PDA

Просмотр полной версии : Белорусские игрыСветлана - Слоним
18.04.2011, 06:55
Фальклорныя гульн1.

КУРНАЦІЦА

У хаце ці на дварэ дзеці становяцца адзін за адным у рад. Хто стане наперадзе, той лічыцца правадыром. Ён бярэ ў адну руку кій, а ў другую – скручаны шалік ці жгут з хустачак. Кожны гулец у радзе трымаецца абе-дзюма рукамі за вопратку папярэдняга гульца. Рад дробнымым крокам пасоўваецца наперад і спявае:
Вышы, ніжы, Курнаціца,
Набок шапка – вушаніца.
Пасля гэтых слоў правадыр крычыць: “Шапку набок! – і паварочвае сваю шапку набок. На гэты загад хлопцы, гледзячы на правадыра, паварочваюць свае шапкі набок, а дзяўчаты хусткі. Да таго, хто не паслухаў яго, правадыр падыходзіць і б’е жгутом па плячах. Выконваць загад усе дзеці павінны разам так дакладна, як правадыр сам паказвае. Пасля гэтага, па знаку правадыра, рад пасоўваецца далей наперад з той жа самай прыпеўкай, у канцы якой пра-вадыр ізноў крычыць: “Кулак угару”, “Рукі ў бок”,”На бок легчы”,”Язык вы-сунуць” і г.д.
Каб лепш бачыць, як выконваецца яго загад, правадыр часам паварочвае ўвесь рад у паўкола.

СЛЕПА БАБУЛЕЧКА

Усе дзеці ходзяць па кругу. Выбіраецца слепа бабулечка. Ёй завязваюць вочы. Бабулечка ходзіць у сярэдзіне круга. Усе спаваюць:
Наша слепа бабулечка
Па вошчупу ходзіць,
Шукае каго-небудзь,
Хто яе асвыбодзіць,
Бабулечка, хадзі бліжэй,
Усе цябе просяць,
Даткні каго, угадай, хто ён,
А мы асвабодзім.
Бабулечка падыходзіць да каго-небудзь, датыкаецца, спрабуе адгадаць, хто гэта. Калі адгадае, тое дзіця становіцца слепай бабулечкай.


У МЯДЗВЕДЗЯ НА БАРУ

З удзельнікаў гульні выбіраюць або прызначаюць аднаго мядзведем. Мядзведь ходзіць па сваім лесе, шукае, хто яму робіць шкоду. Дзеці прыходзяць у лес, за ягадамі, грыбамі. Яны ходзяць і разам спяваюць песню:
У мядзведзя на бару
Грыбы, ягады бяру.
А мядзведзь на нас глядзіць
І вурчыць.
Дзеці могуць некалькі разоў праспяваць сваю песню. Мядзведзь зручны момант, каб кінуцца на іх. Ён бяжыць за дзецьмі, стараецца каго-небудзь злавіць. Хто будзе злоўлен першы, той становіцца мядзведзям. Так працяг-ваецца, пакуль дзецмя не надакучыць бегаць.

ШАСТАК

Дзяўчанкі становяцца ў кола, трымаючася за рукі, адна з дзяўчынак выходзіць у сярэдзіну кола, пахаджвае і спявае:
Шэсць дзён малаціла,
Шастак зарабіла,
Сама сабе дзівавала,
Што так мала зарабляла.
Прапеўшы гэта, яна, а за ёй і ўсе дзяучынкі пяюць песню спачатку: дзяўчынка, што хадзіла пасярэдзіне,як найхутчвэй пачынае перакрчувацца цераз руку з тымі, хто стаіць у коле. Калі яна перакруціцца з усімі, на яе месца ідзе другая дзяўчанка і зноў пяе:
Шэсць дзён малаціла,
Шастак зарабіла.
Сама сабе дзівавала,
Што так мала зарабляла.МАША

Задача: развіваць тэмбравы слых, вызываць добрыя пачуцці.
Апісанне гульні: Дарослы расказвае:
Ёсць у нас дзяўчынка Маша,
І ёсць у нас хлопчык Саша,
Яны хочцуь пагуляць,
Хто пакліча – адгадаць.
Дзяучынка або хлопчыку завязваюць вочы хустачкай. Дзеці, трымаючыся за рукі, ідуць па крузе і спяваюць:
Маша, Маша, ты патеха наша,
Адгадай, хто пяе, імя тваё назаве.
Хто-небзь адзін з дзяцей прспявае: “Маша”. Маша, якая стаіць у сярэдзіне круга, павінна адгадаць, хто спяваў. Хто адгадвае, той становіцца Машай. Калі гэта хлопчык, то дзеці спяваюць “Саша”.


ДОЖДЖЫК

Задача: выклікаць радасць, развіваць спрыт, удасканальваць навыкі хуткага бега.
Апісанне гульні: Дарослы весела кліча:
Ідзі,ізді, дожджыку, звару табе боршчыку,
Пастаўлю пад елкаю, накрыю талеркаю,
Сама пакаштую, цябе пачастую.
Выбіраюць дожджык. Ён стаіць, а дзеці скачуць вакло яго і дражняць: Буль-буль-буль, буль-буль-буль,
Не баімся кропляў куль,
Будзе часты дождж ісці,
Будзем мы хутчэй расці.
Дзеці ўцякаюць, а дожджык бегае за імі і дакранаецца цэлафанавымі стужачкамі, якія трэмае ў руках, да тых, каго дагоніць. Дзіця, да якога дождык дакрануўся, выбывае з гульні. Дожджык павінен дагнаць усіх удзельнікаў гульні.

