PDA

Просмотр полной версии : Правове виховання дошкільнятЕлена52
21.03.2011, 18:49
Есть справка по результатам проверки по правовому воспитанию , но для украинских детсадов .
Довідка
про стан початкового правового виховання
у дошкільному навчальному закладі №1 ………

Відповідно до Національної програми правової освіти населення затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001, проведено вивчення стану початкового правового виховання у дошкільному навчальному закладі № …… .

Юридична адреса …….
Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад» затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, «Національною доктриною розвитку освіти» , власним Статутом .
Засновниками дошкільного закладу є .....селищна рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням та матеріалом, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.
Дошкільний заклад має ....груп з денним перебуванням дітей , режим роботи з 7.00 до 17.30 год. Всього в закладі здобувають дошкільну освіту ....дитини.
Наповнюваність груп дітьми становить:


Групи комплектовані за віковими ознаками: – від 1 року до 3 років; від 3 до 4 років; – від 4 до 5 років; від 5 до 6 років.
За результатами вивчення початкового правового виховання треба відмітити наступне.
Педагогічний персонал дошкільного закладу працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» , 2009 р.
Оскільки окремої Програми, відповідно до якої здійснюється правове виховання дошкільнят немає, то при підготовці до занять вихователі використовують матеріали періодичної літератури: “Палітра педагога”, “Дошкільне виховання”, “Дитячий садок”, “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, “Джміль”, “Розкажіть онуку”, та інші, де піднімаються питання правового виховання.
Початкове правове виховання здійснюється у старших групах дошкільнят. З дітьми проводяться заняття, розроблені на основі Конвенції ООН “Про права дитини” та Декларації прав дитини. Заняття з права окремо не виділені, вони входять до комплексу занять з розділів вищеназваної Базової програми . До основних занять включаються елементи правового виховання: бесіди, ігри, вправи та інші.
Серед засобів і методів роботи виділяються: бесіда, читання художньої літератури; рольове програвання бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях; вправи (в тому числі на самопізнання); дидактичні ігри.
При правовому вихованні запроваджено проведення комбінованих занять, наприклад, бесіда і малювання, заняття і дидактичні ігри, для всебічного розвитку дитини і швидкого сприйняття і запам’ятовування наданої інформації. Широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН “Про права дитини” у формі карток, які символізують права дитини.
Правове виховання, яке здійснюється у ДНЗ , відображене у річному плані на 2010-2011 навчальний рік .Розроблені заходи , передбачені консультації для дітей на теми: “Право на родину ”, “Символи України”, “ , “Про права дитини”, " Безпека дитини " У ході проведення даних консультацій діти вчаться різних способів реагування на загрозливу ситуацію, розглядають картинки з зображенням . Діти висловлюють свої думки..
Крім того, з 23.05. по 27.05.2010 року в дошкільному закладі проходив Тиждень безпеки життєдіяльності .
На основі розробленого позитивного досвіду ДНЗ проводяться заняття-бесіди по ознайомленню із засадами Конвенції ООН “Про права дитини” . Метою даних занять є продовження навчання дошкільнят розуміти зміст казок, аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав дітей.

Вихователями розроблені конспекти занять для старших дошкільнят на основі Декларації прав дитини на теми: “Ким я маю стати?”, “Хто я такий?”, “Про себе, про тебе та про інших”.
Відповідно до плану навчально-виховної роботи з дітьми старшої групи систематично проводяться заняття по правовому вихованню: “Я та моє ім’я,” “Найбільше багатство – здоров’я”, “Як дорослі турбуються про дітей”, “Свої права ти добре знай, їх шануй та захищай”; бесіди – “Мої друзі”, “З кого складається сім’я”; дидактичні ігри – “Я і моя сім’я”, “Ким я хочу бути”.
У травні 2010 року проведена батьківська конференція , у порядок денний якої були включені питання захисту дитини, ії безпеки . .
У закладі є власний розроблений вихователями позитивний досвід щодо проведення занять різних форм з початкового правового виховання. Дана робота містить: конспекти занять, дидактичні ігри та вправи, дидактичний та наочний матеріали, які розроблені на основі Конвенції ООН “Про права дитини”, Декларації прав дитини тощо.
У ДНЗ оформлені куточки державної національної символіки України та правової інформації. на стенді з правовою інформацією розміщено: заповіді батькам, правила для батьків, , інформація про відповідальність батьків, права та обов’язки дітей, .
Кожного навчального року в ДНЗ розробляється план роботи з батьками, який включає в себе такі форми роботи з батьками: загальні збори, консультації, індивідуальні бесіди. При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.

