PDA

Просмотр полной версии : Планування за програмою "Дитина " "Дошкільне виховання"Страницы : [1] 2

Алена345
06.03.2014, 07:50
http://yadi.sk/d/g5FHwb2NB4CxQ
http://i6.pixs.ru/thumbs/6/3/5/444png_8942327_11125635.jpg (http://pixs.ru/showimage/444png_8942327_11125635.png)
Робота дитячого дошкільного закладу здійснюється на основі програми виховання і навчання — державного документа, який визначає цілі, завдання і зміст роботи з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Науково, методично обґрунтована програма покликана синтезувати історичні надбання, нові досягнення теорії та практики дошкільної освіти, актуальні суспільні вимоги до неї, відповідати особливостям пізнавальної діяльності дітей, забезпечувати їхній гармонійний розвиток.
У 2012 році були опубліковані дві нові програми:
- Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
- Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «ДИТИНА» доопрацьована у відповідності до вимог сучасності. У змісті доопрацювань, які досить значні та суттєві, викладено інформацію оптимального обсягу та відповідну віковим можливостям дітей дошкільного віку, враховані сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти.
З урахуванням введення дошкільної освіти як обов’язкової нагальною стає проблема підготовки дітей до навчання у початкових класах. У зв’язку з цим суттєво доопрацьовано розділ «Наші старші діти», де на тепер розміщено диференційований зміст навчально-виховної роботи для дітей 6 року життя та 7 року життя, що дає змогу вихователям варіювати зміст навчально-виховної роботи з урахуванням вікових особливостей 6-річних або 7 – річних дітей, які відвідують ці групи.
Зміст цього розділу програми «Дитина» повністю узгоджений із програмами початкової школи та забезпечує взаємозв’язок змісту дошкільної та початкової освіти.
Також у програмі «ДИТИНА» було закладено з початку існування та посилено зараз спрямованість на розвиток індивідуальності дитини дошкільного віку, що відповідає сучасним тенденціям освіти взагалі та дошкільної освіти зокрема. Це відображено у вступі, принципах роботи за програмою, завданнях, змісті усіх розділів, показниках успішного розвитку дітей, що націлюють вихователя на формування цінностей, почуттів, урахування індивідуальних відмінностей дитини, розвиток її самоповаги, самооцінки, особистісних властивостей, тощо.
Програма забезпечує здійснення інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми, оскільки у сформульованих завданнях, показниках успішного розвитку та інших рубриках показано, яка саме через зміст певного розділу відбувається оптимізація різних форм активності дітей, запропонованих у «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні». Завдання роботи з дітьми по кожному розділу доповнено з урахуванням різних форм активності дітей – фізичної, пізнавальної, творчої, соціальної, мовленнєвої тощо.

Алена345
06.03.2014, 07:57
http://i.pixs.ru/thumbs/6/7/6/444png_4279545_11125676.jpg (http://pixs.ru/showimage/444png_4279545_11125676.png)
http://i7.pixs.ru/thumbs/7/2/7/1png_4461248_11125727.jpg (http://pixs.ru/showimage/1png_4461248_11125727.png)http://i.pixs.ru/thumbs/7/3/4/2png_9981985_11125734.jpg (http://pixs.ru/showimage/2png_9981985_11125734.png)
КОМПЛЕКСИ ГІМНАСТИКИ
Ранкова гімнастика «Весняні квіточки»
I. Ходьба за вихователем зі зміною темпу.
Шикування у коло.
II. Комплекс загально-розвиваючих вправ.
1. Рухи руками вперед і назад.
Вихідне положення — основна стійка, руки відведені назад.
1 — змахнути руками вперед.
2 — змахнути руками назад.
Повторити 3-4 рази.
2. Нахили тулуба вперед.
Вихідне положення — стійка, ноги нарізно, руки на поясі.
1 — нахилити тулуб уперед.
2 — випрямитись у вихідне положення.
Повторити 4 рази.
3. Нахили тулуба в сторони.
Вихідне положення — основна стійка.
1 — нахилити тулуб управо.
2 — повернутись у вихідне положення.
3-4 — те саме вліво.
Повторити 4 рази.
4. Напівприсідання та присідання.
Вихідне положення — основна стійка, руки на поясі.
1-2 — напівприсідання.
3 — присісти, покласти руки на коліна.
4 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 4 рази.
III. Ходьба з поступовим уповільненням темпу.
Ранкова гімнастика «Ми веселі малюки»
I. Ходьба в середньому темпі, зграйкою за вихователем.
Шикування в коло.
II. Комплекс вправ із прапорцями.
1. Піднімання рук через сторони вгору.
Вихідне положення — основна стійка.
1-3 — підняти руки через сторони вгору, помахати прапорцями над головою.
4 — опустити руки.
Повторити 6 разів.
2. Піднімання прапорців уперед і відведення їх униз — назад.
Вихідне положення — основна стійка, руки з прапорцями попереду.
1 — відвести руки вниз — назад (змахом).
2 — підняти руки вперед.
Повторити 6-8 разів.
3. Нахили тулуба.

Алена345
06.03.2014, 07:59
Вихідне положення — основна стійка.
1-2 — нахилити тулуб уперед — униз, схрестити прапорці нижче від колін.
3-4 — випрямитись у вихідне положення.
Повторити 6 разів.
4. Стрибки.
Вихідне положення — основна стійка, руки з прапорцями в сторони.
Стрибки на місці на обох ногах, махаючи руками вгору та вниз, як пташка.
Виконати три серії стрибків, після кожної з них робити невеличку паузу.
III. Ходьба у повільному темпі.
Гімнастика пробудження «Лялька Оленка»
Жила-була лялечка, звали її Оленка. Прокидалась вона рано, бо любила дуже гратися.
1. «Лялька прокидається».
Вихідне положення — лежачи на спині руки вздовж тулуба.
1 — поворот голови ліворуч.
2 — повернутися у вихідне положення.
3 — поворот голови праворуч.
4 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 4 рази.
2. «Лялька робить ранкову гімнастику».
Вихідне положення — сидячи, руки вгорі.
1 — нахилитися вперед, торкнутися ніг.
2 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 6 разів.
3. «Лялька катається на велосипеді».
Вихідне положення — сидячи, руки в упорі за спиною.
Малюки роблять колові рухи ногами, імітуючи їзду на велосипеді.
Повторити 4 рази.
4. «Лялька танцює».
Вихідне положення — стоячи на колінах, руки на поясі.
1 — присісти.
2 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 6 разів.
5. «Лялечка на прогулянці».
Підстрибування, стрибки з просуванням до «доріжки здоров’я».

Алена345
06.03.2014, 08:07
РУХЛИВІ ІГРИ
БІЖІТЬ ДО МЕНЕ
Мета: удосконалювати вміння дітей виконувати рух за сигналом та біг по прямій; учити орієнтуватися у просторі, розвивати увагу.
Хід гри
Діти шикуються у шеренгу на відстані 8-10 м від вихователя. Після слів вихователя «Діти, біжіть до мене!» усі малюки біжать до нього. Розпростерши руки, він зустрічає їх і каже: «Прибігли! А тепер біжіть назад!». Діти біжать на свої місця, і гру повторюють.
Методичні поради. На початку року гру можна проводити з підгрупою (6-8 дітей). Щоб зацікавити дітей, можна сказати: «Прибігли. Скажіть, що в мене в руках?» (Показати будь-яку іграшку.)
Гру можна ускладнити, створивши перешкоди (підлізти під шнур тощо).
ВІДГАДАЙ, ДЕ ЗАХОВАНО
Мета: виховувати вміння орієнтуватися у просторі та рухатися.
Хід гри
Дітям показують три квітки. Вони їх розглядають та запам’ятовують. Потім гравці від-вертаються і заплющують очі. У цей час вихователь ховає одну квітку. За його командою діти розплющують очі, розглядають ті квіти, що залишилися, і пригадують, якої не стало. Після цього вони ходять по майданчику і шукають її. Той, хто знайшов квітку, тихенько повідомляє про це вихователеві.
ДОЖЕНИ М’ЯЧ
Мета: учити дітей бігати і ловити м’яч; розвивати увагу та витримку.
Хід гри
Діти сидять на стільчиках на відстані 2-3 кроків від накресленої на підлозі лінії. Ви¬хователь викликає п’ятеро-шестеро дітей, які стають уздовж лінії на певній відстані одне від одного. Поруч із ними стає вихователь, тримаючи кошик із м’ячами. Кількість м’ячів дорівнює кількості викликаних дітей.
Вихователь вигукує: «Раз, два, три, біжіть!», кидає вперед на підлогу всі м’ячі з ко¬шика й промовляє такі слова:
М’ячик, м’ячик, не спиняйсь,
Куди хочеш повертайсь,
А ми будемо гуртом За тобою йти слідом.
Діти біжать за м’ячами. Кожний з них доганяє який-небудь м’яч, ловить його й кладе вихователеві в кошик.
Після цього діти сідають на свої місця, а до лінії підходить інша підгрупа.
Методичні поради. Коли діти повторять гру кілька разів, її проводять з усією групою разом. Викидати з кошика м’ячі слід за кількістю дітей.
ВЛУЧ У ВОРІТЦЯ
Мета: учити дітей прокочувати м’яч по підлозі; розвивати окомір і спритність.
Хід гри
Діти сідають на стільчики (лаву), потім по черзі підходять до визначеного місця (лінії), на відстані 1,5-2 м від якого стоїть дуга («ворітця»). Дитина нахиляється, бере м’яч і про¬кочує у «ворітця», а вихователь прокочує його у зворотному напрямі. Дитина ловить м’яч обома руками й повертається на своє місце. Після цього виходить інша дитина.
Гра закінчується тоді, коли всі діти прокотять м’яч у «ворітця».
Методичні поради. Гру краще проводити невеликими групами. До початку гри пока¬зати, як прокочувати м’яч. Коли м’яч котиться вбік, а не у «ворітця», дитина бере його в руки й прокочує знову.
Згодом діти прокочують м’яч одне одному.
Відзначити дітей, які правильно прокотили м’яч у «ворітця».
ДО ЛЯЛЬОК У ГОСТІ
Мета: учити дітей ходити зграйкою, дотримуючись визначеного напрямку; розвивати ува¬гу, організованість.
Хід гри
Діти сидять на стільчиках, поставлених уздовж стінки, на протилежному боці на під¬лозі сидять ляльки.
Вихователь звертається до дітей: «Давайте підемо до ляльок у гості». Діти встають і разом з вихователем ідуть до ляльок. Вони вітаються з ляльками, розглядають їх, роз¬мовляють із ними.
Потім вихователь каже: «Діти, час повертатися додому. Ходімо на свої місця». Діти йдуть у повільному темпі до стільців і сідають на них.
Методичні поради. При повторенні гри діти відвідують ляльок, які сидять в іншому місці кімнати.
ЛІТАКИ (СПРОЩЕНИЙ ВАРІАНТ)
Мета: учити дітей бігати врозтіч, не наштовхуючись одне на одного; розвивати увагу та вміння починати рухи за сигналом.
Хід гри
Діти-«льотчики» сидять або стоять у шерензі з одного боку майданчика (зали). Вихо¬ватель називає трьох дітей і пропонує їм приготуватися до польоту. Вони виходять на се¬редину.
Вихователь. «До польоту приготуватися, завести мотори!» Діти виконують обер¬тальні рухи руками й вимовляють звук «р-р-р-р». За словами вихователя «Літаки поле¬тіли» вони розводять руки в сторони (як крила в літака) і бігають у різних напрямках.
На слова «Літаки, на посадку!» діти повертаються на свої місця.
Після цього починає грати інша група дітей.
Методичні поради. Перед грою показати всі ігрові рухи. При першому проведенні гри виконувати рухи разом із дітьми. Після кількох повторень можна запропонувати всім ді¬тям групи політати на «літаках».
ДОЖЕНИ МЕНЕ
Мета: учити бігати по прямій; виховувати вміння швидко орієнтуватися та рухатися, не за-важаючи одне одному.
Хід гри
Вихователь одягає шапочку зайчика й пропонує дітям наздогнати його. Діти доганя¬ють «зайчика». Побігавши в середньому темпі 20-25 с, вихователь дає кому-небудь із ді¬тей себе впіймати, і всі повертаються на свої місця. Після цього вихователь пропонує ко¬мусь із дітей одягнути шапочку ведмедика. Усі доганяють «ведмедика».
ДОСТРИБНИ ДО ПРАПОРЦЯ
Мета: удосконалювати вміння стрибати на обох ногах, просуваючись уперед; розвивати спритність.
Хід гри
На відстані 2,5-3 м від шнура вихователь ставить на підставці 4-5 прапорців. Четверо- п’ятеро дітей стають у шеренгу й за сигналом вихователя починають стрибати на обох но¬гах, просуваючись уперед до прапорців. Дострибавши до прапорця, дитина піднімає його над головою й знову ставить на місце. У зворотному напрямі діти пересуваються бігом.
Методичні поради. Стежити за тим, щоб діти виконували стрибки з одночасним від-штовхуванням обома ногами та змахом рук уперед-угору. Після кількаразового повторен¬ня гри відстань для стрибків можна збільшити до 4 м.
З КУПИНИ НА КУПИНУ
Мета: удосконалювати вміння стрибати в довжину на обох ногах; розвивати спритність.
Хід гри
Діти стоять по один бік майданчика (зали). Вихователь розкладає на землі (підлозі) об¬ручі або кружечки з картону на відстані 20-30 см один від одного. За сигналом виховате¬ля «Стрибаємо з купини на купину» — діти стрибають, відштовхуючись обома ногами, з обруча в обруч (4-5 стрибків).
Методичні поради. Стежити, щоб діти енергійно відштовхувалися обома ногами й при-землялись посередині обруча (кружечка).
ПУЗИРІ
Мета: учити дітей бігати врозтіч, не наштовхуючись одне на одного; розвивати увагу та орієнтування в просторі.
Хід гри
Діти-«пузирі» присідають у різних місцях майданчика (зали).
На слова вихователя «Пузирі надуваються» діти піднімаються, повільно розводячи ру¬ки в сторони вгору.
На слова «З пузирів виходить повітря» вони вимовляють звук «с-с-с».
Потім вихователь удає, що надимає пузирі (діти в цей час піднімаються). Далі він промовляє: «Пузирі полетіли!». На ці слова діти починають бігати по майданчику (залі), кружляти.
На слова вихователя «Пузирі сіли» діти сідають на стільчики (лаву).

Алена345
06.03.2014, 08:11
ПІДБІЖІТЬ ДО КВІТКИ (ДЕРЕВА)
Мета: удосконалювати ходьбу й біг; розвивати увагу та вчити орієнтуватися в просторі.
Хід гри
Дітям роздають по одній квіточці (червоного або жовтого кольору). Вихователь стає в кінці майданчика й тримає в одній руці червону квітку, а в іншій — жовту. Діти з кві¬тами червоного кольору шикуються в колону навпроти червоної квітки, діти із жовтими квітами — навпроти жовтої. Вихователь каже: «Ідіть гуляти». Діти ходять по майданчи¬ку врозтіч або бігають. У цей час вихователь переходить на інший бік майданчика й, ви¬гукнувши: «Раз, два, три, швидше до квітки біжи!», розводить руки з квітами в сторони. Діти підбігають до квітів свого кольору. Коли всі діти займуть місця в колоні, вихователь пропонує підняти квіти вгору й помахати ними.
Гра повторюється.
ЗНАЙДИ СВІЙ БУДИНОЧОК
Мета: учити швидко орієнтуватися у просторі; удосконалювати вміння ходити та бігати врозтіч; розвивати увагу.
Хід гри
Поділити дітей на дві групи. Одну посадити на лаві або стільцях на одному боці май¬данчика (зали), іншу — на іншому.
Після слів вихователя «Діти по майданчику гуляють, ходять, бігають, стрибають» ма¬люки виконують його команди. За якийсь час вихователь каже: «Гей, не зівайте, як по¬чуєте гудок — тікайте» — і дає сигнал: «У-у-у». Діти поспішають на свої місця (до «буди¬ночку») і сідають на свої стільчики.
Методичні поради. Під час гри дітям нагадують, щоб вони не наштовхувались одне на одного. Вихователь грає разом із дітьми. У кінці гри він відзначає тих дітей, які жодного разу не наштовхнулися на інших, першими після сигналу повернулися до «будиночку» й тихо сіли на стільці. Слід вчасно дати сигнал для відпочинку.
ПОТЯГ
Мета: учити дітей ходити й бігати одне за одним; виховувати вміння узгоджувати свої ру¬хи з рухами інших дітей.
Хід гри
Діти шикуються одне за одним у колону — це «вагончики». Першим у колоні, «тепло¬возом», стає вихователь. Він дає свисток, діти починають іти вперед, поступово приско¬рюючи темп, переходячи на біг. Під’їжджаючи до станції (умовного місця), діти на слова вихователя «Прийшов, прийшов, прийшов!» знову переходять на ходьбу. На слово «При¬їхали!» — діти спиняються, «тепловоз» випускає пару (вимовляє звук «пш-ш-ш»).
Методичні поради. На початку року гру проводять без імітаційних рухів коліс. Після кількох повторень гри слід продемонструвати рух коліс. Коли тепловоз гуде «у-у-у», діти згинають руки в ліктях і відводять їх трохи назад. Після гудка вони витягують руки впе¬ред, проказуючи «чу». Вправу повторюють 5-6 разів.
Гру можна провести також з ускладненням. Після зупинки «потяга» діти гуляють, збирають квіти, гриби. Після гудка швидко шикуються в колону, й «потяг» рушає. У грі можна використати червоний і зелений прапорці як сигналізацію. Коли піднімають чер¬воний прапорець, «потяг» зупиняється, а коли зелений — їде далі.
ЗНАЙДИ СВІЙ КОЛІР (КВІТКУ)
Мета: удосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати спритність і вміння діяти за сигналом.
Хід гри
Вихователь роздає дітям прапорці різного кольору: червоний, синій, жовтий або зе¬лений. Діти з прапорцями одного кольору розташовуються біля прапорця такого самого кольору, що стоїть на підставці. Після слів вихователя «Ідіть гуляти!» діти розходяться в різних напрямках. На слова вихователя «Знайди свій колір!» вони швидко біжать до прапорця відповідного кольору й стають у коло.
Методичні поради. Відзначити групу дітей, яка найшвидше зібралася біля свого пра¬порця. Після кількаразового повторення гри запропонувати дітям під час ходьби зупини¬тися, заплющити очі, а тим часом переставити прапорці з одного кутка зали (майданчи¬ка) в інший.
Гру можна ускладнити, ввівши нові кольори прапорців.
КОНЯЧКИ
Мета: удосконалювати ходьбу, біг та вміння узгоджувати свої рухи.
Хід гри
Одна дитина зображує конячку, друга — візника. «Візник» запрягає «конячку» (на¬кидає на неї віжки). «Конячка» біжить, куди вказує їй «візник».
Після повернення додому «візник» годує та чистить «конячку». Потім діти міняються ролями й знову вирушають у дорогу.
Методичні поради. Під час гри пропонувати «конячкам» їхати повільно або швидко й у різних напрямках.
М’ЯЧ У КОЛІ
Мета: учити прокочувати й ловити м’яч; розвивати окомір та орієнтування в просторі.
Хід гри
Діти сидять на підлозі в колі й за бажанням прокочують м’яч одне одному. Вихователь стоїть поза колом і в разі потреби підказує, кому котити м’яч.
Методичні поради. Показати дітям, як прокочувати м’яч, відштовхуючи його обома ру¬ками, як ловити, витягнувши кисті рук уперед. Якщо м’яч відкотився, подати його дітям.
НЕ НАСТУПИ
Мета: удосконалювати вміння ходити, переступаючи через перешкоди; розвивати сприт¬ність та вміння орієнтуватися у просторі.
Хід гри
На землю кладуть у 2—3 ряди кілька кубиків (або снігових кульок) на відстані 1 м один від одного. Двоє-троє дітей одночасно переходять на другий бік майданчика, переступаючи через них. Потім вправу виконує друга підгрупа дітей.
Методичні поради. При повторенні гри кількість кубиків (або кульок) можна збільши¬ти (до 8-10) й запропонувати прискорений темп ходьби.
НЕ СПІЗНЮЙСЯ
Мета: учити ходити та бігати врозтіч; розвивати спритність.
Хід гри
Діти розташовуються з одного боку майданчика в «будиночках» (намальованих колах). Вихователь
Звірі весело гуляють,
Бігають і стрибають.
(Діти розходяться, бігають урозтіч, підстрибують. Після слів вихователя «Шви¬денько додому!» поспішають до своїх домівок.)
ПЕРЕДАЙ М’ЯЧ (ПТАШКУ, ІГРАШКУ)
Мета: учити дітей передавати м’яч одне одному обома руками; розвивати увагу, вчити орі-єнтуватися в напрямі руху.
Хід гри
Діти стоять у колі на відстані витягнутих у сторони рук. Одна дитина тримає великий м’яч. За словами вихователя «Гру почали!» діти починають передавати м’яч одне одному обома руками по колу. Гра закінчується, коли всі діти передадуть м’яч.
Методичні поради. Вихователь стежить за тим, щоб діти повертали голову, стоячи на місці. Гру можна провести трохи інакше: діти сидять на підлозі й передають іграшку од¬не одному правою або лівою рукою (залежно від того, в який бік відбувається передача).
ПЕРЕНЕСИ КВІТИ
Мета: удосконалювати вміння ходити в одному напрямку, переходити від ходьби до бігу.
Хід гри
Вихователь дає дітям завдання перенести по одній квітці на відстань 3-4 м.
Правила гри: щоразу брати із собою лише одну квітку; з квіткою можна тільки йти, без квітки — бігти.
Методичні поради. Перед початком гри кожній дитині показати місце, куди потрібно перенести квітку. Воно має бути навпроти.
СОНЕЧКО Й ДОЩИК
Мета: учити дітей ходити та бігати врозтіч; розвивати швидкість і спритність.
Хід гри
Діти присідають навпочіпки за стільчиками, що стоять на відстані 1,5 м від стін кім¬нати (зали), й дивляться у «віконце» (отвір спинки стільчика). Після слів вихователя «На небі сонечко, можна йти гуляти» діти починають ходити й бігати по кімнаті. Коли вихо¬ватель вигукує: «Дощик, швидше додому!», усі біжать на свої місця й ховаються у свої «будиночки» (присідають за стільчиками).
Методичні поради. Спочатку в грі беруть участь четверо-п’ятеро дітей, а потім уся гру¬па. При повторенні гру можна ускладнити: запропонувати пострибати, зібрати «гриби» та «ягоди», імітувати рухи птахів.
ПТАШКИ ЛІТАЮТЬ
Мета: учити дітей зістрибувати з невисоких предметів і бігати врозтіч; розвивати увагу, кмітливість.
Хід гри
Діти стоять на підвищенні: дошці, кубиках (висота 5-10 см).
Вихователь
Ясно світить сонечко,
Пташки в поле захотіли,
Піднялися й полетіли.
Діти зістрибують із підвищення і «літають» — бігають, розмахуючи руками, присіда¬ють; «клюють зернятка» — стукають пальчиками по колінах.
На слова вихователя «Дощ! Пташки в гніздечка полетіли» діти біжать на свої місця й стають на підвищення.
Гру повторюють.
Методичні поради. Перед початком гри поставити кубики, покласти дошку з одного боку кімнати (майданчика) так, щоб дітям було зручно з них зістрибувати, не заважаючи одне одному.
ПО РІВНЕНЬКІЙ ДОРІЖЦІ (ПРОЙДИ ПО ДОРІЖЦІ)
Мета: удосконалювати вміння стрибати на обох ногах, просуваючись уперед; розвивати увагу, вміння узгоджувати свої рухи з рухами інших дітей.
Хід гри
Діти сидять на лаві з одного боку майданчика. Вихователь пропонує їм погуляти. Діти встають і йдуть колоною на прогулянку під слова, що їх ритмічно промовляє вихователь:
Рівненькі в нас доріжки,
Рівненькі в нас доріжки,
Раз, два, раз, два...
(Останні слова повторюють 8 разів.)
По горбочках, по горбочках,
По горбочках, по горбочках.
Діти стрибають на обох ногах, просуваючись уперед.
Після слів «У яму — бух!» діти присідають. У відповідь на слова вихователя «Вилізли
з ями» діти промовляють: «У-у-ух!» і випростовуються. Двічі повторивши текст, вихова¬тель каже:
Рівненькі в нас доріжки,
Рівненькі в нас доріжки,
Втомились наші ніжки.
(Діти йдуть повільним кроком.)
Ось там дім —
Живемо ми в нім.
(Діти біжать до лави й сідають.)
Методичні поради. Спочатку показати, як стрибати на обох ногах і присідати. Потріб¬но стежити за тим, щоб діти, пересуваючись у колоні, дотримувалися певної відстані (ви¬тягнуті вперед руки), не наштовхувались одне на одного, тримали рівно голову й тулуб.
ХТО ТИХІШЕ?
Мета: учити ходити й бігати в одному напрямку; розвивати увагу та орієнтування в просторі.
Хід гри
Діти сидять на стільчиках або лавах з одного боку майданчика (кімнати). Вихователь, тримаючи в руках іграшкового котика, каже: «Котик спить, тож треба пройти тихо-тихо, щоб його не розбудити». Після цього він викликає кілька дітей (3-4) і говорить: «Давайте подивимося, хто з вас уміє тихо ходити». Діти намагаються пройти біля нього якнайтихі- ше. Коли вони проходять, вихователь раптом каже: «Швидше на свої місця». Діти біжать до своїх стільців і сідають. Далі в грі беруть участь усі діти.
ЦІЛЬСЯ ТОЧНІШЕ
Мета: розвивати окомір, спритність, координацію рухів.
Хід гри
Діти стають у коло, у кожного в руці маленький м’яч. У центрі кола ставлять ко¬шик або ящик (на відстані 1,5-2 м). За сигналом вихователя діти кидають м’яч у кошик (ящик), потім підходять до нього, беруть свої м’ячі й повертаються на місце.
Методичні поради. У цій грі беруть участь не більш як шість-вісім дітей. Звертати ува¬гу на широкий замах рукою зверху від плеча та на енергійний кидок.
ЧЕРЕЗ СТРУМОЧОК
Мета: учити ходити по зменшеній опорі; розвивати відчуття рівноваги та спритність.
Хід гри
Вихователь креслить на землі дві риски (у приміщенні — кладе на підлогу дві мотуз¬ки) — «струмок» і кладе через нього дошку — «місток». Дітям пропонують пройти по «містку» на другий бік.
Методичні поради. Коли діти перейдуть на інший бік, їм можна запропонувати постри¬бати, зібрати квіточки (різнокольорові клаптики тканини). Потім вони повертаються по «містку» у зворотному напрямку.
ШВИДШЕ ДО СВОЄЇ КВІТОЧКИ
Мета: удосконалювати ходьбу та біг.
Хід гри
Дітей ділять на дві групи. Гравці першої групи знаходять квіти айстри, а другої — жоржини (або інші відомі їм квіти). Групи стають у протилежних кінцях майданчика на відстані 10 м. Вихователь займає місце посередині. Коли він вигукує слово «Айстра!», до нього біжать діти, які тримають у руках айстри, на сигнал «Жоржини!» — діти із жоржинами.

Алена345
06.03.2014, 08:14
ВПІЗНАЙ, ХТО ЦЕ
Мета:
— учити малюків впізнавати на фотографіях членів своєї родини;
— розвивати мовлення, увагу, зорову пам’ять;
— виховувати любов до родини.
Матеріал: фотографії.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам розглянути фотографії та назвати, кого вони впізнали на них.
Потім він пропонує малюкам знайти маму, тата та ін.
Малюки знаходять і показують їх на фотографіях.
НАВЧИМО ЛЯЛЬКУ ЗБИРАТИ ІГРАШКИ
Мета:
— продовжувати вчити малюків прибирати іграшки на місця, підтримувати в групі чистоту, естетичний вигляд;
— виховувати самостійність.
Матеріал: лялька; іграшки, розкладені на килимку.
Хід гри
Вихователь звертає увагу малюків на те, щоб лялька Катруся гралася, а іграшки на місця не зібрала, залишила безлад на килимку. Вихователь пропонує навчити ляльку зби¬рати іграшки. Малюки збирають і розповідають ляльці, де повинен стояти конструктор, а де — іграшки тощо.
КАЖИ ПЕСТЛИВО
Мета:
— учити малюків називати пестливо, ласкаво членів своєї родини;
— розвивати мовлення, пам’ять;
— виховувати любов до своїх рідних.
Матеріал: м’яч.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам пестливо назвати своїх рідних.
Наприклад:
— мама — матуся,
— тато — татусь,
— баба — бабуся,
— дід — дідусь тощо.
Вихователь кидає м’яч дитині та говорить слово, а дитина відповідає ласкаво і повер¬тає м’яч вихователеві.
ХТО ЩО РОБИТЬ У СІМ’Ї?
Мета:
— учити розповідати про обов’язки членів сім’ї;
— розвивати пам’ять, зв’язне мовлення, мислення;
— виховувати любов до рідних.
Матеріал: мольберт; картинки за темами: «Мама миє посуд», «Тато ремонтує стільчик» тощо.
Хід гри
Перед малюками на мольберті — сюжетні картинки. Вихователь пропонує розповісти про те, хто зображений на картинках. Малюкам слід розповісти, що робить удома тато, мама, дідусь, бабуся та ін.
ЗАПРОСИМО В ГОСТІ ЛЯЛЬКУ ОЛЕНКУ
Мета:
— учити малюків запрошувати в гості ляльку, малюків та дорослих;
— учити вживати у своєму мовленні ввічливі слова;
— розвивати зв’язне мовлення;
— учити вести невеликі діалоги.
Матеріал: лялька.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам «запросити» ляльку в гості. Спочатку він дає зразок за-прошення, потім малюки запрошують самі.
Малюки водять ляльку групою, розповідаючи, що у них є.
ОБЛАШТУЄМО ЛЯЛЬЦІ КІМНАТУ
Мета:
— учити малюків називати іграшкові меблі;
— розвивати пам’ять, мовлення.
Матеріал: іграшкові меблі, лялька.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам обладнати кімнату для ляльки. Він пропонує назва¬ти меблі, їх призначення, де їх поставити. Якщо малюкам важко, то вихователь називає меблі, а малюки повторюють за ним.
ДОПОМОЖЕМО ДІДУСЕВІ ЗАШНУРУВАТИ ЧЕРЕВИКИ
Мета:
— учити малюків піклуватися про рідних, допомагати їм;
— розвивати дрібні м’язи рук;
— виховувати старанність.
Матеріал: іграшковий дідусь, шнурівка для всіх малюків.
Хід гри
На столі стоїть іграшковий дідусь. Вихователь зауважує, що дідусь старенький, тому йому важко нахилятися і пропонує малюкам зашнурувати черевики для дідуся. Малюки вчаться шнурувати.
ПОДАРУЄМО ЛЯЛЬЦІ НОВУ ІГРАШКУ
Мета:
— учити малюків фантазувати;
— розвивати мовлення, мислення;
— виховувати доброзичливість.
Матеріал: лялька, іграшки.
Хід гри
В и х о в а т е л ь: «У ляльки Катрусі сьогодні день народження».
Вихователь пропонує малюкам подарувати їй нову іграшку.
Малюки по черзі називають іграшки, які вони подарували б ляльці.
Наприклад: «Я подарую машинку, ведмедика тощо».
Якщо дитині складно назвати іграшку, то можна для підказки поставити іграшки.
ВВІЧЛИВІ МАЛЮКИ
Мета:
— учити малюків уживати у своєму мовленні ввічливі слова;
— розвивати мовлення, пам’ять;
— виховувати ввічливість.
Матеріал: лялька.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам навчити ляльку Оленку бути ввічливою. Вихователь просить малюків назвати ввічливі слова, які вони знають, та відповісти на запитання:
— Що ви кажете під час зустрічі з дорослими?
— Що ви кажете, коли повертаєтеся з дитячого садка додому?
— Що ви кажете, коли вас пригощають цукерками? Тощо.
ХЛОПЧИК - ДІВЧИНКА
Мета:
— продовжувати вчити називати свою стать та стать інших малюків;
— розвивати мовлення, спостережливість;
— виховувати доброзичливість.
Матеріал: сюжетні картинки, на яких намальовані хлопчик, дівчинка, лялька.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам по черзі назвати свою стать. Малюки промовляють: «Я — дівчинка», «Я — хлопчик».
Потім лялька «демонструє» малюкам картинки, а малюки називають, хто намальова¬ний на картинках — хлопчик або дівчинка.
ХТО У ДЗЕРКАЛЬЦІ?
Мета:
— учити малюків упізнавати себе в дзеркалі, називати частини свого обличчя (очі, ніс, рот, вуха, брови, чоло, щічки);
— розвивати спостережливість.
Матеріал: дзеркальце для кожної дитини.
Хід гри
Вихователь роздає малюкам дзеркальця, пропонує подивитись у них і по черзі відпові¬сти: кого вони там бачать? Згодом розповісти про частини свого обличчя.
МІЙ НАСТРІЙ
Мета:
— учити малюків розуміти, що гарний настрій корисний для здоров’я малюків;
— учити правил поведінки з дорослими та малюками;
— розвивати мовлення, мислення;
— виховувати дружні стосунки.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам показати свій настрій за допомогою міміки та жестів. Пропонує показати: як малюки плачуть, сердяться, сміються.
Вихователь пропонує малюкам узятися за руки, водити хоровод, а на рахунок «Один, два, три — посміхнись?» — посміхаються.
СВОЄ - ЧУЖЕ
Мета:
— учити малюків орієнтуватися в поняттях «своє», «чуже»; робити перше узагальнення;
— розвивати уважність;
— виховувати слухняність.
Матеріал: скринька з речами кожної дитини та зайвими речами.
Хід гри
Вихователь дістає зі скриньки по одній дитячій речі та просить назвати: чия вона. Ди¬тина — власник речі — відповідає: «Моя» або: «Це моя лялька».
Якщо річ нічия, малюки відповідають: «Чужа».
Вихователь: Чия це лялька?
М а л ю к и: Це Оленчина лялька.
ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ БУДИНОЧОК
Мета:
— закріплювати знання малюків про засоби гігієни та їхнє призначення;
— розвивати пам’ять, мовлення;
— виховувати охайність.
Матеріал: будиночок, в якому міститься мило, рушник, зубна щітка, зубна паста, носова хустинка, гребінець, дзеркальце.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам розглянути валеологічний будиночок. Дістає з нього ре¬чі, малюки називають їх та їхнє призначення.
А можна провести по-іншому.
Вихователь загадує загадки. Якщо малюки відгадують загадку, то він дістає названий предмет.
Хто чисто вмивається, От вам всім порада:
Той мною витирається. (Рушник.) Чистить зуби треба всім —
Гладеньке, запашне І дорослим і малим. (Зубна щітка.)
Миє тебе. (Мило.) Зуби є, а рота немає. (Гребінець.)
ХТО ТИ?
Мета:
— формувати вміння малюків усвідомлювати себе як окрему людину, яка не змінюєть¬ся зі зміною ситуації, має свої бажання;
— учити малюків звертати увагу на себе з різних боків, розширювати уявлення про себе;
— виховувати у малюків самоствердження.
Матеріал: лялька.
Хід гри
Вихователь по черзі ставить питання кожній дитині: «Хто ти?», а дитина вчиться від¬повідати: «Я — дівчинка», «Я — хлопчик».
Вихователь дає ляльку по черзі кожній дитині і запитує: «До кого прийшла лялька?». Малюки відповідають: «До хлопчика Сашка!» або «До дівчинки Оленки!».
ЩО У МЕНЕ Є?
Мета:
— учити малюків називати частини тіла та їхнє призначення;
— продовжувати вчити називати свою статеву приналежність;
— розвивати пізнавальний інтерес, мовлення, пам’ять.
Матеріал: іграшка-метелик.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам називати частини свого тіла.
Якщо дитині важко це зробити, то вихователь підносить метелика до якоїсь частини тіла дитини і запитує: «Куди сів метелик?».
ЩО В ТОРБИНЦІ?
Мета:
— закріплювати знання малюків про засоби гігієни та їхнє призначення;
— розвивати пам’ять, мовлення;
— виховувати охайність.
Матеріал: торбинка з милом, рушником, зубною щіткою, зубною пастою, носовою хустин¬кою, гребінцем, дзеркальцем.
Хід гри
Вихователь пропонує малюкам розглянути, що є в торбинці. Дістає з неї речі, а малю¬ки називають їх та розповідають про їхнє призначення.
ЯКИЙ Я?
Мета:
— учити малюків упізнавати себе на фотографії, називати частини свого тіла (голова, шия, руки, ноги, живіт, обличчя);
— розвивати спостережливість, уважність, мовлення;
— виховувати свідому слухняність.
Матеріал: фотографії малюків.
Хід гри
У групі розташовується міні-вистака з фотографіями малюків.
Малюки їх розглядають, впізнають себе, показують: де вони. Дивлячись на своє фото, кожна дитина розповідає, що у неї є: голова, шия, руки тощо.
Якщо хтось із малюків не називає частину тіла, то вихователь вказує на неї, запитує:
«Що це?»
НАВЧИМО ЛЯЛЬКУ МИТИ РУКИ ТА ВМИВАТИСЯ
Мета:
— продовжувати вчити малюків самостійно та правильно мити руки, умиватись;
— розвивати культурно-гігієнічні навички малюків;
— виховувати бажання утримувати своє тіло в чистоті.
Матеріал: лялька, ванночка, вода, мило, рушник.
Хід гри
До малюків приходить лялька Катруся, вона гралась у піску і забруднилася. Необхід¬но навчити її вмиватись та мити руки.
Малюки називають, що для цього потрібно робити, учать, як правильно мити руки, умиватись.
Малюки називають дії, показують їх жестами, а вихователь умиває ляльку і миє їй руки.
НАВЧИМО ЛЯЛЬКУ ЧЕПУРИТИСЬ
Мета:
— продовжувати вчити малюків користуватися дзеркалом, гребінцем, рушником;
— розвивати активність;
— виховувати охайність.
Матеріал: лялька, гребінець, рушничок, дзеркальце.
Хід гри
Лялька Катруся приносить малюкам гребінець, рушничок, дзеркальце, але не знає, як користуватися цими предметами.
Малюки називають предмети, їхнє призначення і вчать ляльку чепуритися. Кожну дію вони обігрують.
ПІДГОТУЙ ЛЯЛЬКУ ДО СВЯТА
Мета:
— сприяти формуванню у дітей знань про кольори;
— закріпити знання про форму (трикутник, квадрат);
— активізувати в мовленні дітей слова: лялька, хустинка, носовичок;
— розвивати мислення, дрібну моторику.
Матеріал: 5 ляльок, одягнених у сукні з кишенею такого самого кольору: зелений, черво¬ний, синій, жовтий, білий; хусточки трикутної форми та носовички до кожної ляльки.
Хід гри
Вихователь дістає пропонує підготувати ляльок до свята: одягти хусточки та покласти в кишеньки носовички відповідного кольору.

Алена345
06.03.2014, 08:18
І. Кульська
Мамине свято
Мамине свято я зустрічаю.
Я для матусі віршика знаю.
Я подарунок мамі роблю.
Я мою маму дуже люблю.
А. Камінчук
Котики вербові
Сонце по діброві
Ходить, як лисичка.
Котики вербові
Жмурять жовті вічка.
Вже не хочуть спати,
Хоч і трішки сонні,
Гріють лапенята
На яснім осонні.
М. Підгірянка
Мій дідусь
Мій дідусь старенький,
Як голуб сивенький,
По садочку ходить.
І мене малого,
Онученька свого,
За рученьку водить.
І. Січовик
Невихований ведмідь
В лісі жив ведмідь — гультій,
Знав єдине слово: «Дай!»
— Дайте меду і малини!
— Дайте рибки і калини!
Дорікали звірі вслід:
— Ну й неввічливий ведмідь!
Чи тобі завчити важко
Чарівні слова: БУДЬ ЛАСКА!
М. Пономаренко
Бабуся
Я свою бабусю —
Ніжно так люблю,
І для неї, рідної,
Геть усе зроблю —
Піділлю вазони,
Підмету підлогу,
Я прийду до неї
Завжди на допомогу!
К. Перелісна
Бабуся і дідусь
І бабуся і дідусь
Зовсім вже старенькі,
І у хаті, і в садку
Ходять помаленьку.
Хоч бува бурчать вони
На сестру й на мене,
Так у них зате завжди
Ласощі в кишені.
М. Стельмах
Весняний дощ
Дощик теплий, дощик синій
Цілий день співав в долині.
І під цей весняний спів
У долині луг зацвів.
В лузі повно квіточок
І маленьких діточок.
К. Перелісна
Теплий дощик
Дощику дрібненький,
Дощику тепленький,
Просять тебе малюки:
Поливай нам квіти.
Щоб було в садочку
Гарно, як в віночку.
Г. Вієру
Мамо
Нас голубить рідна ненька,
З хмари сонце вирина.
В небі сонечко одненьке,
І матуся в нас одна.
П. Воронько
Доня хоче спати
У моєї доні
Оченята сонні.
Рученьки, мов з вати,—
Доня хоче спати.
Ніч прийшла тихенька,
Спи, моя гарненька!
Г. Бойко
Здоровим будь
Як знайомих я зустріну —
Привітаюсь неодмінно: —
Добрий ранок, добрий день,
А прийду в дитячий сад
Привітаюсь до малят.
Водичка
(потішка)
Водичко, водичко,
Умий мені личко,
Щоб сяяли очки,
Червоніли щічки,
Щоб ротик сміявся,
Щоб зубчик кусався.
Г. Демченко
Водичка
Наберу з криниці
Свіжої водиці,
Буду умивати,
Буду промовляти:
— Водичко, водичко,
Умий Олі личко,
Рожеве та біле,
Як яблучко спіле!
Л. Полтава
Риби
(уривок)
Є різні риби у воді:
Товсті, тоненькі і худі,
Дрібненькі риби-малюки,
А є й великі — от такі!..
Набравши в ротики води,
Вони мовчать.
Мовчать завжди…
Г. Бойко
Я вже велика дівчинка
Мене мама, як маленьку,
Умивала
І щоранку дві косички
Заплітала.
Заплітала мені мама
Дві косички,
Одягала черевички,
Рукавички.
А тепер скажу я мамі,
Що такою
Вже не хочу бути більше
Я малою.
Сама буду я щоранку
Умиватись,
Заплітатись, узуватись,
Одягатись.
Ще й найменшенькому братику
Андрію
Черевички узувати
Я зумію.
Качечка
Качечка кряче —
Каченят не баче.
Кличе качечка курчат:
— Чи не бачили качат?

tvsokol
16.03.2014, 18:49
Есть хорошая книга "745 ігор для дошкільників". Пробовала ее скачать, не получается, с мобильного за СМС деньги забрали. Может кто-то скачивал или сканировал? Поделитесь, пожалуйста . Делаем картотеку игр.

grydyna
09.05.2014, 15:32
http://yadi.sk/d/JI3gxtEcPcvNT вот планирование 4р.ж підходить до усіх чинних програм.

grydyna
09.05.2014, 15:36
может у кого что есть по оздоровлению ? если можно подкиньте)))

Алена345
12.05.2014, 18:00
может у кого что есть по оздоровлению ? если можно подкиньте)))
Девчули я тут зашла в открытую мной беседку, молодцы, что сообща работаете, вот может пригодиться grydyna "Дни здоровья во второй младшей группе" http://yadi.sk/d/eoQoEU1QPybPn

Алена345
12.05.2014, 18:13
Оздоровчий комплекс "Малятко здоров'ятко" http://yadi.sk/d/TjU-IZrPPyhye

Алена345
12.05.2014, 18:24
Девоньки у кого есть в электронном варианте "Художнє слово в житті дитини." Посібник-хрестоматія. Старший дошкільний вік поделитесь пожалуйста, я в свою очередь не обижу, тоже кое-чем поделюсь.

МИХАЙЛОВНА T
11.10.2014, 12:11
https://yadi.sk/i/T0tb5ionbwERw

МИХАЙЛОВНА T
18.10.2014, 12:19
Фізичне виховання дітей дошкільного віку . 4-й рік життя.
https://yadi.sk/i/N-67pp7sc7Mvc

Алена345
30.12.2014, 12:41
Заняття в старшій групі «Весняні свята» Формуємо мовлення дитини
Л. В. Єфімкіна
Мета: продовжувати ознайомлювати дітей зі звичаями українського народу, з весняними народними святами; вчити правильно вимовляти звуки [шч], що позначаються літерою щ, звук [ч]; виразно читати напам’ять заклички, веснянки; розвивати пам’ять, вміння відповідати на запитання; виховувати у дітей позитивне ставлення та повагу до звичаїв українського народу та національної культури, любов до природи.

Заняття в старшій групі «Весняні свята»
Л. В. Єфімкіна
Мета: продовжувати ознайомлювати дітей зі звичаями українського народу, з весняними народними святами; вчити правильно вимовляти звуки [шч], що позначаються літерою щ, звук [ч]; виразно читати напам’ять заклички, веснянки; розвивати пам’ять, вміння відповідати на запитання; виховувати у дітей позитивне ставлення та повагу до звичаїв українського народу та національної культури, любов до природи.
Ситуація для мовленнєвого спілкування: «Весну стрічаєм — пісень співаєм».
Обладнання: картинки на тему «Весна», книжка «Веснянка», віночки (для дівчаток).
Проводиться в кімнаті народознавства.
Лексика до заняття: зустріч весни, повернення з вирію перших птахів; ключі, якими відмикають ворота весни; гніздо лелеки; весняне рівнодення; закликати пташок; добра ознака; пробудження землі.
ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Уважні слухачі
ДО ДІТ0Ч0К
Годі, діточки, вам спать!
Час давно вже вам вставать!
Гляньте: сонечко сміється,
В небі жайворонок в'ється,
В’ється, радісно співає,—
він весну нам сповіщає!
А весна та — чарівниця,
щиро вам несе гостинця;
Пташка, рибка, звір на волі,
божа пчілка, квітка в полі,—
Всі весною оживають,
весну красну прославляють.
(0. Пчілка)
— Кого пробудила від сну весна?
2. У світі слів
Веснянки — народні пісні, які оспівують прихід весни, пробудження природи, висловлюються надії на щедрий урожай.
Заклички — віршовані звернення дітей до різних явищ природи.
Примовки — звернення до тварин, природного оточення.
Хоровод — гра з рухами по колу під супровід пісні.
3. У світі звуків
Повторення веснянки {читання напам’ять).
Вийди, вийди, сонечко,
На дідове полечко,
На бабине зіллячко,
На наше подвір’ячко,
На весняні квіточки,
На маленькі діточки.
Там вони грають,
Тебе виглядають.
Вправляти у чіткій вимові голосних і приголосного звука [ч].
Діти декілька разів повторюють пісеньку.)
— Пригріло весняне сонечко, і на землі зазеленіла травичка. Погляньте на землю, на картинки.
Побачили травичку? Давайте їй допоможемо рости.
4. Виконання відповідних рухів під супровід веснянки
Травонько, травонько,
Зеленись!
Золотому сонечку
Поклонись!
Щоб розквітла яблунька
На горі.
Щоб гулялось весело
Дітворі.
Звернути увагу на правильну вимову звуків [шч], що позначаються літерою щ. Заучування закличок.
Небо, небонько, мерщій
Посилай до нас дощі!
Пташок викликаю з теплого краю:
—Летіть, соловейки, на нашу земельку,
Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки.
5. Цікаві оповідачі
Стрітення — свято зустрічі весни. Цього дня, за народною уявою, обов’язково мали стрітися Літо і Зима. На Стрітення Літом була молода дівчина, голова и прикрашена вінком із лугових трав, сорочка квітами мережана. В руках несе вона серп і сніп жита чи пшениці. Назустріч їй виходить стара Зима в полатаному кожусі, збитих чоботах, крізь діряву хустину пробивається пасмо сивого волосся. Через плече — напівпорожня торба. Ледь ноги переставляв. Під руки її веде Дід Мороз. Хоч і слабка вже Зима, та не хоче поступатися місцем Літу. Отож і сперечаються вони, кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше — Літо перемогло Зиму, а як холодніше — Зима поборола Літо, і ще буде холодно. У церквах цього дня святили воду. Набирали и в новий посуд, і використовували для лікування, для захисту від усілякої напасті.
(Використати ілюстрацію «Зустріч Зими і Літа», діти розглядають її.)
Масляна — останній тиждень перед Великим постом. На Масляну люди веселились, пригощали одне одного варениками з сиром і сметаною, млинцями.
Свято Обретіння — давнє українське свято, пов’язане із поверненням з вирію перших птахів. За народними віруваннями, птахи приносять із вирію ключі, якими відмикають ворота весни.
Першими прилітають жайворонки, потім — граки, дикі гуси, журавлі, лелеки. Лелека здавна для українців був символом щастя. Вважалося, якщо лелека звів гніздо на хаті, то він принесе господарям щастя!
Зруйнувати гніздо лелеки — великий гріх.
Провісником весни була також маленька пташка ремез-синичка, яка перша починає вити собі гніздо-рукавичку, закріплене на гілці верболозу, де-небудь на березі озера чи річки.
(Виставляються картинки із зображенням лелеки, ремез-синички.)
Свято Сорока Святих відзначається 22 березня, в день весняного рівнодення. На цей день весна вже мала побороти зиму, хоч люди й знали, що можуть бути винятки і «Сорок святих ще принесуть сорок морозів». Традиційно цей день був святом зустрічі птахів.
Напередодні або рано-вранці господиня випікала 40 фігурок печива у формі пташок і віддавала дітям. Частину печива розвішували на гілках фруктових дерев.
Благовіщення — за народним календарем, радісне свято пробудження землі. Вважали, що земля взимку відпочивала, тепер прокидається од сну. Лише після Благовіщення розпочинали польові роботи.
Будь-які роботи цього дня були заборонені. За повір’ям, навіть птиця не в’є гнізда на Благовіщення. Колись зозуля порушила цей порядок, і Бог відібрав у неї пам’ять. От і підкидає вона яйця в чужі гнізда, бо забула, де її гніздо.
На Благовіщення в багатьох місцевостях України зацвітає квітка первоцвіту. Вперше цього року дівчата водили весняний хоровод. Взявшись за руки, ходили вони і співали пісень, в яких вітали прихід весни.
6. Дитяча граматика
Обігрування народних забав, хороводних пісень («Подоляночка», «Мак»).
7. Підбиття підсумків заняття

Алена345
30.12.2014, 12:42
Формування у дошкільників естетичного ставлення до природи засобами пейзажного живопису
Н. Т. Олещук
Тема. Весну на крилах приносять птахи (старша група )
Мета: розширити і поглибити знання про весняні явища, про вплив змін у неживій природі на живу; закріпити знання про птахів, особливості їх поведінки навесні; продовжувати знайомити дітей із пейзажним живописом; вчити відчувати настрій картини, образно висловлювати свої думки і враження; вчити малювати ранню весну, використовуючи олівці, фломастери, гуашові фарби; розвивати творчість, уяву, мислення дітей; виховувати дбайливе ставлення до пернатих друзів, бажання допомагати їм.
Витоки творчих здібностей і обдарованості дітей — на кінчиках їхніх пальців. Чим більше майстерності в дитячій руці тим розумніша дитина.
В. 0. Сухомлинський
Обладнання: картина O.K. Саврасова «Граки прилетіли», вірші, загадки, запис п’єси А. Вівальді «Весна», олівці, фломастери, гуашові фарби.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Ось і закінчилася зима — довга, холодна, сонна. Давайте послухаємо весну: якими звуками наповнила вона природу?
— Як ви вважаєте, чому весну називають «найголоснішою», «найгомінкішою» порою року?
Ще зимові віхоли літають,
Та Весни розгін не зупинити.
I дзвінкі краплини починають
У промінні сонячнім бриніти.
(До групи залітає паперовий птах, який тримає у дзьобі картину з віршем.)

ГРАКИ ПОВЕРНУЛИСЬ
Із теплих країв повернулись граки.
Білі сніги на землі ще лежать.
Скоро в зелень рясну уберуться садки
I струмки весняні побіжать.
— Весну на крилах приносять птахи! —
Діти гукають здаля.
Сонце пригріє,
І в перші квітки
Вбереться наша земля.
(Н. Т. Олещук)
— Діти, подивіться на картину, яку приніс нам птах. Її намалював художник О. К. Саврасов. Як ви гадаєте, чи раді птахи, що вони прилетіли до рідного краю? Чому? Що про це свідчить? Що вони принесли з собою з теплих країв? (Тепло, весну, теплі сонячні дні, пташиний спів, веселий настрій) Як ви гадаєте, що бачили птахи в теплих краях? (Літо, пальми, зелені дерева, пекуче сонце, море, спеку...) Як би ви назвали цю картину? (Відповіді дітей.)
— О. К. Саврасов її назвав «Граки прилетіли».
Розповідь вихователя.
— Земля по-своєму приваблива у кожну пору року. Настає весна. Тане сніг, і вертаються птахи з теплих країв, віщуючи, що вона вже незабаром настане весна! На картині художника ми не бачимо сонечка, яскравих фарб. На небі — важкі сірі хмари, як пізньої осені. Дерева стоять ще роздягнені. Але беручи до уваги, як птахи діловито снують з гілку на гілку, збираючи пір’їни для будівництва гнізд, ми відчуваємо, що весна вже дуже близько. Скоро все буде залите яскравим сонечком і фарби весни оживлять цей пейзаж.
— Що ви відчуваєте, дивлячись на картину?
— Розкажіть про дерева, які намальовані на картині.
— Якими словами можна розповісти про небо? Про поле?
— Які ознаки свідчать про наближення весни?
— На картині багато сірих, коричневих і блакитних відтінків, навіть сніг сірувато-блакитний і коричневий. Ці кольори характерні для ранньої весни, коли ще немає яскравої зелені.
Чому так добре видно птахів на снігу?
— Розкажіть, що ви знаєте про граків, інших перелітних птахів.
— Діти, уявіть себе пташкою, яка щойно прилетіла з вирію.