У ВЕРАБ’Я

Задача: выклікаць радасць, выхоўваць добрыя сяброўскія ўзаемаадносіны.
Апісанне гульні: Дарослы загадвае загадку:
Шустранькі, маленькі, сам у шэрай світцы,
Шукае канапелькі, каб трошкі пажывіцца.
Потым, паказваючы на каго-небудзь з дзяцей, кажа: Верабей, верабей, вылятай у круг хутчэй.
Той, на каго паказаў дарослы, “вылятае” ў сярэдзіну круга. Дзеці ідуць по крузе і спяваюць:
Паскакаў верабей ды по сметнічку,
А сабраў верабей ўсю сямеечку:
“Мала нам, мала нас на булачку хлеба,
А пазваць, а пазваць каго яшчэ трэба?”
На першыя два радкі песні верабей скача ў крузе, узмахвае крыл-цамі. На два астатнія – стаіць на месцы, ківае галавой, быццам дзяў-бе. Пасля заканчэння спеваў верабей кліча каго-небудзь з дзяцей, каб падсілкавацца хлебам.

ХІТРЫЯ МЫШЫ

Задача: развіваць увагу, асцярлжнасць, вытрымку..
Апісанне гульні: Дарослы загадвае загадку:
Маленькі шарык пад лаўкай шарыць,
Збірае крошкі, баіцца кошкі.
Ката выбіраюць по лічылцы:
Раз, два, тры, чатыры,
Ката грамаце вучылі,
Не чытаць, не пісаць,
А за мышкамі скакаць.
Кот становіцца на невялікай адлегласці ад дзяцей, заплючвае вочы, нібыта спіць. Мышы скачуць і дражняць ката:
Тра-та-та, тра-та-та, не баімся мы ката.
Дражнілка паўтараецца да тога часу, пакуль кот, які спачатку драмаў, пачне падкрадацца. Як толькі кот скокне, мышы заміраюць на месцы. Кот пахаджвае і выглядае. Калі хто зварухнецца, цягне да сабе. Гульня працягваецца, пакуль кот не пераловіць ўсіх мышей.

ГУСІ І ВОЎК

Задача: удасканальваць навыкі хуткага бегу, спрыт, выхоўваць пачуццё калектывізму, смеласць.
Апісанне гульні: Выбіраюць ваўка і гусей (4-5 чалавек), воўк знаходзіцца ў сярэдзіне круга, гусі – за кругам. Дзеці або дарослы крычаць: “Гусі-гусі! Вам пара ў чыста поле са двара!”
Дзеці ідуць карагодам, трымаюцца за рукі і спяваюць:
Дзе былі вы, гусі? На сінім на моры.
Каго там вы бачылі? Шэрага воўка.
Ах, ты, шэры ваучок,
Бяры ты гусенка замест парасёнка.
Гусі адказваюць пасля кожнага з сямі радкоў тэксту ўвесь час аднолькава.
Потым гусі ўцякаюць, а воўк іх ловіць. Дзеці дапамагаюць гусям, якія маюць права схавацца ў сярэдзіне круга, калі стомяцца. Воўк гэтага права не мае.


МАРОЗ

ЗАДАЧА: развіваць спрыт, хуткасць рэакціі, выхоўваць узаемавыручку, каллектавізм.
АПІСАННЕ ГУЛЬНІ: Па лічылцы выбіраецца Мароз. Дзеці ідуць карагодам і спяваюць: Дзед мароз, Дзед Марз! У цябе чырвоны нос,
Разам з намі пагуляй, не марозь, а даганяй!
Дзеці разбягаюцца ў розныя бакі. Мароз бяжыць за імі і стараецца дакрануцца да каго-небудзь рукой. Той, да кого дакрануўся Мароз, лічыцца замарожаным. Ён павінен спыніцца і развесці рукі ў бакі. Іншыя ўдзельнікі гульні могуць яго размарозіць, пляснуўшы рукой па плячы. Гульня право-дзіцца пэўны час. Праз кожныя 3-5 хвілін выбіраецца новы Мароз. Перамагае Мароз, які здолее замарозіць большую колькасць удзельнікаў гульні.


У КАРАГОДЗЕ МЫ БЫЛІ

ЗАДАЧА: развіваць творчыя здольнасці дзяцей ў імправізаціі танцавальных рухаў, выхоўваць добрыя сяброўскія адносіны.
АПІСАННЕ ГУЛЬНІ: Дзеці становяцца ў круг і бяруцца за рукі. Адна пара ходзіць у сярэдзіне круга і прытанцоўвае, астатнія ходзяць вакол іх і спява-юць: У карагодзе мы былі, ай, люлі, ай, люлі,
Каго там ты бачылі? Ай, люлі, бачылі.
Мы бачылі парачку. Ай, люлі, парачку.
Ты, парачка, патанцуй. Ай, люлі, патанцуй.
Дзеці спыняюцца і, пляскаючы ў далоні, працягваюць напяваць мелодыю на склад “ля”, а пара танцуе, выконваючы любыя рухі по жаданню. Станца-ваўшы, выходзіць з круга. Яе месца займае другая пара. Дзеці назіраюць за імі, а ў канцы гульні робяць вывад, якая пара танцавала прыгажэй за ўсіх.

ПАЛАЧКА – ШУКАЛАЧКА

Збіраецца група дзяцей, яны выбіраюць аднаго, які будзе ўсіх шукаць. Рэшта хаваюцца хто куда. Калі ўсе схаваюцца, шукальнік на ўмоўленым месцы стукае палачкай і спявае:
Палачка – шукалачка,
Я йду шукаць,
Каго я першага знайду,
Таго за палачкац пашлю!
Каго першага знаходзіць, той, пасля таго, як усе знойдзены, становіцца на месца шукальнічка.

alenagomel
08.05.2011, 15:16
Картотека музыкально-дидактических игр
М/Д игры для развития мелодического и звуковысотного слуха.