У методичному кабінеті зібрані матеріали на правову тематику, які постійновикористовуються вихователями у повсякденній діяльності. З них слід відмітити : «Збірник нормативно-правових документів», , «Захист трудових прав освітян», «Книга керівника ДНЗ», «Настільна книга працівника ДНЗ. Збірник законодавчих актів», «150 відповідей на запитання працівника дошкільного навчального закладу», «Дошкільна освіта», », Конвенція ООН «Про права дитини
Ведеться робота по попередженню безвідповідального ставлення батьків до батьківських обов’язків .Так у дитячому садку є матеріали по соціально –педагогічному патронату сімей , акти обстежень побутових умов проживання дітей в неблагонадійних сім’ях . Виявивши ті чи інші порушення у сімейному вихованні питання виносяться на розгляд Координаційної ради при ….. селищній раді .Так у 2009 році було порушено питання позбавлення батьківських прав гр. …..щодо їхніх чотирьох малолітніх дітей .Діти були відібрані у безвідповідальних батьків завдяки своєчасному повідомленню працівників ДНЗ про жахливі умови їхнього проживання . Поставлена на облік сім'я ….. вихователі періодично відвідують дитину на дому , слідкують за станом сімейного виховання .
Малозабезпечені сім'ї користуються пільгами при оплаті харчування , багатодітні – користуються безкоштовним харчуванням .
Загальні батьківські збори проводяться 2 рази в рік. Проводяться групові батьківські збори. На таких зборах батьків ознайомлюють з положеннями Конвенції ООН про права дитини та з Законом України “Про охорону дитинства”.
В цілому робота з батьками дошкільнят є позитивною, вона включає
- анкетування, тестування батьків;
- консультації для батьків правоосвітнього характеру;
- проведення Днів відкритих дверей;
- проведення конференцій для батьків;
- систематичне готування матеріалів правового характеру для
куточків для батьків;
- роботу Школи молодих батьків.
Завідуюча , вихователь - методист …. проводять педради з вихователями та семінари-практикуми, тематика яких стосується правового виховання дошкільнят. Систематично , згідно циклограмі видаються накази щодо створення умов для забезпечення успішного виховання і навчання дошкільнят ,їх безпеки , фізичного розвитку. Дошкільний навчальний заклад № …..основний напрям своєї роботи будує на формуванні в дошкільників такого рівня розвиненості, вихованості і навченості, який забезпечує малюкові успішну адаптацію та навчання в школі. Для реалізації цього завдання колектив дошкільного закладу дотримується принципу наступності в роботі дошкільного закладу і школи.
Робота по організації охорони безпеки життєдіяльності та здоров’я дітей ведеться згідно до вимог нормативних документів та законодавчих актів , а саме : Закону України « Про пожежну безпеку « , Закону України « Про дорожній рух « ,» Інструкції по охороні життя та здоров'я дітей « Впродовж навчального року працює комісія з перевірки дотримання цих вимог .З персоналом систематично проводяться інструктажі , як планові так і первинні , повторні , цільові згідно приписам СЕС , інспекції пожежного нагляду . Працівники ДНЗ відпрацьовують свої знання на практичних заняттях . Педагоги ведуть постійну роботу з батьками вихованців – проводять консультації , бесіди , відвідують дітей на дому . Старшою медичною сестрою закладу проводяться заняття з санмінімуму з обслуговуючим персоналом , контролюються санітарно-гігієнічний стан приміщень , групових кімнат , спалень , харчоблоку . Педагогічні працівники у роботу з дітьми включають вправляння у правильній поведінці в екстремальних ситуаціях , у дотриманні правил дорожнього руху . Для цього обладнано спеціальне місце на ігровому майданчику .
Було проведено « Тиждень безпеки « під час якого малята дізнались багато цікавого та корисного і відобразили це у своїх малюнках на виставці « Як треба бути обережним « .
Оформлено стенди в батьківських куточках на тему пожежної безпеки, правил поведінки на воді . У методичному кабінеті оформлено папку з рекомендаціями та консультаціями з різноманітних тем по ОБЖ . Під час батьківських зборів проводяться диспути для батьків на тему " Дитячий дорожньо-транспортний травматизм .Умови запобігання " . « Дитина потребує нагляду повсякчас «
З метою вправляння дітей та залучення їх до турботи за своє здоров’я проведено розвагу « Ми малятка – здоров 'ятка « з використанням вмінь і навичок поводження в екстремальних ситуаціях .
В методичній роботі використовуються педагогічні читання на теми безпеки життєдіяльності дітей .
Результати цієї проведеної роботи - зменшення захворюваності серед дітей , відсутність випадків травмування , вміння дітей поводити себе у навколишньому світі без загрози своєму здоров'ю та здоров’ю оточуючих .
Рекомендації :
- розробити для дітей загально розвиваючі конкурси та забави соціально-правового спрямування;

- забезпечити садок ілюстрованою літературою, відеофільмами на правову тематику;
- здійснити підписку періодичних видань, які містять елементи правового виховання, нові методи роботи, перспективне листування;
- оформити куточок державної національної символіки.