Гра-емпатія «Я — пташка»
— Птахи — наші пернаті друзі. Багато птахів восени відлітають в теплі краї, а ранньої весни повертаються.
По зелених маршрутах весни
Повернулись птахи у негоду,
I на крилах своїх принесли
Запах сонця і талого льоду.
Їм не завжди світив ясно день,
Та птахи у путі не пристали.
Видно, вчились вони у людей
Пам’ятати земні причали.
Видно, це од людей у птахів,
Через відстані, бурі і втому,
Повертатись до рідних дахів,
До знайомого отчого дому.
(П. Перебийніс)
Рухлива гра «Птахи в гніздечках»
— За поведінкою птахів здавна спостерігали, вони віщували певну погоду. А які ви знаєте народні спостереження?
• Граки прилетіли — через місяць сніг зійде.
• Якщо граки прилетіли прямо до гнізда, буде дружна весна.
• Ворони купаються — на негоду, каркають — на мороз, гуртами літають — на снігопад, сідають на землю — до відлиги, а вмощуються на нижніх гілках дерев — на вітер.
• Гуси з вирію високо летять — води буде багато, а як низько — мало.
• Жайворонок прилетів — настане стійке тепло.
— Діти, чи знаєте ви, чому у мороз та заметіль птахи настовбурчують пір’я?
— Яку користь приносять птахи? Чому птахів потрібно оберігати?
Ніколи не зробимо шкоди
Тварині ми в ріднім краю.
Нехай звеселяють природу,
Співають пташки у гаю.
Вихователь пропонує дітям запам’ятати ті відчуття, які виникли на занятті.
— Намалюйте свої враження від заняття. Уявіть, що ви чуєте, як співають птахи, дзвенить струмок, тихо шепочуть перші квіти.
(Звучить запис п’єси А. Вівальді «Весна», діти малюють.)
Розгляд дитячих малюнків.
Наприкінці заняття діти стають в коло на килимку.
— Поверніться один до одного, візьміться за руки. Побажайте один одному весняного настрою, успіхів, здоров’я, радості і щастя. Я бачу, як від добрих побажань посвітлішали ваші обличчя, стали кращими, добрішими, розумнішими.
ТЕМА. ВЖЕ СПІВАЮТЬ СТРУМОЧКИ ВЕСНЯНІ (СТАРШАГРУПА)
Мета: розширити та поглибити знання дітей про весну та весняні явища; показати своєрідну красу пробудження природи, відтворену на полотні; продовжувати вчити дітей розглядати картини художників; розуміти їх зміст; вчити дітей складати розповіді з власного досвіду, використовуючи епітети, порівняння; вчити відображати свої враження, радість від побаченого в малюнку; закріпити технічний прийом «по-мокрому»; вчити поєднувати кольори, розвивати естетичні смаки, вміння помічати та милуватися красою навколишнього світу; виховувати турботливе ставлення до природи, цікавість до живопису.
Обладнання: картина І. Левітана «Весна. Велика вода», О. Шовкуненка «Повінь. Конча-Заспа», вірші про весну, фарби, пензлики.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Загадка
Сонце ніжно усміхнулось,
Всім до щічки доторкнулось.
Днина тепла і ясна
За зимою йде... (весна).
— Щороку ми з нетерпінням чекаємо настання весни. Ми виглядаємо, коли пташки на своїх крилах принесуть її з теплого вирію. Ми чекаємо, коли весна прожене холод, устелить землю молодою травичкою, прикрасить квітами, а пташки наповнять гаї та діброви своїм голосним веселим щебетом.
Весна... Вже сама згадка про неї здіймає у серці незалежну радість, тривогу. Це свято оновлення і відродження природи. Весна — це зеленцвіт і пахощі квітів. Весна — це надія.
Діти, що змінилось в природі з приходом весни? (Розтанув сніг, стало тепло, небо стало блакитним, зеленіє травичка, набубнявіли бруньки на деревах, повертаються птахи з вирію.)
— Ви прокидаєтесь вранці й починаєте новий день. А чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На Землі є також ранок року, перший місяць весни, березень. Які прислів’я та приказки про нього ви знаєте?
— А про нього народ казав так:
• Березень березовим віником зиму вимітає, а весну в гості запрошує.
• Березень часом снігом сіє, часом сонцем гріє.
• Ще березень далеко, а він уже вигляда лелеку.
• У березні день з ніччю зустрічається.
• Від березневих дощів земля квітне.
— Чи чули ви шум весняної води? Як можна його охарактеризувати? Що означає вислів «вода прокинулась»? (Вона біжить, шумить, клекоче, хлюпає, співає, дзюркотить тощо.)
Прокинувсь — і відразу
До сонечка біжить,
Стрибає по камінчиках,
Хлюпоче і дзвенить. (Весняний струмок)
Лежать у полі ще сніги,
А води весняні шумлять
I сонні будять береги,
Біжать, і грають, і дзвенять.
Гра-емпатія «Весняний струмочок»
— Діти, а як утворився струмок?
Від теплого весняного сонечка розтанула сніжинка, потім — її подруги.
Вони перетворились на краплини води, які не могли мовчати, коли гріло яскраве сонечко. Вони побігли й заспівали. Утворився співучий, веселий, дзвінкоголосий струмок. Він побіг далі, до річки. До нього приєднались інші струмочки, які збігали у долину, утворюючи «велику воду». Настала повінь. Річка розмилась так широко, що вода затопила луги, дерева, кущі. Берегів не видно, наче й не було. Ось це явище природи намалювали художники на своїх картинах.
Вихователь виставляє картини І. Левітана «Весна. Велика вода» та О. Шовкуненка «Повінь. Конча-Заспа».
— Діти припадайте, як називається картина, на якій змальовується природа? (Пейзаж) Чи можна сказати, що ці картини належать до пейзажів?
— Який день зображений на картині — сонячний чи похмурий? (Тіні від дерев на землі свідчать про сонячний день.) Назвіть весняні кольори на картині. (Білий, блакитний, сірувато-сріблястий, синій)
— Що зображено у центральній частині картині? Як називаються дерева, які підтопила вода? (Ялини, берези) Що зображено на задньому фоні картини?
— Повінь — стихійне явище. Вода затоплює не тільки дерева, кущі, а й будинки, як це зображено на картині. Великі повені несуть небезпеку людям, їхньому житлу.
Від картини Ісаака Левітана віє спокоєм і тишею.
Настала справжня повінь. Річка розлилася так широко, що не видно берегів. Вода залила дерева, кущі, луки. З кожним днем сонечко все вище й вище піднімається над землею, усміхається людям. Посвітлішали фарби неба, стало воно тепер блакитнішим, просторішим. Ніжні білокорі берізки, немов дівчата-красуні, завели, закрутили весняний хоровод. Вони на хвилинку зупинились помилуватися своїм відображенням у дзеркальній воді. Ялинка заблукала і теж в хоровод до берізок стала.
Грає свіжий весняний вітерець. А перший теплий весняний промінь голубить їхні стрункі стовбури. Посередині стоїть старе засохле дерево, нібито сумує за своєю молодістю і тихо радіє продовженню життя в тонких тендітних берізках.
— Діти, як би ви назвали цю картину?
— І. Левітан назвав її «Весна. Велика вода». А О. Шовкуненко свою картину назвав «Повінь. Конча-Заспа». Придивіться уважно до води. По її поверхні біжать сонячні відблиски. Розлилось, затремтіло золото по воді. Ясний весняний день. Ніжне рожево-блакитне небо додало своїх фарб повені, і це вже не повінь, а музика води.
Прислухайтесь... (Звучить п’єса П. Чайковського «Весна»). Така ж музика звучить в картині О. Шовкуненка «Повінь. Конча-Заспа».
Уявіть собі звуки весни — тихі й голосні. Ледь чутно дзюрчать струмочки, шепоче теплий вітерець, співає соловейко...
У кожного з нас — своя весна, з улюбленими краєвидами. Чи подобається вам весна? Чим саме? (Творчі розповіді дітей.) Намалюйте образ весни, найближчий, найприємніший вам.
Вихователь пригадує дітям, як малювати «по-мокрому».
Самостійна робота дітей під спокійну музику.
Наприкінці заняття звернути увагу дітей, що в їх малюнках пробуджується весна. Помилуватися творчістю дітей.
Творчі розповіді дітей про весну.
Тема. Бесіда про творчість І. І. Левітана (старша група)
Мета: продовжувати знайомити дошкільників з творчістю І. І. Левітана; розвивати в дітей художнє сприймання творів образотворчого мистецтва; вчити їх розуміти зміст картини; закріплювати вміння самостійно передавати естетичне ставлення до природи зображувальними засобами; розвивати творчі здібності дітей, розширювати їх кругозір; виховувати любов до рідного краю.
Обладнання: картини І. Левітана «Золота осінь», «Березень», «Весна. Велика вода», грамзапис «Квітень» П. Чайковського, аркуші паперу, пензлики, фарби.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про творчість відомого художника. Зараз я покажу вам декілька його картин, а ви скажете, хто цей художник і як називаються його картини.
Вихователь показує дітям картини I. І. Левітана «Золота осінь», «Березень». Запитання до дітей
— Картини якого художника ви побачили? Назвіть їх. Про що розповідає він у своїх картинах?
Вихователь читає вірш Л. Костенко.
Самі на себе дивляться ліси,
Розгублені від власної краси.
Немов пройшов незримий Левітан —
То там торкнув їх пензликом, то там.
— Хто такий Левітан? Що ви знаєте про цього художника?
Розповідь вихователя про І. І. Левітана.
— І. І. Левітан рано залишився сиротою. Його дитинство було настільки безрадісним, що він не любив навіть згадувати свої дитячі роки. Коли він вчився в Московському училищі живопису, йому часто доводилось голодувати.
Левітан був м’яким, душевним, любив все красиве. До себе, до своєї творчої роботи він ставився суворо, вимогливо ніколи не задовольнявся досягнутим. Йому завжди здавалось, що можна зробити краще. Траплялось таке, що він знищував не тільки етюди, але й свої картини, коли був незадоволений ними.
Левітан залишив нам багату художню спадщину. Сучасники назвали І. І. Левітана поетом природи.
— Що ви бачите на картині «Золота осінь?» Який настрій викликає ця картина? Який із віршів поетів співзвучний з цією картиною?
Читання дітьми віршів про осінь.
Красуня осінь — справжня чарівниця!
Милуємося із її краси.
Які веселі фарби, придивіться,
Поклала осінь на гаї й ліси.
Стоять, немовби у казкових шатах,
Берези в золоті ізнизу догори.
Природа готувалась теж до свята
Чарівної осінньої пори.
ЖОВТЕНЬ
Тихо осінь ходить гаєм,
Ліс довкола аж горить.
Ясен листя осипає,
Дуб нахмурений стоїть.
I берізка над потоком
Стала, наче молода,
Вітер, мовби ненароком,
Їй косиці розпліта...
(Н. Приходько)
ОСІНЬ
Там, де осінь побувала,
Жовтим все пофарбувала.
I дерева стали всі Майже зовсім золоті.
(Т. Сенченко)
Вихователь виставляє картину «Березень» і запитує дітей:
— Про що розповів Левітан в цій картині? Який настрій вона у вас викликає? Які з народних прикмет можна використати, розглядаючи картину?
• Я к л юти й, не л юти й, а на весну брів не хмур.
• У лютому зима вперше з весною стрічається.
• Лютневий сніг весною пахне.
• Лютий сильний хуртовинами, а березень — капіжем.
— Діти, дивлячись на картину Левітана «Березень», я пригадала вірш Ф. Тютчева «Еще земли печален вид», послухайте його.
Вихователь читає вірш, а потім говорить дітям:
— Сьогодні я покажу вам ще одну картину І. Левітана, називається вона «Весна. Велика вода». Відчути красу цієї картини нам допоможе п’єса «Квітень» П. Чайковського.
Діти роздивляються картину під супровід п’єси П. I. Чайковського «Квітень».
— Як ви думаєте, про що хотів розповісти художник у цій картині? На картині не зображено сонце, але воно відчувається. Як художник передав це? Які вірші про весну вам хочеться прочитати, дивлячись на цю картину?
Гей, розлилась по селу і по місту
Повінь зелена з зеленого листу!
Наче у річці весняна вода,
Грає, вирує верба молода.
(М. Познанська)
— Ми розглянули з вами три картини Левітана. Чи подобаються вони вам? Чим саме? Які почуття викликають? (Думки дітей.)
— Навколо нашого міста теж багато цікавих і гарних місць, які чимось нагадують картини Левітана. Багато з них ви бачили на прогулянках. Подивіться ще раз.
(Діти розглядають фотографії з краєвидами рідного міста, називають знайомі місця.)
— Діти, ви бачили картини нашої рідної природи. Вона дарує нам багато радості, але щоб ми завжди могли милуватись красою лісу, парку, річки, ставка, природу необхідно берегти й охороняти.
Природа надихає не тільки художників, але й композиторів, які написали багато творів про пори року.
(Запропонувати дітям заспівати пісню про весну.)
— Уявіть собі, що ми з вами — на лісовій галявині, де пригріває яскраве весняне сонечко і пробиваються до світла перші весняні квіти. Які це квіти? Так, підсніжники. Уявіть, що ви — підсніжники, і під музику покажіть, як ростуть, тягнуться до сонця ці квіти.
(Діти виконують танок «Підсніжники» під німецьку народну мелодію.)
— Ось ми і побували у веселому лісі. А тепер намалюйте те, що вважаєте характерним для цієї пори року.
(Діти малюють під музику Ф. Ліста й І.С. Баха.) Після закінчення роботи зробити виставку дитячих малюнків.
— Погляньте, яка радісна картина пробудження природи у нас вийшла. Скільки в малюнках сонця, блакиті! Все це викликає в нас радісний настрій. Ставайте в хоровод зустрінемо весну веселою піснею.
(Діти виконують хоровод «Веснянка».)
Додаток. Опис художніх технік
1. Малювання пальцями
Дитина вмочує палець (долоню, кулачок) у ємність з гуашовою або акварельною фарбою і робить відбитки на папері відповідно до теми.
2. Кляксографія
Аркуш паперу складається навпіл, прогладжується лінія згину. На лінію згину аркуша паперу довільної форми наноситься кілька «клякс» різного кольору. Аркуш складається, прогладжується рукою. Розгорнувши, отримуємо несподівані зображення — у них можна впізнати знайомий образ або домалювати необхідні деталі, щоб він став виразнішим.
3. Малювання на зволоженому аркуші паперу
Зволожується аркуш паперу, потім швидко наноситься малюнок пальцем або пензликом, умоченим в акварельні фарби.
4. Малювання зім’ятим папером
М’який папір мнеться руками, вмочується у фарбу (за кінчик) і відбитки його наносяться на аркуші.
5. Відбитки губкою
Вирізати предмети різної форми з губки, приклеїти їх до зубної щітки. Діти зможуть робити відбитки їх на папері, вмочуючи губку у розведену водою гуашову фарбу. Також можна робити відбитки реальних предметів (використовують ґудзики, закрутки від пляшок тощо).
6. Штампи з овочів
Вирізати штампи (з картоплини, буряка, моркви), які є зображеннями будь-яких фігур, діти робитимуть відбитки або складатимуть візерунки.
7. Малювання свічкою
На аркуші паперу свічкою нанести малюнок, потім губкою фарбувати.

Алена345
30.12.2014, 12:45
Заняття з народознавства у старшій групі
Н. А. Задума
Тема. Символи та обереги українського народу
Мета: знайомити дітей з символами та оберегами українського народу, їх значенням в обрядах, житті людей, а також фольклором про них; виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до всього живого, любов до прекрасного, до рідної землі.
Обладнання: записи українських народних пісень, букет з квітами, гілочки верби, калини, вишні, український вінок, рушник, квітка ромашки, волошки, безсмертника, троянди, незабудки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Під запис пісні «Чорнобривці» вихователь починає заняття.
— У кожного народу є свої улюблені рослини: для росіянина — це берізка, для українців — верба і калина, дуб, тополя, чорнобривці, любисток, м’ята, барвінок. Ці рослини супроводжують українську людину від народження до смерті. Народжується дівчинка — у першу купіль кладуть гілочки калини, щоб була вродливою; хлопчик — листя дуба або ясеня, щоб був дужий і стрункий. Помирає людина — саджають калину, як символ пам’яті, а також зелений барвінок — символ безсмертя людської душі.
Колись наші предки вірили, що кожна рослина має душу. Без потреби ніхто не зривав квіти та недозрілі плоди. Рослини були в українців своєрідними символами-оберегами.
Тож давайте розкриємо таємничу історію кожного оберега.
(Звучить пісня «Зацвіла у лузі калина» на сл. Т. Г. Шевченка.)
— Калина — це символ України, де червоні плоди символізують мужність людей, які віддали своє життя і кров за рідний край. Існує легенда про сміливу дівчину, яка завела у нетрі монголо-татарський загін і там загинула від шабель ворогів, рятуючи рідні оселі. З крові дівчини виріс калиновий кущ. З того часу пишається він коло кожної хати в українському селі.
Калина у піснях — символ української дівчини. (Діти згадують прислів’я, загадки та казки про калину.) У народі кажуть: «Без верби та калини немає України».
Верба — одне з найулюбленіших і найпоширеніших дерев нашого народу. Наші пращури вважали вербу священним деревом. Вона була символом родинного вогнища. На Вербну Неділю її гілочки освячували у церкві.
(Звучить пісня «Мамина вишня».)
— Про вишню багато складено пісень та легенд. Одна з легенд розповідає, як на нашу землю напали вороги, то одна сім’я стала на захист своєї домівки. Їх було 5 братів, мати і батько. Усі вони загинули, зосталася тільки донька. Донька мертву мати заховала. І ось коли пішли вороги, донька вийшла зі схованка і поховала в саду матір. I виросло на тому місці деревце: вкрилося воно білим цвітом, а потім зачервоніло ягодами. З'їла донька одну ягідку і заснула. I сниться їй мати, яка шепоче до неї: «Видиш ня, доню, видиш ня?» I назвали деревце вишнею. Цвіт викладали у ладанку і носили біля серця.
Проводиться дидактична гра «Відгадай загадку!»
(Вихователь промовляє загадку, діти вгадують, знаходять на столі зображення цієї квіточки, викладають у формі віночка.)
— Послухайте, діти, про що ми зараз будемо відгадувати загадки.
3 квітів його виплітають,
Ним голівку покривають.
Щоб дівчиноньку зберіг
Український оберіг.
— Так, це — український віночок.
• Біленька корзинка,
А дно золотисте.
В корзинці — росинка
Та сонечко чисте. (Ромашка)
• Що за диво синьооке
В хлібі родиться,
А їсти не годиться? (Волошки)
• У вінку зеленолистім,
У червоному намисті
Видивляється у воду
На свою хорошу вроду. (Калина)
• Ми — мов кульки золоті,
Квіти в нас сухенькі
I не в’януть без води,—
Завжди, як свіженькі. (Безсмертник)
• Я — королева квітника,
Гарна і красива.
На стеблах маю колючки,
В них захист мій і сила. (Троянда)
• Ту дівчину синьооку
Завжди стрінеш край потоку.
В неї ніжки вшиті в росах,
В неї небо сяє в косах. (Незабудка)
— Вважали наші прадіди, що віночок мав магічну силу. Він оберігав волосся, думку дівчини. Його називали «знахарем душі». У віночок впліталися стрічки. Вони були такої довжини, як коса у дівчини. Якщо у вінку були сині стрічки, то це означало, що дівчина сирота.
Давайте згадаємо, які прислів’я про вінок ви знаєте.
• Який віночок, такий голосочок.
• Віночок — краса дівчини.
• Як віночок сплели — танцювати почали. (Звучить запис пісні «Рушничок».)
— В давнину оберегом були і рушники. На них були вишиті магічні знаки. Таким знаком було Дерево життя, яке мало три частини — крону (небо), стовбур (білий світ), коріння (підземний світ). На рушнику вишита доля нашого народу: і радість, і біль, і щастя, і горе.
Мати ще до народження дитини готувала рушник долі. Він все життя супроводжував людину. 3 ним несли дитину хрестити, на ньому благословляла мати дочку чи сина на одруження. Цей рушник берегли все життя і клали у домовину, коли людина помирала.
У народі кажуть: «Тримай хату, як у віночку, а рушник на кілочку».
Великим рушником застеляють стіл і кладуть на нього пахучу паляницю. Такий рушник зветься обрусом. Рушники бувають весільні: сватів перев’язували, хату прибирали, ними руки молодят зв’язували.
(Тихенько звучить пісня «Два кольори» на сл. Д. Павличка.)
— Хліб і рушник — одвічні людські символи. Хліб і сіль на вишитому рушникові — то є ознака гостинності українського народу. То ж хочу вам, любі діти, побажати легкої дороги. Щоб вам завжди було тепло — тепло від рушника, вишитого вашою мамою!
Тема. Про бувальщину та здоров’я
Мета: формувати в дітей узагальнені уявлення про вплив національної кухні, предметів побуту на здоров’я людини; познайомити з впливом регіональних особливостей одягу на здоров’я; стимулювати увагу, пов’язану з координацією слухового та зорового аналізатора; виховувати повагу до традицій, народних звичаїв рідного краю, естетичні смаки; розуміти український фольклор, гумор, заохочувати говорити українською мовою, бути щедрими та гостинними.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Діти заходять до залу під українську мелодію у виконанні тріо Мареничів «Ой, у гаю при Дунаю», вітаються.
— Діти, сідайте ближче до мольберта, давайте помалюємо та згадаємо бувальщину. (Сідають.)
— Я сьогодні взяла олівець,
Олівець-малювець,
Сіла біля мольберта,
Розгорнула папірець.
Хочу тут намалювати
Таку здорову хату,
Вікна, дах, димар на нім,
3 димаря — великий дім.
Ось травичка, ось доріжка,
Ось дитинка — ручки, ніжки,
Ротик, носик, голова
І волосся, як трава.
Вийшов в мене хлопчик-козачок.
(3за дверей з’являється хлопчик-козачок.)
Козачок. Прийміть від мене, козака і від усього козацького роду найщиріші вітання та побажання.
Щоб хлопчики-козачки
Були міцними, як дубки!
А дівчата-ластівки —
Як червоні ягідки!
Будьте багаті, як земля, веселі, як весна, здорові, як вода!
Щоб було веселіше, давайте згадаємо українські гуморески.
(Виступи дітей.)
— Ми посміялися гарно, а сміх — це здоров’я. Діти, вам сподобався козачок? А ви хочете бути українськими козаками та козачками?
— Тоді я за допомогою чарівної палички вас перетворю на козаків, й український рід козацький стане ще більшим, багатшим.
(Дати дітям шапки, віночки.)
— Ані-бані, так-таки —
От і всі ми — козаки! (Махнути «чарівною» паличкою.)
— Ось погляньте (показує намальованого хлопця і дівчину в українському національному вбранні), як одягались наші пращури. Вони носили сорочки-вишиванки, плахти, віночки, чобітки, намисто, шапки, хустки, свити, безрукавки.
Вишита сорочка мала магічну силу, захищала від злих сил. Вишивали сонце, поле, воду, птахів, квіти, коней, Берегиню. Ці знаки лякали хворобу, ворожі сили, нещастя. Ці знаки можна назвати одним словом — оберіг.
— А якими нитками вишивали сорочки? (Чорними та червоними)
— Діти, а що означали ці кольори? (Радість, любов, печаль)
— Малята, як ви вважаєте, навіщо потрібен одяг? (Відповіді дітей.)
— Так. Захищають від холоду теплий кожух та свита, а полотняна сорочка літом вбирав вологу. Одяг повинен бути зручним, не сковувати рухи під час роботи. Тому таке широке розповсюдження має одяг без рукавів. Його носять і жінки, і чоловіки. Цей одяг теплий і рухи не сковує, називається безрукавка. Отже, одяг зберігає здоров’я.
А зараз відгадайте загадку:
3 квітів його виплітають,
Ним голівку прикрашають,
Щоб дівчиноньку зберіг
Український оберіг.
— Так. Це український віночок. А що ви знаєте про нього? (Діти розповідають.)
— Отже, віночок магічну силу. Він оберігає волосся дівчини, її думки. Його називали «знахар душі». Стрічки були завдовжки з дівочу косу.
— Які прислів’я ви знаєте про віночок? (Звучить музика. Виконується танок «Український гопачок».)
— Поки ми танцювали, наша намальована хата перетворилась на справжню. Я прошу вас завітати до неї.
Символом України стала біла хата. Бона така гарна. Які приказки можна сказати про хату?
• Хата маленька, але біленька та чепурненька.
• У веселій хаті живуть веселі люди.
• У неї в хаті, як в церкві.
— Оселю завжди чепурили, підтримували у чистоті, бо чистота — запорука здоров’я.
— А що в хаті найбільше та найгрубіше? (Піч)
— Якщо вона найгрубіша, то, можливо, і не потрібна? (Потрібна!)
— Піч дуже потрібна, бо вона дає тепло, в ній готують смачну їжу, вона лікує.
Давайте промовимо скоромовки про піч:
• На печі, на печі смачні та гарячі пшеничні калачі.
• Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
— Господиня підмазувача піч, білила. На цій чистоті тримався авторитет господині. Біля печі стояла діжа, в якій місили хліб.
А які страви готували в печі? (Борщ, юшку, узвар, вареники, галушки, кашу...)
— Давайте з зараз зваримо борщ. Які продукти ми кладемо в борщ? Основа борщу — це буряк. (Діти виходять і називають овочі: буряк, капуста, морква, картопля, цибуля, а ще потрібні м’ясо та вода. Діти-овочі беруться за руки і «киплять».)
У цей час вихователь читає вірш К. Вишинської «Рецепт».
Узяла Настуся горщик,
Щоб зварити в ньому борщик.
До бабусі підбігає,
До борщу рецепт питає,
А бабуся аж присіла:
— Ти ж недавно борщик їла!
Ще й казала: «Дуже смачно».—
Тож рецепт тобі цей нащо?
— То варила ти, бабусю,
А тепер і я навчуся,
I мені потрібно знати,
Як цю страву готувати.
Посміхнулася бабуся
I погладила Настусю:
— Що ж, ходімо, буду вчити
Український борщ варити.

— Гарний борщ ми зварили! Якого кольору борщ? (Червоного)
— Чому? (Буряк, помідори, морква віддали свій сік.)
— Не тільки ці овочі віддали свій сік, а й інші. Борщ став смачним і корисним. Тому борщ необхідно їсти всім і не вередувати.
Давайте поміркуємо, навіщо ми їмо? (Щоб ходити, бігати, виконувати роботу, жити.)
— Як машина не поїде без бензину, так і людина не житиме, якщо не буде їсти. Якщо ви навіть просто сидите, у вас всередині відбувається робота, і для неї потрібен матеріал — їжа. Кісточки ростуть, серденько б’ється, волосся підростає, ви дихаєте... I коли спите, ця робота не припиняється. Щоб кісточки були міцними, необхідно їсти сир, горіхи, м’ясо. Щоб очі добре бачили — моркву, печінку, буряк. Цибулю, часник їмо для того, щоб не хворіти на застуду.
Ось чому вам готують різноманітні страви, а не дають щодня морозиво чи локшину.
А ще на Україні готують чудову страву, дуже смачну, корисну для здоров’я.
А готують її так (діти імітують рухи):
Місили, місили, ліпили, ліпили,
А тоді хіп — та в окріп!
А вже наостанку — в масло та сметанку.
Хто зуміє відгадати, того будем частувати.
— А ви всі здогадайтесь, що це. (Вареники)
— Я знову махну своєю чарівною паличкою біля печі.
А ось і справжні вареники! (Козачок виносить макітру з варениками, всіх пригощає.)
Зичимо здоров’я та водиці ключової,
Багатства від землі святої,
Щастя земного, неба голубого;
Щоб козацькому роду не було переводу!
Хай горе і біда никають ваш дім!
Доброго здоров’я зичимо вам усім!
ЛІТЕРАТУРА
1. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі.— Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС», 1999.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис.— К.: Оберіг, 1991.— Т. 1, 2.
3. Вудвуд Л. Українське народознавство. 3 батьківської криниці.— Донецьк, 2000.
4. Українське довкілля / Укл. Н. та О. Зінкевичі.— К.: Смолоскип, 2003.
5. Українці ми маленькі: Програма пізнавального циклу / Укл. Л. I. Лопатіна, Н. В. Пашкова, С. I. Страту.— Донецьк: ДІСО, 2005.

Алена345
30.12.2014, 12:47
Нестандартне заняття «Давайте жити в мирі!»
Н. С. Караванова
Мета: уточнити і поглибити знання дітей про добро і зло; закладати основи духовності дитини; розвивати здатність розуміти необхідність доброзичливих стосунків з однолітками та іншими людьми; формувати вміння висловлювати власну думку, об’єктивно оцінювати свої та чужі вчинки; учити відчувати настрій іншої людини; виховувати доброту, прагнення допомогти слабшому, милосердя, любов та дбайливе ставлення до природи; формувати спостережливість, допитливість, відчуття краси й потребу говорити про неї.
Матеріал: магнітофон, записи музичного твору з дитячого репертуару, казковий герой (Зоряна дівчинка), метеорит із завданнями, космічний сюрприз, вірші, прислів’я, пісні.
Епіграф:
Давайте жити в мирі,
Немов одна сім’я!
Слова даруймо щирі
Всім людям — ти і я!
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вихователь. Любі діти, у нас сьогодні дуже цікава зустріч. На вас чекають дивинки-цікавинки, сюрпризи. Як гарно, радісно, коли поруч багато друзів, а за вікном — така чудова пора року — весна зі своїм розмаїттям, день такий світлий, сонячний, і лунає весела музика. Це чудово, коли день починається з таких хвилин!
А тепер скажіть, мені, діти: що могло б статися, якби раптом у світі перестала лунати музика, не стало сонечка?
Спробуймо разом уявити: пташки перестали б співати свої веселі пісні, й струмочок не дзюркотів все так привітно... Тобто навкруги панувала б цілковита тиша. Чи хотіли б ви такого?
Д і т и. Ні!
В и х о в а т е л ь. Тож навіщо нам, людям, потрібна музика?
Д і т и. Музика дає задоволення, допомагає долати труднощі, робить людину добрішою, чутливішою, поліпшує настрій.
В и х о в а т е л ь. Так, ви кажете правильно. А я скажу вам ще ось таке: музика добре впливає не лише на людей, а й на все живе у природі — на тварин і на рослини. Без сонячного тепла не було б життя на землі та без душевного тепла не було б життя на землі, без любові не було б музики, пісні. Тож усміхнемося один одному і з добром у серці подаруємо всім присутнім свої усмішки та веселу пісеньку.
Лунає пісня «Усмішка».
В и х о в а т е л ь. Діти, ви так гарно і щиро заспівали, що навколо стало світліше і веселіше. А мені здається, ваш спів лунав над усією Землею і полетів далі, у космос до інших планет.
(До кімнати заходить Зоряна дівчинка із похиленою трояндою в руці.)
Вихователь. Добрий день, дівчинко?
Зоряна дівчинка. А що це таке «Добрий день»?
Вихователь. Ти не знаєш? Це — наше привітання. Ми тебе побачили і привіталися з тобою, побажали тобі добра!
Зоряна дівчинка. Як гарно! Я запам’ятаю — «Добрий день!» У вас так гарно лунала музика! Я почула її прилетіла на вашу планету. А як вона називається?
Д і т и. Наша планета — Земля!
Зоряна дівчинка. Це гарна планета, бо на ній є музика!
Вихователь. А як звати тебе?
Зоряна дівчинка. Я — Зоряна дівчинка.
Вихователь. Дуже приємно! Просимо, сідай біля нас, будь ласка!
Зоряна дівчинка. «Прошу», «будь ласка» — що це?
Вихователь. Це чарівні слова, або слова ввічливості. Наші діти знають таких слів багато. Вони зараз скажуть їх тобі.
Д і т и. Дякую, спасибі, добрий день, доброго ранку, добрий вечір, здрастуйте, здоровенькі були, на добраніч, вибачте, до побачення, перепрошую, вибачте, будьте ласкаві, даруйте.
Д и т и н а
Я всміхаюсь сонечку: «Здрастуй, золоте!»
Я всміхаюсь квіточці: хай вона росте!
Я всміхаюсь дощику: «Лийся, мов з відра!»
Друзям усміхаюсь, зичу всім добра!
(С. Жупанин)
В и х о в а т е л ь. Діти, а давайте запросимо це весняне сонечко до нас у кімнату, щоб нам з вами було тепліше і веселіше.
(Діти виконують пісеньку «Вийди, вийди сонечко...»)
З о р я н а д і в ч и н к а. Гарна пісенька! Дякую! Як у вас добре!
В и х о в а те л ь. А чому ж ти така сумна? Щось неприємне сталося?
З о р я н а д і в ч и н к а. Я прилетіла до вас ось із цієї (показує на одну із зірок) планети. Вона хоч і маленька, але дуже гарна. Я завжди підтримую тут лад, але на моїй планеті перестала звучати музика. Вже не співають птахи, зів’яли квіти. Моя улюблена троянда (показує) теж зів’яла і помирає.
В и х о в а т е л ь (бере квітку). Діти, а як можна було б допомогти нашій гості?
Д і т и. Ми поставимо троянду у воду з водою. В залі звучатиме багато музики, і це оживить її. А ще ми будемо граючись співати!
(Проводиться гра «Якщо весело живеться — роби так».)
В и х о в а те л ь. Молодці, так гарно погралися, адже музика дає дивовижну силу, і ми це з вами відчули.
Діти, чи потрібно любити і берегти природу?
Д і т и. Так!
В и х о в а те л ь. А хто ж навчає вас любити і берегти природу?
Д і т и. Мама, тато, вихователь.
В и х о в а те л ь. З маленьких літ мама навчає робити добро, берегти, любити, шанувати все, що тебе оточує. Бо якщо зірвати навіть одну квіточку і безжалісно викинути її, затремтить Всесвіт. Бо у Всесвіті все взаємопов’язане між собою: і люди, і тварини, і рослини. Всесвіт дуже чутливий. Тому і необхідно берегти все живе, що нас оточує, що створив Бог, і тоді всім нам буде добре жити.

Діти виконують пісню «Про синю квіточку».
З о р я н а д і в ч и н к а. Мені дуже сподобалася ваша пісенька і те, як ви говорите про добро і любов. Дякую!
В и х о в а те л ь. Діти, а може хтось з вас пригадає прислів’я про любов і дружбу? (Діти пригадують прислів’я.)
• Добро завжди перемагає зло.
• Добре ім’я — найбільше багатство.
• Роби добро, добро буде.
• Справжній друг завжди тобі добра бажає. В и х о в а те л ь. А які добрі справи робите ви, мої маленькі вихованці? Давайте розповімо про наші невеличкі добрі справи, які ви робили і робите повсякчас. (Виступи дітей.)
З о р я н а д і в ч и н к а. Молодці, дуже гарні справи ви робите! Дякую!
В и х о в а т е л ь. Проте, на жаль, у житті трапляється таке, що завдає прикростей людям і близьким, і чужим. Скажіть, іноді діти бувають неслухняними? Які вчинки вважаються недобрими?
Д і т и. Недобре обманювати друзів і дорослих, не дотримуватися обіцянок, хитрувати, вихваляти.
В и х о в а т е л ь. Так, діти, правильно ви кажете. Отже, погані звички залишимо і забудемо назавжди, а будемо робити лише добрі справи.
— Діти, я щось помітила цікаве в нашій кімнаті, давайте розглянемо разом. Та це бутафорський метеорит, на якому розміщені вказівки (читає).
Послухайте їх:
1. Ліворуч підеш — шоколадку знайдеш.
2. Праворуч підеш — загубиш улюблену іграшку.
3. Прямо підеш — зробиш добру справу для
мами, тата, бабусі, дідуся.
В и х о в а т е л ь. Діти, хто з вас якою дорогою піде?
А які ж справи, на вашу думку, добрі? (Діти відповідають.) Одна з Божих заповідей навчає: шануй батька свого і матір свою та добро тобі буде.
(У вазі стоїть жива квітка. Вихователь бере в руки троянду і підходить до Зоряної дівчинки.)
В и х о в а т е л ь. Бачите, діти, сталося диво! Ось яку дивовижну силу має музика, пісня і добрі справи. Улюблена троянда Зоряної дівчинки знову жива! Візьми її, будь ласка. Нехай на твоїй планеті буде багато квітів, завжди співають птахи і ніколи не змовкає музика, нехай буде радість і добро.
(Зоряна дівчинка милується трояндою і показує її дітям, щоб і вони намилувалися нею.)
Виконується пісня «Давайте в дружбі жити».
З о р я н а д і в ч и н к а. Дуже дякую вам! Завжди співайте так, як сьогодні,— гарно. Я почую ваш спів, і ми співатимемо разом. (Знаходить хвіст комети, в якій є космічні сюрпризи, і передає виховательці.)
В и х о в а т е л ь. Це чудово! Всесвіт буде музичним і в ньому завжди пануватимуть добро, любов і злагода, взаєморозуміння.
Діти, ось вам і сюрприз — незвичайний, він із космосу. Дякуємо тобі, Зоряна дівчинко!
З о р я н а д і в ч и н к а. До побачення, любі діти!
Д і т и. До зустрічі, Зоряна дівчинко!
В и х о в а т е л ь. Діти, все що є у незвичайному сюрпризі, розглянемо на прогулянці і почастуємось космічними гостинцями.

Алена345
30.12.2014, 13:20
Робота з батьками в дошкільному закладі
https://yadi.sk/i/wHqqmzGTdi6nv
Вправи для дрібної моторики рук
https://yadi.sk/i/9DgajIRVdi7B2
Психолого*-педагогічні аспекти екологічного виховання дошкільників
https://yadi.sk/i/DMDq3w9Zdi7PQ

Алена345
30.12.2014, 13:52
МЕТА ЗАНЯТЬ 3 ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Розвиток художньої фантазії, уяви дитини;розвиток асоціативного сприймання і мислення на основі образотворчого мистецтва та музичного матеріалу; набуття первісних навичок вираження художнього образу зображуваними засобами;ознайомлення зі зразками українського фольклору та декоративно-ужиткового мистецтва; формування у дитини уявлення про порт*рет, пейзаж, натюрморт, живопис; поняття ритму у природі й образотворчому мистецтві; організація площини аркуша зображення (прямою лінією); ознайомлення з контрастом величин і форм; симетрія та асиметрія; володіння навичками роботи з різними матеріалами (папір, картон, пластилін, тканина, нитки і т. д.); основні кольори; кольоровий контраст;
• холодна й тепла гамма кольорів;
• тоновий контраст;
• живопис на тоновому склі;
• розвиток зорової пам’яті;
• виявлення здібностей дитини до поглиблених знань з образотворчого мистецтва.
0РІЄНТ0ВНА СИСТЕМА ЗАНЯТЬ МОЛОДША ГРУПА
ВЕРЕСЕНЬ
Тема 1. Добрий день, Олівчику
Мета: вчити дітей малювати олівцями; закріпити вміння тримати олівець, залишати слід на папері, не натискати сильно; звертати увагу на сліди, що залишають олівці; вчити
штрихувати предмети; виховувати бажання малювати.
Обладнання: кольорові олівці, папір.
Тема 2. Зустріч із жовтою фарбою
Мета: продовжувати знайомити дітей із жовтою фарбою; вчити малювати квітку з натури; виховувати любов до природи, турботливе ставлення до пензлика.
Обладнання: натура: «Букет жовтих квітів», репродукції картин, жовта фарба і пензлик.
Тема 3. Дощик: кап-кап-кап...
Мета: викликати у дітей емоційний відклик, вчити в ритмі штрихів передавати крапельки дощу; вчити тримати олівець правою рукою.
Обладнання: мольберт, великий аркуш паперу із зображенням хмаринки, олівець синього кольору.
Тема 4. Намисто для матінки-природи
Мета: розвивати вміння складати композицію; ознайомити дітей із новою технікою малювання пальчиком; вчити дітей малювати пальчиком; виховувати охайність під час малювання.
Обладнання: намисто з горобини, червона гуашева фарба.
ЖОВТЕНЬ
Тема 5. Яблука дозріли
Мета: закріпити вміння малювати акварельними фарбами; закріпити прийом малювання предметів круглої форми; вчити малювати, не відриваючи пензлик від аркуша, правильно тримаючи його; виховувати уважність, старанність під час малювання.
Обладнання: яблука для кожної дитини, акварельні фарби, пензлики.
Тема 6. Осінній листопад
Мета: продовжити вчити малювати фарбами, вчити образно відтворювати осінні явища природи; вчити правильно тримати пензлик, набирати фарбу всім ворсом, знімати зайву фарбу об край баночки; виховувати естетичний смак.
Обладнання: папір розміром 1/2 альбом*ного аркуша, жовта гуаш.
Тема 7. Яблуко та груша
Мета: продовжувати знайомити з натюрмортом; вчити дітей розуміти естетичну цінність натюрморту, бачити красу, форми і кольори; розвивати творче уявлення; вчити чути, про що розмовляють персонажі; виховувати охайність під час малювання.
Обладнання: натура, мольберт, акварельні фарби, прості олівці, пензлики.
Тема 8. Килимок для Танюші
Мета: вчити дітей охайно розмальовувати килимок (тільки по краю); вчити правиль*но тримати пензлик; виховувати акуратність, уважність.
Обладнання: різновидність килимків;лялька Таня; аркуш альбомного паперу; гуашові фарби; пензлики.
Листопад
Тема 9. Золота осінь (пейзаж)
Мета: вчити передавати в малюнку характерні особливості осені, її колорит; ознайомити з новою методикою «малювання дерев за Хрустиком»; вчити малювати пейзаж на всьому аркуші паперу.
Обладнання: мольберт, фарби, пензлик.
Тема 10. Рибки плавають в акваріумі
Мета: вчити зображувати рибок, які плавають в акваріумі, за допомогою квачика, домальовувати хвіст, плавнички, очі за допомогою пензлика; закріпити прийом малювати
пензликом; виховувати любов до навколишнього світу.
Обладнання: акваріум із рибками, силуети акваріума, грамзапис музики П. Чайковського, ілюстрації.
Тема11. Різнобарвні кільця
Мета: вчити правильно тримати олівець, передавати в малюнку округлу форму, не відриваючи руки; вчити використовувати олівці різного кольору; розвивати сприйняття кольору; закріпити знання про колір.
Обладнання: пензлі, папір, жовта гуаш, точки, ілюстрації, вірші, заклички.
грудень
Тема 12. Дерево дрімає в очікувані зими
Мета: вчити малювати дерево, яке складається з прямих вертикальних і похилих ліній; розміщувати зображення в центрі паперу, малювати крупно на весь аркуш, звертаючи увагу на те, що на дереві є довгі і короткі гілочки; ознайомити дітей із крейдою, її особливостями; вчити малювати сніжинки
крейдою.
Обладнання: гуашеві фарби, крейда, пензлі, палітра.
Тема 13. Зима
Мета: ознайомити дітей із новою технікою малювання «Монотипія»; закріпити вміння малювати предмети, зображення яких передається вертикальними, горизонтальними лініями за допомогою пензля; розвивати фантазію, естетичний смак; виховувати старанність під час малювання по плівці.
Обладнання: прозора плівка, гуаш, пензлі, зимові ілюстрації.
Тема 14. Сукня (малювання зібганим папером)
Мета: вчити дітей малювати зібганим папером, вмочивши його у фарбу; закріпити вміння ритмічно наносити фарбу на сукню.
Обладнання: силуети сукні, акварель, зібганий папір.
Тема 15. Чарівна ялинка
Мета: тренувати руку в малюванні ялинки, зафарбовувати невеликі площини аквареллю або пастеллю; вчити розміщувати композиційно правильно малюнок на аркуші паперу; створювати радісний настрій від свята.
Обладнання: ілюстрації, білий папір, пастель, гуаш.
Січень
Тема 16. Ялинка
Мета: закріпити властивості зеленого кольору; вчити дітей малювати ялинку зубною щіткою; ритмічно наносити фарбу зубною щіткою; розвивати естетичний смак; вчити малювати іграшки круглих і овальних форм.
Обладнання: папір, гуашева зелена фарба, пензлі, ілюстрації із зображенням ялинки.
Тема 17. Сніг іде
Мета: вчити дітей передавати враження від зимових явищ; закріпити вміння малювати предмети горизонтальними та вертикальними лініями за допомогою фломастера; виховувати посидючість.
Обладнання: білий папір, гуаш, пензлі,фломастери.
Тема 18. Собачка
Мета: ознайомити дітей із вуглинкою, особливостями роботи з нею; закріпити вміння малювати округлі форми, правильно розмішувати частини за величиною; вчити акуратно малювати вуглинкою.
Обладнання: вуглинка, іграшкова собачка.
Тема 19. Сніговик-чарівник
Мета: тренувати руку дитини у малюванні округлих форм і називати величини предметів округлої форми; правильно розміщувати зображення на аркуші паперу; вчити малювати ватою; розвивати творчі здібності.
Обладнання: папір синього кольору, вата, біла гуаш, пензлі, ілюстрації.
Лютий
Тема 20. Сніжинки
Мета: вчити дітей малювати сніжинки за допомогою штампа; ознайомити дітей із новою технікою «Псевдоформ»; розвивати фантазію, вміння, естетичний смак.
Обладнання: штампи, папір, гуаш, пензлики.
Тема 21. Сліди вовка
Мета: закріпити у дітей вміння ритмічно наносити на папір мазки, відтворювати нескладний образ, розповідати про нього; ви-
ховувати любов до тварин.
Обладнання: ілюстрації до казки «Вовк та семеро козенят», чорна фарба, пензлики.
Тема 22. Колобок
Мета: вчити дітей малювати Колобка за допомогою пшона; закріпити вміння користуватися клеєм, змішаним із жовтою фарбою.
Обладнання: фарба, клей, ілюстрації до казки «Колобок», пшоно.
Тема 23. За задумом
Мета: вчити дітей задумувати зміст малюнка; композиційно розміщувати зображення на аркуші; викликати бажання розповідати про намальоване, розвивати фантазію.
Квітень
Тема 24. Кульбабка-сонечко
Мета: вчити дітей виконувати колективну роботу; передавати у малюнку нескладний сюжет; продовжувати вчити проводити складні лінії; виховувати акуратність у роботі.
Обладнання: фарба, ілюстрації, пензлі,тички, сірники.
Тема 25. Пірамідка
Мета: вчити малювати квадрати різного кольору і розміру; закріпити вміння проводити короткі вертикальні горизонтальні лінії; охайно затоновувати квадрати, не виходити за контури; виховувати дбайливе ставлення до іграшок.
Обладнання: іграшка піраміда, фарби, пензлі.
Тема 26. Пробудження їжачка
Мета: вчити малювати їжачка, передавати характерні ознаки їжачка; закріпити вміння ма*лювати тичком; виховувати любов до тварин.
Обладнання: фарба, пензлі, тичок.
Тема 27. Придумай малюнок
Мета: розвивати в дітей здатність бачити у малюнку колір; самостійно складати елементи візерунка на формі (в кутах, середині, по прямій); використовувати прийом накладання однієї фарби на іншу.
Обладнання: папір різного кольору, фарби.
ТРАВЕНЬ
Тема 28. Сонячна фантазія
Мета: вчити дітей малювати коло, прямі лінії; закріпити техніку малювання квачиком;розвивати уяву, увагу, бажання малювати.
СЕРЕДНЯ ГРУПА
ВЕРЕСЕНЬ
Тема 1. Добрий день, Олівчику!
Мета: вчити дітей малювати олівцями; закріпити вміння тримати олівці, залишати слід на папері, не натискати сильно; звертати увагу на сліди, що залишають олівці; вчити штрихувати предмети; виховувати бажання
малювати.
Обладнання: кольорові олівці, папір.
Тема 2. Зустріч із жовтою фарбою
Мета: продовжувати дітей знайомити із жовтою фарбою; вчити малювати квітку з натури; виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до пензлика.
Обладнання: натура «Букет із жовтих квітів»; репродукції картин; жовта фарба і пензлик.
Тема 3. Дощик: кап-кап-кап
Мета: викликати у дітей емоційний відгук, вчити в ритмі штрихів передавати крапельки дощу; вчити дітей тримати олівець правою рукою.
Обладнання: мольберт, великий аркуш паперу із зображенням хмаринки, олівець синього кольору.
Жовтень
Тема 4. Скільки дощиків буває
Мета: вчити малювати природу під час дощу; формувати вміння працювати з фарбами, використовуючи знайомі прийоми малювання (прикладання, набивання, розмивку); вчити дітей ритмічно накладати на папір кінчиком пензля короткі вертикальні лінії, пра*вильно користуватись пензлем і фарбами;
виховувати інтерес до навколишнього світу і нахил до творчої діяльності.
Тема 5. Малювання дерева за методикою Хрустика (Дмухавка)
Мета: вчити добирати колір і виконувати підмальовок технікою «по-сирому»; вчити передавати настрій композиції; розвивати естетичний смак, спостережливість, творчі здібності; виховувати любов до природи.
Тема 6. Осінній букет
Мета: навчити малювати осінній букет за спостереженням, по пам’яті, закріпити ескіз; удосконалити навички заповнення аркуша, вміння розташовувати малюнок на аркуші; розвивати вміння відтворювати побачене, асоціативно-образне мислення, фантазію, використовуючи природний матеріал; вихо-
вувати бажання малювати; підтримувати відчуття радощів від художньої творчості.
Тема 7. Розгляд кольору. Порівняння кольорів або «Бабусині помічники»
Мета: ознайомити дітей з утворенням кольорів додаванням білої фарби і вчити
розрізняти відтінки певних кольорів за асоціацією; виховувати емоційну чутливість дітей до довкілля.
Листопад
Тема 8. Виросли в лісочку маленькі гри*бочки — синочки і дочки
Мета: продовжувати порівнювати фор*му і розмір предметів; розрізняти їх складові частини; розвивати вміння передавати особливості об’ємної та силуетної форми предметів; закріпити вміння готувати фарбу з крохмалем та сіллю; виховувати любов до природи.
Тема 9. Ми моркву не їмо, а нею малюємо
Мета: пояснити дітям, що можна малювати не тільки фарбами, а й різною городиною; закріпити прийоми малювання сирими овочами.
Тема 10. До побачення, матінко-осінь!
Мета: продовжувати вчити дітей самостійно обирати тему для роботи; розвивати дослідницько-пошукову діяльність; закріпити кольори, відтінки, що відповідають осені;розвивати естетичні почуття, вміння працювати з фарбами; виховувати любов до природи та дбайливе ставлення до неї.
Тема 11. Вогняна квітка
Мета: розвивати дослідницько-пошукову діяльність під час роботи з фарбами (змішувати три основні фарби — синю, червону, жовту); ознайомити із взаємністю кольорів у природі, зокрема, у забарвленні квітки; закріпити прийоми прикладання і набивання;виховувати естетичний смак.
грудень
Тема 12. Якого кольору прохолода?
Мета: ознайомити дітей із прохолодними кольорами шляхом порівняння «теплий — холодний», додаючи поняття про головний холодний колір — синій; вчити утворювати темні кольори, додаючи до основної фарби чорну; навчити зображувати лінію, що розмежовує небо і поверхню моря; викликати бажання милуватися своєю працею.
Тема 13. Казка про сніговиків на прогулянці або як вигадати свою зимову казку
Мета: закріпити характерні ознаки зими, властивості снігу; закріпити прийом штампування (з вати); розвивати мовлення, мислення, естетичне сприймання навколишнього світу; виховувати спостережливість, уважність, охайність.
Тема 14. Ведмедик заховався у барліг
Мета: продовжувати вчити дітей передавати сюжет казки, обираючи епізод за бажанням; закріпити вміння малювати звірів, зображуючи їх на тлі природи лісу; розвивати вміння самостійно розміщувати малюнок на папері, використовуючи весь папір; закріпити вміння малювати дерева способом дмухання; виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до звірів; вчити допомагати звірям взимку.
Тема 15. Таємниця аркуша паперу, або як посадити ялинку у новорічну ніч і перетворити її на красуню
Мета: вчити передавати враження від новорічного свята; створювати на малюнку об*раз нарядної ялинки; вчити змішувати фарби на палітрі; розвивати образне сприймання, естетичний смак (ритм, колір); виховувати дбайливе ставлення до природи.
Січень
Тема 16. Прикраси для ялиночки
Мета: вчити дітей малювати двома кольорами так, щоб був отриманий третій колір; вчити дітей прикрашати намальовану ялинку пальчиком, тичками, пензлем, фольгою.
Тема 17. Вечірнє побачення свічника та яблука
Мета: вчити малювати натюрморт зі свічником та яблуком; передавати красу витвору людських рук (свічника) і природи (яблука); дати уявлення про те, що речі, які нас оточують, вміють розповідати про себе багато цікавого, потрібно лише прислухатись; розширити знання про натюрморт; виховувати
естетичний смак, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
Тема 18. Пальці-малювальці
Мета: ознайомити дітей із малюванням пальцем по вологому паперу; розвивати творчі здібності, композиційне вміння побудови малюнка, естетичне сприймання кольорів; активізувати спостережливість, пам’ять, фантазію, виховувати естетичний смак, охайність у роботі.
Тема 19. Що ховається у твоєму ґудзику?
Мета: розвивати здатність бачити в звичайних речах незвичайне, вчити бачити об* раз за символом; розвивати естетичний смак, гармонію краси.
Лютий
Тема 20. Про що співає вітер, або про те, як почути спів вітру за допомогою музики П. Чайковського «Зимонько-снігуронько»
Мета: ознайомити дітей із новою технікою малювання пір’ям, створюючи образ вітру, передаючи його характер.
Тема 21. Країна Снігової Королеви
Мета: вчити дітей малювати поставу людини в довгому одязі, прикрашати вбрання бісером, фольгою.
Тема 22. Про що мріє зайчик-побігайчик?
Мета: ознайомити дітей із технікою крапкування: вчити передавати в малюнку пропорції тіла зайчика; розвивати фантазію, уяву; виховувати любов до тварин.
Тема 23. Бабуся хуга-хурделиця
Мета: вчити дітей відтворювати даний малюнок на склі за допомогою манки.
Березень
Тема 24. Весняні струмочки
Мета: продовжувати вчити дітей малювати струмочки за допомогою пензлика, пера, вміло робити тональні переходи одного кольору (ніжно-блакитний, синій, темно-синій); створювати власний малюнок на основі спостережень, знань; виховувати любов до мистецтва.
Тема 25. Квіточка з країни Губки
Мета: продовжувати вчити дітей передавати зображення квітки дитячими губками, домальовуючи листочки пальчиками; виховувати любов та повагу до своєї мами.
Тема 26. Сонцезайчики вітають весну
Мета: вчити відривати маленькі клаптики паперу і наклеювати їх; продовжувати вчити дітей замальовувати тло зібганим папером.
Тема 27. Море хвилюється раз, море хвилюється два...
Мета: ознайомити дітей із новою технікою малювання зубною щіткою; продовжувати вчити дітей малювати сюжет моря холодними кольорами; виховувати любов до навколишнього світу.
квітень
Тема 28. Наші найменші братики
Мета: вчити дошкільнят передавати фор*му птаха-курчати; вчити порівнювати форму та розміри предметів; сформувати уявлення про композиційне заповнення паперового аркуша видовженого формату; виховувати дбайливе ставлення до птахів.
Тема 29. Великоднє яєчко
Мета: вчити прикрашати писанки деко*ративного розпису; запропонувати дітям перетворити звичайне яєчко на маленьке святкове сонечко; прищеплювати любов до традицій українського народу.
Тема 30. Зачарований малюнок-невидимка, або як його розчарувати за допомогою свічки
Мета: ознайомити дітей із новою технікою зображення (восковою свічкою); дати уявлення про властивості свічки, її можливі призначення; закріпити уміння рівномірно зафарбовувати площину поролоновим там*поном; розвивати у дітей естетичне сприймання та уяву, ініціативу, творчі здібності; виховувати наполегливість, самостійність.
Тема 31. Клякса-малякса
Мета: закріпити ігрові дії під час подорожі в космос; вчити дітей створювати космічні композиції за допомогою набризкування; ознайомити дітей із кляксографією, вчити наносити ляпки на папір, домальовуючи їх, створюючи різні предмети; розвивати естетичний смак, фантазію, вміння добирати кольори і поєднувати їх між собою; виховувати почуття прекрасного та інтерес до космічних таємниць.
Травень
Тема 32. Відкриваємо двері в світ краси
Мета: збагатити уявлення дітей про різноманітність тваринного світу; формувати здібності зорової оцінки зовнішніх ознак багатоскладових об’єктів; сприяти запам’ятовуванню цих ознак; закріпити засвоєні раніше відомості про елементарну грамотність зображення об’єктів навколишнього світу (малюнок, колір, лінія, композиція); вчити малювати їжака по пам’яті; закріпити знання технічних прийомів малювання кольоровими олівцями.
Тема 33. Історія кленового листочка
Мета: продовжувати вчити дітей малювати з натури на свіжому повітрі; зосереджувати увагу на цікавому об’єкті, передавати схожість із натурою; розвивати творчі здібності, бажання створювати власні образи; сприяти вихованню стійкого інтересу до малювання.
Тема 34. Заняття-казка «Казковий птах» (петриківський розпис)
Мета: закріпити знания і навички виконання розпису у петриківському стилі на основі українських народних казок, де пер*сонажами є казкові птахи; закріпити прийом малювання долонькою; виховувати цікавість до народного фольклору.
Тема 35. Малюемо на асфальті
Мета: вчити дітей малювати крейдою на асфальті; продовжувати вчити дітей малюва*ти гуртом, допомагати один одному під час естафет.

Алена345
30.12.2014, 14:09
ЗАНЯТТЯ 3 ВАЛ ЕОЛОГІЇ В II М0Л0ДШ1Й ГРУПІ
Тема. В гостях Мийдодір
Мета: закріпити у дітей знания про культурно-гігієнічні навички, необхідні для догляду за своїм тілом та збереження здоров’я в цілому переконавши їх що дотримання чистоти — це попередження багатьох захворювань* з’ясувати призначення мила зубної щітки, рушника, гребінця.
Матеріал: загадки, вірші, скоромовки, предметні картинки із зображення предметів гігієни, короткі музичні твори різного характеру
ХІДЗАНЯТТЯ
— Діти, сьогодні до нашого дитячого садочку надійшла телеграма. Послухайте. «Чекайте в гості. Мийдодір із Країни чистоти».
(Стоїмо на килимку. Лунає музика. Заходять Мийдодір, діти — в шапочках у вигляді мила, зубної щітки.)
1-а дитина
Ми — веселі друзі, танцюємо в крузі
Звертаємось до вас, впізнайте, діти нас!
2 - а дитина
Миємо лице і тіло, щоб ви не захворіли.
Звертаемось до вас, впізнайте, діти нас!
Мийдодір
Я — великий Умивальник, славнозвісний Мийдодір,
Умивальників начальник і мочалок командир.
— Я — володар Країни Чистоти — завітав
до вас із своїми чарівниками-помічниками.
Відгадайте, хто вони?
Висить на гачкуделіпається, всі за нього хапаються.
(Рушник)
Мию, мию без жалю, мию, мию там де брудно,
А купатись не люблю, бо від того худну. (Мило)
• А гумова гумка все гуляє по спинці.
I коли вона гуляла, спинка рожевою стала. (Мочалка)
М и й д о д і р. Ой, які ви — молодці, ви чудово знаете моїх помічників. Давайте разом з ними пограємо в дидактичну гру «Предмети чистоти». (Сідають на стільчики.)
Вихователька . Шановний Мийдодіре, наші діти знають про твою Країну Чистоти вірші, прислів’я, скоромовки.
Прислів’я
Не вмивши лице — за стіл не сідають.
Мило сіре та миє біло.
Води не бійся — щоденно мийся.
Вірш
Я — маленька зубна щітка, я часу не гаю.
В кого зуби захворіли, вмить допомагаю.
Скоромовка
Мила Міла мишку милом, Міла мило упустила.
Упустила Міла мило, мишку милом не домила.
Фізкультхвилинка
Сірий котик міцно спав, навіть пісню не співав.
Та нарешті він проснувся і довкола озирнувся,
Став смачненько потягатись І чистенько умиватись.
Порозчісував він вуса довгі-довгі, русі-русі.
I ми, як котик, відпочили — відновили своїсили.
(Лунає музика. Залітає муха.)
Вихователька . Ой, та хто ж це, діти?!
Муха
Упізнать мене не важко, я на місті не сижу—жу-жу-жу!
Гігіена — не для мене, чистоту я не люблю!
Я до вас враз прилечу, руки вам враз забрудню.
М и й д о д і р. Ану киш, мухо, мухо-набридухо, тут немае замазур!
Вихователька . Діти, нам муха ручки забруднила. Дуже важливо дбати про чисто*ту рук і свого тіла. Руки завжди повинні бути чистими.
М и й д о д і р. Мої любі малята, запрошую до моєї Країну Чистоти, щоб вимити бруд, який принесла нам муха.
(Лунає музика. Йдемо до умивальної кімнати.)
Вихователька . Дорогі мої малята, мийте руки і лице! (Діти миють руки.)
Водичко, водичко, умий моє личко.
Мийдодір
Дорогі моїмалята,дуже вас я всіх прошу:
Мийтесь часто, дуже часто — я бруднуль не потерплю!
А тепер пограймо в гру. (Дидактична гра
«Що нам допоможе бути чистими, охайними»)
В ихователька
Де охайно, чисто всюди там ніколи мух не буде.
Воду й мило не забудьте та здорові усі будьте!
ЗАНЯТТЯ В М0Л0ДШ1Й ГРУПІ
Тема. Чистота потрібна всім
Мета: удосконалити і закріпити навички з особистої гігієни, санітарно-гігієнічні, культуры навички; привчати дітей до охайності; сприяти формуванню і вихованню позитивних якостей у дітей; викликати позитивні емоції.
Обладнання: таз із водою, дзеркало, гребінець, зубна паста і щіточка, склянка, Но*сова хустинка, фартух, рушник.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вихователька . Діти, до нас сьогодні прийшла гостя із казки. Вона дуже хоче познайомитись із вами. Живе вона далеко-дале*ко, в тридев’ятому царстві, у дрімучому лісі, в хатинці на курячих ніжках. Дуже рідко буває вона поміж людей, а от сьогодні вирішила до нас завітати. Ви вже здогадалися, що це за гостя? (Баба Яга) Молодці, діти! Тож давайте, запросимо її до нас. (Під оплески дітей вихователька заводить до групи переодягнену в костюм Баби Яги іншу виховательку. У неї неохайний одяг, розпатлане волосся, яке виглядає із-під хустки; руки і обличчя забруднені сажею; туфлі взуті не на ту ногу; в руках — мітла.)
Б а б а Я га. Доброго ранку вам, малята!
Д і т и. Доброго ранку!
Б а б а Я г а. Ой, які ви всі гарненькі і чистенькі! (Розглядає малят.) Давно я вже не була поміж людьми. Вже й не пам’ятаю, скільки років минуло з того часу, як Оленка з Іванком втекли від мене. Живу одна-однісінька. Сумно мені, от і прийшла до вас.
За цей час я доброю стала. Може, приймете мене в групу? Я вам казки розповідати буду.
В и х о в а т е л ь к а. Спершу загадку відгадай.
«Що завжди правду каже?»
Б а б а Я г а (звертається до дітей). Діти, а що це? Що завжди правду каже?
Д і т и. Дзеркало.
(Вихователь дає Бабі Язі дзеркало, і вона з усіх боків його розглядає.)
Б а б а Я га. Ой, хто це на мене дивиться?!
Та невже це я?!
В и х о в а т е л ь к а. Діти, що потрібно для того, щоб у Баби Яги був гарний вигляд?
Б а б а Я г а. Скажіть, скажіть. Що потрібно?
В и х о в а т е л ь к а. Правда, діти, ви ж знаєте, що потрібно зробити, щоб мати гарний вигляд і що для цього необхідне.
Д і т и. Вода і мило.
(Вихователь приносить для Баби Яги таз з водою, мило, рушник.)
Б а б а Я га (звертаючись до дітей). А це не страшно? (Пробує пальцем воду.) Я боюсь! (Діти пояснюють їй, як потрібно мити руки та обличчя за допомогою мила. Баба Яга вмивається, а вихователька в цей час нагадує дітям, що брудні руки, а також необрізані нігті — причина різних хвороб. Також про те, що руки потрібно мити з милом щоразу перед вживанням їжі, після гри на вулиці, після гри зі свійськими тваринами, після будь-якої праці, обов’язково після відвідування туалету.)
Б а б а Я г а. Ой, дивіться, діти, які в мене руки чисті стали. І з обличчя сажа відмилась.
Вихователька. Ще рано вам радіти, бабусю. А ну, діти, хто кмітливіший? Що ще необхідно порадити бабусі? Щіти підказують, які недоліки побачили.)
Вихователька. Чистота — запорука здоров’я. У всьому необхідно дотримуватися гігієни. (Вихователька показує всі атрибуте/, необхідні для цього. Діти розповідають, як потрібно всім цим користуватися; які пра*вила особистої гігієни вони засвоїли. Баба Яга під час бесіди з дітьми виправляє недоліки, на
які вони звернули її увагу.)
Вихователька. Давайте подаруємо бабусі те, що «зуби має і потилицю зубами дістає».
Те, що у кожного повинно бути особистим.
Баба Я га. А що це таке?
Діти. Гребінець.
(Вихователька зачісує Бабу Ягу; зав’язуе хустину і даруе Ш гребінця.)
Вихователька. Ще ми з дітьми подаруємо бабці гарний, новий фартушок. Прав*да, діти, як приємно бути для себе і для іншихчистим і охайним? Тепер це не страшна Баба
Яга, а гарна бабуся.
Баба Яга. Дякую вам, діти, за подарунки! Ох! Час мені вже йти, бо незабаром двері в мою казку зачиняться. А якщо ви будете чис*тенькими й розумними, то я до вас ще не раз навідаюсь, гостинців у фартушку принесу та й ще цікаві казки зі свого життя розповім. До побачення, малята! До нових зустрічей!
(Бере мітлу та йде.)
ЗАНЯТТЯ В М0Л0ДШ1Й ГРУПІ
Тема. Чарівні озерця
Мета: розкрити значення зору для сприйняття навколишнього світу; ознайомити дітей з елементарними правилами збереження зору; виховувати турботливе та дбайливе ставлення до очей.
Обладнання: люстерка для кожної дитини; сюжетні картинки; предметні картинки; овочевий салат.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Діти, а чи любите ви казки? Які? (Відповіді дітей.)
— Я вам зараз розповім казку про ведмедика Мишка.
Жила-була собі у лісі ведмежа сім’я: тато, мама і ведмедик Мишко. Ведмедик був дуже веселим, займався спортом, любив купатись у річці, збирати ягоди.
Та ось одного дня тато Ведмідь купив телевізор, і ведмедик Мишко став зовсім іншим. Цілий день він сидів біля телевізора та дивився всі телепередачі: і дорослі, і дитячі.
Дивився, дивився… і заболіла в нього голо*ва. Випив він ліки та ліг у ліжко, а телевізор дивитись не перестав. Вже й очі у нього заболіли, а він телевізор не вимикнув. Став Мишко зовсім блідий.
Добре, що тато з мамою повернулися додому. Вони вимкнули телевізор і вивели ведмежа на свіже повітря прогулятися. Вони повідомили синові, що він матиме змогу дивитись лише одну дитячу передачу кожного дня. Також, вони пояснили…
— А що вони пояснили, ви, діти, самі по*думайте і дайте відповідь. (Відповіді дітей: багато дивитися телевізор шкідливо для здоров’я, особливо для очей; дітям потрібно більше бувати на свіжому повітрі, рухатись, гратися з друзями тощо.)
— Добре, діти, а зараз я хочу з вами погратись. Ми будемо виконувати різні вправи, а Максимко буде називати наші дії. (Виконуються 2–3 вправи.)
— А тепер Максимко заплющить очі і назве наші наступні дії.
— Діти, а чому Максим не зміг назвати наші вправи із заплющеними очима?
(Діти самостійно роблять висновок: очі допомагають нам бачити.)
— Недарма, діти, про очі говорять: «Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать».
Візьміть, діти, свої люстерка і роздивіться свої очі: якого вони кольору, великі чи малі, круглі чи продовгуваті, веселі чи сумні.
— А по чому можна дізнатися про настрій людини: по волоссю, по очах, по вухах? (Відповіді дітей.)
— Звичайно, по очах. Очі — наші помічники. А щоб вони нам довше служили, були здорові, їх потрібно берегти. Природа потурбувалася про захист очей. Потече з чола піт — його зупинять брови. Вітер понесе в обличчя пил — його затримають вії. (Вихователь показує дітям приклад.) Якщо в око
потрапить порошинка — одразу потече сльоза, щоб швидше змити її.
Щоб очі відпочивали, для них можна робити спеціальну гімнастику.
1. Витягніть перед собою руку і виставить один пальчик; водіть пальцем по колу і слідкуйте за ним очима: спочатку — в одну сторону, а потім — в іншу.
2. Широко відкрийте очі, а потім щільно заплющить їх (5–6 разів).
3. Підведіть очі вгору, а потім опустіть їх додолу, голову не піднімайте (5–6 разів).
4. Закрийте очі й поведіть ними в один бік, а потім — в інший.
5. Покліпайте швидко очима.
6. Посидьте з заплющеними очима — нехай вони відпочинуть.
Дидактична гра «Добре — погано»
Вихователь показує дітям картинки і про*водить коротеньку бесіду за їх змістом.
• Дитина витирає брудними руками очі;
• дитина дивиться телевізор лежачи;
• хлопчик вмивається;
• хлопчик сипле піском в очі своїм товаришам;
• жінка дуже близько сидить біля екрана телевізора;
• дівчинка робить зарядку для очей.
— Діти, ви зрозуміли що добре для наших оченят, а що погано. Тож щоб наші очі добре бачили і не стомлювалися, їм потрібно… що?
(Відповіді дітей.)
— Молодці! Нам потрібні вітаміни. Щоб наші очі гарно бачили, ми повинні споживати вітаміни, які знаходяться в овочах і фрук*тах.
Дидактична гра «Відгадайте загадку» (морква, цибуля, капуста, яблука, абрикоси)
— А ще корисні речовини для очей є у вершковому маслі, печінці, яєчному жовтку, риб’ячому жирі, молоці та м’ясі. (Вихователь послідовно виставляє картинки із зображеннями цих продуктів.)
— І сьогодні я для здоров’я ваших оченят приготувала вітамінний салат. Прошу всіх до столу! Пригощайтеся та із здоров’ям вітайтеся, любі діти!
ЗАНЯТТЯ В МОЛОДШІЙ ГРУПІ
Тема. Овочі та фрукти — вітамінні продукти
Мета: вчити дітей розуміти, як вживання вітамінів впливає на здоров’я людини; закріпити знания про здоровий спосіб життя; виховувати у дітей бажання бути здоровими.
Обладнання: сюжетні картинки; шапочки овочів та фруктів; овочі й фрукти; картинки овочів та фруктів.
ХІДЗАНЯТТЯ
У гості до дітей приходить Карлсон. Він блідий і невеселий. Діти вітаються та пропонують йому погратися.
Карлсон . Ой, дітоньки, мені не до ігор.
Вихователька . А що сталося, Карл*соне?
Карлсон . Та щось мені зле, нічого не болить, але сили не маю. Настрій поганий.
Чого до вас зайшов? I сам не знаю...
Вихователька . Діти, як ви вважаете, чому Карлсон не мае ні настрою, ні сили?
(Відповіді дітей.)
Проводиться дидактична гра «Хлопчики-болійки і хлоп’ята-здоров’ятка». (Діти
за картинками визначають «болійок» та «здоров’яток».)
Вихователька . То хто ти, Карлсоне — «болійко» чи «здоров’ятко»?
Карлсон . Та я й сам не знаю! Що не «здоров’ятко», то це точно!
Вихователька . Діти, а що нам допомагае бути здоровими? (Відповіді дітей:ранкова гімнастика, прогулянка на свіжому повітрі, гігієна тіла, догляд за зубами, корисна, вітамінні їжа.)
Вихователька . Карлсоне, а що ти сьогодні вранці їв?
Карлсон . Як що! Ну звісно — варения й цукерки.
Вихователька . А на обід і вечерю, що ти будеш їсти?
Карлсон . Те ж саме! Хіба ви не знаете, що я — солодкоїжка?! Мені солодощі ніколи не набриднуть.
Вихователька . Я, Карлсоне, дума*ла вже лікаря викликати, щоб тебе лікувати, а тепер і сама зрозуміла твою хворобу.
Твоя їжа дуже одноманітна і в ній немає...
Діти, чого? (Відповіді дітей: вітамінів.)
Вихователька . Так, продуктів, в яких багато вітамінів.
Вітаміни додають нам сили, допомагають гарно бачити, чути, мислити і боротися із хво*робами. Вітамінів багато в овочах і фруктах. Зараз наші діти познайомлять тебе
з овочами і фруктами — вітамінними продук*тами.
Діти, давайте пограємо у гру «Вітамінчики, шикуйсь!» (Діти в шапочках овочів і фруктів розповідають вірші і стають в рядок.)
У кожній морквині
Повновітамінів.
I в капусті
Тежзавждиїхзнайдеш.
I в картоплі, і в квасолі
Вітамінів едоволі.
В грушах, яблуках, горіхах —
Вітаміни всім на втіху.
(Аналогічно — про бурячок, цибулю, часник, картоплю, сливу.)
Вихователька . Ці продукти, Карлсо*не, наші дітки їдять кожного дня, бо вони містять багато вітамінів, які допомагають малечі бути рухливими,веселими. Будеш ти їх споживати, то станет здоровенький.
А щоб наш Карлсон добре запам’ятав, ми йому відберемо овочі та фрукти — вітамінні продукти — і подаруємо, щоб він їх не забував та щоденно вживав.
Проводиться дидактична гра «Корисно —не дуже». (Діти відбирають картинки з вітамінними продуктами, а картинки із солодощами залишають.)
В и хо вате л ь ка
Вітаміни всі смачненькі,
I солодкі, і кисленькі.
Іжте, діти, їх охоче,
Кожен, хто коли захоче.
Щоб росли ви здоровенькі,
I красиві, й рум’яненькі.
Щоб росли міцними й дужими,
До хвороб були байдужими.
Вихователька пригощає дітей і Карлсона яблуками, грушами та морквою.
ЗАНЯТТЯ В СЕРЕДНІЙ ГРУПІ
«УМІЙТЕ ПОЧЕКАТИ»
Мета: учити дітей обдумувати і правильно знаходити вихід в екстремальних ситуаціях; розвивати в дітей вміння обґрунтовувати свої відповіді на основі раніше набутих знань; закріплювати знания про лікарські рослини та їх використання; поглиблювати у дітей виш*ня логічно мислити; удосконалювати зв’язну послідовну мову; виховувати обачність, обережність, слухняність.
Матеріал: елементи театру до казки К. Д. Ушинського «Умій почекати», дидактич*на гра «Ягоди лісу», дидактична гра «Що лікує ця трава», лабіринти «Вихід із лісу», іграшковий телефон.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вихователь . Діти, зараз ми з вами пограємо в гру «Добре — погано», в якій ми поговоримо про природні явища. Чи добре, чи погано те, що є сонце, вітер, вода, крига?
(Діти відповідають.)
— Із ваших відповідей можна зробити висновок, що природні явища є корисними, якщо їх помірно використовувати. А зараз хочу вам розповісти оповідання К. Д. Ушинського «Умій почекати».
Розповідь вихователя з елементами те*атру.
— Жили собі брат і сестра — Півник та Курочка. Побіг Півник у садок і почав клювати зеленесеньку смородину, а Курочка йому каже: «Не їж, Півнику, почекай поки смороди*
на достигне». Півник не послухав, клював та й клював, наклювався так, що насилу додому дійшов.
— «Ой, лишенько, допоможіть!» — кричить Півник.
В и х о в а т е л ь. Діти, а як можна допомогти Півнику? (Необхідно вкласти його в ліжко, напоїти чаєм із ромашки, можна зробити масаж животика, прикласти теплу грілку.)
— Але ж у лісі зустрічаються не тільки їстівні ягоди, а й отруйні! (Проводиться ди*дактична гра «Ягоди лісу» щодо класифікації їстівних та отруйних ягід.)
— От видужав Півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, зігрівся, спітнів і мерщій побіг до джерельця пити холодну воду. Курочка йому гукає: «Не пий, братику, почекай, поки
охолонеш».
Не послухався Півник, напився холодної води, і тут його почало лихоманити, насилу
Курочка його додому довела.
— Діти, що потрібно робити в такому випадку? (Вкласти в ліжко, напоїти чаем із малини, зробити компрес на горло.)
— А коли таке трапиться з дитиною, тоді що робити? (Викликати лікаря.)
(Проводиться дидактична вправа «Я викликаю лікаря». (Дитина телефонує, нази*вав прізвище, ім’я, вік, свою адресу та основні симптоми хвороби).)
— Чи можна дітям самостійно пити ліки?
Чому? (Відповіді дітей.)
— Поки хворів Півник, вже зима настала.
Видужав — і бачить, що річка льодом вкрилася. Захотілося Півнику на ковзанах покататися, а Курочка й каже йому: «Ой, почекай,
Півнику, дай річці зовсім замерзнути, лід ще дуже тонкий, провалитися можна».
— Знову не послухався Півник, одягнув ковзани і тільки став на лід, як провалився.
Почав кликати на допомогу.
— Як ви вважаете, як Курочка допомогла Півнику? А коли б така пригода трапилася з дитиною, якими б були ваші дії? (Обов’язково кликати на допомогу старших, розтерти
ноги, одягти сухий теплий одяг, напоїти горячим чаем.)
(Проводиться дидактична гра «Що лікує ця трава?»)
— Видужав Півник, коли вже настала весна. I знову пішов наш герой до лісу. Довго гуляв Півник та зайшов далеко, а знайти дороги назад не зміг. Тут Курочка пішла його шукати.
— Як ви гадаете, як Курочка знайшла Півника? (Голосно його кликала, запитувала пташок або звірят, просила лісових жителів допомогти відшукати свого братика.)
(Проводиться гра-лабіринт «Знайди вихід із лісу».)
— Діти, з сьогоднішньої бесіди ви зрозуміли, як необхідно поводитися, перш ніж щось зробити. Адже завжди обов’язково потрібно подумати про наслідки того чи іншого вчинка.