1. «Подумай и отгадай»(2-4г.)
2. «Кого встретил Колобок?»
3. «Где мои детки?»(3-4г.)
4. «Кто в домике живет?»(3-4г.)
5. «Наши песни»(4-5л.)
6. «Волшебный телефон»(4-5 л.)
7. «Музыкальные лесенки»(4-6л.)
8. «Кто поет?»(4-5л.)
9. «Музыкальное лото»(?)
10. «Сколько нас?»(5-7л.)
11. Бубенчики(6-7л.)
12.


М/Д игры, обучающие определять музыкальные жанры, композиторов.

1. «Зайцы»(2-4г.)
2. «Что делают в домике?»(3-4г.)
3. «Какая музыка?»(4-5л.)
4. «Три танца»(4-6л.)
5. «Слушаем музыку»(5-7л.)
6. «Назови композитора»(5-7л.)«М/Д игры, обучающие различать характер музыки.

1. «Весело- грустно»(3-4г.)
2. «Солнышко и тучка» (3-4г.)
3. «Веселый и грустный дождик»(3-4г.)
4. «Подбери картинку»(5л.)
5. «Море»(6-7л.)

М/Д игры, обучающие различать тембр музыкальных инструментов.

1. «Кто в домике живет?»(2-4г.)
2. «Определи, кто на чем играет»(2-4г.)
3. «Наш оркестр»(3-4г.)
4. «Нам игрушки принесли»(3-4г.)
5. «Музыкальные загадки»(3-4г.)
6. «На чем играем?»(3-5л.)
7. «Колпачки»(4-5л.)
8. «Симфонический оркестр»(6-7л.)
9. «Веселый квартет»(5-7л.)


М/Д игры для развития ритмического слуха.

1. «Прогулка»(3-4г.)
2. «Веселый поезд»(4-5л.)
3. «Определи по ритму»(5-6л.)


М/Д игры, обучающие нотной грамоте.

1. «Нотные кубики»(4-6л.)
2. «Ребус»(4-6л.)
4. «Знакомство с нотой»(4-6л.)
3. «Где находятся звуки?»(5-6л.)
5. «Музыкальное лото»(5-7л.)

М/Д игры, обучающие различать динамические оттенки.

1. «Пальчики-ручки»(2-4г.)
2. «Тихо- громко запоем»(5-6л.)
3. «Колобок»(5-6л).
4. «Тихая и громкая музыка»(6-7л.)
5. «Найди щенка»(5-7л.)

alenagomel
08.05.2011, 15:17
«Пальчики-ручки»
Для 2-4 лет
Для развития динамического слуха

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: любой из музыкальных инструментов –фортепиано, бубен, металлофон. Можно использовать грамзапись.

ХОД ИГРЫ: ведущий исполняет плясовую то громка, то тихо или включает фонограмму, регулируя громкость. Дети слушают музыку, и под громкую- стучат кулачком о кулачок, тихую- пальчиком о пальчик.

«Тихо- громко запоем»
Для 5-6 лет
Для развития динамического слуха

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: любая мягкая игрушка.

ХОД ИГРЫ: выбирают водящего, он уходит из комнаты. Все договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют дети: звучание усиливается по мере приближения к месту, где находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от нее. Если водящий справился, при повторении игры он может спрятать игрушку.

«Колобок»
Для 5-6 лет
Для развития динамического слуха
ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: игровое поле или планшет; молоточек, изображающий матрешку; плоскостной Колобок и несколько различных предметов (стог сена, бревно, пенек, муравейник, елка, т.д.). Все это в произвольном порядке расставляется на игровом поле или закалывается на планшете.
ХОД ИГРЫ: водящий, отворачивается от остальных играющих. Дети договариваются, за какую фигурку спрячут Колобка, и зовут водящего:
Укатился Колобок, Колобок- румяный бок.
Как же нам его найти, к деду с бабой привести?
Ну-ка, Ира, по дорожке походи, походи,
И по песенке веселой Колобка отыщи.
Все поют песню. Водящий должен найти ее, руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют дети: звучание усиливается по мере приближения к месту, где находится Колобок, или ослабевает по мере удаления. Если водящий справился, при повторении игры он может спрятать Колобка.


«Тихая и громкая музыка»

Для 6-7 лет
Для развития динамического слуха, закрепления терминологии.

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: карточки с изображениями динамических оттенков тихо(р), громко(f), не слишком громко(mf). Три карточки одного цвета, но разной насыщенности (розоватая, темно-розовая и ярко-красная), что соответствует определенному динамическому оттенку.

ХОД ИГРЫ: пьеса звучит дважды. Сначала дети слушают музыку, при повторном исполнении показывают карточки-квадраты, соответствующие динамике.
«Найди щенка»
Для 5-7 лет
Для развития динамического слуха


ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: игровое поле, щенок, 2-3 небольших бочонка или ящика, молоточек с матрешкой на конце.

ХОД ИГРЫ: дети договариваются, в какую из бочек спрячут щенка, зовут водящего: «Вот щенок наш убежал, спрятался за бочку.
Во дворе их много так, не найти его никак.
Ну-ка, Саша, поспеши, и щенка нам отыщи,
Мы не будем помогать, будем песню запевать».
Если матрешка далеко от щенка, дети поют тихо, а если близко- громко.

alenagomel
08.05.2011, 15:17
«Зайцы.»
Для 2-4 лет
Учить различать музыкальные жанры


Игровой материал: на картинке изображен лес, поляна. В центре сделаны разрезы, куда вставляются картинки- зайцы «спят», «танцуют», «делают зарядку».