selischewa
31.03.2012, 18:39
Конвенція ООН про права дитини
– http://olexa.org.ua/ukr/law/law02.htm
Про “Конвенцію ООН про права дитини”
– http://children.kmu.gov.ua/school/1247.html
Правова онлайн-гра
– http://mir.pravo.by/
Права дітей – твої права: інформаційно-правовий ресурс для дітей
– http://www.pravadetey.ru/
Конвенция о правах ребенка в стихах и картинках
– http://sredd-d.my1.ru/publ/2-1-0-4

julialav
11.10.2013, 19:58
Організація системи роботи з правової освіти педагогів,
дітей та батьків
Формування ціннісної моральної та правової практики для найкращого за-безпечення інтересів дітей — одна з найважливіших задач. Це означає, що у кожний віковий період дитини не¬обхідно запропонувати максимально повний об'єм матеріальних та інших благ, які необхідні йому для життя та повноцінного розвитку.
У дитини, обділеної турботою та ува¬гою, немає іншої можливості для нор-мального росту та здорового розвитку, тому проблемі охорони дитинства на всіх рівнях потрібно приділяти першо¬чергову увагу.
Проблема ця умовно розглядається у двох напрямках: соціально-правовому та психолого-педагогічному.
Соціально-правовий напрямок вклю¬чає законодавче забезпечення охорони прав дитини, створення системи соціальних освітніх, культурних та інших дошкільних закладів.
Психолого-педагогічний напрямок припускає створення сприятливих умов відповідної атмосфери, стилю життя, спілкування в родині та навчальному закладі.

Систему роботи дошкільного закладу з правового виховання необхідно спрямовувати в трьох напрямах:
• методична та контрольно-аналітична робота з педагогами;
• навчально-виховна робота з правової освіченості дошкільників;
• робота з батьками.
МЕТА РОБОТИ
з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу
Методична робота в дошкільному навчальному закладі, яка є одним із засобів управління освітнім процесом, в основі якого лежить ідея розвитку дитини, спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу. Для надання методичної допомоги вихователям доцільно проводити моніторинг з метою виявлення рівня обізнаності педагогів із проблем правового виховання.
Комплексна робота з дітьми з правового вихо¬вання можлива лише при здійсненні діючого та резуль¬тативного методичного супроводу.
Методична робота з кадрами здійснюється з ура¬хуванням принципів гуманізації та демократизації. Ви¬бір оптимальних варіантів методич¬них форм, які використовувати, відбувається на основі вивчення особистості, професійних потреб та діяльності кожного педагога.
Методична робота носить комплексний характер та здійснюється за декількома напрямками:
• просвітницька діяльність;
• управлінська діяльність;
• корекція та координація;
• аналітична діяльність.
Ці напрямки реалізуються через цікаві активні методичні форми роботи з кадрами.
Поглибити теоретичні знання педагогів, макси¬мально їх активізувати, розглянути окремі питання за¬гальної проблеми дозволяють педагогічні читання, теоретичні семінари.
Особливою популярністю у педагогів користу¬ються практичні заняття у формі ігор, ігор-змагань, які дозволяють оцінити сили та можливості кожного, по-знайомитись з педагогічними знахідками своїх колег.
Зміст та завдання правового виховання вимага¬ють на сучасному етапі використання таких методичних форм як проблемні семінари, круглі столи, диску-сії. Через такі форми педагоги знаходять ефективні підходи до вирішення завдань правового виховання, шляхи подолання низького рівня правової грамотності дорослих та дітей.
Варіанти
змісту та форм роботи з педагогічними кадрами (додаток 9)

Педагогічна рада o Допоможемо дитині бути щасливою.
o Формування правового світогляду батьків.
Дискусія o Чи потрібні дитині права?
o Завжди Ви згодні зі своєю дитиною?
o Виростити дитину: право чи обов'язок?
Круглий стіл o Шляхи впровадження в практику здобутих пра¬вових знань.
Методична година o Як забезпечити права дитини?
o Деякі аспекти правового виховання дошкіль¬ників.
Проблемний
семінар o Роль педагогічного колективу у захисті прав дитини.
o Формування основ правового виховання в просторі соціального розвитку дитини.
Семінар –
практикум o Формування правової культури дошкільників.
Постійно діючий семінар o Перш ніж навчити правам інших – навчися сам!
Педагогічні
читання o Конвенція 00Н - основний міжнародний документ щодо захисту дітей.
o Знайомимо дітей зі своїми правами.
Методичний
аукціон o Цікаві знахідки педагогів з правового виховання дошкільників.
Консультація o Створення умов для втілення в практику роботи правових знань.
o Роль дидактичних ігор у формуванні правової культури дошкільнят.
Школа передового педагогічного досвіду o Проблеми правової освіти дошкільників.
Творча група o Права дитини.

