую на Страуса) Хто це?
  Діти: Страус
  Музкерівник: Правильно. Але це Страус не простий, а самий справжній вірний друг наших гномиків, коли їм сумно вони приходять до нього і він їх дуже швидко катає , і настрій в них відразу покращується. Тож і темп музики буває як і наш страус - швидкий.
  Музкерівник: Подивіться на малюночок,а це хто ?
  Діти:Черепаха.
  Музкерівник: Так, але вона дуже втомлена, бачите як вона повільно повзе, напевно нікуди не спішить. (Показую, як повзе черепаха). Наші гномики також полюбляють кататися на нашій черепашці,але тільки тоді ,коли вони нікуди не спішать. Тож музика буває не тільки швидка-як пересувається Страус, але й повільна – як пересувається Черепаха.
  Музкерівник: Який буває темп в музиці?
  Діти: Повільний-як Черепаха повзе, та швидкий як біжить Страус.
  Музкерівник: Розумнички ви мої. Подивіться, в чарівному королівстві напевно буде дощик, он яка велика хмаринка вийшла, і наші гномики засумували. Настрій в них змінився , сумно їм відразу стало .
  Але завжди після дощика виходить і посміхається-Сонечко,і гномики відразу починають радіти. І музика відразу в нас стає – веселою.
  Музкерівник: Який настрій музики є в чарівному королівстві?
  Діти: Настрій буває в гномиків різний,коли світить сонечко то вони посміхаються ,граються, і настрій в них –веселий. А коли виходить велика хмаринка і починається дощик ,гномики починають сумувати. Настрій в них стає сумний.
  Музкерівник: А ви знаєте ,що в нашої Феї Музики є три помічники ,без якої Феї нашої взагалі б і не було,це три жанри,або три Кити Музики:
  1 Кит-це Пісня(коли наші дітки Співають).
  2 Кит-це Танець(коли дітки Танцюють)
  3 Кит– це Марш( коли дітки Марширують як солдатики).
  То ж які Три други є у нашої Феї Музики?
  Діти: Три кити ,або три жанри Музики (пісня,танець,марш).
  Музкерівник: Молодці малятка, а зараз я вам зіграю фрагмент музичного твору,а ви уважно послухайте його, і потім мені розкажіть який в неї характер,темп,сумна вона чи весела,це пісня ,танець,або марш?
  (Граю фрагмент Народного Танцю).
  Дитина виходить до посібника та по картинкам розповідає про що вона почула у фрагменті музичного твору.
  Дитина: Прослухавши музичний фрагмент я можу сказати що ця мелодія була, весела , швидка , висока (прозвучала у високому регістрі) та це був танець .Тому що мелодія була без слів.
  Музкерівник : Молодець, відповідь твоя була вірною.
  А зараз ми з вами сядемо в чарівний потяг та поїдемо на незвичайну галявину до когось в гості. А до кого саме, ми дізнаємось пізніше.
  (Сідають всі в уявний потяг їдуть, та потрапляють на галявину).


  Музкеріник: Ось і привіз нас потяг на квітучу галявину , дивіться скільки трудівниць бджілок збирають цілющий медок, і Божі Корівки нам з вами посміхаються. Подивіться уважно куди Божі Корівки летять?
  (Показую на малюнок де Божі корівки піднімаються вгору).
  Діти: Вони летять вгору.
  Музкерівник: А що в нас може також , як і Корівки підніматися вгору?
  Діти: Мелодія.
  Музкерівник: Так, звичайно. Ми наші нотки(або гномиків) зобразили у вигляді Божих Корівок та трудівниць Бджілок, де вони як і мелодія піднімаються вгору(показую)вниз(показую )та стоять на місці(демонструю дітям на нашому посібнику рух мелодії).
  Музкерівник: А зараз я вам зіграю на фортепіано рух мелодії,а ви маєте уважно послухати та відповісти куди наша мелодія рухається (вниз , вгору,або стоїть на місті).Тільки будьте уважними!
  (Граю мелодію як опускається до низу)
  Діти: Мелодія рухається вниз.
  Музкерівник: (Граю мелодію стрибаючу на місті).
  Діти: Вона як дощик,стрибає на місті.
  Музкерівник: Правильно. А тепер будьте уважними я вам зіграю ще один рух мелодії. (Граю мелодію яка рухається вгору).
  Діти: Мелодія рухається вгору.
  Музкерівник: Подивіться на нашу галявину (показую на посібник).Наші комашки наче по драбинці рухаються вгору або вниз. Коли мелодія рухається вниз,комашки відповідно рухаються донизу, а коли вона рухається вгору – комашки також рухаються в гору. Коли я програю або проспівую мелодію,діти по черзі підходять до посібника і вказують на відповідне зображення та проспівують мелодію.
  Дітки сідаймо швидше знов у потяг та поїдемо у фруктовий сад,там нас чекає ще одна пригода.
  (Сідають у потяг та потрапляють у фруктовий сад).
  Музкерівник: Ми з вами потрапили до фруктового саду, подивіться які яблучка наливні та черешеньки рясні ростуть у ньому.
  (Показую на малюнках яблучка та черешеньки).
  А що вони нам нагадують?
  Діти:Нотки….
  Музкерівник: Правильно, це також нотки які ми зачаклували і перетворили на яблучка та черешеньки.
  Але ці яблучка та вишеньки незвичайні бо складають вони з себе – ритм.
  Хто мені скаже, що таке ритм?
  Дитина: Це чергування довгих та коротких звуків.
  Музкерівник: Молодчинка, давайте яблучка ми будемо називати – Та .А що в нас таке –Та?Кого ми так називаємо?
  Діти: Довгі звуки ми називаємо- Та…..
  Музкерівник : А вишеньки (дві подружки які взялися за ручки) ми називаємо – Ті-Ті….Домовились?
  Діти: Так….
  Музкерівник: Отож за допомогою нашого посібника ми з вами будемо грати в цікаву гру яка називається «Визнач за ритмом».
  Коли я буду показувати на яблучко ви будете казати мені що це –Та,та плескати в долоньки 1 раз,а якщо Ті-Ті то 2 рази. В нас є ще непримітне «сердечко»-Бачите?
  Діти:Бачимо…
  Музкерівник:Це сердечко в музиці означає «пауза»- це невеличка зупинка в музиці. І її ми будемо показувати відкритими руками (Демонструю).
  Показую на ритмічний малюнок діти оплесками відтворюють його.
  Діти : Та …Та…Ті-Ті….Та…Пауза. І так до кінця гри.
  Музкерівник : Молодці малята, ось і закінчилась наша весела подорож у чарівне королівство де живе Фея –Музика. Вам сподобалась наша подорож?
  Тож до наступної зустрічі малятка,Фея Музика буде вас чекати знову і знову!

 10. 8 пользователей поблагодарили юлисанна за это полезное сообщение:

  europe (03.10.2016), n@denk@ (01.08.2016), Nezabudka157 (02.07.2019), Olia Medvedeva (30.03.2017), Sолнце (25.03.2019), елена михайловна (03.02.2021), Олег Лекарь (17.01.2017), СИПСИК (21.03.2019)

 11. #21
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  По умолчанию Музично-оздоровча робота

  ДОПОВІДЬ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
  «МУЗИКА
  ЯК ЗАСІБ
  ОПТИМІЗАЦІЇ
  ЗДОРОВ'Я
  ДІТЕЙ»

  (Слайд 1)
  (Слайд 2)
  Музика - це «...більшзначущий виховний засіб,
  бо ритм і гармонія найбільше проникають
  у глибину душі і найсильніше захоплюють її»
  Платон. Античний філософ.
  Сучасна культура, заколихуючи дитину не колисковою піснею, а поліфонією телевізійних подразників, змушує психологів, педагогів та батьків шукати засоби оптимізації психосоматичного стану дитини, шляхи формування гармонійної та здорової особистості.
  Наші діти зараз дуже перенасичені інформацією. Спілкування з однолітками в садочку, дорослі розмови вдома, телевізор з постійною рекламою, комп’ютерні ігри – така поліфонія подразників закономірно обумовлює нервовість, неспокій дитини, погіршує продуктивність діяльності. Очевидно, що батькам, вихователям необхідно допомагати дитині підтримувати нормальний психосоматичний стан, домагатися узгодження, злагоди, співзвучності між різними психічними та фізіологічними станами дитини. Впливаючи на підсвідомість, на кожну клітину організму, на ритм серцебиття та дихання, звукові хвилі самі по собі заспокоюють чи збуджують дитину, гармонізують її настрій, тамують неспокій, активізують життєві сили.
  (Слайд 3)
  В даний час одним із пріоритетних завдань, що стоять перед педагогами , є збереження здоров'я дітей у процесі виховання та навчання. Формування здорового способу життя має починатися вже в дитячому саду. У цій справі немає дрібниць. Вся життєдіяльність дитини в дошкільному закладі повинна бути спрямована на збереження і зміцнення здоров'я.
  (Слайд 4)