ПІЗНАЙТЕ СЕБЕ — ПІЗНАЄШ ІНШИХ
Мета: уточнити та узагальнити знания дітей про призначення очей, вух, рота, шкіри та системи травления; підвести до свідомого ставлення до свого організму; закріпити правила поводження з небезпечними предмета*ми; продовжувати допомагати дітям відкривати себе та свої можливості; зіставляти та порівнювати будову органів рослин, тварин та людського організму; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, уяву та фантазію; виховувати культурно-гігієнічні навички.
Матеріал: запис звуків, дидактична гра «Чиї це вушка?», дві картинки, хустинка, дві склянки з водою, дидактична гра «Відгадайте на смак», вправа «Прокладіть шлях нашій їжі».
ХіД заняття
— Діти, вчора я дістала нову касету, ввімкнула магнітофон, щоб послухати нові пісні. Але не зрозуміла, що це за пісня і хто її виконує. Можливо, ви мені допоможете це
з’ясувати. (Прослухати запис голосів тварин.)
— Що ви почули? (Відповіді дітей.)
— Звідки ви дізналися? (Відповіді дітей.)
(Звучить музика дощу.)
— Що ви можете розповісти про почуте?
(Відповіді дітей.)
— А чи у всіх однакові вушка?
(Проводиться дидактична гра «Чиї це вушка?» (Заєць, лисиця, вовк, білка, мишка, ведмідь, людина).)
— Звідки ви дізналися, що саме цим тваринам належать вушка, адже ми їхні пісеньки не чули?
— Що нам допомагає знайти господарів?
— А як допомагають нам наші очі, ми за* раз переконаємось.
(Проводиться експеримент «Що ти можеш розповісти про цю картинку» (одна дитина — із зав’язаними очима, інша — ні).)
— Висновок: людина, яка не бачить, може зовсім мало розповісти про те, що її оточує, вона сприймає лише на слух, відчуває шкірою (дотик сонячного тепла), але не може
бачити краси навколишньої природи, її розмаїття, кольорів. Все, що ми вперше бачимо, чуємо, ми запам’ятовуємо, відкладаємо ці знання в наш «розумний горщик». А коли ми
знову зустрічаємося з цими звуками чи пред*метами, ми їх пригадуємо, тут уже починає працювати думка у нашому «горщику». А як уміє працювати наш «розумний горщик», ми
з вами переконаємося, коли зробимо точковий масаж для вушок і очей.
(Діти роблять точковий масаж.)
Методика «Мозковий штурм»
— У кого очі рухомі і вміють обертатися?
(У жаби)
— У кого очі добре розрізняють предмети в темноті? (У соей, кішки, кажана)
— У кого багато очей? (У бабки, жука, метелика, бджоли)
— У кого очі на ріжках? (У равлика)
— Дівчинка прокинулася рано-вранці, прислухалася, а потім сказала мамі: «Мамо, сьогодні у дитсадочок я візьму парасольку, бо йде дощ».
Як вона дізналася, що йде дощ, якщо вона не вставала з ліжка? (Відповіді дітей.)
— Мама визирнула у вікно і сказала Юлі: «Одягайся тепліше, бо на вулиці сильний вітер».
Як про це дізналась мама, якщо вона не виходила з кімнати? (Відповіді дітей.)
Дослід із водою
— А тепер погляньте на ці склянки з во*дою. Що ви можете розповісти про цю воду?
(Відповіді дітей.)
(Проводиться дидактична гра «Ми про себе знаємо, ми про себе дбаємо» (збереження очей, вух, шкіри).)
— Якщо людина втратила зір або слух, вона ще може прожити, а без чого ми взагалі не можемо жити? (Відповіді дітей.)
— А харчуються лише люди, чи й інші живі істоти теж? Як саме харчуються рослини?
(Відповіді дітей.)
(Проводяться дидактичні enpaeu «Прокладіть шлях нашій їжі»; «Що для чого noтрібне» (язик, губи, зуби).)
— А тепер ми перевіримо, чи гарний вартовий наш язичок, чи відгадає він, що потрапило до нашого ротика.
(Проводиться дидактична гра «Відгадайте на смак».)
Діти читають вірші про частини тіла.

Алена345
30.12.2014, 14:44
Віршики і казки для вас, малюки!
КРИНИЧКА
За селом криничка є,
Джерело цілюще б'е,
I струмочок,
Якдзвіночок,
Кличе, манить, виграе.
Ясне сонечко зійде,
I струмочок заведе
Завжди зранку
Ту веснянку,
[До за нічїї складе.
До кринички я спішу.
Вітер шепче: шу-шу-шу.
Я веснянку
Доостанку
Геть усю перепишу.
КЛАДОЧКА
Через річку
Сонце йде.
Промінь
Кладочку
Кладе.
Я по кладочці
Піду,
На той берег
Перейду.
ПАЛЯНИЦІ
Заманулося синиці
Спекти пухкі паляниці.
Журавель приніс муки,
Чапля — солі два дрібки.
Качка тісто замісила,
Гускапічку натопила,
А сорока, звіснаріч,
Посадила хліб у піч.
Будуть у синиці
Гарні паляниці.
МАРИНК А
У садку мала Маринка
Залюбки
Квіти рве, співаедзвінко
Пісеньки.
Враз метелик, мов пірТнка,
Підлетів
— Почекай! — кричить Маринка.
Несхотів.
— Дожену, метелик, тебе.
Ось дивись
Волошкові крильця в небо
Піднялись.
Простягае ручки голі:
— Поверни!
А метелик вже на полі,
Дожени!
ЇЖАЧОК
Біля хати тихо ходить їжачок,
А на ньому — шубка з гострих колючок.
Ти до нього йдеш навшпиньки, крадькома.
Підкрадаешся тихесенько — дарма:
Заховае чорний носик у клубок
I лежить, неначе сірий колобок.
Колючки зачепиш гострі — затурчить,
Не чіпаєш — потуркоче й замовчить.
Відпусти його, не скубай колючки.
Може, ждуть його маленькі їжачки.
КОРОВИ
Корови спішать до хати
3 поля, з лугу, від ставка,
Щоб маленьким діткам дата
На вечерю молока.
Молоко свіженьке в хаті
П’ють малята залюбки
I ростуть такі ж завзяті
Йпрацьовиті, як батьки.
ГРИБОК
Грибок-пустун із лісу втік,
Сховався удіброві.
Кремезний пень його спіймав,
Насупив грізно брови.
Коріння-лапи розпустив,
Шовковою травою
Грибка за брилик прив’язав
I підморгнув бровою.
— А що? Попався, неборак?
Тепер сиди, небоже!
Росте-зростае гриб-грибок,
Втекти ж від пня не може.
Маршируємо із двору.
Миють роси лапки босі,
Каченята плосконосі
Ковиляють помаленьку,
Доганяють качку-неньку.
Дружно плюхнулись у воду —
Не шукають качки броду.
Річка брижами взялась,
I зарядка попалась.
ГРОЗОВА НІЧ
Уночі гроза сердито
Толочила в полі жито,
А громи без перестанку
Стугонілиаж до ранку,
Торохтіли, гуркотіли,
Стрілиз золота летіли.
Побіжуя вдень до гаю,
Стріл для лука назбираю.
Дощик
Лине хмарка гордовито,
Сіє дощик через сито,
Сіє дощик густо-густо
На картоплю, на капусту.
Вже листочки вмились чисто.
Краплі звисли, мов намисто.
Вже струмки біжать жвавіше.
Дощик бризнув веселіше.
Розсипає срібні бризки,
Виснуть з неба довгі низки.
Дмухнув вітер на хмаринку.
Дощ періщить без зупинку.
Посивілонавсібоки,
П’є коріння щедрі соки.
I радіють добрі люди:
Урожай багатий буде.
ЕТЮД
За день розімліла земля
Спочитилягла,
Під боки з м’якого гілля
Подушку взяла.
Кучері пишні землі
Вітерець розпліта,
Сон навіває в імлі,
Коли ше жита.
Вечір навколо коси
Розвів рукави,
Розсипав намисто зроси
У буйній траві.
Сплять життєдайні поля —
Тихо іди.
Спить трудівниця-земля —
Ії не буди.
У ФОТОАТЕЛЬЕ
— Дядю, нам одненьке фото,—
КажеЛарка в ателье.
— Знаю,— мовить дядя. — То-то,—
Підморгнувши, додає.
Розвернув стару триногу,
Щось підправив, підкрутив.
I по-змовницьки з-за рогу
Блиснув оком об’ектив.
— Ларко, вийми з рота пальчик,
Стань рівненько, не моргай.
Тут стрибне маленький зайчик,
Тидивися, непрогай.
Щось мигнуло.
— Все. Готово,—
Дядя весело прорік.
Піднялися в Парки брови:
— Деж той зайчик?
— Бувдазник!
ЛИС
Через поле, через ліс
До нори-світлиці
Біг щодуху хитрий лис
В ГОСТІ ДО ЛИСИЦІ.
Ой зрадіє лиска (страх!)
Й малі лисенята,
Заглядає
Вікнамвочі.
Пахнелітом,
Житнім квітом,
Урожаем,
Рідним краем.
Сонце сіло у ярку,
3 днем обнявся вечір.
Сни в казковому мішку
Ніч несе малечі.
За дзвінкий веселий сміх
Подаруеказку
I розв’яже в сні для всіх
Щастя цілу в’язку.
ОСІНЬ
У гаю загубилося літо,
I тумани блукають сумні...
Лиш лелека один гордовито
Походжає по голій стерні.
А над полем ключі журавлині
Вже несуть свое вічне «курли».
Пломеніе намисто в калині,
Де весною букети цвіли.
І берізки замріяно-ніжні
Вже придбали вбрання золоте,
Демонструють гілки білосніжні
Перед дубом, що поряд росте.
У повітрі чекання тривожне
Перших вісників злої зими.
Ії поступ, виття переможне
Незабаром почуемо ми.
ЖОВТЕНЬ
В лісі жовтень спочивав
В золотім віночку,
Другу-клену вишивав
Золотом сорочку.
А березі вже купив
Сукню золотисту,
На калинупочепив
Вогняне намисто.
Iкрасуються вони
В дорогих обновах
Ходить жовтень навмання
По садах, дібровах.
ЛИСТОПАД
Нестійкий листопад,
Наполоханий грозами,
Вбіг з вітрами й морозами
В потолочений сад.
I останне вбрання,
Ткане росами літніми,
Кольорамидосвітніми,
Рве під ноги коня.
Буйногривий рисак
Пронесе його вихорем,
А морози і віхоли
Загудутьу лісах.
ПЕРШИЙ СНІГ
Уночі вихрястий сніг
Подрімать на землю ліг
Та й заснув солодким сном
Біля хати за вікном.
Вранці глянув у вікно —
Сніг, неначе полотно,
Застелив І сад, ідвір.
Білизною вабить зір.
НОВОРІЧНЕ
Вже Новий рік, мов зореліт,
Летить на крилах мрій,
Несе планеті свій привіт
У торбі чарівній.
І юний внук, ісивийдід
Ведуть хвили нам лік.
Усім бажаеться як слід
Зустріти Новий рік.
Он Дніпро буду робітник
Виходить за поріг,
Уклінно просить Новий рік
На чай і на пиріг.
Усім бажае—щастя щоб
Лилося звідусіль...
Ось емільчинський хлібороб
Підносить хлібісіль,
I з льону вишитий рушник,
Щоб стерти піт з чола
Сідай, будь ласка. Новий рік,
До нашого стола.

Алена345
30.12.2014, 14:46
Заняття з основ безпеки життєдіяльності дітей у середній групі. Безпечна подорож до дерева Бажань
Т. В. Пушкар
Програмний зміст: закріпити поняття дітей про безпечні та небезпечні предмети, які оточують нас; розширити уявлення про те, як поводитись ыз речами та предметами, що колють або ріжуть; вчити бути уважними та обережними на вулиці, вдома, в природі; формувати розуміння наслідків необачної поведінки з предметами під час ігор, занять, усвідомлення того, що небезпека прихована не в самих предметах, а у невмілому, безвідповідальному користуванні ними; виховувати дбайливе ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, які оточують.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Діти, сьогодні у нас багато гостей. Давайте привітаємось.
Доброго ранку, доброго дня!
Все навкруг добрим хай буде щодня —
Дорослі і діти, звірята і квіти.
I ми раді зустрічі з вами щодня.
— Діти, погляньте, будь ласка, на вікно. Що за гостя до нас завітала?
3 ліса бджілка прилетіла, На віконце наше сіла. Бджілка до нас завітала, Щоб я вами достала. Бджілка ця — не проста — Ще й сюрприз нам принесла.
— Діти, хочете знати, що ж за сюрприз нам принесла бджілка? Тоді підходьте ближче й давайте послухаємо, що нам розповість наша гостя.
(Звучить магнітофонний запис.)
— Мої маленькі друзі, хлопчики й дівчатка! В моєму казковому лісі трапилось диво: зацвіло дерево Бажань. Я вас запрошую до себе в гості подивитися на це диво, але пам’ятайте, що дорогою до мого лісу, потрібно бути уважними й дуже обережними. В лісі можна заблукати, можна зустріти незнайомих тварин, які для свого захисту мають зуби, кігті, роги. В лісі бувають поламані дерева — не затримуйтесь біля них, бо вони можуть упасти. В лісі багато рослин та грибів, але серед них є й отруйні, пам’ятайте про це. Дорогою вам можуть зустрітись небезпечні речі, не підбирайте їх. Я знаю, що ви — розумні й слухняні діти. Ви знайдете безпечну дорогу до дерева Бажань.
Чекаю вас до себе в гості.
— Діти, яку чудову новину принесла нам бджілка! У вас є бажання? Тоді помандруємо до казкового лісу, і нехай дерево Бажань їх здійснить. Але необхідно пам’ятати про безпечну дорогу до лісу, про яку нам нагадувала бджілка. Ось подивіться сюди: я бачу дві стежинки: одна — червона, друга — зелена. Якою ж нам потрібно йти, як ви гадаєте?
— Ти, Наталко, вважаєш, що зеленою. А чому?
— Молодець, зелений колір — це той колір, серед якого і завдяки якому живе людина на землі. Зелений колір — це колір життя, колір безпеки. Тому ми з вами вирушаємо в дорогу зеленою стежкою.
(Звучить запис співу птахів, шуму лісу.)
— Ось, діти, ми потрапили до лісу, бо вибрали правильну стежинку. Послухайте, як з нами вітається казковий ліс. Але пам’ятайте, про що нам нагадувала бджілка: про небезпеку, що можемо зустріти в лісі. Зараз я це перевірю. Я буду показувати вам малюнки, а ви повинні подивитись на них, і якщо це безпечно, стати на зелений квадрат, а якщо небезпечно — на червоний квадрат. Зрозуміли?
— Дуже добре ви виконали це завдання! Ми можемо далі вирушати в дорогу.
— Ми прийшли з вами на галявину. Подивіться, діти, до нас тут хтось був і залишив цей кошик. Давайте подивимось, що в ньому знаходиться.
— Діти, візьміть кожен собі по предмету, поміркуйте, який це предмет: безпечний чи небезпечний, і покладіть у відерце відповідного кольору.
— Дякую вам за те, що гарно виконали це завдання.
Щоб уникнути біди,
Усе на місце поклади,
Ніж, виделку — у шухлядку.
Голки теж тримай в порядку.
Прибери зі столу шило,
Лихо щоб не наробило.
Заховай всі зайві речі —
Будеш ти завжди в безпеці.
— Ходімо далі до дерева Бажань.
— Погляньте діти, що я знайшла. Що це таке? На що схоже?
— Правильно, це — геометричні фігури. Але вони також не зовсім звичні, бо ми знаходимось у чарівному лісі,— на їхній зворотній стороні щось намальовано.

Я пропоную вам зробити безпечну й небезпечну квіточку. Безпечні предмети прив’язати до зеленого кола, а небезпечні — до червоного.
Будьте уважні, щоб правильно виконати завдання.
— Юлю, чому ти ножиці прив’язала до червоного кола?
— Сашко, а чому ти вважаєш, що ґудзик — це небезпечний предмет?
— Діти, вам сподобались квіти, які ми зробили?
Давайте їх залишимо в дарунок нашим лісовим друзям, щоб вони не забували про безпечні й небезпечні предмети. А нам потрібно йти далі.
— Діти, подивіться, я знайшла гарний конверт, а в ньому — цікаве завдання. Необхідно з частин скласти картинку і подивитись, хто вчиняє правильно, а хто — ні.
(Діти виконують завдання.)
— А зараз я пропоную всім підійти до столів і викласти з предметів, що там лежить, те, що ми можемо зустріти дорогою до дерева Бажань.
(Діти індивідуально виконують завдання.)
— Молодці, як багато ви зробили різних предметів! Нарешті ми дійшли до дерева Бажань. Ось про яке диво розповідала нам бджілка. На дереві бажань виросли цукерки, які потрібно з’їсти — і ваше бажання здійсниться. Можна, я першою загадаю бажання? Я бажаю, щоб всі діти й дорослі завжди були здорові. А тепер ви, діти, зривайте по цукерці та загадуйте свої бажання.
— А тепер давайте запросимо до нашого дерева Бажань і наших гостей, щоб їхні бажання здійснилися.
— Діти, чи сподобалась вам наша подорож? Тепер повертаємось до нашого дитячого садочка.