Завдання методичної роботи з педагогами:
• знайомити педагогів з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та із системою нормативного забезпечення прав дітей на державному рівні;
• формувати практичні навички захисту і збереження прав дитини у процесі педагогічної діяльності та сприяти виробленню активної позиції щодо просвітницької, профілактичної, діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками;
• знайомити педагогів з інноваційними технологіями, спрямованими на гармонійний розвиток особистості, з методами впливу на свідомість, емоційну та поведінкову сферу дошкільника;
• окреслити основні форми, методи і засоби розвитку у дітей почуття власної гідності та самосвідомості, формування знань про свої права, виділити права дитини за Конвенцією ООН про права дитини, з якими доцільно знайомити дошкільників;
• викликати інтерес педагогів до поглибленого опрацювання проблеми.

Робота з дітьми з правового виховання
Мета навчально-виховної роботи з правової освіченості дошкільників – дати дітям початкові знання про норми поведінки, формувати навички їх дотримання, відповідного ставлення до правомірних дій, вчинків, а також до правопорушень, злочинів, шкідливих звичок та інших проявів антигромадської поведінки, виховувати повагу до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку, знайомити з правилами бережливого ставлення до природи, своїх речей, предметів побуту тощо.
Для досягнення вказаної мети правовиховна робота з дошкільниками передбачає розв’язання цілого ряду завдань.
Пізнавальні завдання
формувати у дошкільників:
• розуміння цінності людської особистості, цінності життя і здоров'я людей;
• уявлення про нашу державу, її закони, права та обов’язки людей, правила і норми їхнього співжиття в соціумі;
• правову свідомість, уміння діяти відповідно до закону;
• повагу до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість; утверджувати гуманістичну мораль;
• адекватну самооцінку як регулятор її моральної поведінки, що становить основу таких почуттів, як обов’язок, відповідальність, сором, провина, совість;
• усвідомлення своєї залежності від представників старшого покоління;
• розуміння обов’язків щодо молодших, уважно й турботливо ставитися до них, опікувати їх, допомагати їм, виявляти правдивість, чесність у стосунках із молодшими, справедливість в оцінці їхньої поведінки;
• навички безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих, уміння швидко звертатися по допомогу у критичній ситуації.
Розвивальні завдання
розвивати у дітей:
• критичне, логічне мислення, вдумливість;
• вміння оцінювати ситуації морально-правового змісту;
• вміння запобігати виникненню конфліктів, долати їх;
• висловлювати та відстоювати свою точку зору; аналізувати власну позицію та враховувати думку інших;
• почуття відповідальності за свої дії;
• вміння співвідносити свої домагання з можливостями; орієнтуватися в своїх чеснотах і вадах;
• вміння захищати молодших від несправедливості, грубощів, зухвальства;
• відчуття захисту, підтримки, життєвої опори, які дають батьки, бережливо і вдячно цим користуватися.
Виховні завдання
виховувати у дошкільників:
• пошану до законів України;
• уміння дотримуватися правових обов’язків та користуватися своїми правами;
• почуття гордості за себе, за свою індивідуальність, гідність, впевненість у своїх можливостях;
• шанобливе ставлення до рідних, знайомих, відчувати межу припустимої поведінки;
• почуття приязні, щирості, жалю, відповідальності, безкорисливості, вдячності, любові у взаєминах з іншими;
• почуття відповідальності за доручену справу, результат якої важливий для навколишніх;
• готовність радіти успіху ровесника, розділяти його засмучення, допомагати в разі необхідності;
• негативне ставлення до будь-яких форм насильства;
• бажання виконувати правила співжиття у сім'ї; розрізняти обов’язки і поважати права кожного члена сім'ї, сумлінно виконувати власні обов’язки.

Враховуючи вікові особливості дошкільників, з дітьми необхідно спілкуватись зрозумілою для них мовою та виходити з таких принципів:
o зв’язку правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;
o зміст інформації повинен відповідати віковому рівню життєвого досвіду, світогляду, особливостям психічних процесів (пам'ять, увага, мислення, сприймання);
o поєднання колективного та індивідуального підходів;
o єдності правового і морального виховання;
o логічної послідовності правового виховання: від одержання знань про норми, до засвоєння їх на практиці, і надалі до формування усвідомленої установки щодо необхідності дотримання їх кожною людиною;
o пріоритету ігрових методів правового навчання та виховання з метою активізації інтересу до засвоєння норм проживання у суспільстві;
o інтеграція різних видів дитячої діяльності;
o цілеспрямоване використання народознавчого матеріалу та художніх творів;
o поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень.
Методи навчання дітей з правової освіти (додаток 10)