  (Слайд 5)
  Найважливіша роль відводиться музиці. Недарма німецький композитор і педагог Карл Орф говорив, що «розмовляти з дітьми треба музикою». Науковими дослідженнями доведено: будь-який звук викликає у людини скорочення мускулатури. Сприйняття і розуміння музики полягає у відчутті її зв'язками, м'язами, диханням, рухом.
  (Слайд 6)
  Музичне виховання може бути результативним, коли воно спирається на комплекс різних видів і форм музичної діяльності, тісно пов'язаних між собою: спів, слухання музики, музично - ритмічні рухи, гра на дитячих інструментах.
  Музично - ритмічна діяльність становить приблизно 40-50 % обсягу завдань кожного музичного заняття, в першій частині якої виконуються вправи, що сприяють освоєнню певних танцювально-ігрових елементів, що тренують в чіткій ритмічній передачі основних рухів (ходьба , біг), що допомагають орієнтуватися у виконанні різних перебудов. Після співу і слухання музики проводяться ігри, танці, хороводи .
  (Слайд 7)
  По тому, як дитина ходить, бігає, стрибає, можна судити про її фізичний розвиток, уміння координувати рухи, емоційний настрій. Якщо у дитини погано розвинені основні рухи, то з нею вельми важко розучувати танці та ігри: всі вони включають ходьбу, біг або стрибкові рухи. Чим більше руховий досвід дитини, тим більше впевненості вона набуває. Крім того, рухи служать стимулом для дозрівання нервових зв'язків. Обмеження дитини в русі може стати однією з причин затримки її психічного розвитку .
  Музично - ритмічні вправи сприяють формуванню :
   опорно-рухового апарату;
   гарної постави ;
   пластики, гнучкості і розтяжки;
   вмінню рухатися узгоджено з музикою.
  Дошкільник пластичний, тому можна виправити всі види патологій. Але можна і нашкодити. На жаль, ми ніяк не відійдемо від практики затягувань, наприклад, досить тривале читання віршів на святі. Тривала статика категорично шкідлива. Більше 1 - 1,5 хвилин не можна сидіти або стояти в одній позі. Шкідливі тривалі вправи, які дають більше навантаження на опорно-руховий апарат. Не можна перевантажувати лікоть, щиколотки, коліна, п'яткову кістку. Слід до кінця випрямлятися після нахилів, поворотів; постійно стежити за диханням. Працюючи з дітьми над ритмічними вправами, педагог повинен домагатися точного виконання рухів, стежити за правильністю постави. Порушення постави позначаються не тільки на зовнішньому вигляді дитини, але і на її здоров'ї: неправильне положення тіла веде до звуження грудної клітки і викривлення хребта, що ускладнює роботу серця і легенів. Основні вимоги до постави полягають в наступному: плечі опущені і відведені трохи назад, голова піднята, спина пряма, грудна клітка виступає вперед, живіт підтягнутий.
  (Слайд 8)
  Професор О.М. Крестовніков у своїй книзі «Нариси про фізіології фізичних вправ» писав, що рухи, що здійснюються під музику, виконуються легше, дихальний апарат працює більш енергійно, збільшується глибина дихання, підвищується поглинання кисню.
  Танець, міміка і жест - один із способів вираження почуттів і переживань. Як вказував И.М.Сеченов, будь-яке переживання закінчується напругою якої-небудь групи м'язів. Масажуючи, вправляючи ці затиснуті м'язи, можна послабити м'язову «броню панцира», і затиснуті в ньому емоції отримають можливість вільного виходу. Гнучке тіло більш здатне до прояву різних почуттів, що відбиваються в рухах, міміці.
  Відомо, що кожне невротичне порушення супроводжується і порушенням ритмічних процесів, що відбуваються в організмі.
  Музика, як ритмічний подразник, стимулює фізіологічні процеси, що протікають ритмічно в руховій і в вегетативної сфері. Музична стимуляція зменшує час рухової реакції, підвищує лабільність зорового аналізатора, покращує пам'ять і відчуття часу, оживляє умовні рефлекси.
  (Слайд 9)
  Спів є основним засобом музичного виховання. Діти люблять співати і охоче співають. При дотриманні гігієнічних умов, тобто при проведенні заняття в провітреному чистому приміщенні, спів сприяє розвитку і зміцненню легенів і всього голосового апарату. На думку лікарів, спів є кращою формою дихальної гімнастики. Голосовий апарат відрізняється від голосового апарату дорослого. Гортань з голосовими зв'язками в 2-3 з половиною рази менше, ніж у дорослого. Голосові зв'язки тонкі, короткі. Звук , що утворився в гортані, - дуже слабкий. Він посилюється резонаторами . Розрізняють верхній головний резонатор (порожнини глотки, рота і носа) і нижній, грудної (порожнини трохей і бронхів). У дітей грудний резонатор розвинений слабко, переважає головний. Тому дитячий голос дуже легкий, не сильний, але часто дзвінкий. Діапазон (обсяг голосу) від нижнього до верхнього звуку дуже слабкий . Найбільш легкі, природні, ненапружені звуки, так звані «примарні», виявляються у всіх дітей при тихому співі в середньому регістрі в межах мі1 - сі1. Нижній звук до1 звучить напружено і треба уникати давати його дітям.
  Спів розвиває легені, виробляє поставу, вміння триматися прямо і незалежно. Дослідження показують, що співаючі діти менше застуджуються, рідше хворіють на астму, бронхіти та іншими легеневими хворобами. Спів сприяє розвитку дихального і артикуляційного апаратів.
  Найбільш оптимальним для початку занять співом є вік 4-5 років, тому що в цьому віці у дітей найбільш розвинений інтерес до музики, в той час, як цей вік так само є оптимальним для корекції відсутності музичного слуху. Крім того, саме в цьому віці діти вільні від будь-яких умовностей.
  Все, що ми співаємо - це маленький спектакль. Перевтілення допомагає позбутися комплексів, робить життя дитини насиченою та цікавою, значною.
  При навчанні дошкільнят співу треба стежити за тим, як діти сидять, стоять, тримають корпус, голову, як відкривають рот. Під час співу діти 5-6 років повинні сидіти прямо, не притулившись до спинок стільців, тому що в такому положенні у них краще працюють дихальні м'язи. При слуханні музики діти можуть притулятися до спинок стільців. Діти 2-3-4 років можуть сидіти, спираючись на спинки стільців, ноги ставлять прямо на підлогу, руки кладуть на коліна, ближче до тулуба. Голову тримають прямо, не напружуючи і не витягаючи шию. Рот треба відкривати вертикально, а не в ширину щоб уникнути крикливого, «білого» звуку. Нижня щелепа повинна бути вільна, губи - рухливі, пружні. Розучують пісні діти завжди сидячи. Розучені пісні слід співати стоячи, тому що при цьому дихальні м'язи, навіть у трирічних дітей, працюють краще і звучність співу помітно поліпшується . При співі стоячи голова тримається прямо, руки опущені. При співі треба чергувати положення «сидячи» - «стоячи». Постійний спів стоячи стомлює дітей, заважає створенню спокійної зручною обстановки. Тривалий спів сидячи так само шкідливий, тому що викликає застій крові, головним чином у нижній частині тіла. При співі сидячи недостатньо розширюється грудна клітка, слабо працюють дихальні м'язи , що веде за собою ослаблене поверхневе дихання. Зміна положень при співі є свого роду розрядкою і знижує стомлення, якщо таке з'являється.
  Музичний керівник, вихователі повинні не тільки знати репертуар дитячих пісень, володіти методикою співу, а й уміти берегти дитячий голос. Стежити за тим, щоб діти співали природним голосом, не форсуючи звуку, щоб не говорили занадто голосно, і самі не повинні голосно говорити з дітьми. Піклуючись про створення спокійної обстановки, про зменшення шуму в групі, вихователь тим самим оберігає дитячий голос. Крик, шум псує голос, притупляє слух дітей і негативно впливає на їх нервову систему.
  (Слайд 10)
  Все вищесказане дозволяє розглядати оздоровчу функцію музики як дуже важливу в роботі з дошкільниками . Музика дозволяє оптимізувати емоційний стан, розвиває комунікативні та творчі можливості дитини, підвищує самооцінку на основі самоактуалізації, сприяє відкритому вираженню емоцій, розвиває емпатичні почуття.
  (Слайд 11)
  Дякую за увагу.
  Презентация http://files.mail.ru/69612CB106654D15B4D000E83DD56830

 12. 5 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  Anathema (21.08.2017), n@denk@ (01.08.2016), Nezabudka157 (02.07.2019), елена михайловна (03.02.2021), Олег Лекарь (02.02.2017)

 13. #22
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Дихальні вправи по О.Стрельниковой

  Дихальна гімнастика Стрельникової - це немедикаментозний оздоровчий метод , створений на рубежі 30 - 40 - х років як способу відновлення співочого голосу. У 1972 році автор методу , педагог- фониатор Олександра Миколаївна Стрельникова , отримала авторське свідоцтво на свою розробку , минулий процедуру реєстрації Державним Інститутом патентної експертизи .
  Оскільки спів є найскладнішою функцією органів дихання , гімнастичні вправи , що відновлюють навіть співочий голос , на шляху до досягнення мети відновлюють функції простіші , а в першу чергу , нормальне дихання . В результаті щоденні заняття допомагають зупиняти напади задухи , знімають головні болі і болі в серці , нормалізують артеріальний тиск , зміцнюють імунітет , а також підвищують розумову і фізичну працездатність.
  Показаннями до застосування вправ є:
  - Пневмонія та бронхіти ;
  - Бронхіальна астма ;
  - Вазомоторний риніт та гайморит ;
  - Шкірні захворювання;
  - Порушення опорно -рухового апарату (травми хребта , сколіози , кіфози ) ;
  - Розлади і дефекти сечостатевої системи (енурез , фімоз і т.д.);
  - Заїкання і захворювання голосового апарату;
  - Різні неврози .
  Дихальна гімнастика Стрельникової для дітей
  Дихальні вправи по Стрельниковій можна виконувати вже з 3-4 років . Така гімнастика дозволяє підвищити імунітет , тому її особливо рекомендують дітям , які часто хворіють на простудні захворювання. Крім того , вправи сприяють розвитку гнучкості і пластичності , допомагають усунути порушення постави і в цілому оптимізують роботу зростаючого організму.
  Перед навчанням гімнастики по Стрельникової навчіть дитину правильно вдихати повітря : вдих обов'язково повинен бути уривчастим і коротким , тільки носом. Разом з малюком понюхайте квітка , вдихніть аромат яблука або свіжоскошеної трави і тільки потім приступайте до освоєння трьох базових вправ : « Долоньки » , « Погончики » і « Насос ». Вправи необхідно робити в ритмі стройового кроку ( наслідуючи солдатам на марші , покрокував 2-3 хвилини на місці і тоді ви відчуєте ритм) .

  ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА
  Вправи на розвиток дихання відіграють важливу роль в системі оздоровлення дошкільнят. Варто звернути особливу увагу на дітей що часто хворіють, та дітей що мають різні мовні порушення. Бо послаблене дихання не дає дитині повність промовляти фрази, вірно будувати речення, навіть співати пісні – доводиться вдихати повітря частіше.
  Тому основними задачами дихальних вправ на музичних заняттях є:
  ● Укріплення фізіологічного дихання дітей (без мови).
  ● Формування вірного мовного дихання (короткий вдих-видих).
  ● Тренувати силу вдиху і видиху.
  ● Розвивати подовжений видих.
  Робота над диханням передує співу пісень, може бути і самостійним видом діяльності. На музичних заняттях разом з логопедом ДНЗ і за рекомендацією лікаря-педіатра використовуються: дихальні вправи на розвиток діафрагмально-черевного дихання, довготривалого мовного видиху, тренування злагодженої роботи дихальної, голосової і артикуляційних систем.
  Особливістю роботи над диханням є поступове і індивідуальне навантаження під контролем педіатра. Частина вправ виконуються під рахування, частина під музику. При розучуванні вправ педагог спочатку показує його повністю, супроводжуючи показ поясненням, потім пропонує повторити вправу разом з ним, контролюючи рухи кожної дитини і направляючи рухи рук, голови, тулуба.
  В якості мовного матеріалу на музичних заняттях використовуються спочатку окремі гласні звуки, потім склади, слова і фрази. По мірі виконання вправ з розвитку мовного дихання довжина мовного видиху зростає.
  Спів з передуючою йому дихальною гімнастикою оказує на дітей психотерапевтичну, оздоровчу і навіть лікувальну дію:
  ● Благотворно діє на процеси обміну, що грають важливу роль в кровотворенні, в тому числі і легеневої тканини.
  ● Діє на відтворення центральної нервової системи.
  ● Поліпшує дренажну функцію бронхів.
  ● Відтворює порушене носове дихання.
  ● Виправляє різноманітні деформації грудної клітини і хребта що розвилися в процесі захворювань.
  На музичних заняттях можливо використання нескладних вправ О.Стрельнікової. Олександра Миколаївна Стерльнікова – оперна співачка, театральний педагог. Разом зі своєю матір’ю вона розробила принципи дихальної гімнастики для розширення діапазону голосу, поліпшення тембру, а в наслідок і для оздоровлення. В 1972 році було зареєстровано авторське право на «Спосіб лікування хвороб, пов’язаних з втратою голосу».
  Принцип гімнастики О.М.Стрельнікової – короткий і різкий вдих носом в поєднанні з рухами, що стискають грудні клітину. Це викликає загальну фізіологічну реакцію всього організму, що забезпечує широкий спектр позитивної дії. При виконанні вправ необхідно дотримуватись правил:
  ● Вдих – гучний, короткий, активний (просто гучно на всю кімнату шмигати носом, неначе нюхаєш).
  ● Видих – абсолютно пасивний, іде через ніс або через рот (кому, як зручно). Про вихід думати заборонено. Повітря повинне саме іти після кожного вдиху.
  ● Кожна вправа повинна розучуватись дітьми до автоматизму (біля місяця).
  В дихальній гімнастиці Стерльнікової короткі шумні вдихи носом робляться одночасно з рухами: хапаємо – нюхаємо, кланяємося – нюхаємо, обертаємося – нюхаємо.

  Комплекс дихальної гімнастики
  (по О.М. Стрельніковой)


  1. «Долоньки»

  Ладоньки – ладоньки
  Ми спекли оладоньки
  Ми долоньки всі стискаємо,
  Носом вірно ми вдихаємо.
  Як долоньки розтискаємо,
  Вільно, дружно видихаємо.

  Діти стоять рівно і прямо. Ноги трішки вужче, чим на ширині плечей. Руки зігнуті у ліктях , лікті опущені, долоньки розвернуті до глядача.
  На рахунок «раз» - хапальні рухи долоньками (стискаємо в кулачки), одночасно з рухами шумно шмигаємо носом. Зразу після короткого вдиху долоньки розжимаються, видих іде самостійно. Активних вдих – пасивний видих. На 4 рахування робимо підряд 4 коротких вдихання – рухи, потім відпочиваємо 3-5 секунд. Норма: 4 рази по 4 вдиху – руху.

  2. «Погончики»

  Ось погони на шинелі
  Ремінь шкіряний новий
  Я тепер не просто хлопчик,
  Я військовий, рядовий.

  В.П., як у вправі №1. Руки злегка зігнуті у ліктях, кисті рук стиснуті в кулачки і розміщені поряд, кулачки прижаті до живота на рівні поясу.
  На рахунок «раз» з силою штовхаємо кулаки вниз до полу (руки від плеч до кінчиків пальців вирівнюються, пальці розтопирюються, але руки в сторони при цьому не розводяться, тобто розкриті долоньки поряд) – вдих!
  Повертаємо руки у вихідне положення: прямі руки знову злегка згинаються в ліктях, кисті стискаються в кулачки і знаходяться близько один до одного, притискаючись до живота на рівні пояса – видих іде пасивно. Норма: 4 рази по 4 вдиху – руху.

  3. «Насос» («Качаємо шини»)

  По шосе летять машини –
  Поспішають і гудять.
  Накачаємо всі шини,
  Ми багато раз підряд.

  Діти стоять, злегка ссутулившися; голова без напруги злегка опущена вниз (дивитися собі під ноги); руки знаходяться перед собою кистями до колін, злегка зігнуті в ліктях і абсолютно розслаблені.
  На рахунок «раз» злегка кланяємося вниз – руки, випрямляючись, легкими рухами тягнуться до полу, голова опущена – вдих (в кінцевій крапці поклону). Опускається до низу верхня частина тулуба, тобто поклон здійснюється за рахунок округленої спини, ноги прямі.
  «Два» - випрямились, але не повністю, тобто спина не рівна і пряма, злегка нахилена, неначе зсутулилась, - видих пішов пасивно.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху - поклону.

  4. «Кицька» (присідання з поворотом)

  М’яко ходить так ступає,
  Наче пава виступає.
  Ти погладь її хоч трішки
  Зразу замуркоче кішка.

  Діти стоять рівно і прямо; ступні ніг вужче, чим на ширині плечей; руки наполовину зігнуті в ліктях, розслаблені кисті рук знаходяться попереду на рівні поясу.
  На рахунок «раз» повертаємо верхню половину тіла праворуч, злегка присідаємо 1 раз (ноги трішки згинаються в колінах), а кисті рук одночасно роблять хапальні рухи )кулачки різко розжимаються) – вдих!
  Зразу ж після цього ноги випрямляються, кулачки, знаходяться на рівні пояса, розжимаються, потім верхня половина тіла повертається у вихідне положення, - видих іде пасивно: «Кішка намагається схватити мишку».
  На рахунок «два» - в лівій кінцевій крапці ноги знову злегка згинаються в колінах, а кисті рук, що знаходяться на рівні пояса, тепер роблять хапальні рухи зліва – з шумним і коротким вдихом через ніс.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху-руху.

  5. «Обніми плечі» (вдих на здавлювання грудної клітини)

  Яке гарне я дитя!
  Як люблю вже себе я!
  Міцно обіймаю,
  Носиком вдихаю.

  Діти стоять рівно і прямо, ноги трішки вужче, чим на ширині плечей; руки зігнуті у ліктях, підняті на рівень грудей і розведені в сторони. При цьому одна рука повинна розміщатися трішки нижче.
  На рахунок «раз» обіймаємо себе так, щоб лікті зблизились один над одним в одному місці, руки утворюють трикутник – вдих!
  Зробивши 4 вдиху-руху підряд, треба відпочити декілька секунд і знову виконати цю вправу 4 рази. І так 4 рази по 4 вдиху-руху. Це норма для дитини 3-6 років.

  6. «Великий маятник» («Іграшка-неваляйка»)

  Наклонилась неваляйка,
  Але впасти – не впаде,
  Навіть якщо кіт мій Мурчик
  Неваляйку в бік штовхне.
  Іграшку штовхає він
  А у відповідь лиш дзвін.
  Дуже Мурчику цікаво,
  Що ж у ляльки там дзинчало?
  Діти стоять рівно і прямо, голова злегка опущена (дивитися на ступні ніг). Руки вільно висять перед собою кистями до колін. Ця комплексна вправа, складається з двох простих: «Насос» та «Обійми плечі».
  На рахунок «раз» злегка нахиляємось вниз, спина округла, голова опущена, кисті рук тягнуться до колін – вдих! (як у вправі «Насос»). Повертаємося у вихідне положення (видихаючи і повністю вирівнюючись), але і злегка відкинувшись назад, прогнувшись в попереку, на рахунок «два» закидаємо голову вгору і зверху, «зі стелі», - вдих! Ми себе наче обіймаємо. Під час поклону неможна низько кланятись, кисті рук не повинні доходити до колін.
  Виходить так: руки до колін – вдих «з підлоги», руки до плечей – вдих «зі стелі».
  Норма: 4 рази по 4 вдиху -руху.

  7. «Повороти голови» («Праворуч-ліворуч»)

  Їжачок по лісу йшов
  Гарні квіточки знайшов.
  Праворуч квітне вже ромашка,
  А ліворуч ніжна кашка.
  Солодко пахнуть квіточки!
  Їх позбирають діточки.

  Діти стоять рівно і прямо, ноги трішки вужче, ніж на ширині плечей, руки висять вздовж тулуба, дивимось перед собою.
  На рахунок «раз» злегка повертаємо голову праворуч – вдих! Потім, не залишаючись посередині, зразу на рахунок «два» злегка повертаємо голову ліворуч – теж вдих! Шию під час поворотів ні в якому разі не напружувати, вона абсолютно вільна. Больових відчуттів не повинно бути.
  Потрібно з обережністю підходити до виконання цієї вправи: діти з травмами голови або хребта, з хронічними головними болями і епілептичними припадками, з підвищеним артеріальним тиском, міопією високого ступеня, нервовими тиками виконують його під наглядом лікаря. Вправу можна робити сидячи.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху -руху.

  8. «Вушка» («Ай-ай», або «Китайський болванчик»)

  Ай-ай-ай!
  Мишко гуляв,
  В лісі шишки розкидав!
  Головою ми качаємо
  Носом вірно всі вдихаємо!

  Діти стоять рівно і прямо, дивляться прямо перед собою, руки висять вздовж тулуба, ноги вужче, ніж на ширині плечей.
  На рахунок «раз» злегка нахилити голову до правого плеча – вдих» потім, не зупиняючи голову посередині, на рахунок «два» злегка нахилити голову до лівого плеча – теж вдих! Про видих не думати, він іде в момент між нахилами – вдихами. Плечі не підіймаються. Вправу можна робити сидячи.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху -руху.

  9. «Маятник головою» («Малий маятник»)

  Тік-так! Тік-так! Іде годинник
  І маятник гойдається.
  У наших добрих малюків
  Новий день починається.