Ход игры: воспитатель рассказывает, что зайки, живущие на полянке, спрятались за кустом. А что они делают вы узнаете, слушая музыку. Дети слушают фонограммы колыбельной, марша или танца, для проверки вставляют соответствующую картинку в прорезь.


«Что делают в домике?»
Для 3-4 лет.
Учить различать музыкальные жанры.

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: Домик с открывающимися ставнями. В окошке рисунки, соответствующие музыке: танец, марш, колыбельная.

ХОД ИГРЫ: ведущий предлагает детям послушать музыку и определить, что делают в домике. Для проверки ребенку предлагают открыть ставни домика посмотреть (картинки, изображающие детей танцующих, спящих, марширующих.)

ВАРИАНТ 2. Для активизации внимания с детьми постарше можно детям, правильно ответившим, давать жетон. Выигрывает тот, кто получил больше жетонов.
«Что делает кукла?»

Для 3-5 лет

Учить различать жанры музыки: марш, плясовая, колыбельная.

Игровой материал: магнитофон, кассеты с записями или музыкальный инструмент. Кукла, или мишка, или зайка.

Ход игры: ведущий исполняет на инструменте или ставит фонограмму марша, колыбельной, плясовой. Игрушка в руках воспитателя выполняет соответствующие движения.

«Послушай и назови»

Для 4-5 лет
Учить различать жанры музыки: польку, марш, вальс.

Игровой материал: рамка -«сцена», изображения марширующих солдатиков, вальсирующих кукол, мишки с куклой, пляшущих полечку.

Ход игры: дети слушают фонограммы, отрывки вальсов, маршей, полек. После ответов детей «занавес» отодвигается, дети проверяют правильность ответов.

Вариант 2. Дети, прослушивая отрывки, имитируют движениями танцы или марш.


«Какая музыка?»

Для 4-5 лет

Учить различать жанры музыки: польку, народную пляску, вальс.

Игровой материал: магнитофон, кассеты с записями вальса, польки. Карточки с изображениями танцующих вальс, польку
и народную пляску.

Ход игры: дети раздают карточки, они слушают отрывки вальсов, маршей, полек. Дети узнают произведения и поднимают нужную карточку.


«3 танца»

Для 4-6 лет
Учить различать жанры музыки: польку, вальс, народную пляску.

Игровой материал:
1 вариант: карточки с изображениями гармошки, условно соответствующее звучанию плясовой музыки; на второй- фортепиано, соответствующее исполнению вальса; на третей- бубен, соответствующий звучанию польки.
2 вариант: цветные карточки: зеленая- плясовая, голубая- вальс, оранжевая- польке.

Ход игры: дети слушают отрывки вальсов, плясовых, полек в разной последовательности. Ведущий проверяет правильность ответов.
«Назови композитора»

Для 5-7 лет
Закреплять знание знакомых музыкальных произведений и имена композиторов.

Игровой материал: Магнитофон с аудиокассетами программных произведений, портреты композиторов.

Ход игры: ведущий показывает портреты композиторов, дети их называют и вспоминают их произведения. За правильный ответ получает жетон. Затем слушают то или иное произведение, дети должны узнать его и рассказать о нем. За правильный ответ получают 2 жетона. Выигрывает получивший наибольшее число жетонов.
«Слушаем музыку»

Для 5-7 лет

Закреплять знание знакомых музыкальных произведений и имена композиторов.

Игровой материал: 4-5 картинок, иллюстрирующих содержание знакомых детям музыкальных произведений (вокальных и инструментальных).

Ход игры: перед детьми на столе- картинки. Вызванный ребенок должен найти соответствующую картинку, назвать произведение и композитора, написавшего эту музыку. Если ответ правильный, дети хлопают.

«Слушай внимательно»

Для 5-7 лет

Закреплять знание музыкальных жанров.

Игровой материал: картинки с изображением девочки, укачивающей куклу- «колыбельная», мальчик марширует -«марш», и танцующая девочка «плясовая».

Ход игры: дети прослушивают отрывки музыкальных произведений или в исполнении взрослого, или фонограмму, и с помощью фишек выкладывают жанр музыкального произведения.

alenagomel
08.05.2011, 15:18
Музыкально-дидактические игры


для развития


МЕЛОДИЧЕСКОГО И

ЗВУКОВЫСОТНОГО СЛУХА


Подумай и отгадай.
Для 2-3 лет
Для развития регистрового и мелодического слуха

Игровой материал: карточки с изображением животных.


Ход игры: Детям раздают по одной карточке, звучит мелодия
«Зайчик»Старокадомского, «Медведь» Ребикова. Дети узнают
мелодию, поднимают нужную карточку.

«Найди и покажи»
Для 2-3 лет
Для развития регистрового слуха

Игровой материал: карточки с изображением животных и их детенышей.


Ход игры: Детям раздают по одной карточке. Услышав соответствующее звукоподражание, дети поднимают карточку с изображением кошки или котенка, лошади или жеребенка и т.д. Показ картинки сопровождается пропеванием звукоподражания в разных регистрах

«Узнай по голосу»
Для 2-3 лет
Для развития регистрового и тембрового слуха

Игровой материал: ширма, карточки с изображением животных, набор озвученных однообразных игрушек (можно использовать звукоподражания)

Ход игры: ведущий за ширмой имитирует голос животного, дети повторяют: (мяу, тяв-тяв, и-го-го и т.д.) Затем ведущий демонстрирует картинку для того, чтобы дети убедились в правильности выполнения задания.
«Кто в домике живёт?»