Робота з батьками (додаток 11)
Як відомо, провідну роль у вихованні дітей відіграє сім'я. Це – перший осередок виховання людяності, національної свідомості, патріотизму й демократизму. Тут прищеплюють дітям здорові норми та навички культурної поведінки, вчать шанувати рідну мову, національні звичаї і традиції, готують до життя. Саме родина закладає підґрунтя вихованості, особлива міцність якого пояснюється тим, що базується воно на любові між батьками і дітьми та теплі кревних взаємин. Далеко не завжди у сім'ях вшановують права дитини, сприяють вихованню вільної, самостійної, відповідальної і демократично орієнтованої особистості.
Головне у співпраці з кожною сім'єю – допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її всебічний розвиток.
Перші уроки стосунків із навколишнім світом дитина дістає в батьківському домі, через недостатність життєвого досвіду все, що вона тут спостерігає, сприймається нею як норма, як модель людських взаємин, еталон для власної поведінки. Батьки повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються. Роботу з батьками потрібно спрямовувати на формування правового світогляду батьків та на активізацію їхньої уваги й підвищення інтересу до проблем захисту прав та гідності дітей. Родина і дитячий садок повинні гармонійно співдіяти на основі взаємної поваги і підтримки, дотримання прав та виконання обов’язків обох партнерів як однодумців.
Роз’яснюючи батькам важливість і норми морально-правового виховання дитини, потрібно постійно проводити просвітницьку роботу з батьками, яка може проводитися в індивідуальній, традиційній, активній або інтерактивній формах роботи.
З метою організації ефективної роботи з батьками у напрямку формування правової культури педагогам дошкільного закладу пропонуються:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації правоосвітньої роботи з батьками
1. Здійснювати роботу з метою формування правового світогляду батьків, активізації їх уваги та підвищен¬ня інтересу до заходів збереження та захисту прав дитини.
2. Роботу здійснювати згідно напрямкам: профілактика – діагностика – корекція.
3. Профілактичну роботу з батьками здійснювати шля¬хом просвітницької діяльності та залучення до освітньо - виховної роботи у дошкільному закладі.
4. Серед заходів просвітницької діяльності використо¬вувати інформаційні стенди, випуски усних журна¬лів. виступи спеціалістів, розробку пам'яток, залу¬чення до свят і розваг.
5. З метою вивчення емоційного стану дітей у родині, а також соціально-педагогічних умов родинного ви¬ховання, відношення батьків до своїх дітей здійсню¬вати діагностичну діяльність шляхом анкетування та тестування батьків.
6. За результатами діагностики здійснювати корекцій-ну роботу з батьками шляхом розробки технологій залучення батьків «групи ризику» до корекційно - педагогічного процесу, проведення зустрічей, засі¬дань.

selischewa
01.03.2015, 17:42
державні символи до занять з правового виховання https://cloud.mail.ru/public/bac0cac77f34/4%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%86%20%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98.emf

selischewa
06.05.2015, 18:13
Інтернет посилання на правові ресурси
для дітей та їх батьків
Шановний друже, за допомогою цих Інтернет посилань на правові ресурси ти, разом з батьками, зможеш більше познайомитися зі своїми правами, правовими документами, правовою літературою та онлайн-іграми, що допоможуть тобі відстоювати свою гідність та неповторність.
Права и дети в Интернете
http://school-sector.relarn.ru/prava
Міжнародні та російські законодавчі документи, словничок правових термінів, роз’яснення юриста щодо прав дитини тощо.
– для дітей середнього шкільного віку
– ресурс російською мовою
Права ребенка – твои права: информационно-правовой ресурс для детей http://www.pravadetey.ru
Правова освіта дітей з питань захисту прав дітей в різних галузях суспільного життя (дитина та сім’я, дитина та школа, дитина та праця, дитина та міліція та ін.), «Детские страшилки» - комікси, що розповідають про відповідальність дітей за правопорушення.
– для дітей молодшого шкільного віку
– ресурс російською мовою
Декларація прав дитини
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_384
Текст міжнародного документу Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 20 листопада 1959 року.
– для дітей середнього шкільного віку
– ресурс українською мовою
Конвенція про права дитини
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/convention_small_final.pdf
Текст Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року.
– для дітей середнього шкільного віку
– ресурс українською мовою
Конвенция о правах ребенка в стихах и картинках
http://sredd-d.my1.ru/publ/2-1-0-4
– для дітей молодшого шкільного віку
– ресурс російською мовою
Права детей в мультиках
http://www.youtube.com/watch?v=D0lvHHHm-Jw
Добірка мультфільмів, що ілюструють питання прав дитини.
– для дітей молодшого шкільного віку
– ресурс російською мовою
Детский правовой сайт
http://mir.pravo.by
Правова он-лайн гра.
– для дітей середнього шкільного віку
– ресурс російською мовою
– ресурс білоруською мовою
Правознайка
http://www.book-house.org/html/aieiaia_noid3iea_dica3eo1.htm
Тематичний розділ сайту Краматорської центральної міської бібліотеки для дітей ім. О.С. Пушкіна.
– для дітей молодшого шкільного віку
– ресурс українською мовою
Видеоролик «Декларация прав ребёнка»
http://www.youtube.com/watch?v=0o1Gh--DWQQ&feature=related
Ілюстрована Декларація прав дитини.
– для дітей молодшого шкільного віку
– ресурс російською мовою
Мультфильмы «Смешарики. Азбука прав ребёнка»
http://www.youtube.com/user/zebra200808D#p/u/1/uWsIQiLeLik
Мультфільми про права дітей «Усі діти мають рівні права», «Ви маєте право на особливе піклування», «Кожна дитина має право рости і розвиватися».
– для дітей молодшого шкільного віку
– ресурс російською мовою
Мультфильм «У детей есть права»
http://www.youtube.com/watch?v=0ia2-O5yKIw&feature=related
Екранізація прав дитини.
– для дітей середнього шкільного віку
– ресурс російською мовою