  Діти стоять рівно і прямо, ноги вужче, чим на ширині плечей, руки висять вздовж тулуба. На рахунок «раз» опустити голову вниз (подивитися на підлогу) – вдих! Одразу без зупинки (не повертаючи голову у В.П.) на рахунок «два» відкинути її вгору (подивитися на стелю) – вдих!
  Видих іде посередині кожного вдиху. Слідкувати, щоб шия була абсолютно вільна, ненапружена. Норма: 4 рази по 4 вдиху – руху.

  10-11. «Перекати» (спочатку з правої, потім з лівої ноги)

  Вміємо ми танцювати,
  Носом правильно вдихати.
  А тепер навчатись треба
  Виконувати перекати!

  Діти стоять рівно і прямою виставляють праву ногу, ліва – позаду на відстані одного невеликого кроку. Важкість тіла по середині, руки висять вздовж тулуба.
  Із вихідного положення перенести важкість тіла на передню ногу. На рахунок «раз» робимо «пружинку». Після цього передня нога в тій же позі тіла випрямляється в коліні – видих іде пасивно. Плавно, не зупиняючись, переносимо важкість тіла на задню ногу.
  На рахунок «два» робимо «пружинку». Одночасно передня нога, не згинаючись, привстає на носочок (на неї не спиратися) – вдих! Зразу після присідання задня нога випрямляється. Видох пасивний. І одразу знову переносимо важкість тіла на випрямлену передню ногу.
  Норма: 4 рази по 4 рухи вдихи, не змінюючи положення ніг. Потім всю вправу повторити з іншим положенням ніг.

  12. «Кроки»

  Передній крок або «Рок-н-рол»

  І дорослі і малі –
  «Рок-н-рол» танцюють всі.
  В.П., як у вправі «Долоньки». На рахунок «раз» підняли зігнуту в коліні праву ногу, носок стопи «дивиться» в підлогу, на лівій нозі злегка присіли – вдих! Опустити праву ногу на підлогу; ліва нога в цей момент теж випрямляється в коліні – видих. Теж саме з лівої ноги.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху – руху.

  Задній крок
  На рахунок «раз» злегка присіли на лівій нозі, праву ногу (зігнуту в коліні) відвели назад і нібито «плеснули» себе правою п’яткою по сідниці – вдих! Зразу після цього обидві ноги випрямились (зайняли В.П.) – видих!
  «Два» - злегка присіли на правій нозі, ліву зігнуту ногу відвели назад і «плеснули» лівою п’яткою – вдих!
  Норма: 4 рази по 4 вдиху – руху.

  Цей же матеріал з малюнками http://files.mail.ru/6DE1A236222C4A95951369923042F723
  Последний раз редактировалось Пензева Людмила; 01.03.2014 в 10:01.

 14. 7 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  Anathema (21.08.2017), n@denk@ (01.08.2016), Nezabudka157 (02.07.2019), Іванка (19.01.2017), илатан (27.09.2016), Олег Лекарь (02.02.2017), светлана керенцева (08.04.2016)

 15. #23
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Дихальні вправи з музичним супроводом

  ДИХАЛЬНІ ВПРАВИ З МУЗИЧНИМ СУПРОВОДОМ

  1. Діти лежать на спині, роблять вдихання і видихання в ритмі музичного супроводу, яке в подальшому підкріплюється світловими сигналами.
  2. Діти сидячи роблять вдихання і видихання у відповідності з ритмом музики і світловими сигналами.
  У фазі видиху вони вимовляють звук „а” з силою піано і меццо форте.
  На наступних заняттях вони поступово переходять до вимови звуків „о”, „у”, „і”, „е”.
  При вимовлянні звуку „а” діти зображають почуття полегшення ,”о” - здивування, „і” - радості, а при „е” - внутрішню урівноваженість.
  3. Лежачи на спині, діти роблять глибокі вдихання і видихання під музику у супроводі світлових сигналів. Досягнувши злиття ритму дихання і ритму музики, вони вимовляють звук „а”. В подальших заняттях поступово додаються останні голосні.
  4. Стоячи в вільних позах, діти роблять вдихання - видихання з одночасним руховим звільненням і злиттям з ритмом музики. Ритм дихання підпорядкований ритму музики і ритму слів „вдих - видих”.

  5. Діти лежать на спині. Вдих і видих підпорядковується звуковим і світловим сигналом. Легким ударом клавеса в ударних долях такту визначається початок фази вдихання і фази видихання у відповідності з ритмом музики.
  6. Діти стоять у вільній позі і тренують вдихання і видихання з одно часовим розслабленням, у відповідності з ритмом музики і світловими сигналами.
  7. Діти лежать на спині, за вказівкою вчителя кладуть ліву руку собі на живіт, а праву на груди, і повторюють дихальні рухи вчителя при вдиханні і видиханні. Так можна тренувати черевне і грудне дихання.
  8. Діти лежать на спині. Дихальні вправи (вдихання - видихання) супроводжуються рухом кінцівок. За цією модифікацією діти у фазі вдихання вільно піднімають почергово праву і ліву руку. В іншому варіанті діти таким же чином почергово піднімають праву і ліву ногу. Головним фактором у всіх дихальних вправах є відчуття злиття ритму дихання і ритму руху кінцівок з ритмом і темпом музики.

  Вправи допоміжного комплексу
  «Носочки – п'яточки»


  1. «Носочки»
  Діти сидять на стільцях, ноги зігнуті під прямим кутом.
  На рахунок «раз» підіймаємо носочки ніг, спираючись п’ятками в підлогу, - вдих! Повертаємо ноги у В.П. – видих!
  Норма: 4 рази по 4 вдихи – рухи.

  2. «П'яточки»
  В.П. – те саме.
  На рахунок «раз» на вдиху підіймаємо п’ятки, не відриваючи носочки від підлоги.
  Норма: 4 рази по 4 вдихи – рухи.

  3. «Носочки – п'яточки»
  Вихідне положення не змінюється.
  Почергово підіймаємо то носочки, то п'яточки.
  Норма: 4 рази по 4 вдихи – рухи. Рекомендується дітям з плоскостопістю.

  4. «Мавпенята»
  В.П.: 1-й варіант – сидячи на стільці.
  2-й варіант – лежачи на спині.
  На рахунок «раз» з силою стискаємо кисті рук в кулаки, одночасно піджимаючи пальці ніг. – вдих! Розслаблення і випрямлення – видих.
  Норма: по 12 раз по 8 вдихів – рухів.

  5. «Насос на четвереньках»
  Діти стоять на четвереньках, спираючись колінами і долонями в підлогу, руки прямі, голова опущена, шия не напружена.
  Переносимо тулуб назад. На рахунок «раз» сідаємо на п’ятки (ступні ніг витягнуті) – вдих! Руки в цей час витягуються перед собою, але кисті рук не переміщуються. Повернутися у В.П. – видих.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху – видиху. В цій вправі працюють не тільки верхні дихальні шляхи, але і легені.

  6. «Рок-н-рол на четвереньках»
  Діти стоять на четвереньках, спираючись на коліна і зігнуті у ліктях руки. Голова опущена. На рахунок «раз» коліном правої ноги дістати лікоть лівої руки – вдих! Повернутися у В.П. – видих.
  На рахунок «два» коліном лівої ноги дістати лікоть правої руки – вдих. Повернутися у В.П. – видих.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху – руху.

  7. «Стрибунець»
  Діти стоять прямо, руки опущені, ноги на ширині плечей.
  Обертаємося на носках всім тілом праворуч на 90º, на рахунок «раз» робимо легку «пружинку». Ноги стоять на одній лінії одна за одною на відстані одного кроку. Кистю лівої руки доторкуємося до правої ноги вище коліна, а тильною стороною правої долоні – до лівої сідниці – вдих! При повороті назад руки опускаються, ноги випрямляються, тіло зупиняється у В.П. – видих.
  На рахунок «два» рух виконується в ліву сторону.
  Норма: 4 рази по 4 вдиху – руху.

 16. 7 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  n@denk@ (01.08.2016), Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), Іванка (19.01.2017), елена михайловна (03.02.2021), Осянечка (08.10.2018), СИПСИК (21.03.2019)

 17. #24
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Валеологічні пісеньки - співанки

  Валеологічні пісеньки-співанки (З книги Л.Арсеневської)
  З них починаються всі музичні заняття. Нескладні, добрі тексти і мелодія, що складається зі звуків мажорної гами, підіймають настрій, задають позитивний тон до сприйняття навколишнього світу, покращують емоційний клімат на занятті, готують голос до співу. Також в них можна включати елементи самомасажу, артикуляційної гімнастики, дихальної гімнастики та пальчикові вправи.
  На прикладі пісеньки «Доброго ранку!» ми з дітьми покажемо, як можна поєднати розспівування з самомасажем. А у співанці «Комунікативна» з’єднані пальчикова і артикуляційна гімнастики.

  «Доброго ранку!»
  Доброго ранку, посміхнись скоріше
  і сьогодні весь день буде веселіше.

  Ми погладим лобик, носика та щічки,
  будемо красиві, як в гаю сунички

  Розітрем долоні тепліше, тепліше,
  а тепер поплещемо разом сміливіше

  А тепер і вушка ми скоріш потремо
  Посміхнемось знову. Будемо здорові!

  "Трямі-пісенька"

  Діти стоять парами обличчям один до одного
  Пальчики маленькі:
  Трям-трям-трям!
  Барабанять пальчики:
  Трям-трям-трям!
  А тепер долоньки:
  Трям-трям-трям!
  Плескають долоньки:
  Трям-трям-трям!
  Засопіли носики:
  Трям-трям-трям!
  Носики - насосики:
  Трям-трям-трям!
  А тепер ми посміхнулись,
  Пострибали, повернулись.
  В Трям-трямії ми живемо,
  Хороводи ведемо!
  Трям-трям-трям!

  Квіточки

  На галявці лісовій
  Де травка соковита
  Виростала квіточка
  Сонечком зігріта.
  Квітку вітерець гойдав
  Їй листочки підіймав,
  Росою вона вмилася,
  А потім …… і розкрилася!
  Здраствуй сонечко ясне!
  Здрастуй день пригожий!
  Я квіточка гарнесенька,
  Добра і хороша!

  «Я іду!»

  Кожний куплет починається на сходинку вище.