Для 3-4 лет

Для развития регистрового и мелодического слуха

Игровой материал: терем в два этажа, картинки животных и
и их детёнышей.

Ход игры: воспитатель рассказывает: « На первом этаже терема живут эти животные, давайте назовём их…а на втором- их дети. Однажды они ушли гулять, а вернувшись, перепутали, кто где живёт. Давайте послушаем музыку, и поселим взрослых животных на первый этаж, а малышей- на второй. Звучат мелодии в верхнем (дети) и среднем (взрослые) регистрах.

«Где мои детки?»
Для 2-4 лет
Для развития мелодического и звуковысотного слуха

Игровой материал: на карточках изображены гусь, курица, кошка и собака, их дети.

Ход игры: У детей карточки с изображениями детёнышей. Воспитатель предлагает поиграть и рассказывает: «В одном дворе жили куры с цыплятами, гуси и т.д. Однажды начался сильный дождь и все спрятались мамы потеряли всех своих малышей. Стала утка звать детей «Где мои ребята, милые утята, кря-кря» (ре1.) Дети, у которых в руках утята, поднимают карточки и поют «Кря-кря, мы здесь». Игра продолжается, пока все «дети» не найдутся.


«Веселая пластинка»

Для 4- 5 лет
Для развития мелодического слуха и музыкальной памяти

Игровой материал: игрушечный или бутафорский проигрыватель с набором пластинок (дисков). В центре пластинки нарисована картинка, передающая содержание песни; кассеты или диски с набором программных произведений.

Ход игры: взрослый проигрывает в записи вступление к какому- нибудь знакомому детям произведению. Вызванные дети поочередно находят среди пластинок нужную, ставят на игрушечный проигрыватель и исполняют эту песню без музыкального сопровождения.
«Чудесный мешочек»
Для 3- 5 лет
Для развития мелодического слуха и музыкальной памяти

Игровой материал: небольшой мешочек, красиво оформленный аппликацией. В нем игрушки: зайчик, кукла, мишка, петушок, лошадка и др.
Ход игры: взрослый предлагает узнать, кто же спрятался в волшебном мешочке. Взрослый исполняет знакомые детям мелодии «Заинька» М. Красева, «Кукла» М. Старокадомского «Медведь» В. Ребикова, «Петушок» В.Витлина или другие знакомые песни на любом инструменте или голосом без слов и без музыкального сопровождения. Дети узнают музыку, и кто-либо из них достает из мешочка соответствующую игрушку и показывает всем.


«Кого встретил Колобок?»
Для 3-5 лет, 5-6 лет- в пределах октавы.
Для развития мелодического и звуковысотного слуха

Игровой материал: Карточка, разделенная на 2 части: слева изображен большой Колобок, справа вырезано окошко, в которое вставляется полоса картона в виде линейки, на которой изображены заяц, лиса, волк, медведь.
Ход игры: Дети вспоминают и перечисляют персонажей сказки, затем слушают в разной последовательности музыкальные пьесы или импровизации на металлофоне или пианино, характеризующие персонажей сказки. Каждая звучит в своем регистре. «Заяц»- в высоком, «лиса»- среднем, «волк»- низком, «медведь»- очень низком. Дети угадывают, ведущий проверяет ответы.
2 вариант. Для старших разница в звуках в пределах октавы.«Волшебный телефон»
Для 4-6 лет
Для развития мелодического слуха

Игровой материал: на планшете в форме телефона иллюстрации к программным произведениям по пению или слушанию музыки, в центре- вращающаяся стрелка

Ход игры: Вариант1: На аудиокассете или инструменте исполняется знакомое детям произведение. Вызванный ребенок указывает стрелкой на соответствующую иллюстрацию, называет композитора, написавшего музыку.
Вариант 2: Ребенок-ведущий стрелкой указывает на картинку, остальные дети поют песню, соответствующую содержанию картинки.«Наши песни»
Для 4-5 лет
Для развития мелодического слуха

Игровой материал: Карточки –картинки, иллюстрирующие содержание знакомых детям песен.

Ход игры: Детям раздают карточки-картинки. Исполняется мелодия песни голосом, на фортепиано или в аудиозаписи. Тот ребенок, у кого есть такая картинка, поднимает ее вверх.


«Кто поет?»
Для 4-5 лет
Для развития тембрового, регистрового и звуковысотного слуха; закрепления знаний детей о музыкальных жанрах

Игровой материал: на карточках изображены мама, папа и сынишка.

Ход игры: 1 вариант: Ведущий рассказывает о музыкальной семье, показывает соответствующие картинки и говорит, что все в этой семье любят музыку и песни, но поют разными голосами. 3 пьесы звучат в разных регистрах -высоком, среднем, низком. «Рассказ папы о военном походе»-низкий, маршевый. «Мама поет колыбельную- средний регистр», «сынишка, напевая, приплясывает». Дети различают музыку, показывают карточки.
2 вариант: на аудиокассетах звучат произведения в исполнении взрослых или детей.«Сколько нас?»
Для 5-7 лет
Для развития звуковысотного и гармонического слуха

Игровой материал: на карточке изображены 1,2, 3 поющие девочки (матрешки).

Ход игры: 1 вариант: исполняются на инструменте 1,2 или 3 звука одновременно. Дети поднимают соответствующие карточки.

2 вариант: первая матрешка-до1, вторая соль1, третья- до2 октавы. Дети слушают звуки по очереди, определяют, какая именно матрешка пела.