Алена345
30.12.2014, 14:52
Пальчикові ігри та вправи в режимі дня різних вікових груп
О. В. Васильєва
Працюючи багато років у дошкільному закладі, я звернула увагу на те, що майже всі знання, вміння і навички дитина отримує через практичні дії з предметами, через ігри з ними, тобто використовуючи руку. Але вправ щодо тренування руки, підготовки її до різних видів діяльності майже немає.
На практиці ми зустрічаємось із тим, що в процесі малювання, ліплення, аплікації, а пізніше — і підготовки до письма, дитина втомлюється, втомлюються її руки, пальці. Із цього можна зробити висновок, що руку дитини потрібно тренувати, вправляти, готувати до різних видів діяльності. Адже на музичному занятті перед співом обов’язковим є розспівування. Чому ж перед заняттями із зображувальної діяльності та письма ми не розробляємо руку і пальці?
Ось тому я і вважаю доцільним використовувати пальчикові ігри та вправи як перед заняттям, так і протягом нього.
Пальчикові вправи та ігри можуть займати різне місце в режимі дня дитини і виконувати різну роль.
У ранньому віці ці ігри використовуються як окремі заняття або як частина заняття та проводяться індивідуально або з підгрупою дітей.
У дошкільному віці ці ігри доцільно проводити з дітьми саме перед заняттями з письма, малювання, аплікації або ліплення. Вони — ніби маленька розминка, гімнастика перед важкою працею. А ще доцільно використовувати їх посеред заняття як фізкультхвилинку, щоб руки і пальці відпочили, розслабились від напруженої праці.
Ігри із сірниками, паличками, вірьовочками, фантами, камінцями та ґудзиками можна проводити у вільний час як в групі, так і на прогулянці. Діти в них грають індивідуально, підгрупами, командами. На прогулянці можна проводити змагання, ігри-естафети з цими предметами.
Малювання мотузочкою, долонею, пальчиком можуть проводитись як ціле заняття, його частина, а також індивідуально як розвага з дітьми.
Аплікація, де рука є як лекалом, оригамі можуть проводитись як заняття і як індивідуальна робота з самостійної художньої діяльності.
Різні види графічних диктантів проводяться як частина заняття або як індивідуальна робота у вільний час.
Театр «Ручних тіней» і пальчикові вистави можна готувати з дітьми під час самостійної художньої діяльності. Малята можуть показувати їх як розваги своїм одноліткам або молодшим дітям.
Таким чином, пальчикові ігри і вправи та пов’язані із ними різні види діяльності повинні посісти чільне місце в режимі дня дошкільників.
ЗАНЯТТЯ ДЛЯ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАНЯТТЯ1. ВИВЧЕННЯ ПОТІШКИ «ПАЛЬЧИК-ПАЛЬЧИК»
Програмовий зміст: вивчити потішку, вчити дітей повторювати її за вихователем, розуміти і пояснювати дії, обіграти потішку з рукавичкою; розвивати мовлення, пам’ять; викликати в дітей цікавість, позитивні емоції.
Матеріал: рукавичка з наклеєним обличчям на кожному пальчику.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, подивіться, яка цікава рукавичка в мене є. Давайте розглянемо, хто зображений на кожному пальчику. Всі пальчики — братики, бо вони знаходяться на одній руці. А зараз я розповім вам потішку про пальчик. (Вихователь одягає на долоню рукавичку і розповідає дітям потішку «Пальчик — пальчик».)
— Діти, а тепер ви розкажіть потішку про мої пальчики.
(Вихователь підносить долоню в рукавичці до кожної дитини і разом із нею розповідає потішку.)
На наступних заняттях можна кожному пальчику приготувати подарунок і обіграти його. Тому, хто ходив в ліс — кошик; тому, що варив борщ,— овочі; тому, що кашку коштував,— ложку; тому, що заспівав,— сопілку.
ЗАНЯТТЯ 2. ВИВЧЕННЯ ВІРШИКА «ДОЩИК», МАЛЮВАННЯ ДОЩИКА ПАЛЬЦЕМ
Програмовий зміст: закріпити знання дітей про те, що восени йде дощ, а коли він йде, не гуляють, щоб не промочити ніжки; вчити дітей запам’ятовувати і показувати ручками невеликий віршик, малювати дощик пальцем; розвивати пам’ять, увагу, виховувати охайність.
Матеріал: картинка про осінній дощ, папір, блакитна фарба.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, погляньте на цю картинку. Що на ній намальовано? Так, йде дощик, діти поховались і ніхто не грається.
А чому під час дощу діти не граються?
— Так, можна промочити ноги і захворіти.
Малята, приготуйте долоньки та покажіть, як крапає дощик.
Діти пальчиком торкаються долоньки і говорять: «Крап! Крап! Крап!»
— А зараз ми розкажемо й покажемо віршик «Дощик» {див. додаток).
Малюки разом із вихователем розповідають вірш та показують пальчиком.
— Молодці, дітки! А тепер наш пальчик хоче намалювати дощик. Вмочіть його у фарбу і покажіть на аркушику, як крапае дощик.
(Діти малюють пальчиком дощик та одночасно читають вірш.)
Наприкінці заняття вихователь хвалить їхні малюнки і витирає дітям пальчики серветкою.
ЗАНЯТТЯ 3. ВИВЧЕННЯ П0ТІШКИ «СОРОКА-ВОРОНА»
Програмовий зміст: вчити дітей промовляти і запам’ятовувати потішку, розуміти її зміст; розвивати пам’ять, увагу, цікавість; виховувати дбайливе ставлення до книжки.
Матеріал: опудало сороки, книжка «Сорока-ворона».
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, подивіться, хто це прилетів до нас на віконце? Це — сорока.
(Вихователь із дітьми розглядає зовнішній вигляд пташки.)
— А що це вона тримає у дзьобі? Яка гарна книжка! Давайте й розглянемо і прочитаємо.
(Вихователь разом із дітьми розглядає ілюстрації до потішки «Сорока-ворона».)
— А тепер, малята, приготуйте долоньку, ми розповімо сороці потішку про неї.
(Діти разом із вихователем розповідають потішку і показують її на долонці...)
— А хто хоче сам розповісти сороці віршик?
(Сорока підлітає до кожної дитини, яка розповідає їй віршик.)
— Молодці, малята, сороці сподобалось, який віршик ви про неї знаєте. А тепер вона полетить в гості до інших діток.
ЗАНЯТТЯ 4. ВИВЧЕННЯ ЛІЧИЛКИ «РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧОТИРИ, П'ЯТЬ — ВИЙШОВ ЗАЙЧИК ПОГУЛЯТЬ...»
Програмовий зміст: вчити дітей запам’ятовувати і розуміти лічилку; закріпити знання про зайчика, його зовнішній вигляд, поведінку; розвивати пам’ять, увагу; викликати зацікавленість до вивчення лічилок.
Матеріал: ялинки, костюм зайчика.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, подивіться, який гарний ліс навколо нас, які ялинки в ньому ростуть! Діти, а хто живе в лісі? Яких тварин ви знаєте?
— А ось в мене є костюм зайчика. Які в зайчика вушка? Який хвостик? Що їсть зайчик?
— Малята, вас багато, а костюм у нас один. Щоб обрати, хто буде зайчиком, ми вивчимо лічилку. Ось послухайте її, можете допомагати мені і лічити свої пальчики.
(Вихователь кілька раз промовляє лічилку та показує на пальчиках.)
— А тепер, діти, за допомогою лічилки ми оберемо зайчика.
(Зайчик, якого обрали, під легку музику скаче навколо ялинок.)
Лічилку повторюють кілька разів, обираючи нового зайчика.
ЗАНЯТТЯ 5. РОЗПОВІДЬ ПРО ВЕДМЕДИКА, МАЛЮВАННЯ НА ТЕМУ «ВЕДМЕДИК ІДЕ ПО ЛІСУ»
Програмовий зміст: закріпити знання дітей про ведмедика, його зовнішній вигляд, що він любить; вчити малювати кулачком сліди ведмедика; повторити вірші та ігри про нього; розвивати почуття ритму, увагу; виховувати співчуття до хворого, естетичний смак.
Матеріал: іграшковий ведмедик, баночка з медом, заготовки з намальованими ялинками, коричнева фарба, підкладинки, серветки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, подивіться, який ведмедик до нас завітав. Але в нього забинтована лапка. Що з ним трапилось?
(Діти розповідають вірш I. Не ходи «Ведмедик Мишка». Вихователь пропонує полікувати ведмедика, запитує, що він любить. Малята пригощають ведмедика медом, I він виліковується.)
— А тепер ведмедик хоче показати, як він вміє ходити.
Під музику ведмедик ходить по кімнаті.
— Малята, давайте намалюємо, як ведмедик іде по лісу.
(Діти зворотною стороною кулачка малюють сліди ведмедика під музику М. Фріда «Ведмідь».)
— Молодці, малята, ведмедику так сподобались ваші малюнки, що він хоче на прощання пограти з вами в гру.
(Діти граються в гру «Діти і ведмідь».)
ЗАНЯТТЯ б. НАВІЩ0 НАМ РУЧКИ?
Програмовий зміст: закріпити знання дітей про призначення рук (вмиваємось, одягаємось, малюємо I т. д.); закріпити знання потішок, віршиків, вміння малювати пальчиком, долонею; розвивати пам’ять, уяву; виховувати естетичний смак, охайність.
Матеріал: іграшковий колобок, папір, фарби, підкладинки, серветки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, я сьогодні йшла до дитячого садочка і зустріла по дорозі Колобка. Він завітав до нас на заняття. Давайте його розглянемо, який він кругленький, гарненький, яка гарна в нього хусточка, які маленькі ніжки.
— Колобочку, а де твої ручки?
— А для чого вони мені?
— Колобочку, ти що, не знаєш, для чого потрібні ручки? Малята, розкажіть Колобкові, що ви робите своїми руками.
(Діти розповідають.)
— Ось поглянь, Колобочку, наші ручки вміють умиватись.
(Діти розповідають потішку «Хлюп-хлюп, водиченько» I показують її.)
— А ще наші ручки покажуть тобі, Колобочку, як пекти хлібчик. (Потішка «Печупечу хлібчик»)
— А ти знаєш, Колобочку, як наші ручки вміють гратись. Ось подивись, яку гру ми знаємо. (Гра «Кулачки й долоньки» — див. додаток)
— А наші малята ще покажуть і розкажуть тобі віршики про наші ручки та пальчики.
(Діти розповідають і показують вірш «У бабусі Фросі») {див. додаток).
— Малята, а хто з вас може розказати та показати Колобкові ще віршики про ручки?
(Діти розповідають вірші й потішки.)
— Колобочку, ще ми з малятами хочемо показати тобі, як наші ручки вміють малювати. Щоб тобі і твоїм друзям не було сумно, ми намалюємо вам намисто та подаруємо.
(Діти підходять до столиків і рівною фарбою малюють пальчиками та долонями намисто. Вихователь стежить, щоб діти працювали охайно, витирали пальці після кожної фарби.)
Колобок. Тепер, малята, я бачу, що руки справді потрібні. Де мені їх взяти?
— А ти заплющуй очі, ми скажемо чарівні слова,— і вони виростуть.
(Діти говорять слова: «Пальчики-крючки, виростіть у Колобка ручки».)
Колобок відкриває очі, бачить ручки, дякує дітям і прощається з ними.
ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
К0МБІН0ВАНЕ ЗАНЯТТЯ 3 АПЛІКАЦІІ I ДЕКОРАТИВНОГО МАЛЮВАННЯ НА ТЕМУ «ФАРТУШОК ДЛЯ ЛЯЛЬКИ»
Програмовий зміст: вчити дітей робити фартушок, використовуючи долоню як лекало; вчити прикрашати коробку елементами декоративного малювання, розміщувати їх по всьому фартушку; закріпити вміння різати ножицями по контуру в різних напрямах; розвивати уяву, фантазію, творчість; виховувати естетичний смак, охайність.
Матеріал: аркуші кольорового паперу, простий олівець, пензлик, набір гуашевих фарб, ножиці, підкладинка, баночки з водою, серветки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, сьогодні ми для наших ляльок зробимо українські фартушки. Але робитимемо їх, використовуючи долоню.
(Вихователь показує, як покласти долоню на аркуш паперу, обвести її, щоб вийшов фартушок цікавої форми. Мізинчик і великий палець відвести в сторони — це зав’язки. Обвести долоню і вирізати фартушок.)
Діти виконують роботу, а вихователь показує, як можна зробити фартушок різної форми, розчепіривши або з’єднавши пальці.
— Малята, подивіться, які гарні і незвичні фартушки у вас вийшли, а тепер прикрасьте їх українським узором. Ми вже розглядали різні види фартушків, тому узор ви оберете самі.
(Діти самостійно прикрашають свої фартушки. Вихователь може нагадати, які українські декоративні елементи можна використати.)
Підсумок заняття.
ЗАНЯТТЯ 3 ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ МАЛЮВАННЯ НА ТЕМУ «ВЕРНІСАЖ»
Програмовий зміст: дати дітям поняття, що таке вернісаж, ознайомити їх із різними видами народно-прикладного мистецтва: макраме, витинанками, роботами з соломки, з нитки; познайомити дітей із нетрадиційними видами малювання (малювання пальчиком, долонею, кляксографія, малювання воском, зібганим папером, крейдою на леноліумі, водяний друк, друк травою, листям, гротаж, малювання кольоровим пластиліном); розвивати естетичний смак, вміння описувати картини; закріпити властивості фарб, вміння ними користуватись; виховувати охайність і самостійність в роботі; розвивати уяву, естетичний смак.
Матеріал: вернісаж із картин-витинанок, роботи з соломки, з ниток, картини з тканини, папір, леноліум, воскові свічки, різні фарби, засушене листя і трава, кольоровий пластилін, крейда, пензлики, серветки, підкладинки, банки з водою, зразки для водяного друку.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Діти, ви знаєте що таке вернісаж? Так,— це виставка картин.
А чим пишуть картини? Правильно, картини можна писати фарбами, олівцями, тушшю. Але можна робити картини і незвичним шляхом. Зараз ми підемо на незвичний вернісаж, і ви побачите, які бувають картини.
(У групі розвішані різні види картин.)
— Діти, подивіться, з чого зроблені ці картини? Так, вони виконані з соломки, а рамка — з макраме. Давайте уважніше розглянемо, що на них зображено.
(Діти розглядають і описують картини з соломки, йдуть далі до іншої групи картин.)
— Діти, розгляньте уважно ці картини, з чого вони зроблені? Так, це витинанки. Вони вирізуються з паперу зігнутого навпіл, або кілька раз. На Україні дуже люблять витинанки, ними прикрашають столи, полиці, шафи, будинки.
Давайте уважно розглянемо, що на них зображено.
— А тепер, малята, підійдемо до іншої групи картин. Подивіться, з чого вони зроблені? Ці картини зроблені з різних клаптиків тканини. Це — аплікація з тканини.
(Діти розглядають і описують ці картини.)
— Діти, підійдіть і розгляньте цю трупу картин. З чого вони зроблені? Ці картини зроблені з ниток. Одні картини викладені з нарізаних ниток, інші викладені мотузочкою, а ці квіти теж зроблені з ниток.
(Діти розглядають і ці картини.)
— Ми здійснили екскурсію на вернісаж картин, які виконали вихователі і діти з нашого дитячого садка. Тепер ви бачите, що виконати картину можна різним способом і з різноманітного матеріалу. А зараз ми зробимо свій вернісаж, намалюємо картини, але не пензликом та олівцями, а різними цікавими способами. Давайте пригадаємо, як можна виконати малюнок без пензлика і олівця, чим ще можна малювати?
— Так, правильно, малювати можна пальцем, долонею, кулачком, свічкою, крейдою, мотузкою, продряпувати малюнок, робити його з клякси, малювати пластиліном, зібганим папером, друкувати малюнок на мокрий папір, друкувати травою і листям. Кожен із вас продумає, як і що він хоче малювати, обере собі той столик, де є все для виконання роботи.
(Вихователь показує дітям столи, де розміщений матеріал для різних видів малювання. Діти обирають собі вид малювання і виконують роботу.)
(Вихователь нагадує, що деталі можна домалювати пензликом.)
Після закінчення роботи діти уважно розглядають свої малюнки, розповідають про них.
— Діти, подивіться який незвичний вернісаж вийшов із ваших робіт. Коли вони підсохнуть, ми оформимо ними хол, щоб було приємно батькам і гостям нашої групи.

Алена345
30.12.2014, 14:53
ЗАНЯТТЯ ЩОДО КОНСТРУЮВАННЯ 3 ПАПЕРУ I АПЛІКАЦІІ НА ТЕМУ «АЛЬБОМ-ДОЛОНЬКА»
Програмовий зміст: вчити дітей за допомогою долоні, лекала робити листочки для альбому з паперу, складеного навпіл; закріпити вміння вирізати ножицями по контуру, в різних напрямах, прикрашати виріб аплікацією; розвивати окомір, самостійність, уяву; виховувати охайність, естетичний смак.
Матеріал: аркуші кольорового і білого паперу, простий олівець, ножиці, пензлики, підкладинки, клей.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, незабаром — Новорічне свято. Давайте виготовимо цікаві подарунки для малюків. Це буде щось таке, що ми зможемо зробити власними руками. Всі діти дуже люблять малювати. Давайте зробимо малюкам альбоми для малювання, але не звичайні, а альбоми-долоньки. В них кожен листочок буде схожим на дитячу долоньку. Подивіться, який альбомчик зробила я. Подобається? Такі ж самі можете зробити і ви.
(Вихователь пояснює хід виконання роботи.)
— Складаємо аркуш паперу навпіл, і ще раз навпіл. До зігнутого краю прикладаємо долоню та обводимо її олівцем. Потім вирізаємо по контуру. Вставляємо листочок в листочок — і вже вийшов альбом на чотири сторінки.
Так само робимо обкладинку, але з кольорового паперу.
(Під час виконання роботи вихователь звертає увагу дітей на те, що форма листочків залежить від того, як розчепірені пальці.)
— Малята, щоб наші альбоми були красившими і сподобались малюкам, ми прикрасимо обкладинки узорами. Це можуть бути кружечки, квіточки, різні узори, навіть картинки з фантиків чи листівок.
Після закінчення роботи — підсумок заняття.
ЗАНЯТТЯ 3 МАЛЮВАННЯ НА ТЕМУ «ПРО ТІТ0ЧКУ-ЩІТ0ЧКУ»
Програмовий зміст: продовжити знайомити дітей з аквареллю та її властивостями (прозорість, змінюваність відтінків залежно від води); закріпити вміння малювати дерева і кущі за уявою, передавати це у малюнку; вчити дітей відчувати й розрізняти тональні переходи; під час малювання використовувати спосіб роботи по-вогкому; закріпити вишня малювали пензлем, поролоном, долонею, пальцем; розвивати сприймання краси форми, виховувати відчуття кольорів, розвивати творчість, уяву, вміння описувати уявний образ, фантазувати.
Матеріал: Тіточка-щіточка, папір, акварельні фарби, пензлики, поролон, серветки, підкладинки, баночки з водою, підставки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, до нас у гості завітала Тіточка-щіточка. Подивіться, яка вона гарна, велика. Але в неї трапилась неприємність. Вона намалювала красиве, гарне небо, щоб всім було весело і радісно, але Змій-чаклун забрав її малюнок.
Не сумуй, Тіточко-щіточко, ми з малятами намалюємо тобі багато малюнків на фоні неба.
Діти, а яке буває небо?
— Яким кольором малюють нічне небо, ясне небо, похмуре?
— Які фарби знаходяться перед вами? Що люблять акварельні фарби? Як зробити їх світлішими, темнішими? Що зробити для того, щоб вони краще зливалися?
— А зараз, Тіточко-щіточко, наші малята намалюють тобі різні картинки неба. Спочатку ми змочимо папір поролоном, а потім зліва направо нанесемо фарбу.
(Під час виконання роботи дітьми підказати їм, що на небі можуть бути сонячні промінчики, для цього необхідно нанести жовту або оранжеву фарбу.)
— Малята, нехай наші картинки підсохнуть, а ви підійдіть до мене. Тіточка-щіточка дуже переживає, що вона завітала до нас, а її художник залишився без пензлика. Чим він зможе намалювати картину?
Правильно, малята, малювати можна і поролоном, і долонею, і пальцем, і зібганим папером, і ватою, й іншими речами.
— А зараз ми з вами розкажемо та покажемо нашій гості зимову казку.
(Діти розповідають вірш про зиму і виконують відповідні рухи.)
— Уявіть, діти, що ми з вами — не просто малюки, а різні зимові деревця. Всі вони взимку сплять, і їм сняться чудові сни.
Які вам сни сняться, зимові деревця? Розкажіть Тіточці-щіточці!
(Діти розповідають, що їм сниться, і Тіточка-щіточка пропонує намалювати їм свої сни.) Роботу можна виконувати різними способами: пензликом, долонею, пальцем, поролоном.
(Під часу роботи вихователь звертає увагу, що картини із зображенням природи називаються пейзажем.)
Після закінчення роботи Тіточка-щіточка розглядає малюнки і хвалить дітей.
ЗАНЯТТЯ 3 ГРАМОТИ ВИКОРИСТАННЯМ ВИКЛАДАННЯ ПАЛИЧКАМИ
Програмовий зміст: закріпити вміння дітей ділити слова на склади, визначати місце звука в слові, складати речення за схемою, робити звуковий аналіз слів, знаходити знайомі букви, вправляти дітей в читанні; викладати з паличок прості слова, літери; розвивати мислення, кмітливість, вміння співпереживати за друзів.
Матеріал: написана загадка, паровоз із вагончиками, картки і фішки для звукового аналізу, схеми речень, предметні картинки, палички, ігри «Підберіть цифру», «Звукове лото», «Зберіть квітку», «Підберіть букву», «Викладіть слово», «Вийди, вийди, сонечко».
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, ви вже так підросли, знаєте грамоту, вмієте читати. Прочитайте мою загадку. (У полі драбина лежить, по ній кінь біжить.)
— Так, це поїзд. Подивіться, він до нас приїхав. Але це незвичайний поїзд, він привіз нам різні ігри з грамоти. Давайте в них пограємось. Щоб було цікавіше, я поділю вас на дві команди. Яка команда першою виконає завдання, отримає фішку. Виграє та команда, в якої буде більше фішок. А тепер починаємо змагання.
Завдання перше.
— Відкрийте коробочки з фішками. Перша команда викладе слово вагон, а друга — рельси.
Завдання друге.
— Подивіться, малята, які картки привіз нам поїзд. Як ви вважаєте, що тут написано? Що ви можете сказати про речення? З чого воно складається? А зараз ми пограємось у гру «Чия команда придумає більше речень». За кожне речення команда отримає фішку.
Діти складають речення за схемами (з 2, 3, 4 слів).
Завдання третє.
— Малята, наші вагончики пронумеровані. Ви знаєте, що слова діляться на склади. Зараз ми перевіримо ваші знання. Візьміть картинки, поділіть їх на склади. Скільки в слові складів, такий і номер вагончика.
(Діти розкладають картинки по вагончикам.)
Завдання четверте.
— А зараз для закріплення знань про склади ми пограємось у гру «Підберіть цифру», кожній команді — своє завдання. Одній команді — картинки і цифри, іншій — смужки з кількома картинками та цифрами.
Завдання п’яте.
— Малята, а зараз ми перевіримо, чи можете ви знаходити картинки з потрібним звуком. Одна команда грається в гру «Звукове лото», а інша — у гру «Зберіть квітку».
Завдання шосте.
— А тепер ми перевіримо, як ви знаєте букви, вмієте їх знаходити, читати та викладати з паличок. Ми пограємось у гру «Підберіть букву». Тим, хто вміє читати і писати, потрібно викласти з паличок слово або викласти букву і вставити її на пропущене місце. Тим дітям, які ще погано читають, необхідно знайти картинку з буквою та поставити її в смужку.
— А тепер ми порахуємо фішки і дізнаємося, яка команда виграла.
КОМПЛЕКСНЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ «ЇЖАЧКИ»
Програмовий зміст: закріпити знання дітей про те, як їжаки готуються до зими; закріпити лічбу в межах 5; вчити порівнювати множини, повторити цифри, прийомом з’єднання крапочок по порядку, щоб вийшла фігура; повторити геометричні фігури; закріпити вміння декламувати вірші; розвивати уяву, пам’ять, мислення, виховувати допитливість.
Матеріал: ялинки, гриби, їжаки, картинки з предметами різної геометричної форми, листочки з крапочками, олівці.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, ми прийшли до казкового лісу. Яка зараз пора року? Покажемо і розкажемо вірш про осінь.
А подивіться-но під ялинки, що ви там бачите? Хто розповість вірші про гриби та їжачка?
— Малята, послухайте загадку.
Два веселі-їжачки
Принесли собі гриби.
По два грибочки кожен має,
Скільки разом?
Хто з вас знає?
(Вихователь викладає картки — їжаків I гриби, а діти порівнюють їхню кількість.)
— А зараз ми пограємо в гру «Покажіть цифру» (лічба за участю різних аналізаторів).
— Діти, які незвичні гриби ростуть під ялинками? Якої форми їхні віконечка?
(Діти граються в гру «Знайдіть свій будиночок» (геометричні фігури).)
— Малята, їжачки приготували собі на зиму запаси. А що це таке, ви дізнаєтесь, коли з’єднаєте крапочки по порядку.
(Діти з’єднують крапочки та отримують гриби і морквинки.) Підсумок заняття.
ФРАГМЕНТ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ «OCIНЬ»
Програмовий зміст: закріпити знання дітей про осінні явища, збір урожаю, вчити дітей відгадувати загадки про овочі і фрукти, з’ясовувати, з якого дерева листочок, виконувати завдання з ТРВЗ, домальовувати геометричні фігури, створюючи різні персонаж! та образи; вчити дітей виявляти різний емоційний стан під час декламування віршів; розвивати фантазію, уяву, логічне мислення; виховувати позитивні емоції.
Матеріал: листя з різних дерев, муляжі овочів і фруктів, піктограми настрою, заготовки з намальованими геометричними фігурами.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Малята, подув сильний вітер. Він розкидав не лише листя з дерев, а й намальовані геометричні фігури.
(Вихователь із дітьми розглядає і називає фігури.)
— Малята, якісь вони в нас невеселі, сумні. А в нас такий радісний настрій!
Давайте «оживимо» наші фігури, домалюємо їх, щоб вони стали на щось схожі.
(Дітям дають олівці або фломастери і вони домальовують геометричні фігури так, щоб вийшли цікаві фігурки. Потім всією групою розглядають та описують, що в кого вийшло.)
ДОДАТОК
СЛОВЕСНІ ІГРИ ДЛЯ ПАЛЬЧИКІВ
РАНОК
Ранок настав, Сонечко підняв.
Долоні схрещені, пальці розчепірені, як «сонечко».
Гей, братик Митю, Розбуди сусідів!
Кулак зжатий, великий палець робить колові рухи.
Вставай, Велетень!
Щиголь по великому пальцю.
Вставай, Указка!
Вставай, Середняк!
Вставай, Сирітка!
Вставай, Мізинчик — Манюнька.
Вставай, вся долонько!
Всі пальчики прокинулись І швидко роздвинулись.
Щиголь по вказівному пальцю. Щиголь по середньому пальцю. Щиголь по безіменному пальцю. Щиголь по мізинчику. Щиголь по долоні.
Руки вгору, пальці витягуються і рухаються.

ЗАНЯТТЯ 3 ПИСЬМА НА ТЕМУ «ПОСУД»
Програмовий зміст: вчити дітей малювати візерунок із хвилястих і прямих ліній, розміщуючи їх між клітинками; не виходячи за їх межі, вчити малювати дуги, з’єднувати їх, щоб вийшов посуд; розвивати окомір, дрібні м’язи руки; виховувати старанність, охайність.
Матеріал: зошит у клітинку, ручка, зразки посуду.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Діти, сьогодні ми продовжимо вчитись писати в зошиті. Ми будемо малювати різний посуд на аркуші в клітинку. Щоб вийшов гарний посуд, клітинки з’єднаємо дугами. Ось розгляньте, який цікавий і красивий посуд можна намалювати по клітинках! А перед початком роботи розімнемо наші пальчики, виконаємо вправу «Ранок» {див. додаток). Починайте роботу.
(Під час виконання роботи вихователь звертає увагу, що дугу можна малювати в різних напрямах, головне — не виходити за клітинки, щоб малюнок був охайний. Кожна дитина обирає собі посуд за зразком, а може придумати щось своє.)
Підсумок заняття.
ДОЩИК
Крап! Крап! Крап!
Дощик, дощик,
Крап, крап, крап!
Мокрі всі доріжки.
Нам не можна йти гулять,
Бо промочим ніжки.
Крап! Крап! Крап!
Раз, два, три, чотири, п’ять —
Вийшов зайчик погулять.
Як нам бути, що зробити?
Треба зайчика зловити.
Будем знову рахувать:
Раз, два, три, чотири, п’ять.
КУЛАЧКИ Й ДОЛОНЬКИ
В кожного, друзі, є дві руки,
Стукнуть один об один кулачки:
Стук-стук, стук-стук,
Стук-стук, стук-стук!
Ну, і долоньки не відстають,
Весело й дружно ладоньки б’ють:
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп!
Б’ють скоріше кулачки,
Так уже стараються:
Стук-стук-стук, стук-стук-стук,
Стук-стук-стук, стук-стук-стук!
I долоні залюбки
Хлопають, мов граються:
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп,
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп!
Кулачки сердито й лунко
Дужче бити стали:
Стук та стук, стук та стук,
Стук та стук, стук та стук!
А долоньки — ну й пустунки! —
Також не відстали:
Хлоп та хлоп, хлоп та хлоп,
Хлоп та хлоп, хлоп та хлоп!
У БАБУСІ ФРОСІ
У бабусі Фросі П’ятеро внучат,
Всі каші просять,
Всі криком кричать.
Ліву руку з розчепіреними пальцями притискують до рота і голосно кричать: «А-а-а!»
Акулька — в люльці, Оленка — в пелюшці, Оринка — на перинці, Степан — на печі, А Іван — на порозі.
По черзі згинають пальці правої руки до долоні, починаючи з мізинця.
Великий палець відвести вбік.
Баба тісто місила, Кашу варила, Молоко топила, Внучат кормила.
Руки імітують рухи за текстом.
Як каші наїлись, Молока напились, Бабі поклонились І угомонились.
Пальці однієї руки згинаються, «вклоняючись» лівій руці. Розслаблені руки лягають на стіл.

Алена345
30.12.2014, 15:00
Дитина і соціум. Орієнтовні конспекти знань
О. А. Шевцова
Соціум дітей суттєво відрізняється і буде відрізнятися від соціуму дорослих. Пояснити це можна тим, що діти сприймають навколишній світ інакше, ніж дорослі. Світ дітей будується на основі довіри, оживлення, одухотворення та олюднення. Діти помічають те, що не помічаємо ми, і не бачать того, що бачимо ми.
Період дитинства — це час, коли дитина інтенсивно росте, навчається, розвивається. Наші діти потребують самостійності, що є умовою розвитку, а також вони повинні мати свободу вибору, що є джерелом становлення особистості.
Виховання людини, що росте, як і формування розвиненої особи, становить одне з основних завдань сучасного суспільства.
Проте наявність об’єктивних умов саме по собі ще не розв’язує завдання формування розвиненої особистості. Необхідною є організація систематичної роботи з цього напрямку і вона базується на знанні та обліку об’єктивних закономірностей розвитку особистості в процесі виховання, який є необхідною та загальною формою цього розвитку. Цільова настанова виховного процесу полягає в тому, щоб дитину зробити борцем за людяність, що вимагає не тільки розумового розвитку дітей, не тільки розвитку їх творчих здібностей, умінь самостійно мислити, поновлювати та розширювати свої знання, але і розвитку образу мислення, розвитку відносин, поглядів, відчуттів, готовності до участі в економічному, соціальному, культурному і політичному житті, особливо — суспільного становлення, розвитку різноманітних здібностей, центральне місце в яких займає здатність бути суб’єктом суспільних відносин, здатність та готовність брати участь у соціально необхідній діяльності.
І якщо даному суспільству потрібне формування у дітей нових здібностей і потреб, то для цього необхідне перетворення системи виховання, що спроможна організовувати ефективне функціонування нових форм відтворювальної діяльності.

Отже, важливо так будувати педагогічний процес, щоб вихователь керував діяльністю дитини, організовуючи її активне самовиховання шляхом здійснення самостійних і відповідальних вчинків. Педагог-вихователь може та зобов’язаний допомогти дитині пройти цей — завжди унікальний і самостійний — шлях морально-етичного та соціального розвитку. Виховання не є пристосуванням дітей до наявних форм соціального буття, підведенням під певний стандарт. У результаті привласнення суспільно вироблених форм і способів діяльності відбувається подальший, розвиток — формування орієнтації дітей на певні цінності, самостійність під час розв’язання складних етичних проблем. Умова ефективності виховання — самостійний вибір або усвідомлене ухвалення дітьми змісту і мети діяльності.
Виховувати — це означає спрямовувати розвиток суб’єктивного світу дитини, з одного боку, діючи відповідно до того етичного зразка, ідеалу, який утілює вимоги суспільства до людини, що росте, а з іншого боку, переслідуючи мету максимального розвитку індивідуальних особливостей кожної дитини.

Цілеспрямоване формування дитини припускає її проектування, але не на основі загального для всіх людей шаблона, а відповідно до індивідуального для кожної дитини проекту, що враховує її конкретні фізіологічні і психологічні особливості.
Дитина не бажає та не може розкриватися за настановою чи регламентом. У цьому і полягає феномен дитячого соціуму.
Вона повинна на своєму особистому досвіді переконатися, що світ можна і потрібно пізнавати, що людина, тобто вона сама, може відкривати закони, що управляють навколишнім світом, передбачати події та перевіряти, чи відбудуться вони насправді, знаходити єдину приховану основу, здавалося б, різнорідних явищ.

Отже підсумуємо. Феномен дитячого соціуму залежить від:
• своєрідності та унікальності впливу дорослого на дитину;
• можливості забезпечення права вибору через створення особистісно орієнтованого середовища;
• формування між дітьми та дорослими не наставницьких, а ділових, партнерських стосунків;
• створення простору та незалежності дій, практичних методів навчання. Ви маєте змогу переглянути конспекти занять і впевнитись в тому, що на заняттях
перевага надається практичним методам: грі, спільній діяльності з однолітками та вихователем, моделюванню, експериментуванню, вправлянню і т. д., формуванню вміння довільно регулювати власну поведінку відповідно до особистісних та соціальних потреб.

БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ (3 ВИКОРИСТАННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) ДЛЯ ДІТЕЙ М0Л0ДШ0Ї ГРУПИ «ВЕСНЯНА ПОДОРОЖ»
Програмовий зміст: вчити дітей класифікувати тварин за місцем їх існування; закріпити вміння працювати в трупах; називати певні ознаки тварин та птахів; виховувати допитливість, незалежність у висловлюваннях, відчуття задоволення від результатів праці; продовжувати вчити дітей називати тварин, місце їх проживання англійською мовою; розвивати усне діалогічне та монологічне мовлення; виховувати повагу до молодших друзів — тварин.
Словник: мешканці, forest.
Матеріал: предметні картинки із зображенням диких та свійських тварин, макет подвір’я, лісу, елементи гри «Розумний малюк» (пазли); маски диких тварин, кошик із пролісками.

ХІД ЗАНЯТТЯ
Вихователь
Йдіть, мої любі, під ніжки дивіться,
Гостям нашим любим щиро всміхніться.
Хай усмішка буде в кожній долонці,
Мов проміння весняного сонця.
А наша гра хай цікавою стане,
Про неї розкажете татові й мамі.
Діти звертають увагу на маленьку білочку. Вітаються з нею. Просять показати їм дорогу до лісової феї.
Білочка пропонує дітям самостійно скласти чарівні стежинки з різних геометричних фігур. (Діти працюють групами по 6 осіб.)
Дидактична гра «Чарівна стежинка»
«Чарівними» стежками діти підходять до ведмедика.
Ведмедик не може визначитися, хто він: тварина чи пташка.
Діти доводять, що ведмедик — тварина. Ведмедик пропонує дітям пограти з його друзями у гру.
Дидактична гра «Хто де живе?»
На столі — макет лісу і макет подвір’я. Діти розселяють диких та свійських тварин і птахів за місцем їх проживання (групова робота).
З’являється Лісова Фея.
Ф е я. Good morning!
Д і т и. Good morning!
Ф е я. I am glad to see you!
В и х о в а т е л ь. Діти, ми зустріли лісову фею. І вона хоче з нами познайомитися.
Ф е я. What is you name?
Д ити н а. My name is…
Ф е я. How old are you?
Д і т и. I am 3. I am 4.
Ф е я. Where do you live?
Д и т и н а. I live in Kupyansk.
Ф е я. Давайте з вами пограємо у гру «Перетворення». Я змахну чарівною паличкою, і ви зможете перетворитися на тварин, які живуть у лісі. (Грає музика, діти беруть шапочки тварин, одягають їх.)
Ф е я. Who are you?
Д і т и. I am a fox. I am a bear. I am a hare. I am a squirrel. I am a mouse…
Фізкультхвилинка
A hare jumps, jumps, jumps, jumps.
A fox run, run, run, run.
A bear goes, goes, goes, goes.
Ф е я. Діти, а де проживають дикі тварини?
Д і т и. У лісі.
Ф е я. Ліс англійською — forest.
Давайте з вами разом скажемо: forest.
Спробуємо англійською мовою сказати: «Я живу в лісі».
Д і т и (разом). I live in a forest.
(Звернутися до кожної дитини із запитанням: «Where do you live?»)
Д и т и н а. I live in a forest.
Ф е я. На згадку про нашу зустріч я подарую вам ці прекрасні проліски.
(Дарує дітям проліски.)
Фея. Good-bye!
П i д с у м о к. Що найбільш вам сподобалося? Про кого ви розкажете своїм друзям? Чи запам’ятали ви нове слово? Кому подаруєте свій букет?
ЗАНЯТТЯ 3 РІДН0Ї ПРИРОДИ УСЕРЕДНІЙ ГРУПІ «ЧАРІВНА КАРТИНА 0СЕНІ»
Програмовий зміст: розвивати пізнавальний інтерес дітей, прагнення до активного пізнання природи; розширювати та вдосконалювати знання дітей про осінні зміни в природі; закріпити знання назв дерев, їх складових частин та функцій; формувати уявлення дітей про птахів; підвести до розуміння, що птахи, які залишаються,— це ті, які зимують, а ті, що відлітають у теплі краї,— перелітні; сприяти розвитку пояснювального мовлення; активізувати словник дітей складними словами: листопад, водопад, снігопад, зорепад; формувати вміння логічно мислити; виховувати вміння активно співпрацювати один з одним та вихователем.
Матеріал: кленові листочки; картинки із зображенням листків та плодів різних дерев; матеріал до гри «Складіть ціле»; картинки із зображенням перелітних птахів та тих, які зимують; індивідуальні картки «На городі»; рамки та вкладиші, олівці.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Звучить легка спокійна музика.
Вихователь
Уночі, як вам ще спиться,
Ходить, знаю, чарівниця...
Ходить садом, полем, гаем,
Все у шати одягає.
Стає гарно навкруги,
В золоті сади, луги.
Одяг хто подарував?
Хто їх так розмалював?
Діти. Осінь.
Вихователь. А чому ви вважаєте, що це осінь? Я вважаю, що ця фея-чарівниця — Зима.
Діти доводять, що це — осінь, називаючи й ознаки. (Дерева одягли нове вбрання — жовті сукні; трава пожовкла, почала сохнути;
в садах та парках зів’яли квіти; на городах достигла городина тощо.)
Як називається явище, коли падає листя? (Листопад) А якщо падає вода? (Водопад) А якщо падає сніг? (Снігопад) Явище, коли падають зорі, називають... (зорепад).
Вихователь звертає увагу на осінні листочки.
Вихователь
Ці листочки не прості, ці листочки — чарівні.
Осінь їх подарувала, завдання приготувала.
Завдання 7. «Складіть дерево з частин» (робота групами).
Діти складають дерево з частин, називають складові частини дерева, розповідають про їх функції.
Завдання 2. «3 якої гілки діти?» (робота всією групою).
Мета гри: дібрати листя та плоди, що належать одній рослині.
Вихователь
Осінь мандрує по гаях
3 чарівним пензлем у руках.
Все розмалює на путі,
Дерева стануть золоті.
Вихователь відкриває картину. На ній зображені дерева, голі поля, недомальовані тварини, птахи тощо.
Вихователь. Погляньте, яку картину намалювала Осінь. Але вона так поспішала, що не встигла її заверши. Допоможуть нам чарівні листочки...
(Проводиться гра-хоровод «Що нам осінь принесе».)
Завдання 3. Дидактична вправа «На городі» (індивідуальна робота).
Діти отримують картки із зображенням овочів.
Вихователь. Як назвати ці рослини одним словом? (Овочі, городина) Для чого потрібні овочі? Що з них можна приготувати? Обведіть ті овочі, що ростуть під землею чорним олівцем, а ті, що над землею,— зеленим.
(На картині з’являються овочі.)
Вихователь звертає увагу дітей на тишу.
Вихователь. Чому не чути дзвінких, веселих пісень птахів?
Д і т и. Птахи заклопотані, вони готуються відлітати у вирій.
Вихователь. Чому птахи не можуть залишитися у нас на зиму?
(Відповіді дітей.)
Завдання 4. Дидактична гра «Перелітні — ті, які зимують» (робота всією групою).
Діти називають птахів і класифікують їх на «перелітних» та «тих, які зимують».
Вихователь. Як ми з вами будемо взимку турбуватися про птахів? Чим ми їх будемо підгодовувати? Чому це потрібно робити?
(На картині з’являються птахи.)
Вихователь. А чому на нашій картині не видно тварин?
Д і т и. Тварини запасають у своїх коморах їжу, лагодять свої житла та самі одягаються у теплі шуби.
Музична гра «Ми у лісі були».
Ми у лісі були, в коло білку взяли. (Діти йдуть по колу.)
Білка-пострибушка,
Дрібоньки-дрібушки.
В колі чеберяє, танець починає. (Імітують рухи білки.)
Ми у лісі були, в коло зайця взяли.
Заєць — довгі-вуха,
Нашу пісню слуха.
Вушками хитає, танець починає. (імітують рухи зайця.)
Ми у лісі були, там лисичку знайшли.
Лисонька хвостата
Стала танцювати.
Хвостиком махає, танець починає. (імітують рухи лисиці.)
(На картині з’являються тварини.)
Завдання 5. «Квіткові килимки».
Вихователь
Ось і притомилось сонечко привітне,
У траві пожовклій квітоньки не квітнуть.
Ще учора квіти скрізь тут розквітали.
А сьогодні де ж поділись?
Чи посохли, чи зів’яли?
Діти складають квіткові килимки з готових форм (робота в парах).
Вихователь пропонує дітям помилуватися красою осіннього пейзажу і прочитати вірші про осінь.
Підсумок.
— Якою була тема нашого заняття? Яке завдання вам найбільше сподобалося? Чому?

Алена345
30.12.2014, 15:02
«Курчата на прогулянці». (Інтегроване заняття з використанням матеріалів М. Монтессорі для дітей раннього віку)
Л. І. Бахурець
Дитинство — це найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввібрала вона розумом і серцем з навколишнього світу,— від цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк. Ранній вік дитини — це надзвичайно відповідальний період розвитку людини, коли закладається фундамент її особистості.
Програмний зміст: учити дітей пізнавати і правильно називати кольори, маніпулювати з предметами, використовуючи матеріали Марії Монтессорі; вправляти в ходьбі по масажній дошці; удосконалювати вміння виконувати танцювальні рухи, орієнтуватися в просторі; вчити дітей малювати пальчиком; розвивати мислення, зорову пам’ять, фонемний слух, дрібну моторику рук, емоційну чуттєвість і естетичний смак; стимулювати пізнавальний інтерес до природного оточення; виховувати доброзичливість, самостійність.
Підготовка дітей: розгляд ілюстрацій із зображенням домашніх птахів, дидактичні ігри щодо сенсорного виховання з матеріалами Марії Монтессорі.
Матеріал: квіти, макети: сонце і дерево, дидактичний матеріал за методикою М. Монтессорі (прищіпки, різнокольорові кришечки та стрічки), відра за кількістю дітей, жовта гуаш, серветки, тарілочки, масажна доріжка, магнітофон.

ХІД ЗАНЯТТЯ
В и х о в а т е л ь. Діти, подивіться, тут — доріжка, вона, напевно, чарівна. Давайте пройдемо по ній, і я впевнена, ми з вами потрапимо до казкової країни.
(Діти крокують по масажній доріжці.)
В и х о в а т е л ь. Подивіться, хто це намальований на картинці? (Півник, курочки, курчата)
— Давайте ми з вами сьогодні пограємо в цікаву гру: ви будете курчатами, а я — курочкою.
Курчата, подивіться, що це там попереду? (Сонечко)
— Яке воно? (Кругле, жовте, сумне) (Звучить сумна музика. Мімічний показ дітьми смутку.)
— Як ви вважаєте, чому сонечко сумне? Д і т и. У сонечка немає промінчиків.
В и х о в а т е л ь. А давайте подаруємо сонечку промінчики.
(Діти пристібають, прищеплюють промінчики. Потім вихователь повертає сонечко.)
Вихователь. Діти, погляньте, яким стало сонечко? (Веселим)
(Грає весела музика. Мімічний показ дітьми радості.)
Вихователь
Ласкаве сонечко
Всім нам усміхається.
I під сонечком курчата
Весело всміхаються.
Нумо, дітоньки мої,
Крильця дружно підняли.
Низько, низько нахилились,
Із струмочка всі напились.
Сіли, встали, сіли, встали,
Посміхнулись, запищали.
— А зараз, курчатка, підлітайте всі до мене, і ми з вами підемо далі. Подивіться, — напевно, на цю зелену галявину налетів сильний вітер та здув з неї всі квіти. Покажіть, як дме сильний вітер? А повільний? (Діти дмуть.) Давайте ми з вами зберемо квіти і висадимо їх назад на галявину. І вона знову стане різнокольоровою та красивою.
В и х о в а т е л ь. Молодці, подивіться, галявинка знову стала яскравою, красивою.
Ви так старанно працювали і, напевно, зголодніли? Давайте візьмемо відерця та підемо збирати чарівні кришечки. У Тані — червоне відерце, і в нього потрібно збирати тільки червоні кришки, в синє — сині, в зелене — зелені, в жовте — жовті.
(Діти збирають кришечки у свої відерця.)
— Багато зібрали кришечок! А зараз давайте сядемо на галявинці і спробуємо наші кришечки перетворити на черв’ячків.
— Які у вас гарні черв’ячки! (Індивідуальне закріплення кольору та довжини.)
Вихователь
Всі курчата, як могли,
Своїми лапками гребли.
Всі старанно працювали —
Черв’ячків собі шукали.
— А хто ще любить їсти черв’ячків? (Курочка, півник)
— Діти, давайте зараз із вами заспіваємо пісеньку про Півника.
(Діти співають пісеньку Заходить Півник.)
— Подивіться, який Півник гарненький, який у нього гребінець, крильця. Але мені здається, що з Півником щось трапилось. Півничку, чому ти такий сумний?
Діти малюють пальцем зерна
П і в н и к. Я так поспішав до вас у гості, що заплутався в ялинкових гілках і втратив свої пір’їнки.
В и х о в а т е л ь. Не хвилюйся, Півнику, ми з курчатами тобі допоможемо.
(Діти беруть стрічки з ялинки і прикріплюють їх Півникові на рукав.)
П і в н и к. Спасибі вам, курчата, що допомогли мені. Тепер у мене знову красиві крильця і я зможу швидко бігати і літати. Діти, за те, що ви допомогли мені повернути мої пір’їнки, я хочу потанцювати з вами.
(Танець Півника і дітей.)
В и х о в а т е л ь. Півнику, а ти любиш зернятка?
П і в н и к. Так, я сьогодні не снідав.
В и х о в а т е л ь. Ось і добре, ми тебе зараз нагодуємо.
Давайте намалюємо Півникові зернятка.
(Діти малюють пальцем зерна.)
П і в н и к. Які гарні і смачні у вас зернятка, як їх багато! Мені дуже сподобалося з вами гратися, але час поспішати, на мене чекають мої друзі, і я їх пригощу вашими зернятками. До побачення, діти!
В и х о в а т е л ь. Діти, на жаль, і наша з вами весела подорож добігла кінця. Дякую вам за старанність!

Алена345
30.12.2014, 15:03
«В гостях у Солнышка». Интегрированное занятие по развитию речи и рисованию в средней группе
С. П. Николаева
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Учить подражать сказочным персонажам, используя элементы драматизации; замечать изменения настроения и поведения; эмоционально реагировать на поступки героев сказки.
2. Учить детей выполнять творческие задания, развивать внимание через дидактические упражнения: «Найдите одинаковые цветы», «Найдите в лесу ежат».
3. Артикуляция звука [ж]. Дифференциация звуков [дт]. Упражнение на развитие умения изменять голос. Упражнения на развитие дыхания.
4. Учить подбирать сравнительные обороты к слову солнышко.
5. Развитие творческого воображения, фантазии.
6. Воспитывать в детях желание помогать друг другу, вместе преодолевать трудности, учить совместным действиям. Материалы: атрибуты: цветы, поляна, солнышко, куклы, деревья; шапочки цыплят; театральные куклы: дятел, пчела, ежик; разрезные картинки; краски, трубочки, альбомные листы, вода.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель. Однажды большая туча закрыла небо. Солнце три дня не появлялось. Заскучали цыплята без солнечного света:
— Куда же это солнышко подевалось, надо его вернуть!
— Разве вы знаете, где оно живет? — спросила наседка.
— Знать-то мы не знаем, а кого встретим, у того и спросим.
(Воспитатель задает вопросы детям.)
— Ребята, как вы думаете, почему солнышка три дня на небе не было?
— Ребята, давайте вместе с цыплятами отправимся солнышко искать.
(Дети надевают шапочки цыплят.)
Идя по кругу друг за другом, дети напевают песню:
Мы идем, мы идем,
Никогда не устаем,
Все преграды на пути
Можем запросто пройти.
Воспитатель. Ребята, посмотрите, на полянке с цветка на цветок пчелка перелетает, мед собирает.
Пчелка, пчелка, подожди, подскажи нам, где солнышко живет?
Пчелка. Я вас через поле провожу-жу, если вы мне поможете найти одинаковые цветы.
(Дети на плакате находят одинаковые нарисованные цветы.)
Пчелка. Спасибо вам большое, летите за мной, я спешу-шу-шу, я жужжу-жу-жу.
(Дети летят по кругу и выполняют артикуляционную гимнастику со звуком [жжж].)
Воспитатель. А вот, ребята, на опушке леса дуб стоит. Кто-то на дубе стучит, стучит. Кто это может быть, дети? Правильно, дятел. А что дятел на дереве делает? Зачем он дерево своим клювом долбит?
(Дети отвечают на вопросы и рассказывают о дятле.)
Воспитатель. Дети, давайте спросим у дятла, где солнышко живет?
Дети-цыплята. Дятел, ты знаешь, где солнышко живет?
Дятел. Знать не знаю, но выведу вас на лесную полянку, там у кого-нибудь спросите.
(Дети выполняют артикуляционную гимнастику: дт, дт, дт, дт.)
Воспитатель. Дети, посмотрите, под соснами, под елками лежит мешок с иголками. Что это такое? (Дети отвечают: ёжик.)
— Правильно. Ребята, только ёжик какой-то грустный. Как вы думаете, почему?
(Ответы детей.)
Ежик. Да вот солнышко уже три дня не показывалось, все мои детишки-ежата под кустом разбрелись, найти не могу.
Воспитатель. Ребята, надо помочь ежику найти своих ежат.
(Дети выполняют индивидуальное задание за столом.)
Воспитатель. Ежик, мы тебе помогли твоих ежат найти, помоги и ты нам, пожалуйста, солнышко найти.
Ежик. Сделайте три шага прямо, четыре шага влево, выйдете к речке, там живут Смешные человечки. У них и спросите.
(Дети выполняют физкультминутку (пальчиковая гимнастика) .)
Бежали мимо речки
Смешные человечки. (Человечки-пальчики бегут по дорожкам — руками детей, стоящих друг против друга.)
Прыгали, скакали,
Солнышко встречали. («Попрыгать» по плечам, ласково положить руки на щечки.)
Забрались на мостик
И забили гвозди. (Сложить мостик из рук, постучать кулачками.)
Потом — бултых в речку! (Наклониться и свободно помахать руками.)
Где же человечки? (Спрятать пальчики друг другу под мышки.)
Воспитатель. Ребята, давайте присядем и Смешным человечкам историю про Тарю-Марю расскажем!
(Упражнение на развитие умения изменять голос.)
Воспитатель. Таря-Маря в лес ходила!
Дети. Таря-Маря в лес ходила?
Воспитатель. Таря-Маря шишки ела!
Дети. Таря-Маря шишки ела?
Воспитатель. Таря-Маря шишки ела! Шишки ела, нам велела!
Дети (шепотом). Шишки ела, нам велела! (3 раза)
(Громко) Шишки ела, нам велела! (3 раза)
Воспитатель. Ребята, почему вы так скривились?
(Ответы детей, смех, релаксация.)
Смешные человечки. Мы знаем, как солнышко на небо вернуть. У нас есть много солнечных зайчиков. Соедините их правильно — и солнышко вернется на небо.
(Дети собирают разрезную картинку «Солнышко».)
Дидактическая игра «Солнышко — как...» (подбор сравнительных оборотов к слову «солнышко».)
Воспитатель. Ребята, нам солнышко подарило волшебную желтую краску. А давайте и мы сделаем подарок солнышку — нарисуем солнечных зайчиков желтой краской.
(Дети проходят к столам.)
Воспитатель. Ребята, а как же мы будем рисовать, если у нас кисточек нет?
Но зато у нас есть трубочки для сока. Попробуйте с их помощью нарисовать солнечных зайчиков. Интересно, на кого или на что будут похожи ваши солнечные зайчики.
(Дети выполняют рисунок методом кляксографии с трубочками, затем рассматривают и обсуждают рисунки.)
Дети вокруг собранного солнышка водят хоровод:
Тра-та-та, тра-та-та —
По лесу пошла молва:
Нынче солнце золотое
В небе водит хоровод
И на праздник нам веселый
Лесных жителей зовет.

Алена345
30.12.2014, 15:04
Мандрівка до країни Ввічливості та Кмітливості. Заняття-подорож у старшій групі
Л.А.Топчій
Мета: використовуючи гру, узагальнити знання дітей про правила поведінки в небезпечних ситуаціях: на вулицях, в міському транспорті, під час спілкування із незнайомими людьми; закріпити вміння користуватись чарівними словами в певних ситуаціях; розвивати логічне мислення; виховувати доброзичливе ставлення до оточуючих та розвивати почуття дбайливого ставлення до свого організму, здоров’я.
Словник: безпека, пошана, знайомі, чужі, рідні, ввічливість, повага, взаємодопомога.
Обладнання: картинки із завданнями, матеріали до дидактичних ігор, бінокль.
ХІД ЗАНЯТТЯ
— Доброго дня, діти, мені приємно знову зустрітись із вами, бачити ваші радісні усміхнені обличчя. (Стук у двері. Заходить листоноша. Вручає телеграму. Вихователь дякує.)
Вихователь читає:
— Любі хлопчики та дівчатка, запрошуємо вас на королівський бал. Чекаємо гостей за адресою: Країна Ввічливості та Кмітливості, Місто Чемності, Вулиця Безпеки, Королівство Чарівних слів.
Поспішайте, до початку балу залишилося 30 хвилин!
В и х о в а т е л ь. Що ж, діти, часу справді дуже мало, тому ж його не гаймо, а швидко в дорогу рушаймо.
А який же вид транспорту ми оберемо? (Показує картинки, діти обирають корабель.)
Згода, із запропонованих видів транспорту корабель — найромантичніший.
Дозвольте відрекомендувати вам капітана корабля. Перевіримо, чи надійний він. Назвіть найбільше слів ввічливості. Кожний корабель має свою назву. Наш зветься «Доброта».
Діти, право займати місця на кораблі має той, хто знає, як потрібно себе поводити на кораблі (бути обережним, не штовхатись, подавати дівчатам руку, допомогти стареньким, пропустити пасажирів із дітьми.)
В и х о в а т е л ь. Молодці, посадку здійснено правильно! Можна рушати. Повний вперед!
Капітане, подивись вперед, що там видно? (Землю)
— Так це ж острів «Навпаки».
Ж и т е л ь о с т р о в а «Н а в п а к и». До побачення, ми не раді вас бачити, ви не мандруєте до країни Нечемності. Ми знаємо, що ви злі і жадібні. Вас на балу ніхто не чекає. Я б не хотів поїхати з вами.
Д і т и. Ой, який нечемний!
— Діти, не поспішайте з висновками. Адже це країна Навпаки. Хто зможе перекласти те, що сказав житель цієї країни? (Діти перекладають.)
— Оце інша справа, неодмінно потрібно взяти його з собою.
Капітан. Увага! Острів Компліментів. Ой, але щось там негаразд.
(З’являється Зла фея.)
Вихователь. I як вона потрапила на корабель Ввічливості і Добра?
Зла фея. Ага, перехитрила я вас, ви навіть не помітили моєї присутності. Я завчила два слова — «Дякую» та «Будь ласка» — і потрапила на ваш корабель. Досить мені вже мовчати! Настав і мій час! Якщо не відповісте на мої запитання, то корабель попаде у вир Нечемності і загине.
Вихователь. Ви увійшли в автобус і сіли, а на іншій зупинці зайшов дідусь. Що вам потрібно робити?
— У товариша розстібнувся ґудзик. Що ви повинні робити?
— Вам захотілось пограти з товаришами в лікарню, а в аптечці повно справжніх ліків. Що ви повинні робити?

Читання дітям:
Ліки, діти,— не для гри,
Ліки краще не бери.
День жаркий сьогодні літній,
А в дворі — весела гра:
Ось під кленом в холодочку
Гра в лікарню дітвора.
Лікарі Тетяна й Люда
Всіх лікують упідряд.
Підійшов до них Миколка,
Подививсь на дітвору:
— Лікувать піском, травою?
Від хвороб усі помруть!
Це не справжня гра у вас.
Зараз буде вищий клас!
Принесу я вам «аптечку»,
Перший поверх недалечко.
Медикамент уже гірка
У «лікарні» на столі—
Загорілись очі в «хворих»,
Пожвавіли «лікарі»....
— В вас ангіна? — вам пігулку!
— В вас простуда — аспірин!
Голова болить?
Ну що ж вам?
Ось, беріть, це — анальгін, —
Ось які смачнючі ліки,
Можна з’їсти хоч сто штук... ...
I посипались пігулки
У долоньки з щедрих рук.
Гра скінчилася б печально...
Нагодився Саша тут,
Закричав:«Не смійте! Швидше
Всіх прошу усе вернуть!
Потравитися схотіли,
Щоб забрала вас«Швидка»?
Хто без дозволу їсть ліки —
Тим порада є така:
Ліки — добре — якщо хворий
По рецепту їх вжива.
Ними гратися не можна,
Це шкідлива дуже гра!
Обійшлося вже сьогодні,
Та надалі знати слід:
Тільки з мамами лікуйтесь,
Щоб не знати бід!
Вихователь. Вам захотілось розпалити в кімнаті справжнє вогнище. Ви зробите це? (Діти відповідають на запитання.)
— Вдома немає старших, а сніданок необхідно підігріти. Чи можна це зробити самим?

Драматизація дітьми казки
Зайчиха
Вдома я вас залишаю,
Вашу вдачу добре знаю.
Ви сидіть собі в хатинці —
Принесу я вам гостинці.
Не пустуйте, не сваріться,
За порядком скрізь дивіться.
В кухню краще не заходьте,
I до плитки не підходьте!
1-й Зайчик
Не турбуйся, люба мамо, —
Буде все чудово з нами.
2-й Зайчик
Хочу я трішки каші...
3-й Зайчик
Що матуся наша скаже?
1-й Зайчик
Скаже: ми зайці надійні,
Гарні дітки, самостійні.
Зайчиха
Негаразд щось вдома в нас —
Неприємно пахне газ.

2-й Зайчик
Темно тут...
Зайчиха
Не смій вмикати!
Службу треба викликати
04! Газ в кімнаті!
Слід квартирки відкривати!
Працівник пожежної служби
А скажіть-но, хто у вас
Не закрив на кухні газ?
Зайчик
Я не знав. Я ненароком!
Працівник
Хай це буде вам уроком!
Капітан. Знову бачу землю! Там щось відбувається!
Сценка «Про козенят»
Коза
Любі діти-козенятка,
На базар іду я з хати.
Ви ж закрийтесь на замок,
Бо заглянуть може вовк!
1-е К о з е н я. Хочу на подвір’ї гратись!
2-е Козеня. Що сказала наша мама?
3-є Козеня
Любі братики й сестрички,
Нумо гратись на травичку!
1-е Козеня
Нам вертатись в хату час,
Ще побачить мама нас!
2-е Козеня
Ой, хтось стукає. Не мама?
3-є Козеня
Двері, двері закривали?
1-е Козеня
Пізно вже — чужий у хаті.
Всі
Що робити? Що сказати?
Вовк
Козенят поласувати!!!
Мама
Геть, злодюго, утікай!
Козеняток не чіпай!
Коза
Діти, жарти недоречні,—
А вчинили всі безпечно.
Ви про себе завжди дбайте,
Міцно двері закривайте!
Зла фея. Ой, ви відповіли! Я загину...
Вихователь. Діти, а Фея і зовсім зникне, якщо ви скажете присутнім тут дітям та дорослим компліменти. Адже це — острів Компліментів.
(Діти говорять компліменти. Фея зникає.)
Капітан. Знову бачу землю! Там щось відбувається.
Сценка «Коли ви самі вдома»

Вихователь. Діти, а тепер давайте розберемо ситуацію.
Одного дня Сергійко запросив до себе в гості друга Сашка. Батьків не було вдома, і хлопці почали гратись. Та ось в двері хтось подзвонив. Сергійко знав, що батьки на роботі і до них ніхто не повинен прийти, але все одно пішов відчинить... (Діти продовжують розповідь.)
Капітан. Ми підпливаємо до острова Корисних, але й Небезпечних предметів.
Діти, що це за предмети?
• Із хвостом залізо
В одяг полізло. (Голка)
• Лежать у порядку дерев’яні малятка — Білі, здорові, всі чорноголові. (Сірники)
• Він свистить і злиться,
Не любить він пилиться,
Всюди суне свого носа...
Хто не знає... (пилососа)
Вихователь. Діти, чому ці предмети
корисні? А чому небезпечні? (Діти відповідають.)
Сценка «Про білченят»
Білченята
Вміє мама все робити!
Кроїть вміє, вміє шити.
Б і л к а
Білченята, йду я з хати,
Все прошу тут не чіпати.
Повернуся я швиденько.
Ви ж розумники, рідненькі!
1-е Білченя
Ми — дві білочки-сестрички,
I хоча ще невеличкі,
Допоможемо матусі —
Шити сукню я беруся.
2-е Білченя
Ножиці візьму я вміло —
Зараз зробим добре діло!
1-е Білченя
Ой, вкололась я! Болить!
2-е Білченя
Я порізалась за мить!
Білка
Голку, ножиці і ніж
Поклади із рук скоріш!
Цих предметів стережись!
Як не вмієш, не берись!
К а п і т а н. Увага! Увага! Ми наближаємося до країни Ввічливості та Кмітливості.
Принцеса Ввічливості. Доброго дня! Вас вітають всі мешканці королівства Чарівних слів. Я за допомогою спеціального пристрою спостерігала за вашою мандрівкою. Я бажаю, щоб цей королівський бал ніколи для вас не закінчувався. Будьте ввічливими, добрими, кмітливими, і такими хай будуть всі, хто вас оточує.
Звучить музика, діти танцюють вальс.

Алена345
30.12.2014, 15:05
«На світі кращої немає такої осені, як у нас!» Заняття з розвитку мовлення в старшій групі
Л. Ю. Коваль
Мета:
• зв’язне мовлення: складати розповіді про осінь за допомогою схеми; вчити пояснювати фразеологізми відповідно до осінньої пори; використовувати символічну синектику під час складання речень;
• звукова культура мовлення: артикуляція звука [ш] та звукосполучення [дз], [дж];
• граматика: продовжити роботу за таблицями «Знайдіть слово-рідню» та «Порівняйте предмети»; закріпити вміння добирати прикметники до іменника осінь; збагачувати словник дітей епітетами та прислів’ями про осінь.
ХІД ЗАНЯТТЯ 1. Вступна бесіда.
(Звучить спокійна музика. На її фоні загадується загадка.)
По місту ходить гостя,
Ця гостя — непроста.
3 дарунками своїми
Вона до нас прийшла.
Дерева поголила,
Припала всі кущі,
Тепло від всіх забрала,
Наслала сум, дощі.
Пташки вже не співають,
Бо холодно пташкам.
I не байдужа гостя
В садочку малюкам.
— Що ж за гостя завітала до нас?
— Так, осінь! Якою буває осінь? (Ранньою, золотою, пізньою)
(Бесіда про кожну з них: коли настає, які особливості.)

До групи групу заходять брати-місяці: вересень, жовтень, листопад. Вони одягнені відповідно до кольору ранньої, золотої, пізньої осені.
2. Гра «Впізнайте місяць». Місяці по черзі запитують у дітей, за що
вони люблять кожен місяць. Під час розповідей дітей використовуються прислів’я, приказки, народні прикмети.
Вихователь пропонує дітям скласти розповідь про осінь за схемою. Діти вживають в своїй розповіді епітети, порівняння; визначають, чия розповідь є найкращою й чому.
3. Робота над фразеологізмами.
— Дзвонити у всі дзвони. Як, діти, ви розумієте цей вислів? А якщо до цього вислову додати слово осінь? Осінь дзвонить в усі дзвони. Як тепер пояснити його значення?
4. Психогімнастика (фізкультхвилинка). Діти перетворюються на листочки
і кружляють під музику, тихо лягають на землю. Вихователь спрямовує дітей на те, що під час кружляння вони щось чують, відчувають, уявляють. Після цієї вправи діти розповідають про свої враження.

5. Вправа «Знайдіть слово-рідню» (робота за таблицями).
Осінь
Задощило
листя
вітряно
вітер
осіннє
дощ
листопад
сонце
сонячно
Діти читають слова з першого стовпчика і знаходять відповідні слова в другому.
6. Вправа «Порівняйте» (робота з таблицею).
Малюнки
Порівняння
Гриб
Парасолька (неначе)
Листочок
Човник
Каштан
Їжачок
Горобина
Намисто
Дощик
(Придумати самостійно)
Прийом символічної синоптики.
— Які гарні листочки під цим деревцем! А на них — ніби картинки, але дощик пішов та розмив ці картинки — і залишились тільки деякі значки. Ось за цими значками діти відгадують, що було намальовано (намальовані елементи білочки, зайчика, їжачка, комах, ведмедя, пташок, мишки). Діти розповідають, що на малюнках були намальовані лісові мешканці, як вони готуються до зими.

7. Вправа на звуковимову.
Пригадайте, друзі, вмить,
Як пшениченька, шумить (ш-ш-ш-ш).
Як в гайку струмок дзюрчить (дж-дж-дж-дж).
Як в саду бджола дзвенить (дз-дз-дз-дз),
Як шумлять у птаха крила (ш-ш-ш-ш).
В морі синьому вітрила (х-х-х-х).
Ми всі трохи пошуміли,
Від роботи відпочили.

8. Метод «мозкового штурму».
Діти уявляють, що восени йде дощ. Як можна від нього захиститись?
(Парасолька, зайти в під’їзд будинку, стати під дерево тощо.)
Вихователь заохочує дітей до правильних, різноманітних фантастичних відповідей. Наприкінці заняття брати-місяці пригощають дітей подарунками від осені.

Алена345
30.12.2014, 15:19
Організація пізнавальної діяльності дітей середнього дошкільного віку восени
https://yadi.sk/i/SBIp_9DqdiEKw
Формування художньо - естетичної культури дитини у театрально-ігровій діяльності
https://yadi.sk/i/gTYA5nW1diEjj
Робота над загадками як засіб мовленнєвого і розумового розвитку дітей дошкільного віку
https://yadi.sk/i/ISMFJNVWdiErL

Алена345
30.12.2014, 15:29
Гра-заняття «Зимова казка»
О. Б. Воронцова
Мета: вчити дітей брати участь у невимушеній розмові з дорослими на запропоновану тему, відчувати себе впевнено у спілкуванні з однолітками, підтримувати загальну мету діяльності, емоційну готовність до спілкування; давати зв’язну відповідь на запитання вихователя; ввести до словника дітей нові слова: Африка, левеня, узагальнююче поняття дикі тварини; розвивати вміння самостійно робити вибір, виявляти доброзичливе ставлення, взаємодію з ровесниками, уміння колективно співпрацювати; виховувати в дітей бажання до отримання нових знань.
Матеріал: шапочки звірят, атрибути театру, корабель, будівельний матеріал.
ХІДЗАНЯТТЯ
Діти заходять до голи, оформлено)' як лісова галявина.
Вихователь. Діти, куди ми потрапили, що це?
(Відповіді дітей.)
Вихователь проходить /з дітьми по залі і розповідає, звертаючи увагу на все, що знаходиться в ній.
Зачарований зимою,
Ліс стоїть перед горою.
Сніг пухнастий вкрив ялинки,
Звірям притрусив хатинки.
Срібний іній, мов намисто,
На гілках блищить іскристо.
Тиша в лісі, аж дзвенить,
Але дехто тут не спить.
Всі підходять до хатинки, що стоїть на галявині.
Вихователь
На галявині одна
Стоїть хатка лісова.
В ній збираються звірята
Веселитись, спілкуватись.
Вони люблять в коло сісти
I про себе розповісти:
Як живуть, де хатку мають,
Яку їжу полюбляють.
— Давайте, діти, постукаємо в хатинку,— може хто-небудь визирне у віконце.
Діти стукають в хатку, у віконце виглядає Вовк.
В о в к. Привіт, малята, я й не чекав вас побачити в зимовому лісі. Ви так здивовані. Ви що, не впізнали мене? Хто я?
(Діти відповідають.)
В о в к. А що ви про мене знаєте?
(Відповіді дітей.)
Вовк. Егей, Реп’яшок, іди скоріш сюди, тут дітки є! (Сам йде.)
Їжак (ображено). Здрастуйте, дітки. А чому Вовк мене Реп’яшком називає?
(Діти розповідають про його шкірку в голках.)
Їжак. А ви знаєте, що я звичайно роблю взимку? (Відповіді дітей.)
З а є ц ь (відштовхує їжачка, кричить). А я! А я! А мене забули! Хто я? А я не подивився сьогодні на себе в дзеркало і забув, які в мене вушка. Нагадайте мені, дітки! А ви віршик про мене знаєте? Діти розповідають віршик про Зайця.)
З а є ц ь. А відгадайте загадку.
Я руда, низького зросту,
Хитра я і довгохвоста.
Вовку-брату я сестриця,
А зовуть мене... (лисиця).
Л и с и ц я. Так, це дійсно про мене загадка! Яка я гарна, яка мила, ну просто лісова красуня. Бачите, яке в мене хутро!
Діти описують лисицю. Раптом із віконця вилітає горішок у бік дітей.
Вихователь. Ой, що це полетіло? (Діти знайшли горішок.)
Вихователь. Хто б це міг загубити горішок? Хто любить їх їсти? Діти відповідають.)
— А ось і схованка Білочки. Це вона припаси на зиму зробила. А давайте покличемо Білочку, щоб привітатися з нею. Як можна її покликати? (Діти стукають горішком по горішку, виглядає Білочка.)
Білочка. Ой, я така заклопотана, така заклопотана, а тут ще й гості завітали, та які маленькі, які гарненькі! Ви не замерзли часом? Ви на вулиці в шубках ходите? А яка в мене шубка? Що ви можете про неї сказати? (Діти відповідають Білочці.)
Білочка. Ви молодці, малята, але мені потрібно бігти. (Діти дарують їй кошик із горішками, що знайшли.)
Чути гарчання ведмедя.
В е д м і д ь. Що це за галас? Хто насмілився мене розбудити? Ви знаєте, хто я? Де я взимку сплю? (В барлозі)
Виходять всі звірі.
З в і р і. Ну, не бурчи на діток, Ведмедику, вони так багато про нас знають. А скажіть, дітки, де ми всі живемо? (У лісі) Тому як нас ще називають? (Дикі тварини)
З в і р і. Молодці! До побачення. Приходьте ще до нашої чарівної хатинки в лісі.
(Всі прощаються.)
Вихователь. Діти, а ви б хотіли погратися і стати лісовими звірятами? Закривайте очі!
(Звучить музика, повертається ялинка, а на ній — шапочки з вушками звірят.)
— Обирайте, ким би ви хотіли стати: хто зайчиком, хто — їжачком, ведмедиком, лисичкою, білочкою, вовчиком. Я допоможу вам одягти вушка — і ви станете схожими на справжніх звіряток. (Діти обирають шапочки з вушками звірят.)
— Тепер ви гарненькі звірята, але мені здається, чогось ще у звірят не вистачає! (Сприяє усвідомленню того, що у звірят немає хвостів.)
— Дійсно, немає у вас хвостиків. Давайте підемо лісом,— може, десь знайдемо їх.
Дидактична гра «Де чий хвіст» Діти ідуть лісом і знаходять хвости на деревах, кущах, під ними. Визначають, чиї вони, і прикріпляють собі.
Вихователь. Тепер ви справжні звірята. А як же ходить лисичка, їжачок, зайчик, ведмідь, вовк, білочка? (Діти імітують рухи тварин.)
— Ох, і гарні в нас звірята. Давайте разом потанцюємо. (Танок звірів — рухи за бажанням дітей.)
Вихователь. Ви втомилися? Давайте хвилиночку відпочинемо. (Сідають біля горбочка. Раптом чується зойк, і горбочок починає рухатися.)
Вихователь. Ой, хто це? (Діти впізнають лева.)
Вихователь. А що ти тут робиш?

Лев
Ой-ой-ой, я загубився.
Де, не знаю, опинився.
Ліс мені цей незнайомий,
Хочу я скоріш додому.
Вихователь. Ти потрапив у дитячий садочок «Співаночка». А як тебе звати? І де ти живеш?
Л е в. Я — лев Сімба. Живу в далекій Африці — теплій, сонячній країні, що знаходиться за морями-океанами. Допоможіть мені, звірята, потрапити додому.
Вихователь. Звірята, а на чому можна подорожувати по морю-океану? Куди їде наш Лев? (Діти відповідають і повторюють слово Африка.)
Вихователь. Не хвилюйся, Сімба, ми зараз зі звірятами побудуємо кораблик, і на ньому ти попливеш до Африки.
(Діти будують корабель із цеглинок.)
Вихователь. Ну, Сімбо, приймай роботу. Тобі подобається кораблик? Вмощуйся зручніше і щасливого тобі плавання. (Кораблик за мотузку витягують із зали.)
Лев дякує, прощається з дітьми.
Вихователь
Часу так пройшло багато,
Зголодніли вже звірята.
В них животики бурчать,
Їстоньки вони хотять.
Дидактична гра «Хто що їсть» Вихователь. А що полюбляють наші звірята? Що це? Морквинка! А хто їсть морквинку? (Заєць) Пригощайся, Зайчику.
— А це що? М’ясо! Хто зі звіряток полюбляє м’ясо? (Вовк, Лисичка) Пригощайтеся, будь ласка.
— А що подобається Їжачку? (Яблучко, груша) Пригощайся, Їжачок!
— А про білочку ми не забули? Що ти, Білочко, будеш їсти? Бери горішки!
— А мед кому дати? Ведмежатко, тобі? Пригощайся, будь ласка!
— Всі наїлися смачненького? Задоволені усі?
А тепер пора поспати.
Йдіть, звірята, в свої хатки.
Гаяти не можна час,
Там сюрприз чекає вас.
Дидактична гра «Де чия хатка?»
Діти шукають хатинку звіра, в образі якого знаходяться, називають ЇЇ. В хатинці на них чекає смачний сюрприз. Діти знаходять його, виходять із хатки, показують сюрприз вихователеві, прощаються з лісом, гостями та йдуть.

Алена345
30.12.2014, 15:30
Заняття-розвага «Зустрічі на лісовій стежинці»
М. В. Проценко
Мета: розширити уявлення про життя диких тварин у природі; викликати у дітей активне співчуття до тварин; виховувати любов до природи, бажання допомагати та оберігати; удосконалювати вміння виконувати основні рухи, а також чітко, правильно виконувати завдання; розвивати спостережливість, пам’ять, увагу, швидкість; активне мовлення дітей; спонукати відповідати на запитання українською мовою; читати невеликі вірші та загадки; продовжувати знайомити з елементами мімічної гімнастики; підтримувати у дітей радісний емоційний настрій; виховувати любов до українського слова та навколишньої природи.
Обладнання: зимовий ліс; картки з малюнками; атрибути для дидактичних та рухливих ігор: кошики, торбинки, канат; герої — білочка, лісовичок, лис, вовк, заєць, іграшка.
Дидактичний матеріал: вірші та загадки, дидактичні ігри «Буває — не буває», «Що не можна робити у лісі», «Кого ховає ліс», «Хто швидше збере?», «Хто швидше допоможе білочці?», «Діти та вовк», «Лисичко, дожени!»
Хід заняття
Л і с о в и ч о к. Добрий день малята! Я дуже радий вас бачити! Я — Лісовичок. А ви хто?
— Ви, мабуть, вирішили прогулятися лісом? Але ж ви маленькі, можете заблукати, тому я вам допоможу. Спочатку потрібно згадати, як можна поводитись у лісі. Ось у мене картки, я вам показую, а ви розповідаєте. Дидактична гра «Що можна робити у лісі» Лісовичок. Молодці! Можна вирушати на прогулянку, але ми не знаємо, як одягатися. Необхідно згадати, яка зараз пора року.
Я буду вам щось розповідати. Якщо це буває узимку, плескайте в долоні, якщо ні — ховаєте руки.
Дидактична гра «Буває — не буває» Падає сніг, купатися у морі; дуже холодно; пече сонечко; діти катаються на санчатах, ліплять снігову бабу; квітнуть квіти; морозець.
Вірш Г. Бойка «Морозець»
Діти
Морозець, морозець, не щипай за щічки,
Теплі валянки у нас, шуби й рукавички.
Морозець, морозець, плещемо в долоні...
Лісовичок
У дівчаток і хлоп’ят носики червоні!
Ну, одягаємось? Що нам потрібно одягнути узимку?
А яке взуття?
Лісовичок. Вирушаємо у ліс. Як гарно, випав білий сніг. Стало все навкруги біле-біле, тільки зелені ялинки стоять. Ось гарна галявинка! Ой, що трапилось? Хтось прийшов, погуляв, поїв та все сміття у лісі залишив. Що ж нам робити? Ось вам торбинки!
Рухлива гра «Хто швидше збере сміття?»
Лісовичок. Молодці! Стало чисто-чисто. Зібрали все сміття, допомогли природі.
Ой! Чуєте, хтось плаче! Тільки вуха сторчать. А я, мабуть, вже здогадався, а ви послухайте і впізнайте, хто там заховався.
Часто лізу я у шкоду,
Їм капусту на городах,
Моркву, ріпу, буряки.
Влітку я сірий,
А взимку білий! (Заєць)
3аєць. Я так швидко біг від лисиці, загубився, мені дуже сумно одному!
Лісовичок. Так! Він такий маленький, тремтить увесь. А ми вчили, що лісових тваринок не можна торкатися. Вони злякаються, можуть вкусити та подряпати. Розкажіть мені про зайчика. Де він живе? Що любить їсти? Що він їсть узимку?
Вірш В. Крищенко «Зайченятко»
Ой, маленьке зайченятко,
Де твоя домівка-хатка?
В мене хатка за горбочком,
Під ялинкою й дубочком.
Лісовичок. Молодець! А зараз потанцюємо із зайчиком, щоб йому стало веселіше!
Танок «Зайчики»
Лісовичок. Діти, вирушаємо далі, а зайчикові скажемо «До побачення!» Хтось це сидить на пеньку? Послухайте загадку.
Хто по дереву стрибає,
Хто пухнасту шубу має,
Рве горішки на гіллі
I ховає у дуплі? (Білочка)
Лісовичок. Розкажіть мені про білочку. Де вона живе? Що любить їсти?
Лісовичок. Білочко, що у тебе трапилось?
Білочка. У ліс прийшли погані люди. Залізли на дерево та порозкидали всі мої запаси.
Лісовичок. Ми тобі допоможемо. Ось вам котики. (Діти збирають гриби, шишки.)
Рухлива гра «Хто швидше допоможе білочці?»
Вірш Г. Демченко «Білочка»
Де ти, білочко, живеш?
Що ти, білочко, гризеш?
Я живу в густім ліску
У дуплі, у сосняку.
А гризу горішки,
I гриби, і шишки.
Білочка. Дуже дякую, що завітали до мене, допомогли, вірш розповіли. До побачення.
Лісовичок. Нам час вирушати! Ось яка галявина. Сядемо відпочинемо. Ви — немов маленькі ведмежатка. А що роблять ведмеді взимку? I ми хочемо спати, але маленька сніжинка впала нам на ніс. Необхідно її зігнати, тільки руками не торкатись. Сніжинка полегла на брова, на губи. Полетіла догори, на підлогу, вліво, вправо. Потім полетіла на небо. (Мімічна гімнастика)
Лісовичок. Вирушаємо далі. А кого ми зустрінемо, послухайте загадку.
Сірий та зубатий по лісочку шмигає,
Їсти собі шукає та зайців лякає. (Вовк)
Вовк. Ага, я вас вже давно чекаю! Всіх вас з’їм, якщо ви не розкажете, хто живе у лісі.
Лісовичок. Діти, розкажіть вовкові, хто живе в лісі, які дики тварини там е.
Вовк. Молодці! Давайте пограємо, хто сильніший — я чи ви?
Лісовичок. Гарно, Вовчику, нам з тобою було, але час вирушати далі. До побачення!
Далі по стежинці ми йдемо. Ой, погляньте,— хвіст. Потрібно його взяти у садочок.
Лисиця. Ой, ой, хто тут такий! Буду всіх кусати! Хто посмів лисоньку за хвіст тягати.
Лісовичок. Ой, вибач, ми не хотіли цього робити, ми випадково. Ми любимо диких тваринок, знаємо багато віршів та загадок. Ось послухай!
В темнім лісі проживає,
Довгий хвіст пухнастий має.
Їй на місці не сидиться,
А звуть її лисиця.
Лисиця. Давайте пограємось!
Рухлива гра «Лисичка та діти»
Лисиця. Запам’ятайте, ми з вами — природі друзі. Необхідно оберігати кожну травинку, кожну тваринку, бути друзями природи.
Лісовичок. А зараз давайте усі разом затанцюємо веселий танок.
Танок «Ялинка»
Лісовичок. Мені час повертатися до лісових друзів, у лісі та багато роботи! До побачення!

Алена345
30.12.2014, 15:38
Пошуково-дослідницька діяльність у ДНЗ
https://yadi.sk/i/l94g0hvXdiFiX
Організація пізнавальної діяльності дітей середнього та старшого дошкільного віку взимку
https://yadi.sk/i/tDrf18EodiFnV
Заняття з мовленнєвого спілкування в старшій групі
С. Г. Харченко
СТВОРЕННЯ НОВОГО ЗАКІНЧЕННЯ КАЗКИ «СНІГУРОНЬКА»
Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей придумувати кінець казки по-новому на основі знайомих дітям казок; збагачувати словник дітей прикметами, загадками, образними висловами; формувати вміння знаходити та формулювати властивості, дії та явища; використовуючи розвивальні ігри; вчити дітей бачити суперечність; розвивати зв’язне мовлення, уміння логічно та послідовно будувати розповідь без повторів і довгих пауз; розвивати творчий потенціал кожної дитини шляхом складання казок та малювання; спонукати дітей до доброти, до добрих дій.

ХІД ЗАНЯТТЯ
— Діти, Зима нас запросила до лісу. Як тут красиво! Ялинки прикрашені снігом. Їй допомагали прикрашати ліс її сини-місяці. Які ж це місяці? (Грудень, січень, лютий) Який місяць зараз господарює в лісі? (Січень)
— Подивіться, як багато снігу він нагорнув під ялинки. Це, мабуть, і вогник на галявинці він розпалив, щоб нам було затишно і тепло. Давайте присядемо та погріємося біля нього. (Діти сідають навколо «вогника».)
— Які ви знаєте прикмети зими?
• Взимку без вітру шумить ліс — бути хуртовині.
• Сильно рипить під ногами сніг — буде мороз.
• Глибокий сніг узимку — на дощове літо.
• Багато снігу — багато хліба.
• Горобці ховаються в затишок — на мороз і заметіль.
— Хто загадає загадки про зимові явища?
• Скатертина біла увесь світ накрила. (Сніг)
• Хто фарбує без пензля? (Мороз)
• Не сніг, не лід, а сріблом дерева прикрасить. (Іній)
— Зима багата на морози, завірюхи, сніг. Якими словами можна сказати про сніг? (Білий, м’який, пухнастий, мокрий, холодний, срібний)
Проводиться дидактична гра «Гарно — погано» з поняттям сніг.
— Які ви знаєте казки, де пригоди відбуваються взимку? («Рукавичка», «Снігова королева», «Снігуронька», «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат»)
— В кожного з вас є своя улюблена казка. А мені найбільше подобається казка про Снігуроньку. Пам’ятаєте цю казку?
— Хто зліпив Снігуроньку?
— Із чого зліпили Снігуроньку?
— Діти, здогадайтеся, чому мені подобається Снігуронька?
— Чому Снігуронька весною «зажурилася»? Продемонструйте це виразом свого обличчя.
— Що трапилося зі Снігуронькою?
— Чи шкода вам її?
— Як ви гадаєте, чи можна зробити так, щоб Снігуронька не розтанула?
— Зараз ми з вами станемо чарівниками, і кожен із вас придумає свій щасливий кінець казки. (Діти протягом 2 хвилин під легку музику придумують кінець казки. Вихователь викликає 5–6 дітей для розповіді. Робота в парах.)
— У кожного з вас був свій цікавий кінець казки. А зараз я вам пропоную повернутися до дитячого садочка і намалювати щасливий кінець своєї казки «Снігуронька», або кінець казки, який вам найбільше сподобався.

Алена345
30.12.2014, 16:08
«Пригоди Сонцезаичика». Комплексне заняття з ознайомлення з природою, грамотою, та малювання в старшій групі
https://yadi.sk/i/aFL7gg9tdiFxX
Занятие в старшей группе «Волшебный мир светофора Моргайчика».
https://yadi.sk/i/-bepJYNVdiGAz
Цікава математика. Заняття з елементами експериментальної діяльності. 5-й рік життя
https://yadi.sk/i/Bms7wK3XdiGKH
«Несподіванки зими». Заняття з аплікації в середній групі (робота з тирсою)
С. Г. Харченко
Програмовий зміст: формувати у дітей уявлення про характерні зимові явища природи; знаходити та формувати властивості, дії та явища; продовжувати вчити дітей складати колективну композицію з індивідуальних робіт, виконаних із використанням тирси; вправляти дрібну мускулатуру руки, посипаючи тирсу трьома пальцями; вчити дітей співвідносити мовну форму опису з графічною; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, естетичне сприймання, образне мислення, зорову пам’ять, творчий потенціал кожної дитини; спонукати дітей до доброти, добрих дій.
Обладнання: лист від зайчика; колективне панно; пофарбована тирса; клей, пензлі, підставки, серветки.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вихователь звертає увагу дітей на лист, який надійшов від зайчика:
«Дорогі малята!
У нас трапилася біда. Я разом зі своїми друзями намалював чудову картину. А метелиця-хурделиця заморозила картину. На ній зникли всі фарби, вона розсипалась на маленькі крижинки. А потім вона ще й занесла її великим заметом. Ми просимо у вас допомоги».
— Діти, допоможемо лісовим друзям? А ви зможете? Не злякаєтесь метелиці-хурделиці?
Тоді вдягайтеся тепло: одягайте теплі шапки, шуби, шарфи, взувайте чобітки. (Діти імітують рухи.) Сідайте на санчата та поїдемо до лісу. (Діти стають парами, під музику ідуть до лісу.)
— Ось ми з вами, діти, і приїхали до лісу. Яка пора року панує в лісі?
— Які прикмети зими ви знаєте?
— Який сніг лежить у лісі?
— Про зиму можна сказати, що вона чарівниця. Чому?
— На що схожі білі замети, кучугури?
— Що вони вам нагадують? (Пухнасті перини, пухкі подушки, ватні ковдри, цукрові гори, м’який диван)
— Що нагадують вам сніжинки? (Зірочки, квітки)
— Якими словами можна сказати про зиму?
— Пригадайте «зимові» слова.
— Діти, подивіться, ось біля великого замету сидить наш зайчик та сумує. Давайте до нього підійдемо. Ось ми тебе, зайчику, і знайшли, а прийшли ми, щоб допомогти тобі і твоїм друзям. Діти, потрібно нам розчистити цей замет і знайти картину, яку намалювали лісові звірі. (Діти допомагають зайчикові «розчистити» замет.)
— Діти, подивіться, малюнок розсипався на крижинки різної форми, і зовсім зникли фарби.
Зайчику, ти не хвилюйся. Ми з дітьми допоможемо відновити фарби. Але ми будемо працювати не фарбами, не кольоровим папером, а різнокольоровою тирсою.

Діти, подивіться, яку крижинку кожен із вас хотів би розфарбувати. Візьміть її. (Кожна дитина бере собі крижинку — малюнок для наклеювання тирси.)
— Подумайте та візьміть собі колір, який вам потрібен.
— Юлю, чому ти взяла синій колір?
— Владику, який тобі потрібен колір, щоб розфарбувати ялинку?
— Олю, якої форми у тебе крижинка? (Діти сідають за столи працювати. Під
легку музику діти виконують роботу.)
— Діти! Ваші малюнки — немов чарівні. Ви добре працювали, навіть сонечко засяяло на картині весело. Діти, помилуйтеся цією чудовою картиною! Це відбулося завдяки вашому старанню, вмінню.
Зайчик та лісові друзі дуже вам вдячні!

нинчик
26.09.2015, 14:15
**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

iruna
16.11.2015, 18:08
Дівчатка! У кого є заняття з використанням символів наочного моделювання . Може бути вивчення вірша про весну за схемами =друдлами. Поділіться будь ласка.

alla.kalinichenko
29.11.2015, 16:45
[QUOTE=iruna;5108684]Дівчатка! У кого є заняття з використанням символів наочного моделювання . Може бути вивчення вірша про весну за схемами =друдлами. Поділіться будь ласка.[/QUO
у мене є книга Використання символів у роботі з дітьми середнього віку.якщо потрібно можу відсканувати . там є конспекти занять про весну,,можна про писанку.

macka
03.12.2015, 19:05
Конспект заняття з математики для дітей старшої групи

Тема: «Подорож до планети Див»

Мета: закріпити знання дітей про цифри та числа в межах восьми; перевірити обсяг знань дітей про геометричні фігури та уміння складати з них різні предмети; вправляти в умінні орієнтуватися в просторі; розвивати логічне мислення, уміння швидко знаходити оптимальні варіанти розв’язання задач-жартів; виховувати інтерес до математики, бажання працювати самостійно.

Матеріал: набір цифр, чарівний кристал, геометричні фігури, «інопланетянка», зайчик, лисичка, Колобок.

Хід заняття.

Звучить музика, вихователь заносить у групу «інопланетянку»
- Доброго дня, малята! Мене звуть Інопланетянка! А як називається ваша група?
- Ми- група «Капітошки»
Ми маленькі капітошки
Не сумуєм анітрошки!
- Це дуже добре, що ви веселі і дружні. Я прилетіла з планети Див і хотіла запросити вас до себе, та спочатку скажіть як називається ваша планета? Але дістатися до моєї планети можуть тільки розумні і кмітливі діти.

1. Дидактична гра «Порахуй звуки і покажи цифрою»( 5 разів тупнути, 3 рази плеснути у долоні, 6 разів стукнути молотком об стіл)

2. Дидактична гра «Рахуй далі» (пряма і зворотна лічба від заданого числа)

3. Порахуй геометричні фігури на картинках.

- Ну що ж , випробування ви мої пройшли, я чекатиму вас на своїй планеті, а дорогу вам покаже мій магічний кристал.
- До зустрічі на планеті Див.

Вихователь: Що ж, малята, уявляємо, що одягаємо скафандри, сідаємо в нашу ракету, а кристал нам покаже шлях!
Отже, рахуємо: 8,7,6,5,4,3,2,1 – пуск( тихенько сідають за столики)
У нас 1 зупинка. Дивіться, стоїть хатинка, а поряд зайчик плаче
- Чому він плаче? З якої казки зайчик?
- Здається, я знаю, як козу з хатинки вигнати. Ми її нагодуємо. Коза дуже любить яблука і груші.

(діти отримують набірні полотна та набори яблук і груш)

- У мене 4 яблука і 3 груші. Яких фруктів більше? На скільки? Як зробити, щоб було порівну? (називаючи фрукти, діти позначають їх цифрами)
- Коза відчинила двері і впустила зайчика. А ми летимо далі.

- А зараз друга зупинка – нас зустрічає колобок. Чому він так швидко біжить? Від кого? Як зробити, щоб лисичка не проковтнула колобка? (стати трикутником, прямокутником та інш.)
- А ось і лисичка!
Вона каже, що не буде їсти колобка, якщо ви виконаєте її завдання.
1 завдання: назвати правильно геометричні фігури ;
викласти фігури дівчинки та хлопчика з геометричних фігур.

2 завдання:роз’язати задачі

Півник залетів на тин
А там півник ще один
Скільки півників усіх
Полічіть-но швидко їх.

Горобець і дві синиці
Он летять до годівниці
Скільки птахів підкажіть
Будуть вдячні за обід?

Іде маленька Валя
Веде її Наталя
Зустріли двох хоп’ят
Скільки всіх малят?

Лисичка: ви розв’язали всі задачі, ну що ж , відпускаю вашого колобка

А колобок хоче з вами пограти

Фізкультхвилинка:

Раз! Два! Час вставати:

Будемо відпочивати.(діти встають з-за столиків)

Три! Чотири! Присідаймо,

Швидко втому проганяймо.(присідають 2-3 рази)

П’ять! Шість! Засміялись, (повертаються один до одного, посміхаються)

Кілька раз понахилялись.(нахиляються вправо-вліво)

Зайчик маленький до нас

Завітав у вільний час.(ходьба)

Будем бігати, стрибати,

Щоб нам зайчика впіймати.(стрибки)

Прудко зайчик утікає

Він із дітками так грає.(біг на місці)

Сім! Вісім! Час настав

Повернутись нам до справ.(діти сідають за столики)

3 зупинка «Іграшкове містечко»
- Хто тут живе? Які іграшки ви бачите? Скільки їх? Порахуйте їх за порядком. Хто стоїть за порядком третім?, шостим?, другим? (Діти рахують і викладають відповідні цифри)
- Молодці, а зараз трішки пограємо. Якщо я буду говорити правильно, ви будете плескати, піднявши руки вгору, а якщо ні – тримайте руки опущеними вниз.
- Сьогодні неділя?
- На вулиці зима?
- Лід гарячий?
- Молоко рідке?
- У квадрата 4 сторони?
- Поїзд довший за автобус?
- Кущик вищий за дерево?

Інопланетянка: Дякую вам , малята, тепер я дійсно переконалася, що ви дружні та розумні, ви зробили справжнє диво – допомогли всім жителям нашої планети, тому я хочу вас нагородити.
- Пройдіть 5 кроків прямо, зверніть ліворуч, пройдіть ще три кроки, подивіться вгору, а тепер вниз
( під серветкою стоїть коробочка з цукерками для малят)
- Давайте подякуємо Інопланетянці і повернемось у садок. (Зворотня лічба, пригощання)
- Сподобалась вам подорож?
- Що найбільше запам’яталось?
- Чого ми навчились?