PDA

Просмотр полной версии : Документація завідувачів ДНЗ УкраїниМАНЯХА
28.11.2012, 11:36
Пропоную усім завідувачам та методистам обєднатитися, і також як вихователі. та музичні керівники...: допомати один одному:aga:

МАНЯХА
28.11.2012, 11:42
Перелік обовязкової документації відповідно до нової інострукції
Додаток 1
до Інструкції
(пункту 1.4)

Перелік обов’язкового складу документів відповідальність за формування та зберігання яких несуть:

1. Керівник закладу:
1.1. Ліцензія на право ведення закладом діяльності з надання освітніх послуг (стосується лише закладів приватної форми власності).
1.2. Свідоцтво про державну атестацію закладу та матеріали державної атестації.
1 3. Статут закладу.
1.4. Книги реєстрації наказів з основних питань діяльності та кадрових питань, папки з наказами. При відсутності комп’ютера книги наказів з основних питань діяльності та кадрових питань ведуться у рукописному вигляді.
1.5. Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період.
1.6. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу.
1.7. Книга обліку особового складу працівників.
1.8. Особові справи працівників закладу.
1.9. Трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок.
1.10. Журнал(и) обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених закладом (додаток 8).
1.11. Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу (заяви, списки працівників, які атестуються, та їх характеристики, графік роботи атестаційної комісії,протоколи засідань атестаційних комісій тощо).
1.12. Копії документів статистичної звітності.
1.13. Графіки роботи працівників закладу.
1.14. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
1.15. Посадові (робочі) інструкції працівників закладу.
1.16. Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі.
1.17. Книга прийому та передачі справ при зміні керівника закладу.
1.18. Протоколи: загальних зборів працівників закладу, виробничих нарад, батьківських зборів, засідань батьківських комітетів.
1.19. Матеріали щорічного звітування керівника закладу.
1.20. Контрольно - візитаційна книга закладу.

2. Вихователь-методист:
2.1. План роботи.
2.2. Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників.
2.3. Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду методичного кабінету закладу.
2.4. Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і методичної роботи та заходи щодо її вдосконалення.
2.5. Матеріали проведених семінарів, звіти творчих, проблемних груп, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.
2.6. Книги обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо).
2.7. Матеріали проведення педагогічних рад закладу.

3. Вихователь:
3.1. План роботи.
3.2. Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми.
3.3. Книга відомостей про дітей та їхніх батьків.
3.4. Листок здоров’я дітей.
3.5. Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо).

4. Інструктор з фізкультури:
4.1. План роботи.
4.2. Листок здоров’я дітей.
4.3. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів).
4.4. Графік роботи фізкультурного залу, затверджений керівником закладу.

5. Керівник музичний:
5.1. План роботи.
5.2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу
5.3. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії музичних свят тощо), музично-дидактичних ігор.
5.4. Графік роботи музичного залу, затверджений керівником закладу.

6. Керівник гуртка
6.1. Програма, за якою працює гурток.
6.2. Журнал планування та обліку гурткової роботи.
6.3. Графік роботи, розклад занять, список дітей , затверджені керівником дошкільного навчального закладу.
6.4. Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо).

7. Вчитель-дефектолог (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог):
7.1. Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу.
7.2. Картка мовного розвитку на кожну дитину.
7.3. Індивідуальна картка розвитку дитини.
7.4. Календарний план роботи та план індивідуальної роботи, занять у підгрупах.
7.5. Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми.
7.6. Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації на кожну дитину.
7.7. Книга взаємозв’язку між дефектологом і вихователем групи.
7.8. Графік роботи кабінету, затверджений керівником закладу.

8. Практичний психолог (соціальний педагог):
8.1. Плани роботи на рік (місяць).
8.2. Форми статистичної звітності встановленого зразка.
8.3. Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування дітей закладу.
8.4. Журнали індивідуальних консультацій.
8.5. Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми.
8.6. Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів тощо.
8.7. Тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети тощо.

9. Сестра медична:
9.1. Медична карта дитини (ф. 026/о)
9.2. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о)
9.3. Карта профілактичних щеплень (ф. 063-1/о), індивідуальні карти дітей (ф. 063-1/о).
9.4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о).
9.5. Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/о).
9.6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о).
9.7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о)
9.8. Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей.
9.9. Табель відвідування дітьми закладу.