«Бубенчики»
Для 5-7 лет
Для развития гармонического и звуковысотного слуха
Игровой материал: упражнять детей в различении трёх звуков разной высоты
(звуки мажорного трезвучия до2, ля, фа)

Ход игры: ведущий раздаёт детям по 3 карточки с бубенчиками разного цвета. Карточки с нотами перемешивает и и проигрывает их за ширмой. Ведущий показывает карточки

Бубенчики висят,
Качаются, звенят.
Повторим мы их звон:
Динь-динь, дан-дан, дон-дон.
«До-ре-ми»
Для 5-7 лет

Для развития гармонического и звуковысотного слуха

Игровой материал: карточки по типу лото с изображениями картинок, соответствующих выученным детьми песням; фишки.

Ход игры: ведущий играет мелодии знакомых песен на инструменте или напевает, дети фишками закрывают картинки в зависимости от услышанной мелодии. Мелодии проигрывает сначала взрослый, потом ведущий игру ребенок на любом детском инструменте.


«Высокая лестница»
Для 5-7 лет
Для развития гармонического и звуковысотного слуха

Игровой материал: карточки по количеству играющих (на подгруппу) с изображением лестницы, на которой какой-либо зверек шагает либо вверх, либо вниз

Ход игры: У каждого ребенка в руках карточка. Дети поют песню
Вверх по ступенькам поднимись
Потом обратно вниз спустись.
Затем ведущий играет или поет мелодию без слов и предлагает ребятам показать карточку с изображением зверька, шагающего вверх или вниз по лестнице.
«Вертушка»
Для 5-7 лет
Для развития мелодического слуха и музыкальной памяти

Игровой материал: двойной диск, скрепленный коротким стержнем так, чтобы верхний диск (немного больше нижнего) мог вращаться. Нижний диск разделен на радиусы (8-16). В каждом секторе наклеена картинка, соответствующая содержанию одной из знакомых детям песен. Верхний диск яркий, цветной, с окошком, равным размеру одного сектора.

Ход игры: взрослый (потом ребенок) движением руки перемешает верхний диск, в окошечке которого при остановке вращения появляется картинка нижнего диска. Дети поочередно или вместе исполняют эту песню без музыкального сопровождения.

alenagomel
08.05.2011, 15:18
Познакомься с нотой «ДО»
Игровой материал: карточка и изображением ноты «до» на нотном стане и иллюстрация –рисунок дома.

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту. Вместе на этой ноте, сыгранной на ксилофоне, металлофоне или детском пианино, поют попевку:
Вот какой дом большой,
Дом большой.Ведущий проверяет правильность выполнения заданияПознакомься с нотой «ре»
Игровой материал: карточка и изображением ноты «ре» на нотном стане и иллюстрация –рисунок речки.

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту. Вместе на этой ноте, сыгранной на ксилофоне, металлофоне или детском пианино, поют попевку:
Вот река большая,
В ней вода чистая.


Ведущий проверяет правильность выполнения заданияПознакомься с нотой «МИ»
Игровой материал: карточка и изображением ноты «МИ» на нотном стане и иллюстрация –рисунок медведя.

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту. Вместе на этой ноте, сыгранной на ксилофоне, металлофоне или детском пианино, поют попевку:

Мишка косолапый по лесу идет,
Шишки собирает, песенки поет.


Ведущий проверяет правильность выполнения задания
Познакомься с нотой «фа»
Игровой материал: карточка и изображением ноты «фа» на нотном стане и иллюстрация –рисунок фасоли.

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту. Вместе на этой ноте, сыгранной на ксилофоне, металлофоне или детском пианино, поют попевку:

Фасоль растет на грядке,
Значит, все в порядке.


Ведущий проверяет правильность выполнения заданияПознакомься с нотой «соль»
Игровой материал: карточка и изображением ноты «соль» на нотном стане и иллюстрация – соль.(солонка)

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту. Вместе на этой ноте, сыгранной на ксилофоне, металлофоне или детском пианино, поют попевку:
Вот вкусный пирог из фасоли,
Но мало, но мало в нем соли.Ведущий проверяет правильность выполнения задания
Познакомься с нотой «ля»
Игровой материал: карточка и изображением ноты «ля» на нотном стане и иллюстрация –рисунок лягушки..

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту. Вместе на этой ноте, сыгранной на ксилофоне, металлофоне или детском пианино, поют попевку:

Лягушка-лягушка,
Смешная попрыгушка

Ведущий проверяет правильность выполнения задания


Познакомься с нотой «си»
Игровой материал: карточка и изображением ноты «си» на нотном стане и иллюстрация –рисунок синички.

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту. Вместе на этой ноте, сыгранной на ксилофоне, металлофоне или детском пианино, поют попевку:

Синичка, синичка,
Милая сестричка.


Ведущий проверяет правильность выполнения задания«Ребус»
Для 4-6 лет
Для закрепления нотной грамоты

Игровой материал: карточки с нотным станом, нотой и картинкой, в звуке которой содержится подсказка к названию ноты.

Ход игры: ребёнок-ведущий показывает карточку, играющие должны назвать ноту.
Ведущий проверяет правильность выполнения задания

«Нотный кубик»


Для 4-6 лет
Для закрепления нотной грамоты


Игровой материал: кубик, на гранях которого расположены ноты, возле нот- картинка-подсказка.

Ход игры: играющие по очереди (число играющих произвольно) бросают кубик, бросавший, пользуясь подсказкой, должен назвать ноту. Остальные играющие его проверяют.
«Где находятся звуки?»
Для 5-6 лет
Для закрепления нотной грамоты


ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: неозвученные клавиатуры по числу детей.