selischewa
06.05.2015, 18:14
Інтернет посилання на правові ресурси
для дорослих
Шановні дорослі, за допомогою цих Інтернет посилань на правові ресурси Ви зможете більше познайомитися з правовими документами, правовою літературою та онлайн-іграми, що познайомлять вас з правами ваших дітей, пояснять в яких випадках вони порушуються, та як цьому запобігти.
Конвенція про охорону материнства
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_122
Текст міжнародної Конвенції 1952 року зі змінами від 15.06.2000 р.
– для дорослих
– ресурс українською мовою
Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=973_002
Текст офіційного перекладу Міжнародної конвенції з ратифікацією Україною 14.09.2006 р.
та набрання чинності для України 01.02.2008 р.
– для дорослих
– ресурс українською мовою
Закони України про сім’ю
http://www.mama-tato.com.ua/article/r-11.html
Роз’яснення до законодавчих документів стосовно питань охорони материнства та дитинства.
– для дорослих
– ресурс українською мовою
Відверто про права дітей
http://vimeo.com/9905837
Відеозапис ток-шоу «Відверто про (Права дітей)» з Оксаною Шинкаренко 2008 року.
– для дорослих
– ресурс українською мовою
Руководящие указания для детей по защите ребенка в онлайновой среде
http://www.un.org/ru/ecosoc/itu/guidelines_for_children.pdf
Посібник вміщує рекомендації користувачам Інтернет різних вікових груп: від 5 до 18 років
– для дітей середнього шкільного віку
– для старшого шкільного віку
– ресурс російською мовою
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_317
Текст міжнародного документа від 14.12.1974 р.
– для дорослих
– ресурс російською мовою

selischewa
06.05.2015, 18:15
Вислови видатних людей про дітей
„ Дитина – іноземець, вона не розуміє мови, не знає напрямку вулиць, не знає законів та звичаїв. Часом сама хоче роздивитись, а коли важко – просить вказівки й поради. Потрібен гід, який точно відповість на запитання.
ПОВАЖАЙТЕ ЇЇ НЕЗНАННЯ ! ”
( Януш Корчак із книги „Право дитини на повагу”)
„ Право на повагу має лише той, хто поважає інших людей”.
( В.Сухомлинський)
„ Кожній людині, скільки б їй не було. Хоч півроку, потрібно. Щоб її вважали людиною. Вважайте людину за людину, й вона буде вдячна вам. І рано чи пізно піде назустріч. Вважайте людину за людину – більше для вихователя нічого не потрібно. Тут – правда, вся правда і тільки правда”.
(Симон Соловейчик з книги „Педагогіка для всіх”)
Майбутнє нації в руках матерів. (О. Бальзак)
Життя коротке, але людина знов і знов переживає його у своїх дітях. (В.Сухомлинський).
Сім'я - це первинне середовище, де дитина повинна вчитися робити добро (В. Сухомлинський)
Ставлення до дітей - міра духовної гідності людини. (Я. Бриль)
Немає на землі більш урочистого, ніж дитяче лопотання. (В. Гюго)
З усіх аморальних стосунків - ставлення до дітей, як до рабів, є найаморальнішим. (Гегель)
Старих шануй як батька, а молодших - як братів своїх. (В. Мономах)
Давайте менше говорити про обов'язки дітей, а більше про їхні права. (Ж.-Ж. Руссо).
Ми не повинні підноситися над дітьми, ми гірші за них. І якщо ми навчаємо їх будь-чому, щоб зробити кращими, то й вони роблять нас кращими, спілкуючись з нами. (Ф. Достоєвський)
Багато діточок саме тому потрапляють до державних установ, бо вдома їх б'ють, мучать, морять голодом й принижують. (Д. Варга)
Ласкою завжди досягнеш більшого, ніж грубою силою. (Езоп)
Найгірше, чого може навчитись молодь - це легковажність. Бо остання породжую ті задоволення, з яких виростають вади. (Демокріт)
Дайте дитинству дозріти в дітях. (Д. Дідро)
©2006—2009 Шпаргалка.орг.уа