10. Документація з організації харчування дітей ведеться відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

11. Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, фінансово-господарської діяльності ведеться працівниками закладу відповідно до законодавства.

leonora_
28.11.2012, 15:06
Пропоную усім завідувачам та методистам обєднатитися,
Правильно. Я не тот и не другой, всего лишь вихователь, но может тоже чем пригожусь :taunt:

leonora_
28.11.2012, 15:27
Інструкція
щодо заповнення форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту"
http://narod.ru/disk/58009602001.76ce2223e16ba6599278c3447ae601d0/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F.doc.html

МАНЯХА
28.11.2012, 20:50
НАКАЗ
30.08.2012р.№___
Про організацію роботи з пожежної безпеки

На виконання Закону України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ (зі змінами і доповненнями) та відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70, а також для підтримання необхідного рівня пожежної безпеки у дошкільному навчальному закладі,

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальність за пожежну безпеку дошкільного навчального закладу покласти на завгоспа ДНЗ –
2. Призначити відповідальними за пожежну безпеку:
- у групових приміщеннях — група
- у спортивній залі — інструктора з фізкультури –


-
-
3. Призначити відповідальним за утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту (первинних засобів пожежогасіння, ) .
4. Призначити відповідальним за протипожежний стан будівель і споруд, а також території дошкільного навчального закладу .
5. Призначити відповідальним за електробезпеку, організацію систематичного обслуговування електрообладнання, електроприладів у дошкільному навчальному закладі .
6. Відповідальному за пожежну безпеку дошкільного навчального закладу :
6.3. Встановити контроль за виконанням відповідальними особами обов’язків щодо забезпечення пожежної безпеки.
6.4. Розмістити на видних місцях у кожному приміщенні дошкільного навчального закладу інформацію про відповідального за пожежну безпеку.
7.
8.
9. до . . ознайомити зі змістом цього наказу всіх працівників дошкільного навчального закладу під особистий підпис згідно зі списком, що додається.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ЛюдмилаИвановна
24.02.2013, 00:11
Допоможіть, будь ласка, з кваліфікаційною характеристикою на медичну сестру дитсадка

leonora_
23.03.2013, 14:08
КОЗА ДИСК
http://*********org/3070390m.jpg (http://*********org/3070390.htm)
Педагогічна рада
Засідання методичного об'єднання
Семінари
Консультації

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Алена345
24.03.2013, 09:53
КОЗА ДИСК
http://*********org/3070390m.jpg (http://*********org/3070390.htm)
Педагогічна рада
Засідання методичного об'єднання
Семінари
Консультації
Присоединяюсь к благодарностям!!!!!!!!!!!!

Ленчик, ты у нас во всех сферах осведомлена, авторы :Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років Дитина , подскажи как теперь планировать по новой программе "Дитина".Наши девчонки приехали с курсов и ошеломили, что теперь мы работаем по новой программе, а нам никто ничего не говорил до сих пор, в инете тоже такого ничего не нашла, программу я скачала.

leonora_
24.03.2013, 10:07
Девчонки, привет!

Ленчик, ты у нас во всех сферах осведомлена
Ты, что смеешься. я выставляю материал, который есть у меня.

авторы :Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років Дитина , подскажи как теперь планировать по новой программе "Дитина".Наши девчонки приехали с курсов и ошеломили, что теперь мы работаем по новой программе, а нам никто ничего не говорил до сих пор, в инете тоже такого ничего не нашла, программу я скачала.
У нас была одна на курсах три недели назад, но ничего не говорила. Где ты скачала? Я вообще ничего не слышала об этом.

Алена345
24.03.2013, 12:51
Девчонки, привет!

Ты, что смеешься. я выставляю материал, который есть у меня.

У нас была одна на курсах три недели назад, но ничего не говорила. Где ты скачала? Я вообще ничего не слышала об этом.
Я скачала в http://www.twirpx.com, но больше я об этой программе не слышала, присоединяйтесь, кто что знает, я в шоке, как наше министерство нас имеет на книгах, только закупили по "Я у світі", нате вам пожалуйста "ДИТИНА", а завтра что будет?И каждый трактует так как ему нравится, а деньги из нашего нищего кошелька плывут, не на наших детей которых нужно выводить в люди , а на эту, простите, "туалетную бумагу". Я плачу..............................

Маришка
31.03.2013, 07:16
Девочки очень нужен КОЗА-ДИСК «Шаблони документів закладу освіти». Випуск 2011. 1. Атестація педагогічних працівників. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. Очень- очень нужно.