ХОД ИГРЫ: дети учатся находить на клавиатуре изучаемую ноту.

2 вариант. Дети исполняют знакомую попевку, имитируя игру на инструменте, одновременно с пением «нажимая» нужные клавиши.


«Музыкальное лото»
Для 5-7 лет
Для закрепления нотной грамоты


ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: карточки по числу играющих, на каждой- 5 линеек (нотный стан), кружочки-ноты, детские музыкальные инструменты (металлофон, ксилофон, триола).

ХОД ИГРЫ: Ребенок- ведущий играет на одном из инструментов мелодию вверх, вниз поступенно или на одном звуке. Дети должны на карточке выложить кружки- ноты от первой до пятой линейки, или от пятой до первой, или на одной линейке.

alenagomel
08.05.2011, 15:19
Музыкально- дидактические игры


для развития


РИТМИЧЕСКОГО СЛУХА
«Прогулка»
Для 3-4 лет.
Для развития чувства ритма.

Игровой материал: музыкальные молоточки по числу играющих; карточки, изображающие короткие и долгие звуки.

Ход игры: широкие полосы на карточке соответствуют редким ударам, узкие- частым. Например: «Таня взяла мяч и стала медленно ударять им о землю». Ребенок выкладывает широкие карточки и медленно стучит молоточком. «Пошел частый сильный дождь»- ребенок выкладывает узкие карточки и быстро стучит молоточком.

«К нам гости пришли»
Для 3-4 лет.
Для развития чувства ритма.

Игровой материал: Игрушки: медведь, лошадка, птичка. Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, колокольчик.


Ход игры: ведущий говорит о том, что в детский сад скоро должны прийти игрушки. Стук в дверь, взрослый подходит к двери и берет мишку. Мишка здоровается, говорит, что пришел в гости и хочет поплясать.
Один ребенок играет на бубне, медведь пляшет, остальные хлопают.

Аналогичным образом обыгрываются другие игрушки. Зайчик прыгает под быстрые удары металлофона, птичка летает под звон колокольчика.
Игра проводится со всеми детьми в свободное от занятий время.


«Послушай и повтори»

Для 3-6 лет.(с возрастом усложняется ритмический рисунок)

Для развития чувства ритма.

Игровой материал: музыкальные молоточки по числу играющих, или другие музыкальные инструменты, передающие ритм.

Ход игры: Ведущий выстукивает ритм, вызванный ребенок его повторяет. Если верно, занимает место ведущего.

Вариант 2: Дети вместе выстукивают ритмический рисунок, предложенный ведущим.
«Веселый поезд»
Для 4-5 лет.
Для развития чувства ритма, темпа.

Игровой материал: небольшая игрушка- паровоз с вагончиками.


Ход игры: Вариант 1. Дети слушают пьесу, где передается образ идущего поезда: сначала он движется медленно, затем все быстрее и быстрее, а к концу пьесы движение замедляется, поезд останавливается. При повторном прослушивании желающие передвигают поезд в соответствии с темпом. Внимательно слушать музыку, чтобы точно передать изменение темпа.

Вариант 2. Вместо пьесы дети исполняют попевку про поезд в разном темпе.
«Сыграй, как я»

Для 4-5 лет.
Для развития чувства ритма, музыкальной памяти.

Игровой материал: бубен, металлофон, музыкальный молоточек, деревянные ложки и т.д.

Ход игры: Вариант 1. ведущий предлагает детям прослушать, а затем повторить ритмический рисунок, состоящий из 5-7 звуков, сыгранных на любом из перечисленных инструментов.

Вариант 2. ведущий играет на одном из инструментов ритмический рисунок, а дети в ансамбле, каждый на своем инструменте, повторяют его.


«Определи по ритму».
Для 5-6 лет.
Для развития чувства ритма, темпа.

Игровой материал: карточки, на одной половине которых изображён
ритмический рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая;
картинка, иллюстрирующая содержание песни, другая половина пустая; картинка, иллюстрирующая содержание песни; музыкальные инструменты.

Ход игры:Каждому ребёнку дают по 2-3 карточки Ведущий исполняет ритмический рисунок знакомой песни на одном из инструментов. Дети по ритму определяют песню и картинкой закрывают пустую половинку карточки (карточку после правильного ответа даёт ведущий).

alenagomel
08.05.2011, 15:20
«На чем играю?»
Для 3-5 лет

Для развития тембрового слуха.


Игровой материал: Карточки с изображениями детских музыкальных инструментов, детские музыкальные инструменты.

Ход игры: детям раздают по одной карточке с изображением детских музыкальных инструментов. Ведущий проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте. Дети определяют звучание инструмента и подымают карточку с соответствующим изображением.


«Наш оркестр»

Для 3-5 лет
Для развития тембрового слуха. Закреплять знание названий музыкальных инструментов. Учить понимать жест дирижера.

Игровой материал: набор детских музыкальных инструментов,
большая красочная коробка.

Ход игры: ведущий говорит детям, что в сад пришла посылка, показывает ее, достает музыкальные инструменты и раздает их детям. Все играют на этих музыкальных инструментах так, как показывает дирижер. А затем вспоминают или импровизируют мелодии белорусских песен или попевки.

«Музыкальные загадки»
Для 3-4 лет

Для развития тембрового слуха. Закреплять знание названий музыкальных инструментов

Игровой материал: набор детских музыкальных инструментов, металлофон, бубенчики, цимбалы, ксилофон.

Ход игры: ведущий проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте. Дети отгадывают. За правильный ответ ребенок получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек.
«Нам игрушки принесли»

Для 3-4 лет
Для развития тембрового слуха. Закреплять знание названий музыкальных инструментов

Игровой материал: дудка, колокольчик, музыкальный молоточек, «кошка»-мягкая игрушка, красочный мешочек.

Ход игры: ведущий поет песенку «Серенькая кошечка» В.Витлина, затем говорит, что кошка даст детям музыкальные игрушки, если они узнают их по звучанию. Музыкальные инструменты звучат за ширмой, ответы детей. Потом дети играют на музыкальных инструментах.«Колпачки»
Для 4-5 лет
Для развития тембрового слуха. Закреплять знание названий музыкальных инструментов

Игровой материал: три красочных бумажных колпачка, губная гармошка, колокольчик, дудочка.

Ход игры: на столе под колпаками лежат музыкальные инструменты. Ведущий вызывает ребенка и предлагает ему повернуться спиной и отгадать, на чем он будет играть. Для проверки ответа разрешается заглянуть под колпачок.
«Волшебная посылка»
Для 4-5 лет
Для развития тембрового слуха. Закреплять знание названий музыкальных инструментов

Игровой материал: большая красочная коробка-посылка, бубен, металлофон, барабан, колокольчик, деревянные ложки; небольшая настольная ширма.

Ход игры: ведущий говорит детям, что в детский сад пришла посылка, и не простая- волшебная. В ней музыкальные инструменты. Если правильно отгадаете их названия, то сыграете на них. За ширмой ведущий поочередно играет на каком-либо инструменте. Если дети правильно отгадали название инструмента, взятого из посылки, педагог передает его им.Весёлый квартет.
Для 5-6 лет
Для развития тембрового слуха. Закреплять знание названий музыкальных инструментов

Игровой материал: 24 карточки с различными музыкальными инструментами струнными, духовыми, клавишными и ударными.

Ход игры: каждый играющий получает по 4 карточки и затем поочерёдно, по кругу, вытягивая у партнёров карточки (или обмениваясь ненужными карточками), стремятся собрать у себя квартет какой-либо группы инструментов. Побеждает тот, кто соберёт квартет первым.

alenagomel
08.05.2011, 15:21
«Весёлый и грустный дождик»

Для 3-4 лет

Учить различать веселую и грустную музыку

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: «весёлые» и «грустные» капельки, цветы. Лягушка- игрушка или БИ-БА-БО.

ХОД ИГРЫ: дети слушают музыку, определяют, весёлая она или грустная, помогают весёлым капелькам упасть на весёлые цветы, они «обучают» доброте и веселью лягушку.
«Весело - грустно»

Для 3-4 лет

Учить различать веселую и грустную музыку

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: Карточки, на которых изображен ребенок с веселым, улыбающимся лицом; со спокойным выражением лица; с грустным лицом.

ХОД ИГРЫ: дети слушают музыку веселого, спокойного и грустного характера, и показывают карточки, по которым ведущий проверяет правильность их восприятия. Дети пытаются объяснить свои ощущения.
«Солнышко и тучка»

Для 3-4 лет

Учить различать веселую и грустную музыку

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: карточки, разделенные на 3 квадрата, различных цветов, или изображения солнышка, тучки, тучки с солнышком. Рисунки условно соответствуют разному характеру музыки.

ХОД ИГРЫ: детям раздают карточки, исполняют или дают прослушать в записи произведения, соответствующие их возрасту. Дети поочередно определяют характер каждого из них..
«Подбери картинку»

Для 5 лет

Учить различать разнохарактерную музыку

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ: 2 картины: на одной изображена картина зимнего леса, как бы уснувшего в сказочном сне, высокие ели спят в заснеженных шапках. На втором- тоже зимний пейзаж, по снежной дороге быстро мчиться тройка лошадей.

ХОД ИГРЫ: Дети слушают пьесу Свиридова «Тройка», Чайковского «Времена года» и выбирают картинку, которая больше соответствует характеру музыки. Дети, объясняя свой выбор, рассказывают, какого характера была музыка и почему картинка больше соответствует прозвучавшему произведению.

Lo-la
10.09.2011, 19:09
Дорогие коллеги, к осеннему празднику у меня придумалась вот такая игра на белорусском языке. Она не требует длительного разучивания и легко включается в любой утренник, как белорусский компонент, который у нас, как известно, сейчас требуют всвязи с акцентом на патриотическое воспитание :)))
Мелодию можно взять любую белорусскую на 2/4, либо вообще речитативом говорить.
А текст придумала такой:
Белорусская игра «Музычны поезд » (слова Исмаиловой Л.В.)
(двигаются змейкой за каким-то взрослым персонажем, у меня в данном случае за Осенью)
Едзе- едзе наш цягнiк ,
хдзiць-ходзiць праваднiк.
У яго мы запытаем:
«Што за станцiя такая?»
Осень - А чтобы станцию узнать, нужно загадку отгадать.
(После каждой остановки-загадки Осень говорит:
«Правильно угадали. Станцию эту мы покидаем ,в поезде снова места занимаем»... )
Осень загадывает детям любые нужные Вам осенние загадки (3-4),
причем последняя загадка - про то, что Вам дальше нужно (у меня, например в этом году - про репку).
.......................................
.....................................
......................................

Осень - Ну что ж на этой станции и выйдем , здесь есть волшебный огород (или то, что Вам по сценарию нужно).

vesto4ka
14.10.2015, 09:29
Калегі, ці ёсць у каго гэты зборнік - Інна Губарэвіч "Скарбонка гульняў"? Бо ў інтэрнэце яго, на жаль,ужо няма:no2: сумняваюся, што ён ёсць у нашых магазінах..