  Ось по місту я іду.
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  Посміхаюсь на ходу!
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  Здрастуй вулиця моя!
  Друзі ми і ти і я!

  Ось по місту я іду.
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  Посміхаюсь на ходу!
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  Навкруги весь білий світ,
  Я кричу йому: «Привіт!»

  Ось по місту я іду.
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  Посміхаюсь на ходу!
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  Ось мураху я зустрів
  До будиночка провів!

  Ось по місту я іду.
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  Посміхаюсь на ходу!
  Па-рам-па-рам-па-ру-ру!
  До садочку я прийшов
  Друзів тут своїх знайшов!

  «Добрий день!»

  Першим співає музичний керівник, потім діти. Кожний куплет співається на один півтон вище. Після четверного куплету у зворотному порядку.

  Добрий день вам киці.
  Няв-няв-няв.
  Добрий день собачки.
  Гав-гав-гав.
  Добрий день вам жабки.
  Ква-ква-ква.
  Добрий день вам мишки.
  Пі-пі-пі.
  Добрий день телята.
  Му-му-му.
  Добрий день козлята.
  Ме-ме-ме.
  Добрий день, малята.
  Добрий день!

  «Комунікативна»

  Добрий день, ручки - плесь, плесь, плесь
  Добрий день, ніжки - туп. туп, туп
  Добрий день, вушка - дзень, дзень, дзень
  Добрий день, щічки - ...

  Добрий день, губки – ….
  Добрий день, зубки - ...
  Добрий день, носик - біп, біп, біп
  Добрий день, гості - привіт!

  «Вітання»
  Добрий день, тобі сказали,
  добрий день, сказав і ти.
  Нас дві ниточки зв'язали
  теплоти і доброти

  Той же матеріал з рухами і нотами http://files.mail.ru/529B33CD2C3E4140AC5761CEF750AAF1

 18. 9 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  fotinia s (25.02.2018), n@denk@ (01.08.2016), Natuly (01.12.2018), Sолнце (25.03.2019), Tasya835 (01.11.2016), Іванка (19.01.2017), илатан (09.09.2019), Ольгадайченко (21.03.2020), СИПСИК (21.03.2019)

 19. #25
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Вправи на релаксацію

  ВПРАВИ НА РЕЛАКСАЦІЮ

  I. Мовний апарат.
  1. Вправа „Хоботок”
  Губи з напругою утримуються в витягнутому „хоботком” положенні, потім розслабляються, рот трішечки відкривається.
  Наслідую я слону:
  Губи „хоботком” тягну,
  А тепер їх відпускаю.
  Губи без напруги і розслаблені.

  2. Вправа „Жабка”
  Губи в напрузі утримуються в положенні, відповідно артикуляції звука (3), потім розслабляються.
  Це сподобається жабам
  Тягнем губи прямо к вухам!
  Потягну і перестану
  І ніскільки не втомлюсь.
  Губи без напруги і розслаблені.

  3. Вправа „Горішок”
  Розгриземо горішок, міцно стискаючи зуби, щелепи при цьому напружуються, немов кам’яні, після чого щелепи розтискуються і розслабляються.
  Зуби міцно ми стискаєм
  А вже потім розтискаєм
  Губи трішечки відкриваються
  Все чудово розслабляється..

  II. М’язи загальної моторики і тіла.

  1.Вправа на прийняття поз спокою, розслаблення.
  Треба сісти на край стільця, спина опирається об стінку стільця, руки вільно лежать на колінах, ноги злегка розставлені.
  Всі уміють танцювати,
  Стрибати, бігати і малювати,
  Але не всі поки уміють
  Розслаблятися, відпочивати -
  Є в нас гра нова така
  Дуже легка і проста:
  Уповільнюються рухи
  І знімається напруга.
  І стає всім зрозуміло:
  Розслаблятися приємно.

  2. Вправа „Кулачки”.
  Стиснути пальці в кулачок з напругою, потім розслабити. Руки при цьому відпочивають.
  Руки на колінах,
  Кулачки стиснуті
  Міцно, з напругою
  Пальчики прижаті
  Пальчики сильніше стискуємо,
  Відпускаємо, розжимаємо.
  Знайте дівчатка і хлопці:
  Відпочивають ваші пальці.

  3. Вправа „Олені”.
  Уявіть собі, що ми олені. Піднімаємо над головою схрещені руки, з широко розставленими пальцями і утримують в напрузі, потім розслабляють і опускають руки.
  Подивіться: ми - олені, рветься вітер нам на зустріч. Вітер стих, розправимо плечі. Руки знову на колінах, а тепер ще трішки лені.
  Руки не напружені і розслаблені.

  4. Вправа „Пружинки”.
  П'ятки з напругою упираються в підлогу, ноги відриваються від підлоги. Ноги в такому положенні утримуються в напрузі, потім розслабляються. При наступному напруженні ноги піднімаються з напругою на носок.
  Що за жахливі пружинки
  Упираються у наші черевички?
  Ти носочки опускай
  На пружинки натискай,
  Міцно, міцно натискай
  Ні, пружино - відпочивай.

  5. Вправа „Загоряємо”.
  Сидячи на стільці, ноги підняті і з напругою утримуються, потім розслаблено відпускаємо.
  Ми чудово загоряємо!
  Вище ноги піднімаємо!
  Тримаємо... тримаємо... напрягаємо
  Загоріли! Опускаємо!
  Ноги не напружені і розслаблені.
  6.Вправа “Штанга”.
  Штангу, підняти над головою і з напругою утримати, потім руки опускаються і вільно обвисають уздовж тулуба.
  Ми готуємося до рекорду,
  Будемо займатись спортом.
  Штангу з підлоги піднімаєм,
  Міцно утримуєм і кидаєм!
  Наші м’язи не втомились
  І ще слухняними стали!
  Нам стає всім зрозуміло:
  Розслаблятися - приємно.

  7. Вправа „Кулька”.
  Надуваємо животи, ніби це велика куля, м’язи живота напружені. Видихнути - м’язи розслаблені.
  Ось так ми кулю надуваємо
  А рукою перевіряємо
  Куля лопнула - видихаємо
  Наші м’язи розселяємо.
  Дихаємо легко... рівно.. глибоко.

  8. Вправа „Корабель”
  Уявіть, що нас гойдає на кораблі, ноги широко розставлені. Гойдає палубу, притискаємо одну ногу з напругою до підлоги, інша нога - розслаблена. Потім змінюємо положення ніг:
  Стало палубу гойдати
  Ногу до палуби треба притиснути!
  Міцно ногу притискаємо,
  А іншу - розслабляємо!

  9. Вправа „Допитлива Варвара”
  Шия з головою по черзі повертається вправо - вліво і утримується там з напругою, при розслабленні дивимось прямо.
  Допитлива Варвара
  Дивиться вліво...
  Дивиться вправо...
  А потім знову уперед.
  Зараз трішки відпочинемо.
  Шия не напружена
  І розслаблена

  10. Вправа на загальне розслаблення - ”Чарівний сон”.
  Діти уважно слухають і пошепки повторюють в позі розслаблення за вихователем.
  Вії опускаємо...
  Очі закриваємо...
  Ми спокійно відпочиваємо - 2 р.
  Сном чарівним засинаємо...
  Дихаємо легко... рівно...глибоко...
  Наші руки відпочивають....
  Відпочивають, засинають - 2 р.
  Шия не напружена
  І розслаблена
  Губи трішечки відкриваються
  Все чудово розслабляється - 2 р.
  Дихаємо легко...рівно...глибоко....
  Ми спокійно відпочиваємо
  Сном чарівним засинаємо.
  Потім слова вимовляються голосніше, швидше, енергійніше.
  Гарно нам відпочивати
  Тільки час уже вставати!
  Міцніше кулачки стискаємо,
  Їх ще вище піднімаємо,
  Потягнулися! Усміхнулися!
  Всі відкрили очка і прокинулися!

 20. 8 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  mamylia (07.08.2019), n@denk@ (01.08.2016), Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), илатан (09.09.2019), натела (19.01.2016), Ольгадайченко (21.03.2020), СИПСИК (21.03.2019)

 21. #26
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Музична екологія

  Музична екологія
  (Доповідь на пед. раду)
  Кому не доводилося, поскаржившись на здоров'я, почути у відповідь: «А чого ви хочете? Самі знаєте, яка в нас екологія, яким повітрям дихаємо, яку воду п'ємо, які продукти їмо...» Я вважаю, що цей перелік негативно факторів необхідно доповнити наступним:« ... яку музику слухаємо ». Мається на увазі не тільки про фізичне, а й про духовне, душевне здоров'я людини. Ще Конфуцій писав: «Якщо хочеш дізнатися, чи благополучно йдуть справи з правлінням в якійсь країні і чи здорові її звичаї, то прислухайся до її музики». Тут мова йде не про шедеври світової музичної культури, які можна почути в концертних залах, а про звукове середовище, тобто про те, що оточує нас практично постійно. Яка музика звучить у вас вдома, коли ви, наприклад, возитеся на кухні, на яку хвилю налаштовані приймачі в маршрутних таксі, що транслюють музичні канали телебачення. Навіть якщо ми начебто не звертаємо увагу, негативний вплив не стає менше. Відбувається свого роду програмування свідомості. Припустимо, людині зрілій, сформованій це зашкодити не може. А ось з підростаючим поколінням все куди складніше і небезпечніше.
  Сьогодні чомусь нікому не приходить в голову подумати про музичну екології. А це ж, по суті, державна справа. Адже майбутнє країни залежить від того, якими будуть нові покоління її громадян. Візьмемо для прикладу неймовірну популярність радіо «Шансон», по якому звучать в основному пісні на «табірну тему». Таке враження, що у нас пів-країни «отсіденти», а інша половина - «досіденти». Але ж у цих піснях романтизується життя злодіїв, бандитів, їх «табірні будні», головний герой пісні неодмінно викликає співчуття і навіть повагу. Розумієте, що відбувається, які матриці впроваджуються у свідомість дітей? Програму заклали, а про душу-то ніхто і не згадав. А потім дивуємося зростанню злочинів. Так адже вже не бояться в'язниці і колонії, для молодих це «романтика». Зараз молодь і поняття не має про істинний, чистий шансон. І ми дорослі вже забуваємо про Шарля Азнавура, про Едіт Піаф, про інших великих шансоньє ... На абсолютно нерозвинені уми й душі падає насіння ось цих бур'янів і бурхливо росте.. Колись практично заборонили пісеньку «Конвалії» через порожнечу і примітивність її змісту. А сьогодні «Конвалії» - це просто шедевр в порівнянні з тим, що співається на нашій естраді, всякі там «фабриканти» та «ранетки»! Тільки чому зараз нікого особливо не турбує, що матюки стали звучати буквально на кожному кроці, що тепер це вже не порушення громадського порядку?
  Музика впливає не тільки на розумовий і психічний розвиток людини, а тим більше дитини. У результаті її негативного впливу можливі й фізичні розлади. Я кажу про «духовну інтоксикацію», результатом якої можуть стати дезорієнтація у просторі та часі, надмірна і неадекватна стомлюваності, виникненню непередбачуваних вчинків і некерованих почуттів, а у дорослих людей ще й ішемічна хвороба, астма. Перелік розладів дуже довгий. Дослідники встановили, що негативний вплив деяких напрямків музичної поп-культури прирівняно до алкоголізму, і не менше, ніж шкода від куріння, важких умов праці. Але ж ми всі про це знаємо. І в той же час знаємо, як благотворно впливає класична музика на тварин, на рослини. Знаємо, але намагаємось про це не думати.
  Я читала, що десь на водозаборі при очищенні води стали включати класику. Структура води повністю змінюється, під мікроскопом видно дуже красиві і гармонійні візерунки. Ініціатори цього починання сподіваються, що з такою водою в місті буде спокійніше, люди відчують себе здоровішими і врівноваженим ... Колись, за радянської влади, по радіо передавали дуже багато класичної музики, рівень естрадних пісень та їх виконавців був незрівнянно вищими за нинішні. Ці пісні були гармонійні, не несли руйнування. Зараз дивуємося: звідки в ті далекі роки у людей бралися і ентузіазм, і романтичність, і віра в світле майбутнє. Чому люди були набагато доброзичливий і чуйний? А чи не тому, що жили вони в абсолютно іншому звуковому середовищі, яке підтримувало такий емоційний настрій, гармонізував відносини?
  Піфагор писав, що сила і міць держави багато в чому залежать від музики, яка в ньому звучить. Так, музика здатна на дуже багато чого. Колись Гітлер своїми маршами теж формував ментальність німецької нації. Музична культура - це інструмент, і від нас залежить, як його використовуємо. Звичайно, перш за все, на державному рівні повинні всерйоз задуматися про музичне виховання дітей і підлітків. Можливо, потрібні якісь обмеження для певної продукції маскульту. Треба вчити людину любові до життя, інтересу до всього, що дихає, зеленіє, цвіте, видає звуки і запахи. Вчити радощам життя! Знання, професія, майстерність, успіх, матеріальне благополуччя ... без інтересу до багатства живого світу й відчуттю в ньому свого місця не часто роблять людину щасливою. І навпаки, у людини, якого радує спів птахів, зазвичай і все інше ладиться.

 22. 7 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  n@denk@ (01.08.2016), Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), ЕВ (19.11.2020), елена михайловна (03.02.2021), натела (19.01.2016), СИПСИК (21.03.2019)

 23. #27
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Актуалізація проблеми та технологія реалізації

  Актуалізація проблеми
  Спосіб життя людини не складається сам по собі в залежності від обставин, а формується протягом життя цілеспрямовано і постійно з перших днів народження. Базовий компонент освыти орієнтує педагога на виховання не стільки «дитини знання», скільки «дитини буття» - вмілої, самостійної, свідомої, життєво компетентної. Тому соціально-побутовий напрямок стає приорітетним у дошкільному періоді життя дитини. Привчаючи дітей до певного режиму, до виконання гігієнічних вимог, ми створюємо у них корисні для організму навички і тим самим зберігаємо їх здоров'я. Здоровий спосіб життя - соціальне поняття, що характеризує:
  а) ступінь реалізації потенціалу конкретного суспільства (індивіда, соціальної групи) у забезпеченні здоров'я;
  б) ступінь соціального благополуччя як єдності рівня і якості життя;
  в) ступінь ефективності функціонування соціальної організації в її віднесення до цінності здоров'я.
  У більш широкому сенсі ідея здоров'язбереження являє собою концепцію соціальної політики, засновану на визнанні високої соціальної значимості здоров'я, відповідальності за його збереження з боку держави, індивіда, соціальної групи і суспільства в цілому і стверджує необхідність прийняття конкретних заходів і дій, спрямованих на створення безпечного і сприятливого середовища проживання. Тому на державному рівні у 2008 році Міністерством освіти і науки України було затверджено Базову програму розвитку дитини "Я у Світі", яка спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості, забезпечення повноцінного прожиття дошкільного дитинства. Першочерговим стає наповнення життєдіяльності дітей цікавим змістом впродовж всього дня у всіх видах діяльності. Вона запрошує Дитину до реального світу, світу внутрішнього, суспільного, природного, гармонійного.
  Актуалізація проблематики здоров'язбережувальної компетентності пов'язана:
  1) із зростанням і зміною характеру навантажень, які відчуває людина, її біологічна природа у зв'язку з ускладненням суспільного життя, зміною її ритму, різким зростанням міжособистісних контактів, які провокують негативні зрушення в стані здоров'я, призводять до зміни характеру захворювань і переважанню в їх числі "хвороб цивілізації" - серцево-судинних і онкологічних;
  2) із стурбованістю держави і громадян з приводу стану здоров'я та збільшення ризиків - техногенного, екологічного, психологічного, політичного та воєнного характеру;
  3) з визнанням міждисциплінарного статусу зазначених проблем і критикою в зв'язку з цим традиційно домінуючої біомедичної парадигми мислення з боку соціології, психології, соціальної антропології та інших наук, пов'язаних з людинознавством.
  На сьогодні обґрунтовану тривогу в Україні викликає стан здоров'я дітей і підлітків, дорослого населення, тривалість життя чоловіків і жінок. Дані свідчать про те, що за останні 5 років рівень первинної захворюваності зріс в країні на 12%, а загальної захворюваності - на 15%, близько 90% дітей шкільного віку мають відхилення в стані фізичного і психічного здоров'я. Погіршення стану здоров'я відбувається на фоні низької рухової активності дітей і дорослих, поширеність гіподинамії серед дитячого та дорослого населення досягла 78%. Тому соціальне замовлення на здоров'я та здоровий спосіб життя (ЗСЖ) адресований, в першу чергу, інституту сім'ї, працівникам дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, середніх і вищих навчальних закладів, працівникам фізичної культури, дозвіллєвих закладів та ін. Саме музично-оздоровчий напрямок, як складова фізичного напрямку, в загальноосвітніх закладах покликані формувати у дитини грамотне ставлення до себе, свого тіла і потреби в зміцненні здоров'я. Сучасна система освіти являє собою культурний простір, спрямований на розвиток здоров’язбережувальної компетентності підростаючого покоління.
  Тому при вирішенні багатогранних завдань, пов'язаних з формуванням культури здоров'я особистості на різних етапах вікового розвитку, є доцільним звернутися до освітньої системи музично-оздоровчої діяльності в рамках якої можна вирішувати різноманітні завдання розвитку дітей в аспекті залучення їх до здорового способу життя, формування мотивації здоров'я, навчання навичкам оздоровчої діяльності.
  Технологія реалізації системи музично-оздоровчої роботи в ДНЗ
  В основі оздоровчих комплексних заходів лежить уявлення про здорову дитину, що розуміється як ідеальний еталон і практично досяжна норма дитячого розвитку. Здорова дитина розглядається як цілісний організм. Оздоровлення трактується не як сукупність лікувально-профілактичних заходів, а як форма розвитку, розширення психофізіологічних можливостей дітей. Ключовим, системоутворюючим засобом оздоровчо-розвиваючої роботи з дітьми є індивідуально-диференційований підхід.
  В організацію здоров'язберігаючого середовища в ДНЗ входять:
   визначення показників фізичного розвитку, рухової підготовленості, об'єктивних і суб'єктивних критеріїв здоров'я методами діагностик;
   вивчення передового досвіду з оздоровлення дітей, відбір та впровадження ефективних технологій і методик;
   систематичне підвищення кваліфікації фахівців;
   пропаганда здоров'язбережувальних технологій і методів оздоровлення в колективі дітей, батьків, співробітників дитячого саду.
  У модель взаємодії музичного керівника, фахівців ДНЗ та батьків входять:
   соціальна профілактика, створення умов оздоровчо-розвивального середовища, наочна пропаганда, консультативний діалог, діагностика, бесіди, анкети, безпосереднє спостереження, корекція, поради та рекомендації, спеціальні заняття з дітьми;
   практичні заняття, тренінги, ігри та інше.

 24. 6 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  Anathema (21.08.2017), n@denk@ (01.08.2016), Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), натела (19.01.2016), СИПСИК (21.03.2019)

 25. #28
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Ігровий масаж

  Ігровий масаж
  Чому нам приємно плескати в долоні, ходити босоніж? Чому всім - і дорослим, і дітям - подобається масаж? Вся справа в тому, що масажуючи певні точки тіла, ми несвідомо посилаємо позитивні сигнали серцю, легеням, печінці, шлунку і іншим органам. Виконання масажних маніпуляцій розширює капіляри шкіри, покращуючи циркуляцію крові, активно впливає на обмінні процеси організму, тонізує центральну нервову систему. Крім того, піднімає настрій і покращує самопочуття людини. Навчання дітей найпростішим масажним прийомам найкраще відбувається в грі.
  Вірші та пісеньки для ігрового масажу дуже подобаються дітям, вони забезпечують веселе спілкування, знімають напругу, вчать малюків довіряти іншим і співпереживати. Ігровий масаж забезпечує сенсорний розвиток самих маленьких. Діти сприймають інтонації голосу, зміст тексту, музичні тембри і шуми, темп і ритми музики.
  При проведенні масажу діти виконують різноманітні рухи пальцями і руками, що добре розвиває велику і дрібну моторику. Ігровий масаж знімає у дітей напругу. Поліпшується кровопостачання шкіри, зменшується напруга м'язів, дихання і серцебиття сповільнюються. Дитина заспокоюється і розслабляється. Ігровий масаж позитивно впливає на центральну нервову систему. Ігровий масаж сприяє соціалізації дітей, формує у дітей довіру і увагу один до одного, розвиває терпіння і почуття гумору.
  Ігровий масаж сприяє розвитку фантазії дітей: біжить по дереву павучок і капає на спину дощик, м'ячик, що стрибає по підлозі і ведмідь, що йде по лісу, однаково яскраво, хоч і по різному уявляються дітьми, що проводять і «отримують» ігровий масаж. Ігровий масаж також сприяє розвитку мови. Вірші та пісеньки малюки швидко запам'ятовують, а руху, що ілюструють текст, сприяють виразному виконанню.
  Рекомендації по організації ігрового масажу в групі:
  • плануйте для масажу достатньо часу, щоб не було поспіху;
  • після масажу повинно залишитися трохи часу для відпочинку та обміну враженнями;
  • масаж може проводитися через одяг, але слід зняти светри, а при масажі лежачи зняти взуття;
  • при виборі партнера для масажу обов'язково враховується побажання дитини;
  • необхідно дати достатньо часу для вибору партнера;
  • масаж можна проводити тільки за бажанням дитини;
  • дітям краще розташуватися по колу так, щоб вони могли бачити інших;
  • ігровий масаж можна проводити в положенні стоячи або сидячи, що вимагає менше часу;
  • можна використовувати матрасики, ковдри або подушки, щоб дітям було зручно лежати;
  • дітям слід вказати можливі для масажу зони (спина, руки, ноги нижче коліна, воротничкова зона);
  • масаж голови, обличчя та інших чутливих зон не проводиться;
  • дорослий повинен звернути увагу на довгі нігті, попередити дітей про обережність;
  • звернути увагу на дітей, що носять окуляри (окуляри можна не знімати або віддати дорослому).
  Рекомендації для проведення масажу в дитячій групі:
  • пісеньки і вірші для масажу слід підбирати з урахуванням віку дитини;
  • тільки в тому випадку, якщо вони будуть цікаві малюкові, ігровий масаж стане для нього радісною подією;
  • пропоновані для масажу спини вправи можна проводити, коли дитина лежить на животі, або сидить на стільці, спираючись на стіл, дитина може також сидіти на підлозі, стояти на четвереньках або лежати на колінах дорослого;
  • перш ніж починати проводити масаж, слід попередньо прочитати дитині вірші або сказати кілька вступних фраз, щоб малюк зміг представити подальші дії дорослого;
  • дорослий під час читання віршів повинен робити невеликі паузи для масажу;
  • пропоновані для масажу спини пісеньки й вірші можуть використовуватися також для масажу рук або ніг нижче коліна;
  • дітям для проведення масажу один одному можна надати вибір положення для масажу, іграшок для масажу і рухів. Проведення масажу дітьми повинно контролюватися дорослим;
  • рухи під музику слід виконувати ритмічно і уникаючи сильного натиску або поплескування;
  • бажано, щоб дорослий підспівував, а пізніше співав під мінусову фонограму;
  • ігровий масаж може проводитися поверх сорочечки або футболки, а також, за бажанням малюка, на голій спинці;
  • рекомендовані руху можна змінювати, виходячи з тексту пісеньок;
  • перший час масаж краще проводити, використовуючи відповідні предмети - пензлик, гумовий їжачок, поролонову губку, іграшкову машинку, шматочки вати, паперові листочки, та інші, а також м'які іграшки у відповідності з текстом пісеньок. Масаж іграшками бавить малюків і не вимагає такого високого ступеня довіри, як масаж руками;
  • дорослим з довгими нігтями при проведенні масажу треба бути дуже обережними і використовувати, якщо можливо, відповідні тексту пісеньок іграшки і предмети.

  Ігровий масаж у процесі музичної діяльності
  Навчання простішим масажним прийомам проходить у грі. На музичному занятті масаж проводжу під музику – слова проспівуються, або ритмодекламуються, іноді музика звучить просто фоном. Малюки закріплюють у грі навички вірного виконання елементарного масажу, розвивають дрібну мускулатуру пальців рук. Щоб дітям було ще цікавіше, пропоную їм стати героями улюблених казок, пісень. Вони можуть себе уявити скульпторами, художниками, які «ліплять» або «малюють» своє тіло і обличчя.
  При проведенні масажу рекомендую дітям не давити з силою на вказані точки, а масажувати їх легкими рухами пальців, злегка надавлюючи або легко погладжуючи. Масажні рухи слід виконувати від периферії до центру.
  Щоб нікому не було прикро, я практикую проведення масажу у колі. Діти стають дин до одного спиною по колу, тоді вся група або підгрупа дітей задіяна у грі. Це надає змогу уникати конфліктів серед дітей.

  Здесь пособие "Музыка с мамой" (игровой массаж) Железновых (русский плюс и минусовка) с напечатанным украинским текстом http://files.mail.ru/7EE90A9C6392443B916AFE2026B4F7EF
  Последний раз редактировалось Пензева Людмила; 01.03.2014 в 11:54.

 26. 4 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), елена михайловна (03.02.2021), СИПСИК (21.03.2019)

 27. #29
  Мастер Аватар для Пензева Людмила
  Регистрация
  22.10.2008
  Адрес
  Харківська обл.
  Сообщений
  514
  Поблагодарил Поблагодарил 
  1,448
  Поблагодарили Поблагодарили 
  1,066
  Поблагодарил в

  153 сообщениях

  Хорошо Музично-оздоровча робота. Ігровий масаж олівцями

  Эта статья вдохновила меня на создание стихотворного произведения. Не судите строго, очень хотелось, что-то такое сотворить.
  [IMG]http://*********net/4724617m.jpg[/IMG][IMG]http://*********net/4768648m.jpg[/IMG][IMG]http://*********net/4775816m.jpg[/IMG]

  ОЛІВЦІ
  1.
  Ми малята молодці (перехоплювати олівець ручками вгору та вниз, ніби лізти по канату)
  Візьмем в руки олівці
  Привітаємось разом
  Затанцюємо гуртом.
  Приспів:
  Знайте мами - всі малята (стукають олівцями об підлогу)
  Дуже люблять олівці
  Барабанять об підлогу
  Їх тримаючи в руці.
  2.
  Наш олівчик не лінився (крутити олівці в руках)
  У садочку потрудився
  Масажує ручки наші
  Колі, Наті, Вірі, Саші
  Приспів: той же
  3.
  Будем дружно веселитись (тримаючи олівець в лівій руці, що витягнута вперед крутити його «пропелер»)
  Разом весело крутитись
  Ніби гвинт у літака (теж саме правою рукою)
  Крутить весело рука
  Приспів: той же
  4.
  Олівець наш малювець (тримаючись за олівець двома руками крутити його «повороти»)
  Дуже вправний пустунець
  Я з кермом як справжній ас
  Віражі об’їду враз
  Приспів: той же
  5.
  Ось втомились наші ручки (олівець кладуть на підлогу і по-черзі катають то лівою то правою ногою)
  Виробляти різні штучки
  Відпочинемо ми трішки
  Хай тепер працюють ніжки.
  Приспів: той же

  http://files.mail.ru/AC1B865F5D7349E3BE9BCACF47876275

  Мелодию я сбросила, но на самом деле стараюсь играть её на пианино, текст не совсем ладно ложиться, но принцип я думаю понятен.

 28. 5 пользователей поблагодарили Пензева Людмила за это полезное сообщение:

  Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), илатан (09.09.2019), Ніка (24.10.2017), СИПСИК (21.03.2019)

 29. #30
  Местный
  Регистрация
  13.04.2011
  Адрес
  Львівська область
  Сообщений
  112
  Поблагодарил Поблагодарил 
  787
  Поблагодарили Поблагодарили 
  141
  Поблагодарил в

  30 сообщениях

  По умолчанию

  Проводила семінар -практикум по темі Творче музикування (можливо комусь пригодиться) До семінару є презентація.

  Музика , як і все, що навколо нас , існує в часі і підпорядковується його владним законам.(слайд1)
  Дати відчути музику - це не означає розповісти і пояснити . Це значить створити навчальну ситуацію для сприйняття музики органами почуттів людини. Музика розуміється тілом, його реакціями на звуки .(слайд2)
  Тому заняття з дітьми необхідно будувати виходячи з принципу "навчання в дії". Дія завжди було єдино надійною гарантією засвоєння будь-якого знання.
  Китайський педагог Конфуцій понад 2400 років тому сказав:
  Те, що я чую, я забуваю.
  Те, що я бачу, я пам’ятаю.
  Те, що я роблю, я розумію.
  Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання нових методів навчання. І якщо змінити ці слова великого педагога, можна сформулювати педагогічне кредо кожного вчителя.
  Те, що я чую, я забуваю.
  Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.
  Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
  Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
  Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.


  Музично - дидактичні ігри є важливим засобом розвитку музичної діяльності дошкільників і допомагають дитині в цікавій для неї формі почути, відрізнити, порівняти деякі властивості музики, а потім діяти з ними..(слайд3)
  Основне значення музично-дидактичних ігор – формувати у дітей музичні здібності в доступній ігровій формі, допомогти їм розібратись в співвідношенні звуків за висотою, розвивати в них чуття ритму, тембровий і динамічний слух, прагнення до самостійних дій із застосуванням знань.

  Діти набувають певних знань,умінь, отримують нові враження на заняттях, які є поштовхом для розвитку дитячої творчості,розкриттю креативних здібностей .
  Тому кожен з муз. керівників прагне навчально- виховний процес продумати так,щоб дитина розвивалася не лише музично,а й творчо і інтелектуально.
  Актуальним на сьогоднішній час є використання такої форми роботи як-

  Дитячий квест (дає змогу розвинути фантазію ,ерудицію,муз. смак.; Вчить відчувати дух колективноі гри ,Викликає бажання до імпровізаціі.)(слайд4)

  Завдання на квест по тематиці «Краіна музичних інструментів»
  1-------«Відгадай музичний інструмент?»----------Презентація
  2«Хто у якому оркестрі грає?»
  Всі муз ін.-ти діляться на: клавішні, Духові, струнні та ударні.(на столах лежать картки із зображенням муз. ін.-тів.),отже пропоную пограти в гру «Музичний квартет»(слайд5)
  Ви сьогодні не малята,ви справжні музиканти. Інструменти в руки взяли і в струнному; духовому;ударному квартеті заграли.і назвали свій інструмент.
  Яку групу ін.-тів неназвано? Які ін.-ти до неі відносяться?
  ----Народні ( бандура ,сопілка, цимбали, домбра ,гуслі)
  -----Презентація «Украінські музичні інструменти»

  Вчити здатності дивуватися можна тоді , коли зловиш себе ( дорослу людину ) на подиві. Звичне і зустрічається кожен день , попадається на очі і під руки щогодини і саме воно раптом дивує ! Свіжість звуків викликає масу найрізноманітніших асоціацій . У сучасній музичній методиці саме дослідження звуку і пізнання дітьми світу через звук отримують все більший розвиток .