Маришка
15.05.2013, 14:03
Девочки подскажите: как кправильно вести книгу приказов. Читала, что она должна быть не одна. Можно приказы распечатывать или только писать от руки. Поделитесь пожалуйста опытом. Буду безмерно блвгодарна.

leonora_
18.05.2013, 15:45
Девочки очень нужен КОЗА-ДИСК «Шаблони документів закладу освіти». Випуск 2011. 1. Атестація педагогічних працівників. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. Очень- очень нужно.
Мы в этом году только выписали КОЗА-ДИСК

Выставила на сайте садика тренинги http://trudolub-sad.ucoz.ua/load/knigi/2 Только, чтобы скачать надо зарегестрироваться на сайте. Если уже регистрировались в системи uID, просто нужно войти и все

leonora_
18.05.2013, 15:53
Атестація педагогічних працівників. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. Очень- очень нужно.
Уже конечно поздно аттестация прошла, может на следующий год пригодится http://trudolub-sad.ucoz.ua/load/1

leonora_
29.05.2013, 20:24
Девочки подскажите: как кправильно вести книгу приказов. Читала, что она должна быть не одна. Можно приказы распечатывать или только писать от руки. Поделитесь пожалуйста опытом. Буду безмерно блвгодарна.
Есть книга "Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного навчального закладу", там есть Орієнтовний перелік наказів і зразки. Начала на сайте у себя выставлять и принтер поломался, не могу отсканировать. Может после выходных на работе попробую.

leonora_
09.08.2013, 21:34
Девочки, в новом журнале "Вихователь-методист дошкільного закладу", есть новые документы:
Положення про порядок користування інтернетом у дошкільному навчальному закладі
Приклад оформлення наказу про створення сайту ДНЗ
Положення про сайт дошкільного навчального закладу
Положення про мультимедіатеку дошкільного навчального закладу
Анкета «Комп'ютерна грамотність педагога»
и т. д. все перевела в Ворд, выставила тут http://trudolub-sad.ucoz.ua/load/dilova_dokumentacija/5

leonora_
18.08.2013, 19:59
Девочки, вышел новый КОЗА-ДИСК для керівників навчальних закладів
Випуск 2013.3 «Договірні відносини» «Шаблони документів закладу освіти»


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (витяги)
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (витяги)
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (витяги)
Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII
Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV
Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 № 170
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 № 115
Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки
Лист Міністерства праці та соціальної політики України щодо порядку укладання трудового договору і контракту від 03.02.2003 № 06/2-4/13


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Попередній договір
Супровідний лист до договору
Протокол розбіжностей
Додаткова угода про зміну договору
Додаткова угода про доповнення договору
Договірні відносини: глосарій
Довідкова таблиця «Договірні відносини: нормативно-правові акти»
Пам’ятка «Форма договору»
Пам’ятка «Строк чи термін дії договорів: розмежовуємо поняття»
Пам’ятка «Порядок укладання договору»
Пам’ятка «Способи захисту договорів від підробки»
Пам’ятка «Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин»
Пам’ятка «Готуємося до проведення переговорів»
Рекомендації щодо ведення переговорів


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Безстроковий трудовий договір
Трудовий договір
Наказ про визнання трудового договору безстроковим
Наказ про припинення трудового договору (типова форма)
Журнал реєстрації трудових договорів
Пам’ятка «Перелік документів, необхідних для оформлення трудового договору»
Робоча ситуація «Зміна умов строкового трудового договору на умови безстрокового трудового договору»
Строковий трудовий договір
Трудовий договір
Фрагмент трудового договору, що містить умову про встановлення випробування (приклад оформлення)
Заява про прийняття на роботу за строковим трудовим договором
Наказ про прийняття на роботу (типова форма)
Повідомлення про закінчення строку трудового договору
Пам’ятка «Переукладання строкових трудових договорів»
Пам’ятка «Закінчення трудового договору працівника під час відпустки для догляду за дитиною: як правильно оформити»
Покроковий алгоритм «Припинення строкового трудового договору з працівницею, яка має дитину віком до трьох років і перебуває у відпустці для догляду за дитиною»
Довідкова таблиця «Категорії осіб, яким не встановлюється випробування при прийнятті на роботу»
Контракт
Контракт з працівником (типова форма)
Пам’ятка «Контракт як особлива форма трудового договору»
Пам’ятка «Продовження і переукладання контракту»
Пам’ятка «Підстави та порядок розірвання контракту»
Консультація «Прийняття на роботу за контрактом технічних працівників»