selischewa
06.05.2015, 18:17
Права та обов’язки дитини в сім’ї
Якщо говорити мовою символів, то людина – це птах з двома крилами. Одне крило – це наші права, друге – обов’язки. І для того, щоб здійснювати повноцінний політ у соціумі, обидва крила повинні бути розвинені рівномірно...
Обов'язок - громадянська необхідність відповідати за свої дії, вчинки. Видатний німецький мислитель Г. Гегель відокремив чотири різновиди обов'язків:
• Обов'язок перед самим собою;
• Перед сім'єю;
• Перед державою;
• Перед іншими людьми.
Які ж обов'язки мають діти, чи взаємопов'язані права та обов'язки?
От на що пропонував звернути увагу видатний педагог В. Сухомлинський:
Десять НЕ МОЖНА Сухомлинського:
• не можна байдикувати, коли всі працюють;
• не можна сміятися над старістю;
• не можна вступати в суперечки з дорослими;
• не можна виявляти невдоволення через те, що в тебе немає якоїсь речі;
• не можна допускати, щоб мати давала тобі те, що вона не може дати собі;
• не можна робити те, що засуджують старші;
• не можна залишати літню людину самотньою, якщо в неї немає нікого, крім тебе;
• не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу дорослих;
• не можна сидіти обідати, не запросивши старшого;
• не можна чекати, доки з тобой привітається старший, ти повинен привітатися першим.

selischewa
06.05.2015, 18:18
Корисні адреси
Зараз в Україні спостерігається багато випадків дискримінації прав людини і дитини. Але куди звернутися, щоб дістати допомоги? Населення не знає відповіді на це питання. Тому в пригоді можуть стати адреси деяких міжнародних та інших організацій, створених чи акредитованих в Україні, які займаються вивченням та захистом прав людини або сприяють цьому. Ось деякі з них:
Рада Європи (Council of Europe)
BP 431 R6, F-67006, Strasbourg Cedex, France.
Тел.: +33 88 412000
Європейська фундація прав людини (European Human Rights Foundation)
70, Avenue Michelange, B-1040 Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 736 8405
Всесвітня асоціація "Школа як знаряддя миру" (The World Association for the School as an instrument of Peace (EIP))
5 rue de Simplon, CH - 1207 Geneva, Switzerland
Тел.: (41 22) 736 44 52
Європейський культурний фонд (European Cultural Foundation)
Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, The Netherlands
Тел.: +31 20 676 0222
ЮНІСЕФ - Великобританія; Фонд порятунку дітей (UNICEF - UK; Save The Children Fund).
UNICEF-UK, 55 Lincoln's Field, London WC2A 3NB, UK
Українські організації:
Українська асоціація "Міжнародна Амністія"
293720, м. Дрогобич, майдан Ринок, 6, офіс УАМА
Тел: (03244) 3-83-29;
Представництво ООН в Україні
252015, Київ, вул. Січневого Повстання, 6
Тел.: (044) 293-93-63
Міжнародний фонд "Відродження"
254053, Київ - 53, вул. Артема, 46
Тел.: 216-25-96
Всеукраїнський комітет захисту прав людини
Київ, вул. Косіора, 10
Тел: 216-73-10
Міжнародне Товариство з прав людини
Київ, площа Лесі Українки, 1/214
Тел.: 296-82-95
Центр інформації і документації Ради Європи
Київ, вул. Сакса ганського, 41
Тел.: 228-77-79
Українська Правнича Фундація (Український центр з прав людини)
250005, Київ, вул. Червоноармійська, 64
Тел.: 227-3518, 224-35-18

selischewa
06.05.2015, 18:31
В 2014 році при Головному управлінні юстиції у Запорізькій області взяла участь у конкурсі творів для дітей на правову тематику «Разом мандруємо в legalаnd – казкову країну права» , представлені твори: вірш «Ми вільні діти України», казка «Добра мати» та гра «Маленькі правники» рекомендовані для використання при проведенні навчальних занять та виховної роботи з правової тематики та ввійшли до збірок творів на правову тематику.http://virtkafedra.ucoz.ua/doks_site/dekabr2014/m1/poetichni_tvori_1.pdf Поетичні твори . http://virtkafedra.ucoz.ua/doks_site/dekabr2014/m1/prozovi_tvori_1.pdf
Прозові твори. http://virtkafedra.ucoz.ua/doks_site/dekabr2014/m1/scenariji_ta_pravovikhovni_zakhodi_1.pdf
Правовиховні заходи.Ми вільні діти України
(вірш)
Ми маєм право на освіту,
Ми маєм право на ім'я.
Ми вільні діти всього світу,
В правах ми рівні: ти і Я.

Ми маєм право на родину,
Ми маєм право на життя.
Ми вільні діти України,
Її майбутнє: ти і Я.
Маленькі правники
(гра)
Мета: Закріпити уявлення про «права», «обов’язки» дітей, «правила» поведінки. Сприяти розумінню значення цих понять. Розвивати правові уявлення дошкільників.
Діти стоять в колі і говорять слова:
Ми зібрались позмагатись, (5 оплесків : 1-2; 1-2-3)
Ми маленькі правники.(5 оплесків : 1-2; 1-2-3)
Будь кмітливим не зівай: («сваряться» пальчиком)
Право назви – руку давай. (показують тильну потім внутрішню сторону обох рук на кожне слово).
Ведучий перший називає право і дає руку наступному учаснику. Приклади відповідей дітей:
- Я маю право на ім'я.
- Я маю право на освіту.
- Я маю право на життя.
- Я маю право на сім'ю.
- Я маю право на відпочинок.
Так діти довільно називають права, поки коло рук не замкнеться. Потім, тримаючись за руки і легенько розхитуючи їх, разом кажуть:
Всі права свої назвали –
Всі права запам’ятали!
Ми зібрались позмагатись, (5 оплесків : 1-2; 1-2-3)
Ми маленькі правники.(5 оплесків : 1-2; 1-2-3)
Будь кмітливим не зівай: («сваряться» пальчиком)
Обов'язок назви – руку давай. (показують тильну потім внутрішню сторону обох рук на кожне слово)
Ведучий перший називає обов'язок і дає руку наступному учаснику. Приклади відповідей дітей:
- Мій обов'язок - допомагати рідним.
- Мій обов'язок - берегти природу.
- Мій обов'язок - ходити до дитячого садка.
- Мій обов'язок - дотримуватися правил пожежної безпеки.
Так діти довільно називають обов'язки, поки коло рук не замкнеться. Потім, тримаючись за руки і легенько розхитуючи їх, разом кажуть:
Всі обов'язки назвали –
Всі обов'язки запам’ятали!
Ми зібрались позмагатись, (5 оплесків : 1-2; 1-2-3)
Ми маленькі правники.(5 оплесків : 1-2; 1-2-3)
Будь кмітливим не зівай: («сваряться» пальчиком)
Правило назви – руку давай. (показують тильну потім внутрішню сторону обох рук на кожне слово).
Ведучий перший називає правило і дає руку наступному учаснику. ( Коли гра знайома, можна дітям конкретизувати, які правила поведінки називати: в групі, в міському транспорті, в лісі, на майданчику.) Приклади відповідей дітей:
- Я дотримуюся правила «кожній речі – своє місце».
- Я дотримуюся правила «кажи сам за себе».
- Я дотримуюся правила «піднятої руки».
- Я дотримуюся правила «обережно з невідомими предметами».
Так діти довільно називають правила, поки коло рук не замкнеться. Потім, тримаючись за руки і легенько розхитуючи їх над головою, разом кажуть:
Що таке добре, що таке права –
Знає уже змалечку маленька дітвора!
У кожного є правила в садочку і в сім'ї,
І наш обов’язок їх знать, хоч ми іще малі!

bok
11.12.2018, 07:28
Хто цікавиться сталим розвитком? Ловіть: «Волонтерська діяльність у ДНЗ» автор Безсонова Ольга. Практичні матеріали з організації свят з дітьми дошкільного віку та тренінги для батьків. Видавництво «Мандрівець». Велика кількість корисної інформації. Посібник містить коротке теоретичне обґрунтування проблеми залучення старших дошкільників до волонтерської діяльності дорослих з метою громадянського виховання, визначає психологічні засади формування громадянської активності, а головне, містить методичні рекомендації щодо практичної організації волонтерських акцій та проектів. У книзі зібрано проекти за такими напрямками: соціальний економічний та екологічний. Кожен з проектів складається з пояснювальної записки, інфошоку, розроблених заходів, сценарію ігрової програми, квесту або свята. Розроблено близько 22-х відкритих акцій за різними соціально значущими напрямками. Наприклад, «День подяки», «Україна-єдина», «Першоцвіти», «Захисники ялинок», «Зелена толока» та інші.
https://drive.google.com/file/d/1ecTPECr00BF-m7TP3ibFS9F8GIKAbYsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IqosdK55N-0ESwuPYMCv2vOEN4jTv1x_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IqosdK55N-0ESwuPYMCv2vOEN4jTv1x_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OH3PRZz1U9A6JecVsOzd-xKhZbdI_9R1/view?usp=sharing