  Шуршунчики
  Всі послухайте , прошу . Шу- шу- шу.
  Я Шуршунчиком шуршу. Шу -шу- шу.
  В сумці я його ношу. Шу- шу- шу.
  І шуршу,шуршу,шуршуШу- шу- шу.
  Заповнені дрібними предметами з різних за якістю матеріалів , крупою , піском і т.д. полотняні мішечки , коробочки від кіндер - сюрпризу , залізні баночки
  ЧАРІВНІ НИТКИ
  Зв'язки з бубонців , шкаралупи горіхів , квасолі , гудзиків. Цвяхи , підвішені до чайного ситечка і т.п.
  ЧАРІВНІ БАРАБАНИ
  Б'є чарівний барабан : бан , бан , бан.
  А чарівний барабум : бум , бум , бум
  А чарівний барабух : бух , бух , бух.
  Пан Тарахтун і Пані Тарахтуля з сімями.
  НЕЗВИЧАЙНІ стаканчики
  Стаканчики з-під йогурту , крізь які протягнуті нарізані смужки гофрованого паперу, фольги і т.д.
  Веселі еспандериГумки (прості , капелюшні ) , на які нанизані волоські горіхи ( шкаралупа ) . Кришки від пляшок (металеві , пластмасові) .
  АНСАМБЛЬ водофонів

  І всі незвичайні музичні інструменти хочуть усіх запросити у веселий оркестр
  Я оркестром диригую,музикантами керую
  Ось вам знак - моя рука Покажу все чітко я
  Як змахну хай знає кожний ,починати грати можна,
  ------Оркестр дитячий
  Оркестр дорослих під анімаціі
  -----1 Хто грає на лужку?
  -----2Веселі музиканти.
  ------3Оркестр на осінній галявині.

  Сучасна музична педагогіка поєднує багато муз. педагогічних систем та концепцій з різних куточків земноі кулі
  Досвід провідних педагогів 20 століття,застосування ними комплексу виражальних засобів різних мистецтв сприяє прояву природноі музикальності дітей, допомагає виявити і розвинути художні схильності,креативні здібності.
  Тому сучасним педагогам необхідно використовувати існуючі знання та досвід прогресивних педагогів і поєднувати з сучасними потребами суспільства
  Існує чимало систем музичного виховання, які спрямовані на розвиток у дітей відчуття ритму та моторних здібностей

  Система муз.- ритм. виховання Єміля Далькроза отримала визнання ще на початку 20 ст. (слайд15)
  Музично - ритмічне виховання Еміля Жак –Далькроза спрямоване на :
  --------- Розвиток загальної музичності та інтелектуальних здібностей дітей на основі поєднання співу, імпровізації та руху
  ------- Розвиток творчої уяви , музичності через об'єднання різних відчуттів (зорових , слухових , тактильних , рухових ) у процесі музикування
  ----Поспівка «Дятел» у виконанні дітей з використанням саморобних кастаньєт.
  ------Імпровізація з барабанами


  Ідеі ритмопластики Далькроза знайшли своє продовження у педагогічній системі німецького композитора і педагога Карла Орфа.(слайд16)
  Однією з головних ідей муз.-пед. системи є власна дитяча творчість,яка є запорукою закладання фундаменту музикальності,тобто розвитку муз.-ритм.відчуття і муз. слуху,що дадуть змогу дітям розуміти музику і вільно творити.
  Актуальність досвіду:
  Елементарне музикування з інструментами Карла Орфа є однією з улюблених та найцікавіших форм музичної діяльності дошкільників. Довіряючи педагогам своїх дітей батьки мріють їх бачити всебічно розвиненими, гармонійними особистостями.
  Система Карла Орфа є ключем до розвитку дитячої музичної творчості. Захоплення дітей таким музикуванням, їх бажання грати і співати є настільки сильним, що вони не помічають великої навчальної роботи, яка проводиться з ними в процесі музикування.
  Найчастіше розпочинаються творчі заняття з комунікативних ігор, які формують навички спілкування дітей. Багатим і мудрим джерелом таких ігор є український фольклор, як поетичний так і музичний.
  1Весела пісня
  2На городі цап.
  3 Посудний оркестр «Веселий дідусь» Д.Хармса
  Жив та був собі дідусь маленького зросту і сміявся він завжди дуже-дуже просто:
  Ха-ха-ха (саморобні бубонці з металевих кришок)
  Та хе-хе-хе (ложками по каструлі)Хі-хі-хі (металевими паличками по відерцях)
  Да бух-бух. (двома кришками)
  Бу-бу-бу (ложками одна об одну)та бе-бе-бе (ударяти кришкою об чайник)
  Дінь-дінь-дінь (металевою паличкою об паличку) та трюх-трюх (стукають усі разом).
  «Дід Мороз»( імпровізація на інструментах).
  Вночі в полі сніг біленький ,Тихенько летить.. трикутник
  У небі темнім, в м'якій хмарі місяченько спить . маракаси
  Тихо в полі. Темний – темний заглядає ліс гліссандо
  Дід Мороз , старий й величний,із ялинки зліз. бубон
  Весь він білий , весь в обновах,Весь в зірках. трикутник
  В білій шапці і в пухових чобітках . шуршунчики
  Вся в бурульках срібних його борода. Дзвіночки
  Мов сопілка чарівна –бурулька льодова

  Використання музичних інструментів на заняттях є обов’язковим. Поряд з фабричними інструментами активно використовуються інструменти, виготовлені власноруч. Такі шумові музичні інструменти викликають у дитини неабиякий інтерес та бажання грати і грати.Можливість співати, гратись, рухатись, придумувати і роботи щось по – своєму, дозволяє дитині бути індивідуальною, неповторною. Тому головним на музичних заняттях по елементарному музикуванню є не створення музичних шедеврів, а сам творчий процес, необхідний дітям.З великим задоволенням діти розігрують казки діі яких можна супроводжувати грою на шумових муз ін.-тах.
  Інсценізація казок Орфа дітьми і учасниками семінару

  Навколишне середовище відіграє у формуванні уявлень дитини про світ чималу роль,адже різноманітні звуки і шуми сприймаються дитиною свідомо і підсвідомо і впливають на іі особистісний розвиток.
  Навчити дітей розуміти навколишні звуки допоміг відомий канадський музикант,педагог Мюррей Шафер створивши «Навчальні звукові прогулянки».(слайд17)
  Мета «звукових прогулянок»- поглиблення обізнаності дітей про іх звукове оточення та створення дітьми колекцій звуків для творчого музикування.

  За його ствердженнями дитина прислухаючись до навколишнього звукового середовища краще його розуміє і у неі виникає природнє бажання про нього піклуватися.
  Звуки природи допомагають активізувати області мозку ,які відповідають за почуття радості та щастя ,підсилюють імунну систему,що особливо важливо для дітей.Тому прослуховування музики природи є не тільки корисною,а й цікавою.
  1Проекція «Ліс»
  2 Проекція «Луг»
  3 Створення звукового пейзажу має бути творчою діяльністю,яка гармонійно поєднує в собі музику (спосіб звукоутворення),живопис,танок, театралізацію
  -Відтворення звуками картини( Ранок в сосновому лісі) ( маски для відповідних лісових персонажів).(слайд18)

  Музика – це звук.
  Це коли…Кіт муркоче, грім гуркоче, дощик ллється,
  Скло десь б’ється.
  Вітер віє сніговії. Дзвони дзвонять череду гонять,
  Трава шелестить джміль пролетить,
  І коли ти чуєш стук все це зветься просто- звук.

  -------Музично дидактична гра «Класифікація звуків»

  Для гармонійного виховання дитини музика є дуже важливим чинником.Тому Марія Монтессорі надавала великого значення розвитку муз.слуху,як передумові формування мовлення дитини.(слайд19)

  Для досягнення цієї мети-педагог розробила кілька музичних посібників спрямованих на розвиток муз. здібностей у дітей. Найважливішим з яких є дзвіночки( слайд20) Це такий сенсорний матеріал,який природним шляхом розкриває муз. слух дитини,що закладений в кожній людині незалежно від того,призначено ій бути музикантом чи ні.

  Для розвитку вміння розпізнавати відтінки шуму,розвитку муз.памяті використовуються шумові коробочки.
  (проведення муз-дид гри на основі посібника «шумові циліндри»для визначення різної сили і відтінку звуку
  -знайти пару однакових;
  -визначити найгучніший,найтихіший і поставити іх у ряд;
  -визначити вміст;

  Цікава гра не набридає, а дає можливість самовдосконалюватися – діти повертаються до неї знову й знову, запрошують до неї нових партнерів, придумують нові правила.
  Свіжість звуків викликає масу найрізноманітніших асоціацій .Коли навколо тебе музика і коли ти сам твориш музику , - що може бути цікавіше і прекрасніше (слайд21)
  У музиці є звуки чарівні ,вони уміють настрій підіймати
  Із нею добре всім-тобі й мені бо кожному вона дарує свято.

  Така дісталась вже нам робота,
  Є в ній і радість, та є й турбота,
  Є вічний пошук, безсонні ночі.
  Та гріють душу дитячіочі.
  Танець

 30. 9 пользователей поблагодарили Наталі за это полезное сообщение:

  irinasher (26.05.2018), n@denk@ (01.08.2016), Natuly (01.12.2018), Nezabudka157 (02.07.2019), елена михайловна (03.02.2021), НАТА ЛИВ (16.02.2016), ОЙКОВ (15.10.2016), Олег Лекарь (24.03.2017), СИПСИК (21.03.2019)

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •  
Яндекс.Метрика free counters Рейтинг@Mail.ru