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Колективний договір
Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка (додаток до договору)
Перелік робіт з важкими й шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати у розмірі до 12% (додаток до договору)
Положення про преміювання працівників (додаток до договору)
Алгоритм «Укладаємо колективний договір»
Пам’ятка «Колективний договір: нормативно-правові акти»
Пам’ятка «Відповідальність за порушення вимог законодавства про порядок укладення та виконання колективних договорів»
Довідкова таблиця «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками»
Довідкова таблиця «Надбавки, доплати та підвищення, які встановлюються педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів»


ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Договір про співпрацю дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального закладу (шаблон і приклад оформлення)
Договір про спільну освітню діяльність суб’єктів освітнього округу


ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ЗАКЛАДАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Договір про надання послуг з охорони приміщень і майна навчального закладу
Акт погодження договірної ціни за послуги з охорони приміщень і майна навчального закладу (шаблон і приклад оформлення)
Договір оренди
Рекомендації щодо складання договору оренди нерухомого майна навчального закладу
Договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю
Договір про надання цільової благодійної допомоги
Договір про співпрацю дошкільного навчального закладу та музею


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПЛАТНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ
Договір про надання платньої освітньої послуги
Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності
Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами
Алгоритм «Організація надання платних освітніх послуг»


ДОГОВІР ПІДРЯДУ
Договір підряду на виконання капітального ремонту навчального закладу
Рекомендації щодо оформлення договору підряду на виконання капітального ремонту об’єктів навчального закладу
Довідкова таблиця «Основні відмінності між цивільно-правовим та трудовим договорами»


ДОГОВІР ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Для загальноосвітніх навчальних закладів на диску розміщено такі документи та шаблони:


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ОФІЦІЙНІ РОЗ’ЯСНЕННЯ
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (витяги)
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (витяги)
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (витяги)
Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII
Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV
Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 № 170
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 16.01.2013 № 20
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 № 115
Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки
Лист Міністерства праці та соціальної політики України щодо порядку укладання трудового договору і контракту від 03.02.2003 № 06/2-4/13


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Попередній договір
Супровідний лист до договору
Протокол розбіжностей
Додаткова угода про зміну договору
Додаткова угода про доповнення договору
Договірні відносини: глосарій
Довідкова таблиця «Договірні відносини: нормативно-правові акти»
Пам’ятка «Форма договору»
Пам’ятка «Строк чи термін дії договорів: розмежовуємо поняття»
Пам’ятка «Порядок укладання договору»
Пам’ятка «Способи захисту договорів від підробки»
Пам’ятка «Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин»
Пам’ятка «Готуємося до проведення переговорів»
Рекомендації щодо ведення переговорів


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Безстроковий трудовий договір
Трудовий договір
Наказ про визнання трудового договору безстроковим
Наказ про припинення трудового договору (типова форма)
Журнал реєстрації трудових договорів
Пам’ятка «Перелік документів, необхідних для оформлення трудового договору»
Робоча ситуація «Зміна умов строкового трудового договору на умови безстрокового трудового договору»
Строковий трудовий договір
Трудовий договір
Фрагмент трудового договору, що містить умову про встановлення випробування (приклад оформлення)
Заява про прийняття на роботу за строковим трудовим договором
Наказ про прийняття на роботу (типова форма)
Повідомлення про закінчення строку трудового договору
Пам’ятка «Переукладання строкових трудових договорів»
Пам’ятка «Закінчення трудового договору працівника під час відпустки для догляду за дитиною: як правильно оформити»
Покроковий алгоритм «Припинення строкового трудового договору з працівницею, яка має дитину віком до трьох років і перебуває у відпустці для догляду за дитиною»
Довідкова таблиця «Категорії осіб, яким не встановлюється випробування при прийнятті на роботу»
Контракт
Контракт з працівником (типова форма)
Пам’ятка «Контракт як особлива форма трудового договору»
Пам’ятка «Продовження і переукладання контракту»
Пам’ятка «Підстави та порядок розірвання контракту»
Консультація «Прийняття на роботу за контрактом технічних працівників»

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Колективний договір
Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватися додаткова відпустка (додаток до договору)
Перелік робіт з важкими й шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати у розмірі до 12% (додаток до договору)
Положення про преміювання працівників (додаток до договору)
Алгоритм «Укладаємо колективний договір»
Пам’ятка «Колективний договір: нормативно-правові акти»
Пам’ятка «Зміст колективного договору: питання, які регулюються»
Пам’ятка «Відповідальність за порушення вимог законодавства про порядок укладення та виконання колективних договорів»
Довідкова таблиця «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками»
Довідкова таблиця «Надбавки, доплати та підвищення, які встановлюються педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів»


ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Договір про співпрацю загальноосвітнього і позашкільного навчальних закладів (шаблон і приклад оформлення)
Договір про співпрацю дошкільного навчального закладу та загальноосвітнього навчального закладу (шаблон і приклад оформлення)
Договір про спільну освітню діяльність суб’єктів освітнього округу


ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ЗАКЛАДАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Договір про спільну діяльність загальноосвітнього навчального закладу та закладу охорони здоров’я (шаблон і приклад оформлення)
Договір про надання послуг з охорони приміщень і майна навчального закладу
Акт погодження договірної ціни за послуги з охорони приміщень і майна навчального закладу (шаблон і приклад оформлення)
Договір оренди
Рекомендації щодо складання договору оренди нерухомого майна навчального закладу
Договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю
Договір про надання цільової благодійної допомоги
Договір про співпрацю загальноосвітнього навчального закладу та музею


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПЛАТНОЇ ОСВІТНОЇ ПОСЛУГИ
Договір про надання платної освітньої послуги
Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності
Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами
Алгоритм «Організація надання платних освітніх послуг»


ДОГОВІР ПІДРЯДУ
Договір підряду на виконання капітального ремонту навчального закладу
Рекомендації щодо оформлення договору підряду на виконання капітального ремонту об’єктів навчального закладу
Довідкова таблиця «Основні відмінності між цивільно-правовим та трудовим договорами»


ДОГОВІР ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

Выставлять буду монемногу ТУТ http://trudolub-sad.ucoz.ua/load/dilova_dokumentacija/5 (тут)

leonora_
22.01.2016, 16:52
Пожалуйста, обновите свою ссылку, очень нужно

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

1 Kvitochka
23.01.2016, 18:18
Здравствуйте! Работаю в детском саду воспитатетем - методистом если нужна помощь обращайтесь, надеюсь что смогу помочь!!!

alla.kalinichenko
25.01.2016, 12:04
Здравствуйте! Работаю в детском саду воспитатетем - методистом если нужна помощь обращайтесь, надеюсь что смогу помочь!!!
дайте пораду методисту -початківцю : як ви оформляєте картотеку методичних матеріалів?
як проводите оцінювання ,визначення рівня знань дітей ( я розумію як записати матеріали за кваліметричною моделлю, а як оцінюєте? за тестами, які підбираєте сам згідно вимог програми ?)
дякую!


КОЗА ДИСК
дякую за цінну інформацію


Девочки, в новом журнале "Вихователь-методист дошкільного закладу", есть новые документы:
Положення про порядок користування інтернетом у дошкільному навчальному закладі
Приклад оформлення наказу про створення сайту ДНЗ
Положення про сайт дошкільного навчального закладу
дякую ,а хтось робив сайт садочка ? поділіться досвідом

я не знайшла на сайті ,передивилась всі документи , якщо можете то виставте тут на сайті

1 Kvitochka
25.01.2016, 17:02
дякую ,а хтось робив сайт садочка ? поділіться досвідом

.
Сайт садочка розробляли на порталі Класна оцінка. Зайдіть на цей портал там є детальна інструкція в розділі ЧАВО.

НатальяДНЗ
22.11.2017, 22:50
Здравствуйте! Работаю в детском саду воспитатетем - методистом если нужна помощь обращайтесь, надеюсь что смогу помочь!!!

Здравствуйте! Я також працюю вихователем - методистом, але ще зовсім не маю досвіду, допоможіть, будь ласка, з довідками. Як правильно їх оформляти? Дякую.

alla.kalinichenko
26.11.2017, 20:08
пишіть електронну адресу вишлю вам зразки з рекомендаціями,розроблені пед.університетом ім.Б.Грінченка. не знаю як виставити їх архівом

Вікторія Павлівна
06.02.2019, 09:35
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста молодому вашему коллеге, какие нарады вы проводите у себя? какие должны быть, и с кем проводить.

Mashtarix
19.11.2020, 13:06
Доброго дня!
Підкажіть де можна знайти актуальні правила ведення Журналу прибуття (вибуття) дітей до дошкільного закладу?
Можна його вести у електронному вигляді, чи потрібно лише у бумажному?:smile3: